En utbyggd sjukvård – den viktigaste åtgärden mot omikron. Sverige hade minst vårdplatser per capita inom EU före pandemin!

Polio, smittkoppor, mässling är virussjukdomar – som corona.
Organiserade anti-vaxxare är ofta högerextremister, de försöker
sabotera kampen mot corona och öppna för gamla farsoter.
Vaccinera Dig direkt då samhället ger Dig chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att skydda andra.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Idag diskuterar vi:
Det skriande behovet av att rusta upp och bygga ut sjukvården

 

Ingress
Det krävs åtgärder för att bromsa spridningen av coronaviruset. Men restriktioner får inte bli en ersättning för det skriande behovet av att både rusta upp och bygga ut sjukvår­den. Problemen inom sjukvården var stora redan före coronapandemin bröt ut för två år sedan. Låt oss titta några år tillbaka i tiden.

 

Del ett
Före pandemin var Sverige det land inom EU som hade lägst antal vårdplatser per 1000 invånare. Mellan åren 1994 till 2017 skedde en halvering av antalet vårdplatser per 1000 invånare i Sverige. Det minskade antalet vårdplatser kan delvis förklaras av de medicinska landvinningar som gjort att många patienter behöver kortare vårdtid.

Men det andra stora skälet handlar om nedskärningar. Dessa fört med sig försämrade arbetsvillkor. Detta har gjort det svårare att nyrekrytera exempelvis sjuksköterskor.

 

Del två
När det gäller antalet intensivvårdsplatser per 1000 invånare var Sverige näst sämst inom EU före pandemin. Antalet intensivvårdsplatser har sjunkit kraftigt under de senaste 20 åren. År 1993 fanns det 4 300 intensivvårdsplatser med respiratorer runt om i landet. År 2019 var antalet platser endast 566. Detta innebär att sju av åtta intensivvårdsplatser med respiratorer hade avvecklats sedan 1993!

 

Del tre
Och nedskärningspolitiken fortsätter. År 2019 hade de styrande politikerna i 17 av Sveriges 21 regioner (landsting) beslutat att genomföra nedskärningar inom sjukvården. Låt oss exemplifiera med några regioner:
Stockholm                      ca 1,1 miljard på ett enda år
Västerbotten                   ca 560 miljoner på tre år
Norrbotten                      ca 700 miljoner på tre år

Under coronapandemin har regionerna fått tillfälliga ekonomiska tillskott i form av statliga pengar. Men i exempelvis Region Västerbotten står besparingarna kvar – trots de statliga tillskotten. Skälet är just att pengarna bara är tillfälliga. I Region Stockholm genomfördes besparingar genom att personal som gått i pension inte ersattes med nödvändiga nyrekryteringar. Mitt under pandemin!

 

Avslutning
Nedskärningsbesluten måste nu rivas upp. Istället krävs en omfattande upprustning och utbyggnad av sjukvården. Även omsorgerna måste ges ökade resurser. Andelen med tillsvidareanställningar måste öka och antalet timanställda minska. Jag upprepar: Ökade restriktioner i samhället kan inte kompensera för årtionden av nedskärningar.

Slutligen måste återuppbyggnaden av de beredskapslager som tidigare fanns – med bland annat respiratorer, skyddsutrustning och mediciner – snarast påbörjas. Detta utgör en viktig åtgärd inför kommande pandemier och andra kriser som kan drabba samhället.

 

– – – – – – – – – – – –

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

4 kommentarer

 1. Peter

  Mycket bra att du tar upp det här Janne!
  Det kommer ju inte spela någon roll om smittan nästa år heter någonting annat än corona eller Omicron så länge som vi har en underdimensionerad sjukvård så kommer makthavarna tvingas utfärda restriktioner för att den nedmonterade sjukvården inte ska belastas för mycket då Sverige har mycket mindre vårdplatser idag än i början av 1990talet trots att antalet invånare i landet har blivit fler!

  Konsekvenserna av att Sverige skrotade beredskapslagren i form av respiratorer visar visar sig nu också då Sverige även behöver utöka antalet IVA platser.

 2. Hassan

  Mkt bra skrivet Jan!!Läste att 2 av 3 nyanställningar i regionen går till adm !!Är det inte dags att börja slimma regionens adm,Grandjippot utställningen i MÖ mm! Satsa på sjvpersonalen på ”GOLVET”!!

 3. Jonsson

  Socialdemokraterna har i varje fall inte några planer på utökade vårdplatser.
  Hösten 2021 ville de ”satsa” på primärvården, Hälsocentralerna och helikoptrar (som ska transportera patienter – ja, var då?). Bara de mest behövande ska få vård!
  Sjukvårdsfrågan brukar ändå ligga högt på väljarnas önskelista. Varför är sossarna helt ointresserade!?

Lämna ett svar till Jonsson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.