Det farligaste året någonsin när det gäller luftkvaliteten i centrala Umeå? Stöd arbetet för renare luft!

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

– – – – – – – – – – – –

Idag diskuterar vi:
Den hälsofarliga luften i Umeå

 

Farligt att andas
Umeå kan vara på väg mot det farligaste året någonsin när det gäller luftkvaliteten inom centrumfyrkanten. Detta gäller särskilt situationen på, och i nära anslutning till, Västra Esplanaden. Men halterna av kvävedioxid har varit farligt höga även längs Storgatan, Östra Kyrkogatan (ÖK) och Järnvägsallén.

Det handlar om miljökvalitetsnormen för koncentrationerna av kvävedioxid. Miljökvalitetsnormerna har ställning av lag. Detta är begripligt. För höga koncentrationer av kvävedioxid i luften skadar umebornas hälsa. Det handlar att de som bor och / eller arbetar inom centrumfyrkanten – speciellt i närheten av V:a Esplanaden – löper en ökad risk att drabbas av allvarliga sjukdomar som:

* lungcancer,
* hjärt- och kärlsjukdomar,
* astma och allergier,
* demenssjukdomar som Alzheimers!

 

Miljönonchalans från de styrande
Denna farliga situation beror på en kombination av tre saker: Umeås geografiska läge i en ”grubba”, kylan och avgasutsläppen från bilarna. Här förtjänar en sak att understrykas: Det går varken att göra något åt stadens geografiska läge eller åt kylan. Det enda som de styrande politikerna kan påverka är avgasutsläppen från trafiken. Och där har det gjorts alldeles för lite. Den som är lite elak skulle kunna säga att det nästan inte har gjorts något alls. De styrande har visat en enorm nonchalans när det gäller efterlevnaden av miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid. Därmed har de styrande även visat samma nonchalans vad gäller umebornas hälsa. (Nya rön publicerade av Världshälsoorganisationen WHO visar dessutom att hälsoriskerna är långt större än vad experterna tidigare trott.)

 

Tabellen visar: Största överskridandena på tio år
Det är tillåtet att överskrida dygnsnormen för koncentration av kvävedioxid i luften vid sju tillfällen per år. Umeå har aldrig klarat detta sedan mätningarna började 2003!

De styrandes höga svansföring i miljöfrågan…
De senaste tio åren har vintrarna varit relativt milda. Detta är den avgörande orsaken till att antalet överskridanden av MKN har minskat. En annan orsak är den tekniska utvecklingen. Men naturligtvis beror ingen av dessa faktorer på Umeås styrande politiker…

Trots detta har de styrande i Umeå kommun haft en allt högre svansföring i frågor som rör klimat och miljö under de senaste tio åren. Då kommunens miljöarbete beskrivs används ord som ”miljöpris”, ”klimathänsyn i upphandling”, ”klimatkontrakt” och ”klimatneutrala Umeå”. För att nämna några ”modeord”. Men det krävdes bara två kalla vintrar för att visa sanningen.

 

… saknar all grund
De preliminära resultaten av Umeå kommuns mätningar av luftkvaliteten i centrala Umeå visar nämligen att luften under det gångna året 2021 har varit den sämsta på tio år! Under 2021 uppmättes de största överskridandena av miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid längs Västra Esplanaden sedan åren 2010 och 2011. I värsta fall kan fjolåret ha inneburit det största antalet dygnsöverskridanden någonsin sedan mätningarna påbörjades 2003!

Under alla omständigheter kommer koncentrationen av kvävedioxid inom centrumfyrkanten, speciellt på och i närheten av Västra Esplanaden, att ha varit hälsovådligt hög under vintrarna 2020-2021 och 2021-2022.

 

Kom till Rådhustorget idag mellan 13.30 – 14.30!
Mot denna bakgrund driver vi i Arbetarpartiet en namninsamling med följande krav som skulle minska utsläppen av avgaser i Umeå:
* För samordnade varutransporter inom Umeå kommun
* Ökad turtäthet och lägre biljettpriser i syfte att locka bilägare att ta bussen
* Stadsplanerna för Umeå måste syfta till minskade utsläpp

Detta gynnar både umebornas hälsa och klimatet i allmänhet. För avgaser innehåller naturligtvis både kvävedioxid och koldioxid.

Vi står på Rådhustorget mellan kl 13.30-14.30 idag. Jag håller appeller, andra samlar in namn och pengar. Kom gärna förbi och skriv under och stöd vårt arbete!

 

_ _ _ _ _

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.

5 kommentarer

 1. arbetare

  En smidig väg att ta sig till västerslätt då man kommer via E4 söderifrån vore inte dumt för miljön men det kommer knappast att inträffa under vår livstid .

  Att vara tvungen att åka omvägen via Brännland för att sedan vänta på lastbilarna vid rondellkö efter rondellkö tillbaka mot stan ger knappast någon reell utsläppsminskning gentemot att köra via tegsbron , skillnaden är bara att de ökade avgaserna inte släpps ut vid mätstationen utan runt bostadsområdet Umedalen .

 2. tjalle

  Men Hans Lindberg gick ut på sin blogg och talade om vilka bra åtgärder som gjorts .

  23 mars 2020 sa han.

  Att förbättra luftkvalitén i centrala Umeå har sedan länge varit en viktig uppgift för Umeå kommun. Till följd av den högt trafikerade Västra Esplanaden har luften haft alltför höga halter av bl.a. kvävedioxid och skadliga partiklar. Till följd av detta har vi från Umeå kommuns sida sjösatt ett åtgärdsprogram som över tid gett resultat. Enligt färska siffror framgår att vi förra året hade de lägsta halterna av kvävedioxid sedan mätningarna inleddes.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på tjalles kommentar 18/1-22
   Detta berodde främst på milda vintrar och kanske, i någon liten mån, på teknikutvecklingen i bilarna. Men huvudsakligen på de milda vintrarna. Om det är något som kommunledningen i Umeå INTE har gjort så är det att bekämpa de höga halterna av kvävedioxid. Istället har de gått emot samordnad varuproduktion för att minska antalet lastbilar som snurrar runt och lossar varor i centrala Umeå. De lade badhuset Navet inne i centrum trots att länsstyrelsen varnade för en ”trafikinfarkt” och ökad ”söktrafik”. IKEA/Avion borde ha legat på ume-sidan av älven för att förhindra trängsel på Tegsbron. Så stadsplaneringen har bidragit till att ÖKA utsläppen av kvävedioxid.
   Umeå har aldrig klarat miljökvalitetsnormerna när det gäller antalet dygnsöverskridanden sedan mätningar inleddes 2003. Detta har ökat risken för att umeborna ska få lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, astma och allergier samt demenssjukdomar som alzheimers. I denna fråga kan INTE Hans Lindberg (S) slå sig för bröstet. Tvärtom. Och det gäller även Alliansens alla partier.

 3. arbetare

  Att höga värden uppmätts vid mätstationen nära Max är inte så konstigt då man sett till att åstadkomma en trafikinfarkt genom stan med underligt synkade trafikljus och avfarter som är avstängda i evigheter pga utdragna vägarbeten .

  När man försöker smyga sig genom stan före 06.00 på morgonen kan trafikljusen längs gamla E4 vara röda åt alla håll så att all trafik står stilla i någon minut .
  Har provat att köra i 30 över bron för att se om det är kopplat till hastighet men så är ej fallet .
  När man sedan ska hem efter 16.00 är det ofta kö till Noliarondellen så det går fortare att köra ÖK och stå stilla där och spy ut avgaser vid Nannabadet gentemot att köa efter Vännäsvägen .

  Lika illa är det vid Tomteborondellen , ännu ett exempel på hur korkade beslutsfattarna varit då man inbillat sig att folk kan teleportera sig magiskt från bostaden i förorten till arbetet .

 4. Pingback: Hälsoskadlig luft och en ohållbar trafiksituation i centrala Umeå! | Nils Seye Larsen (Mp)

Lämna ett svar till tjalle Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.