Ohållbar situation för socialtjänstens ledning. Facket begär förhandling om eventuellt lagbrott och kommunens revision gör ny granskning. Vem styr?

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

– – – – – – – – – – – –

Idag diskuterar vi:
Den ohållbara situationen för socialtjänsten i Umeå

 

Inledning
Situationen på socialtjänsten i Umeå kommun framstår som allt allvarligare. Detta understryks av att Akademikerförbundet SSR har begärt en lokal tvisteförhandling med Umeå kommun. SSR:s begäran om en tvisteförhandling handlar, enligt VK, om att ett brott eventuellt har begåtts mot ”Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden” (den s.k. ”visselblåsarlagen”). Facket lämnade in denna begäran till Umeå kommun under mellandagarna.

 

Del ett
Det är väldigt bra att fackförbundet SSR har tagit detta steg. Diskussionen om eventuella missförhållanden – inte minst vad gäller ledarskapskulturen – inom delar av socialtjänsten har pågått offentligt ända sedan i juni ifjol. Jag har betonat det tidigare med jag vill återigen understryka följande: De som arbetar inom socialtjänsten i Umeå kommun har ett krävande jobb. Att verksamheten fungerar på ett bra sätt är av största vikt, både för alla umebor som är beroende av socialtjänsten, deras anhöriga samt alla duktiga anställda inom socialtjänsten.

Men just därför är det också av största vikt att eventuella missförhållanden – exempelvis tystnadskultur och repressalier – identifieras och åtgärdas. Kritik mot delar av socialtjänstens verksamhet har tidigare riktats från en rad håll. Låt oss upprepa dessa:
* den statliga myndigheten IVO,
* rapporter beställda från kommunens egna revisorer,
* frågor i Umeå kommunfullmäktige,
* skrivelser från tidigare anställda,
* VK:s granskningar.

 

Del två
Till den kritik som framkommit från ovan nämnda håll måste nu även läggas kritiken från Akademikerförbundet SSR, som alltså krävt en tvisteförhandling om ett eventuellt brott mot den s.k. ”visselblåsarlagen”. Men inte bara det. Dessutom uppges att kommunrevisionen i Umeå kommer att ta ett nytt initiativ när det gäller i förhållande till socialtjänsten. Tidigare har delar av socialtjänstens verksamhet granskats. Nu vill kommunrevisionen göra en ”både grundlig och bred granskning av hela socialtjänsten” (VK 8 jan).

 

Del tre
Det är naturligtvis inte bara vi i Arbetarpartiet som uppfattar att situationen har blivit ohållbar. Det krävs förändringar. Dessa kan dels gälla rutiner. Men förändringarna kan också komma att handla om vilka som ska leda verksamheterna. Återigen: Det krävs förändringar.

Men för att sådana ska komma till stånd är det fortfarande absolut nödvändigt att inte cheferna får utreda sig själva. Detta är A och O.

Vi inom Arbetarpartiet ser med största tillfredsställelse på att SSR tar initiativ. Detsamma gäller kommunrevisionens initiativ. Men vi står kvar vid kravet på att en extern revisionsbyrå måste granska socialtjänstens verksamheter. Helst en extern revisionsbyrå som har sin bas någon annan stans än i Umeå. Låt oss uttrycka oss så att inga missförstånd kan uppstå: Den granskning av ledarskapet inom socialtjänsten som behövs – både av de högsta cheferna samt av den ledande politikern – måste ske av en instans som helt och hållet saknar kopplingar till Umeå kommun. Det får inte finnas några misstankar om kollegialitet. Och då politiska partier är inblandade, i verkligt skarpa lägen, finns alltid risken att misstankar om kollegialitet kan uppstå. Det är därför som det krävs en granskning av en extern revisionsbyrå – som har sin bas utanför Umeå kommun – vid sidan av viktiga initiativ från fackföreningar och kommunrevision.

 

Del fyra
Andreas Lundgren har tidigare uttryckt sig på följande sätt: ”Men Arbetarpartiet har aldrig förstått varför fackliga organisationer är viktiga och man gör det inte nu heller.”

Efter SSR:s krav på en tvisteförhandling med Umeå kommun – ett krav som i allra högsta grad berör Andreas Lundgrens agerande, eller brist på agerande – vore det smakfullt om Lundgren var lite mer återhållsam när det gäller anklagelser mot andra för att inte förstå varför fackliga organisationer är viktiga.

 

Avslutning
Allt fler ställer sig nu frågan: Vem är det som styr i Umeå kommun? Den situation som har vuxit fram inom socialtjänsten under hösten och som allt mer ställs på sin spets kräver ett svar på denna fråga. Låt oss upprepa frågan: Vem styr?

Låt oss understryka en sak: De som borde styra kommer INTE att kunna slippa svara på frågan genom att använda sig av sin vanliga metod – tystnad till dess att ”oron” har lagt sig. Det är valår i år. Och frågan om vem som styr diskuteras just nu bland allt fler – bland folkvalda, bland brukare, bland anhöriga, bland kommunanställda samt bland umebor i allmänhet. Frågan om vem som styr kommer att leva fram till och med den 11 september. Och den pockar på ett svar.

_   _   _

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera
kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.

12 kommentarer

 1. Umebo

  Mycket relevant och klarsynt inlägg! Tack.

  Skandalerna inom socialtjänsten i Umeå duggar nu allt för tätt för att vi vanliga Umeåbor inte längre ska reagera.
  Jag har själv varit fackligt ombud och VET att begär facket en tvisteframställan där facket konstaterar att de två modiga visselblåsaren utsatts för repressalier har detta på riktigt hänt! Facket chansar eller gissar sig inte fram. Facket har välgrundad fakta. Jag googlade dessutom det aktuella ombudets namn som stod i VK och kan konstatera att ombudet är jurist med mycket lång och tung erfarenhet av arbetsrätt.

  Alltså har cheferna inom socialtjänsten utsatt personal för repressalier efter att de påtalat allvarliga oegentligheter. Detta i sig borde kommunens ledning se med sådant allvar att cheferna borde stängas av i avvaktan på utredningen.

  Angående lagen om skydd till visselblåsare så är den nya lagen starkare och Umeå socialtjänst är mig veterligen det första fall där lagen kommer att prövas! Inget smickrande rekord men ärendet kommer därför bli nationellt uppmärksammat i media eftersom lagen är ny.

  Nu kan ledande politiker visa att de faktiska vill och kan agera mot det dysfunktionella ledarskap som präglar socialtjänsten i Umeå!

 2. Mats

  Fruktansvärt upprörd bli jag som som medborgare att förstå att visselblåsarna i Umeå kommunen blir utsatta för repressalier! !!

  Jag reagerar starkt på att Andreas Lundgren slår sig för bröstet och utövar härskarteknik gentemot bland annat AP när han menade att han är ensam att ta facket på allvar!

  Andreas har alltså varit ordförande i socialnämnden samtidigt som två erfarna socialsekreterare utsatts för repressalier av socialtjänstens chefer efter att de bla uppmärksammat honom på oegentligheter i organisationen. Självreflektion, självkritik och ödmjukhet hade nu varit på sin plats Andreas Lundgren!

  Och eftersom Andreas Lundgren varit övertydlig med att han värderar facket så högt borde han omgående agera på fackets framställan

 3. Observatör

  Angående en extern utredning

  Kan bara hålla med om att nu måste väl ändå samtliga partier kräva att en EXTERN utredning ska göras. Hur mycket ska behöva hända och bevisas innan nämnden ska reagera på riktigt!

  Feelgood- företagshälsovården har en stor upphandling med Umeå kommun och kan inte betecknas som extern då Feelgood är i beroendeställning till Umeå kommun.

  Jag håller med om att det inte kan vara ett företag i Umeå kommun eller med kopplingar till kommunen det är bara då en opartisk utredning kan göras.

  Andreas Lundgren har sagt att han vill gå till botten med vad som hänt. Hade han verkligen menat detta hade det för länge sedan hänt nått. Nu borde han sluta dribbla och istället agera och inse att det kommer inte komma ett bättre tillfälle att rädda sitt anseende ( om det nu går) än nu.

 4. Caanita

  Varför är det helt tyst från övriga partier i individ- och familjenämnden i denna högaktuella fråga?
  Feghet, ointresse, rädsla, bekvämlighet?

 5. Carola

  Utmärkt! Fackförbundet driver frågan vidare så att detta förhoppningsvis kan prövas i högre instans. Socialdemokratin i Umeå har allt för länge styrt inte enbart de LO anslutna fackförbunden utan även haft fingrarna i syltburken när det gäller flera av tjänstemannafacket. Andreas Lundgren försöker framstå som fackets representant. Det är han inte. Utan arbetsgivarens. Och när han tvingas gå i svaromål mot de f.d anställda som lämnat sin anställning ställer han inga följdfrågor. Ber inte om ursäkt. Ber inte om mer erfarenheter. Utan menar att det är en fråga HR-avdelningen i kommunen kan lösa. ( Bland många fackligt engagerade i Umeå kommun utläses HR- som ” Hot och Repressalier- avdelningen”). Det gäller inte enbart HR inom socialtjänsten. Många fler stenar kan nog vändas på. Med risk att de som själva gärna talar om sig själva som”vi från politiken” får svara på en del frågor..

 6. Joakim

  Tyvärr ger detta bara bekräftelse på hur det ser ut hos Socialtjänsten generellt. Men inte bara i Umeå. Det är lika i hela landet med tystnadskultur, repressalier brott mot lagstiftningen m.m. Tänk då hur de privatpersoner som blir ”utsatta” för socialtjänsten har det.
  Det nämns även att IVO är inkopplat. Ett mer tandlöst tillsynsorgan med gamla avdankade socionomer får man leta efter. Tänk att IVO själva mörkade om missförhållanden, och de som skall förhindra desamma.
  Jag är inte det minsta förvånad över det som framkommer.

 7. Bosse

  Jag hoppas verkligen att fackets konstaterande att visselblåsarna utsatt för repressalier av cheferna får alla politiker att nu inse att de starka motstånd att utreda vad som faktiskt pågått och pågår grundar sig i att socialtjänstens chefer till varje pris vill förhindra att sanningen kring hur de styr socialtjänsten. Och behandlar sina stackars medarbetare

  Andreas Lundgren du borde skämmas som väljer att hålla dessa chefer om ryggen istället för att göra ditt jobb

 8. Anställd

  Jag jobbar på socialtjänsten i Umeå. Ni borde alla veta att det just nu är ” kaos ” på socialtjänsten bara i veckan har minst 5 nya socialsekreterare börjat. Många helt nya utan erfarenhet. Jag har sökt andra jobb och vill flytta från Umeå eftersom jag inte kan stå ut att fortsätta jobba med att lära ut nya kollegor som slutar lika fort. Ledarskapet är fruktansvärt . Jag skulle aldrig våga berätta hur jag verkligen känner för mina chefer och när man läser i vk om att man blir utsatt för bestraffning om man lyfter kritik kommer ingen ens våga andas kritik efter detta. Jag förstår inte hur ni politikerna kan lämna oss socialsekreterare i sticket som ni gör.

  • Jan Sjöström

   Hej Anställd!

   Full förståelse för att du inte längre ser skäl att kvarstå i din tjänst.

   De allra flesta av oss ser den nytta en fungerande organisation
   (tillskapad av och i folkets vilja) har i förutsättningarna för ett land
   i demokratins tjänst.

   Att utesluta funktion i och på grund av den egna agenda kan eller
   får inte vara en rimlighet. Politiken, d v s valets vinnare är alltid
   tillståndens ytterst ansvariga. Umeås socialdemokrater har skäl /
   nytta i dagens situation. Annan konklusion kan inte dras.

   Att se sin roll som tjänsteperson i ett större sammanhang är en
   fråga för samhällets utbildare – demokrati ”folkets styre” kräver en
   insikt som ograverat tar utgång i hela folkets nytta. Att vara dräng
   åt alla sina arbetsgivare kan naturligtvis inte villkoras via en egen
   mer privat åsikt eller ”för stunden” regerande s k värdegrund.

   Oordning, korruption blir slutligt och oåterkalleligt anarki. Att se
   skäl till att avstå ansvar för felande tjänstepersonal är garanten
   för vår situation. Det är i vårt ansvar att tillse att demokratins alla
   fundament (myndighetsordning) förblir stark och i funktion.

   Vi är många som dagligen ser och tar del av de övertramp en
   förvaltning i fritt fall genererar. Frångående av delegationens alla
   styrfunktioner kan omöjligen generera annat än frustration för den
   som se nytta i att ”göra rätt”.

   Med vänlig hälsning / Jan Sjöström.

  • Umebo

   Vad modigt och bra att du skriver. Att det bara den här veckan alltså börjat minst 5 nya socialsekreterare på en avd på Umeå socialtjänst borde väl politikerna kunna utgå från när de borde kunna konstatera att kaoset runt socialtjänsten måste få ett slut.

   Förstår politikerna att den intensiva debatt och granskning som visar på de allvarliga bristerna inom socialtjänsten skadar befolkningens förtroende på ett djupare plan för varje vecka inget händer och politikerna inte agerar med kraft. I näringslivets hade cheferna aldrig kunna få sitta kvar. De hade sparkats ut med huvudet före.

   Avsätt de chefer som förgiftar arbetsmiljön för massor av många gånger unga, ambitiösa och duktiga socionomer. De är värda mer än att jobba under ett toxiskt ledarskap och Umeå invånare är värda att kunna få känna förtroende för socialtjänsten då de behöver hjälp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.