Hedersförtryck finns även i förskolan visar en skrämmande kartläggning från Malmö. Liknande undersökning behövs även i Umeå

Jag har två syften med min blogg:
att motverka en sjunkande allmänbildning
när det gäller samhällsfrågor; att väcka intresse för AP.

Idag diskuterar vi:
Hedersrelaterat förtryck på förskolan i Malmö och Sverige.

______________

Blogginlägget bygger på en artikel som en kamrat skrivit för NyA.nu.

 

Ingress
Arbetarpartiet har länge drivit frågan om att Umeå kommun bör kartlägga förekomsten av hedersrelaterat förtryck. Liknande kartläggningar har genomförts i en rad kommuner, däribland Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö. De flesta kartläggningar har riktat in sig på högstadie- och gymnasieelever. Men en ny kartläggning i Malmö visar att hedersproblematik förekommer redan bland förskolebarn!

 

Del ett
Genom samtal med personal på 13 kommunala förskolor har Malmö stad utfört en kartläggning av hedersproblematik i förskolan. Detta har kommunen gjort för att ta reda på vilka problem som finns och hur personalen kan få hjälp att hantera dessa. Det visade sig att tolv förskolor hade uppmärksammat olika exempel på hur barnen lever under begränsningar från sina föräldrar. Det kan vara saker som att flickor inte får visa benen, måste bära slöja eller att föräldrarna tycker att flickor och pojkar inte ska leka med varandra. Det förekom även vittnesmål om grövre övergrepp. Personal på en förskola hade anmält ett misstänkt fall av könsstympning. Vid ett annat tillfälle hade personalen misstänkt att föräldrarna planerade att ett kusinpar på en förskola skulle gifta sig.

 

Del två
De hedersrelaterade begränsningarna av barnen har olika källor. I vissa fall handlar det om att föräldrarna har sagt till personalen att deras barn exempelvis inte får visa olika delar av sin kropp. I andra fall kontrollerar barnen sig själva i vetskap om att de inte får göra vissa saker för sina föräldrar. Det fanns också fall då personalen upplevt att exempelvis en broder fått i uppgift av föräldrar eller äldre släktingar att kontrollera hur hans syster på samma förskola betedde sig.

 

Avslutning
De kartläggningar som tidigare gjorts när det gäller hedersförtryck har huvudsakligen koncentrerat sig på högstadieskolor och gymnasieskolor runt om i landet. Men den här undersökningen från Malmö visar att även barn långt ner i åldrarna utsätts för hedersrelaterade begränsningar. På detta sätt är denna kartläggning unik och särskilt värdefull. Denna typ av undersökningar är otroligt viktiga för att få en bild av hur utbrett hedersförtrycket är. De borde utföras på fler förskolor och skolor över hela landet. Även i Umeå. Detta som ett led i att bekämpa det hedersrelaterade förtrycket.

Och våldet.

 

Länk till Malmö kommuns kartläggning.

18 kommentarer

 1. Björn

  Att detta förekommer råder det inga tvivel om hos oss som känner eller har känt barn i förskoleålder från andra kulturer. Intressant vore att veta hur vanligt det är. Från de vi sett har större delen av pojkarna tagit på sig själva att kontrollera och rapportera hem om flickorna redan när de går i förskolan eller före. Vi känner både barn som är väldigt strikt hållna och barn som har föräldrar som flytt till Sverige för att slippa hederskulturen. Problemet är när de båda grupperna blandas, de som flytt till Sverige blir indragna i systemet igen och tvingas kontrollera sina flickor för att inte få problem.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Björns kommentar från 2 dec 2021
   Det är både skrämmande och tragiskt att läsa det du skriver: ”Problemet är när de båda grupperna blandas, de som flytt till Sverige blir indragna i systemet igen och tvingas kontrollera sina flickor för att inte få problem”.
   Men det är väldigt viktigt att få höra.

 2. arbetare

  Min syriske arbetskamrat kom på jobbet uppskrämd och stressad förra veckan .
  Han hade mött en av IS-mördarna som utplånade hans hemby ( som han flydde till Sverige för att undkomma ) ute på stan .

  Känns fint att mina skattepengar går till rätt personer…..

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från arbetare den 2 dec 2021
   Detta sakernas fruktansvärda tillstånd låg bakom att jag, tillsammans med tre ytterligare personer, gjorde en anmälan till rikspolischefen och riksåklagaren. Vi polisanmälde de 300 personer som lämnat Sverige för att ansluta till Daesh / Islamiska Staten i Syrien och Irak. I nästan (kanske alla) andra EU-länder finns en lagstiftning som gjorde att dessa kunde lagföras när de återvände. Men inte i Sverige. Riksåklagaren gjorde sig av med vår anmälan. I väntan på nästa drag upprättade vi en hemsida. På denna hemsida kan du hitta vittnesberättelser som du inte kan hitta någon annanstans. Gå in på Demokrati & Upprättelse: https://demokratiupprattelse.nu/.

   Där hittar du skrämmande berättelser från de som överlevt Daesh / IS massmord, mord, massvåldtäkter och slavmarknader.

   • arbetare

    Jag har ägnat många timmar åt att lyssna på min arbetskamrat när han behövt få ur sig hur livet var i Syrien innan han lyckades betala sig hit till Sverige .
    Han lägger skulden helt och hållet på USA och deras träning och sponsring av IS/Daesh för att komma åt mer olja utan att behöva betala för sig .
    Före det var livet som vanlig arbetare tämligen lugnt och man kunde vara kristen eller ateist utan förföljelser för trots att huvuddelen av invånarna var muslimer garanterade Assad religionsfrihet och höll efter de värsta fanatikerna .

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar på kommentar från arbetare den 2 dec 2021
     Jag förstår, på många sätt, din arbetskamrat och vän. Men jag delar inte hans analys av Daesh/IS. I mina ögon var framväxten av Daesh/IS en ren mardröm för USA. Visserligen finansierade USA ett brett spektrum av ”mudjahedins” i Afghanistan under 1980-talet. Detta för att dessa skulle bli mer effektiva i kampen mot de sovjetiska styrkor som invaderade Afghanistan 1979. Det krig som följde varade i hela tio år fram till 1989. USA:s politik vid denna tid var då att min fiendes (Sovjet) fiende är min vän (mudjahedins) i Afghanistan. Se bara USA:s attityd i en av Rambofilmerna.
     Senare växte al-Qaida fram som en riktning ur denna breda flora av mudjahedins. Och senare växte Daesh/IS fram – delvis genom att bryta sig ur – just al-Qaida. Men detta kom att bli till en verklig mardröm för USA – som långtifrån tränade Daesh/IS. Daesh enorma styrka växte istället fram på olika sätt. En avgörande faktor var att väldigt många av den tidigare irakiske diktatorn Saddam Husseins officerare (ofta med ovärderliga erfarenheter från det tioåriga kriget mellan Irak och Iran 1980 – 1988) kom att ansluta sig till Daesh/IS. De tillhörde den sunnitiska minoriteten och blev illa behandlade av den nya USA-stödda regimen i Irak som baserade sig på den shiitiska majoriteten i landet!
     Daesh/IS var alltid hängivna jihadister. Men de var inte tillräckligt militärt skolade för större militära operationer. Men tack vare tillskottet av många av Saddam Husseins tidigare – av krig erfarna – officerare, samt genom erövringen av väldiga mängder av just USA:s avancerade ”markvapen” (som Iraks shiitiska regeringstrupper bara övergav), kunde Daesh/IS militär kraft växa på ett dramatiskt sätt. Och denna utveckling var en verklig mardröm för USA. Uppfattningen att USA låg bakom Daesh/IS är, enligt min mening, helt och hållet fel. Jag har flera bekanta från Mellanöstern. I många fall klokt folk. Utom när det gäller just Mellanöstern. Då faller de offer för nästan ALLA tänkbara konspirationsteorier. Flera av dem ser inte hur många av de arabiska staternas ledare själva korrumperas av sina oljemiljarder, samarbetar med USA och förtrycker delar av sin egen befolkning samtidigt som de gynnar andra delar av sin befolkning. Detta var exempelvis Saddam Husseins politik (gynnade den sunnitiska minoriteten och förtryckte den shiitiska majoriteten). Och vid problem så skyll på ”store satan” USA. Och Israel. Jag har själv kritiserat USA:s och Israels respektive politik i denna region under årtionden. Men, jag har även iakttagit hur de arabiska staternas ledare själva, på ett sällsynt cyniskt sätt, exempelvis använt palestinierna som en bricka i det politiska stormaktsspel i vilket de oljerika staterna själva ingår.
     Med detta sagt: det är fint av dig att stötta din syriske arbetskamrat och vän.

     • arbetare

      Brukar du se på utfrågningarna i den amerikanska senaten ?

      En av senatorerna hördes i fjol om sin roll som styrelseledamot i ett välkänt amerikanskt oljebolag som visat sig ha köpt ”oljerättigheter” i Syrien för x antal dollar av just IS .

      Han försökte inte ens bestrida att det var sant utan sade sig bara ”inte ha något minne” av just det aktuella styrelsemötet och sin närvaro där , vilken kunde bevisas av mötesprotokollen .

      Konspirationsteorier kan vara ganska sanna i vissa fall tydligen .

     • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

      Svar på arbetares kommentar den 2 dec 2021
      Daesh/IS behärskade under en period en yta i Irak och Syrien som totalt sett var större än Frankrike. Detta innebar också att de kom över oljekällor. Daesh/IS försökte, och lyckades delvis, att finansiera sitt krig och samhälle genom att sälja olja. Jag betvivlar inte att vissa företag, vissa i USA, tillhörde köparna. MEN detta innebär inte att den amerikanska regeringen ÖNSKADE att Daesh/IS skulle hamna i denna position. Det fanns ju också en orsak till att senatorn/styrelseledamoten utsattes för ett förhör/utfrågning. Den beskrivning som jag ger är ganska allmänt accepterad. Det innebär inte att din beskrivning också stämmer.

 3. Jörgen K

  Det är bra förunderligt, något så självklart att gå till botten med något om man känner oro över är väl självklart för alla.

  Hur kan det då komma sig att just åtgärder mot hedersrelaterade förtyck motarbetas så infernaliskt?
  Är det den lilla klase av självpåtagna tolkningsföreträdare som ivrigt återfinns i media som är orsaken, rasistkorten slängs på bordet och ingen vågar längre ta i frågan, är det verkligen så illa?

  Återfinns svaret i att man inte vill störa den sköra väljarbasen eller klarar man inte i ett sekulärt land att se förbi religionsfriheten? Det finns lagar som ska värna om barns rätt samtidigt som jämlikhetsarbetet ska stärka kvinnornas livsutrymme. Frågan om något har i praktiken skett efter Pela och Fadime för 20 år sedan, det tycks stå i samma grop fortfarande.

  Självklart ska kartläggning ske och kraftfulla åtgärder sättas in vid misstanke om oro!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Jörgen K den 2 dec 2021
   Min uppfattning är att du har besvarat din egen fråga: man vill inte ”störa den sköra väljarbasen [och] klarar … inte i ett sekulärt land att se förbi religionsfriheten. Sedan har du helt rätt: ”Självklart ska kartläggning ske och kraftfulla åtgärder sättas in vid misstanke om oro!” Men Arbetarpartiet har mött ett väldigt motstånd då vi har försökt få tillstånd kartläggningar och åtgärder i Umeå. En V-ledamot i Umeå kommunfullmäktige sade att det ”gynnar rasisterna” att vi överhuvudtaget tog upp frågan om hedersförtryck! Men vi driver självklart dessa frågor vidare oavsett motstånd från flera partier.

  • Håkan

   Ja,det är så illa,SVENSKEN är hjärntvättad och verkar inte bry sig om hur vissa krafter hela tiden flyttar fram sina positioner.

   • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

    Svar på Håkans kommentar till Jörgen K den 3 dec 2021
    Jag anser inte att SVENSKEN är hjärntvättad. Däremot anser jag att väldigt många svenskar saknar vägledning ideologiskt och politiskt sett.

 4. Jonsson

  Det är alltså redan hårt arbetstyngd förskole- och skolpersonal som ska komma till rätta med hedersförtrycket? De borde få prioritera barns färdigheter och undervisning.
  I mitt tycke borde det finnas en landsomfattande organisation som tar det övergripande ansvaret.
  Varför inte BRIS, plus en enkom barn- och ungdomsminister, plus tydlig lagstiftning. Om man vill hjälpa barnen och deras anhöriga förstås. Jag är inte helt säker på att det senare… är så angeläget hos våra högsta politiska makthavare.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Jonssons kommentar 3 dec 2021
   Nej. Det håller inte att en redan arbetstyngd personal i för- och grundskolan är de som ska komma tillrätta med hedersförtrycket. Jag är säker på att denna uppgift överstiger förmågan hos BRIS. Övergripande lagstiftning utgör grunden. Men sedan måste landets 290 kommuner och 21 regioner samt statsförvaltningarna tillsammans agera mot hedersförtrycket.

 5. Carola

  Jag inser att det kanske är lite sent att kommentera detta inlägg men jag har varit sjuk. Eftersom jag arbetar i förskolan (det är den huvudsakliga anledningen till kräksjukan och förkylningarna som inkapaciterat mig senaste tiden) vill jag kommentera blogginlägget. Det har under de senaste decennierna i förskolans värld funnits ett stort fokus på genus, vilket jag tycker är bra och riktigt. Alla barn ska få möjlighet att utvecklas som individer oavsett kön. Men med tanke på alla resurser i form av utbildningsdagar, grupper, möten, diskussioner i arbetslagen är det så märkligt att frågan om normer från en hederskontext som är så extremt långt ifrån de ” normer och värden” som läroplanen säger, aldrig lyfts. Gäller läroplanens mål inte barn som växer upp i familjer där det finns en helt annan( hedersrelaterad) norm? Kan undantag från skollag och läroplansmål göras för att vårdnadshavare lever i en hederskultur? Min uppfattning är att det är just det som sker, med all säkerhet även i Umeå. Men det man inte tar reda på behöver man ju inte bekymra sig över..

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Carolas kommentar 8 dec 2021
   Nej. Det går inte att göra ”undantag från skollag och läroplansmål … för att vårdnadshavare lever i en hederskultur?” Vi i Arbetarpartiet arbetar sedan länge för att få tillstånd en utförlig kartläggning i dessa frågor här i Umeå kommun. Men motståndet är hårt. Och ”det man inte tar reda på behöver man ju inte bekymra sig över..”
   Men vi ska inte ge oss.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.