”Varför sköts det inte skarpt…Varför har vi inte 100 skadade islamister… ” frågar Busch. SVAR: POLISEN och muslimerna ÄR CIVILISERADE – Ebbas uttalande närmar sig hets

De åsikter som jag framför har två syften. Dels vill jag göra
Arbetarpartiets (AP) ståndpunkter kända i Umeå, dels
vill jag bidra till en höjd politisk allmänbildning.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
_   _   _

Till Ebba Busch
från Jan Hägglund

Ebba, jag tänker inte belasta dina partikamrater inom kristdemokraterna med det oerhört primitiva uttalande som du har gjort. Jag känner kunniga kd-politiker. Mer än en gång har det hänt att jag, efter en debatt i Umeå kommunfullmäktige, har tänkt att det var jag som hade fel och kd-politiker som Veronica Kerr och Anders Sellström som hade rätt. Ibland har jag till och med orkat erkänna det.

Men du, Ebba, har diskvalificerat dig i mina och i många andras ögon. Du får aldrig tillåtas sitta i en regering. Låt mig citera polisfackets (Polisförbundet) ordförande Lena Nits: ”Detta är ett oerhört uttalande. Att en svensk politiker närmast uppmanar svensk polis att skada ett hundratal personer genom att skjuta skarpt hör inte hemma i en rättsstat”. Nits fortsätter i sin skriftliga kommentar till TT ”Det finns inga ursäkter för de våldsverkare som agerade under helgen. De skyldiga måste lagföras, men det är polisen som har uppdraget, kompetensen och erfarenheten att hantera situationen, inte Ebba Busch” (VK 23/4-22).

 

Ebba, du frågar ”Varför sköts det inte skarpt?”
Svaret är bland annat detta:
Då en yrkeskår, polisen, av samhället har anförtrotts våldsmonopolet kan inte denna utbildade yrkeskår bete sig på samma sätt som den pöbel som angrep poliserna!

– Ett annat skäl är att det inte skulle isolera våldsverkarna om polisen sköt hundra av dem!
Polisen måste arbeta långsiktigt för att skaffa sig ett förtroende i de utanförskapsområden (ibland parallella samhällen) där angrepp på polis, brandkår, ambulans och socialtjänst förekommer.
Detta kräver långsiktighet.

Ditt uttalande är, jag vill understryka detta, ett av de mest primitiva som en svensk partiledare någonsin har gjort. Polisen ska inte behöva ”vända andra kinden till”. Men polisen ska inte heller agera efter principen ”öga för öga, tand för tand”. För då sjunker polisen ned till pöbelns nivå. Och då har vi inte längre något rättssamhälle kvar. Lena Nits har rätt. Det du säger hör inte hemma i en rättsstat!

 

Ebba, du har inte förklarat vad du menar med islamister? Men istället för att tala om att skjuta ”minst” hundra islamister måste alla ansvarsfulla opinionsbildare betona följande: Den absoluta majoriteten av muslimerna i Sverige tar avstånd ifrån det som har hänt – precis som kristna och ateister. Jag anser att ditt uttalande om att skjuta ”minst” hundra islamister är farligt nära hets mot muslimerna i Sverige!

Jag har själv ofta kritiserad islamister som det Muslimska brödraskapet och wahhabitiska salafister. Men jag har alltid förklarat vad jag menat med islamister och jag har ALLTID understrukit att dessa utgör en minoritet av alla muslimer. Och även de som jag kritiserar har jag alltid kritiserat med ORD.

Du utgår ifrån att de som kastade stenar är islamister – och frågar varför inte ”minst” hundra sköts?

Det är politiker, med ett så ofattbart dåligt omdöme som det du har visat, som kan få ett inbördeskrigsliknande tillstånd att övergå i verkliga lokala inbördeskrig. Du stärker de krafter som vill skapa parallella samhällsstrukturer! Ditt uttalande hör hemma hos pöbeln. Inte hos den grupp politiker som gör anspråk på att bilda regering efter den 11 september. Jag hoppas att de övriga politikerna i den gruppen förstår att du har diskvalificerat dig när det gäller framtida ministerposter.

 

Avrundning
Ebba, polisen i Linköping, Norrköping, Örebro, Landskrona, Stockholm och Malmö förtjänar vår djupa respekt för att de höll huvudet kallt trots allt de utsattes för. Det handlade om direkt livsfarlig stenkastning, många av deras bilar brändes och – värst av allt – hundra av deras kollegor skadades. Poliserna ska hedras för att de inte sjönk ned till pöbelns nivå. De förtjänar vår tacksamhet för detta – inte ifrågasättanden, om varför de inte sköt skarpt i avsikt att träffa personer, från någon skrivbordsgeneral till politiker.

// Hälsningar,
Jh

 

PS. På måndag ska jag berätta om min vän, polisen Ulf, och om varför det inte uppstod ett inbördeskrigsliknande tillstånd även i Göteborg i samband med att högerextremisten Rasmus Paludan brände Koranen där lördagen den 26 februari i år.

PPS. ”Polisen i Väst avslår den högerextremistiske Rasmus Paludans ansökan om tillstånd för allmänna sammankomster i Borås, något som Aftonbladet var först att rapportera om. Ansökan berörde ett valmöte nästa fredag, den 29 april” … Skriver Göteborgs-Posten i en nyhetsartikel, som fortsätter… ”Vi har sett hur allmänheten utsatts för allvarlig fara och att poliser har kommit till skada. Våld som uttryck för missnöje får aldrig accepteras. Polisens uppdrag är att trygga säkerheten och det ska vi göra, men alla goda krafter behöver hjälpas åt för att behålla lugn och ordning”, skriver Emelie Kullmyr, kommenderingschef i region Väst för den särskilda händelsen Val 2022, i ett pressmeddelande (GP 22/4-22). DS.

 

24 kommentarer

 1. brorson

  Jag fick Ebbaa uttalande uppläst för mig och blev mycket arg av det jag hörde. Jag hade dessförinnan skrivit på Petter Nilssons, SD, blogg att Morgan Johansson gjort sig skyldig till ministerstyre genom att försvara tillståndet till Rasmus Paludan att bränna Koranen. Sedan riksdagen har beslutat om en lag. är det domstolarnas uppgift att tolka lagen, varken riksdagens eller ministrarnas. Mig veterligt har koranbränning aldrig prövats rättsligt.

  Att en åklagare har beslutat att inte åtala för koranbränning är inget rättsligt avgörande, eftersom ett sådant beslut av åklagare kan överklagas. Enligt min mening är koranbränning inte åtalbart som hets mot folkgrupp, eftersom muslimer inte är en enhetlig folkgrupp. men däremot åtalbart som förargelseväckande beteende .Men just koranbränning har inte prövats enligt den lagen. Enskilda sverigedemokrater har slagit knut på sig själva genom att påstå att det är tillåtet att skända svenska flaggan och att det därför analogt borde vara tillåtet att bränna Koranen. Om detta är SD:s åsikt, som parti,. bör SD byta partinamn. Det är nämligen åtalbart, som just förargelseväckande beteende, att skända svenska flaggan. Finns rättsfall.

  Genom sitt mycket grova klavertramp har Ebba givit Morgan Johansson ett osökt tillfälle att avleda kritiken mot sig själv för tendenser till ministerstyre. Detta är mycket allvarlig, när hon som oppositiomspolitiker borde ha krävt Morgans avgång. När en minister uttalar sig om vilka enskilda som har rätt till tillstånd till allmän sammankomst är det jämförbart med om socialministern uttalar sig om vilka enskilda som bör få sina barn tvångsomhändertagna enligt LVU. Att en eventuellt blivande minister riktar kritik mot polisen för att inte ha skjutit skarpt i en given situation är ännu värre.

  Kan hon verkligen bli minister efter detta? Det är med tungt hjärta jag skriver detta,. eftersom jag hjittills har gillat Ebba som en av våra bästa politiker och intet har emot att kallas ”högerkristen”, om man med det ordet menar att man har en gammaldags kristen tro.

  • Gunnar F.

   Det är tillåtet att bränna, klippa sönder svenska flaggan (blå o gula bitar), så vad menar du med att det är förbjudet att skända svenska flaggan?

   • brorson

    Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter. Brottsblken 16 kp 16 §.

    Jag har aldrig påstått att det skulle vara förbjudet att vördsamt och i enskildhet bränna en sliten flagga. Det skulle väl tvärtom vara förargelseväckande beteende att hissa en sådan flagga i andras åsyn. Om SD verkligen tror att det skulle vara tillåtet att skända den svenska flaggan, borde partiet kräva att en sådan handling kriminaliseras. Och som det nu är, att straffet höjs till fängelse, om brottet är grovt. Om SD fortsätter att sprida missuppfattningen att det skulle vara tillåtet att skända svenska flaggan, tycker jag att partiet bör byta namn., varför inte till Halvdanskarnas parti? (Med anspelning på de ledande figurerna i partitoppen). Eller varför inte till Antinationalisterna?

  • Carola

   Koranbränning behöver inte prövas rättsligt. Vår yttrandefrihetslag finns redan, blasfemilagar har vi inte,( även om just Ebba Bush fört fram åsikter om att vi borde ha det). Jag förstår inte vad du vill ha sagt.

   • brorson

    Menar du att förargelseväckande beteende, som är ett brott enligt svenska lag, ska vara tillåtet, om brottet riktar sig mot muslimer? Muslimer tillhör också allmänheten.

    • Carola

     Nej, det Paludan gör är förkastligt. Men inte olagligt. Och om vi börjar lagstifta om allt som kan vara kränkande anser jag att vi är farligt ute. Paludan skall fördömas, ja. Men det finns ingen lösning i lagar som inskränker yttrandefriheten.

 2. Ugglan

  Ociviliserat och blodtörstig – så långt från stadsmannamässighet man kan komma.
  Vilken ministerpost verkar hon lämplig för? Idrottsminister kanske – då kan hon ju ge uttryck för att det skjuts för lite mot mål…

 3. Utberg

  Paralellsamhällets representanter kan inte besegras med ökat våld och mer maktbefogenheter att förtrycka befolkningen i utanförskapsområdena med.

  Ebba Bush politik är tydligen att underkuva invandrarna. Inte vinna dem för det svenska samhället.

  Lena Nits respons visar på skillnaden med ett polisfack i ett land som Sverige med en långa demokratiska traditioner och en arbetarrörelse och ett land som USA där polisfacket hade ylat som Bush.

 4. Tomas

  Att ”vanligt folk” ibland uttalar sig brutalt, i affekt, och privat, det är en sak. Det fenomenet har funnits så länge jag varit någorlunda medveten om min omgivning, nån gång under första halvan av 90-talet. Äldre personer kan säkert intyga att det fenomenet funnits betydligt längre än så.

  Men när det gäller partiledare för riksdagspartier så är Buschs uttalande, och de uppfattningar som lett fram till uttalandet, mig veterligen en helt ny nivå av primitivitet och idioti.

  Om hennes uttalande skulle omvandlas till praktisk politik vore det en katastrof, för de som lever i utanförskapsområden såväl som de som inte gör det.

 5. Frank Pettersson

  Helt makalöst av Busch. Håller helt med i all kritik av henne. Vill bara lägga till en sak: ”Ebba, vet du om att ifall du skjuter skarpt mot en folkmassa kommer du även träffa oskyldiga? Alla oskyldiga inom 500 meters avstånd skulle riskera bli skjutna. Men deras liv kanske inte är lika mycket värda som ditt? Det slår mig plötsligt: Du Ebba kanske tycker det var rätt av militären att skjuta arbetarna i Ådalen 1931?”

 6. Erik

  Janne, det här sa Ebba; varken mer eller mindre;

  ”Det är alltså minst 100 skadade poliser. Den stora frågan som borde ställas nu är: Varför har vi inte minst 100 skadade islamister, 100 skadade kriminella, 100 skadade upprorsmakare. Vi hade personer som tog till sten i syfte att döda svensk polis. I syfte att döda svensk räddningstjänst, i syfte att döda, i vissa fall, sjukvårdspersonal. De borde varit skadade, inte svensk polis.”

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Eriks kommentar 23 april 2022
   Ebba Busch sade också följande ord: ”Så frågan som borde ställas är ju, varför sköts det inte skarpt?”
   Och svaret på hennes fråga är enkel. Polisen respekterar lagen; polisen är civiliserad; polisen besitter självbevarelsedrift. För om polisen skjuter skarpt kommer de att mötas med skjutvapen vid nästa upplopp. Kriget i Ukraina har inte bara skapat en ny och skrämmande blodtörst. Den har även lockat fram en massa verklighetsfrånvända skrivbordsgeneraler.
   Detta inte sagt till dig, Erik, men till vissa andra vars kommentarer jag aldrig kommer att publicera.

 7. Erik

  Janne, Inom flyget pratar man om “point of no return”, alltså när bränslet i tankarna inte räcker för att vända om och flyga hem ifall man skulle behöva det. Det svenska samhället passerade (om inte förr) denna punkt i samband med påskkravallerna och nu står svensk polis plötsligt inför samma moraliska dilemma som israelisk polis och militär i samband med intifadan: hur hanterar man tolvåringar som kastar sten och molotovcocktails? Barn som försöker skada och döda?

 8. Kenth

  Ebba har delvis eller mycket stor del rätt i vad hon yttrat.
  Polisen har helt tappat samhällets respekt.
  Något måste göras från polisens sida annars kommer liknande
  händelser ske i framtiden mer ofta.
  Tyvärr så har polisen fått lite av ”Fjollstämpel” över sig och
  gemene man har ingen respekt för lagens långa arm.
  Tyvärr så beror detta till största delen av de styrande i landet
  Polisen likt militären kostar pengar…se hur det gick för militären.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Kenths kommentar 24 april 2022
   Ingenting kommer att bli bättre av att Polisen skjuter skarpt. Vid nästa demonstration kommer våldsverkarna själva att vara beväpnade. Men inte nog med det. Polisbefälen kommer att skjutas i sina hem – tillsammans med sin partner och barn. Det är för många skrivbordsgeneraler i den här debatten – blodtörstiga, okunniga, skrivbordsgeneraler. Ebba Busch fällde följande ord: ”Så frågan som borde ställas är ju, varför sköts det inte skarpt?”
   Svaret på denna fråga är enkelt. Polisen respekterar lagen; polisen är civiliserad; polisen besitter självbevarelsedrift.

 9. Jonsson

  Det var överjävligt i Örebro, vad jag förstår.
  Där var för få poliser. De var dåligt utrustade.
  I Polistidningen, finns berättelser om frakturer, hjärnskador, folk som stampade på en polis. Folk var verkligen ute efter att döda poliserna. Med stenar, brandbomber, raketer, hindrade polisbilar med brasor. Busch är i intervjun kritisk till de regionala polisledningarna. Och hon nämner även kriminella bland huliganerna. Poliser är kritiska till att de saknar adekvat utrustning. Jag hoppas att de ansvariga inom polisen inser allvaret nu. En polis som fördömde Busch, utan att ha sett filmer från Örebro, har pudlat.
  För övrigt nämner Morgan Johansson, att islamister utomlands dragit igång upploppen. Frågan blir då, vilka anammade isåfall uppmaningarna från dessa utrikes islamister? Vilka gick till angrepp på poliserna… kriminella?
  En av stenkastarna var 8 år. Hur kommer det sig!
  Läs även vad Kullmyr skrev på Polisens hemsida, om att stoppa Paludans retorik.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonssons kommentar 24 april 2022
   Ingenting kommer att bli bättre av att Polisen skjuter skarpt. Vid nästa demonstration kommer våldsverkarna själva att vara beväpnade. Men inte nog med det. Polisbefälen kommer att skjutas i sina hem – tillsammans med sin partner och barn. Det är för många skrivbordsgeneraler i den här debatten – blodtörstiga, okunniga, skrivbordsgeneraler. Ebba Busch fällde följande ord: ”Så frågan som borde ställas är ju, varför sköts det inte skarpt?”
   Svaret på denna fråga är enkelt. Polisen respekterar lagen; polisen är civiliserad; polisen besitter självbevarelsedrift.

 10. Peter

  Nu har jag också sett att Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson har hoppat på tåget då han öppet har gått ut och stöttat Ebba Busch i den här frågan.
  Jag tycker att detta uttalande om att skjuta skarpt är väldigt provocerande och hör inte hemma i en rättsstat!

 11. brorson

  Nu har Ebba också sagt att det är tillåtet att bränna Bibeln och har försvarat detta nya klavertramp med att hon är troende kristen. För det första har hon inget mandat att uttala sig för alla kristna. Och för det andra är det domstolarnas, inte regeringens eller riksdagens, uppgift att tolka befintliga lagar.
  A
  Den lag, som jag har hänvisat till, är lagen om förargelseväckande beteende, som jag har citerat i en kommentar här ovanför. Där står ingenting om specifika böcker eller flaggor, utan om beteenden som är ägnade att väcka förargelse, Denna lag finns i Brottsbalkens sextonde kapitel, som handlar om brott mot allmän ordning.. Enligt men mening-torde det också vara ett brott att bränna den rlöda fanan p 1 maj i demonstranters åsyn. .

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till brorsons kommentar 26/4-22
   Det är tillåtet att häda i Sverige vilket inkluderar rätten att bränna böcker som vissa anser är heliga. Detta har även prövats i domstol. Det är därför som Rasmus Paludan får hållas. Det vi behöver är en bestämmelse i den lokala ordningsstadgan som gör det olagligt att elda på allmän plats, inom tätbebyggt område, utan tillstånd av kommunen. Om vi har en sådan bestämmelse, och Paludan skulle komma till Umeå och inte har tillstånd för att elda, kan polisen stoppa honom. Annars inte. Denne person utnyttjar, systematiskt, de juridiska och polisiära systemen till sista blodsdroppen. Just det: blodsdroppen. Därför vill jag försöka stoppa honom. Även om det kan anses vara en ”futtig” metod att använda sig av en lokal ordningsstadga skulle det vara en väg att förhindra den upptrappning som a) Rasmus Paludan, b) våldsverkarna med stenar och c) Ebba Busch nu utsätter samhället för.

   • brorson

    Man kan inte upphäva yttrandefriheten med en lokal ordningsstadga, varför frågan fortfarande är vad som inryms i begreppet yttrande. Jag har aldrig påstått att det finns något generellt förbud mot att bränna böcker och flaggor. Det framgår klart av det, som jag har skrivit. . Efter tjänstgöring i domstol har jag inga problem med skillnaden mellan de lege lata(den lag som vi har) och de lege ferenda (den lag som en enskild domare kanske tycker att vi borde ha). Det är bland det första man får låra sig, innan man får döma. Motdebattörer försöker smeta på mig att jag vill införa blasfemilagar, när jag förklarar den lag vi har. Men vad jag personligen tycker om de saken, spelar ingen roll. Det vore utsiktslöst att försöka införa sådana lagar i Sverige.

    Med blasfemi menas brott mot Gud Ett grekisk ord. som betyder klarndra. Jmfr engelskans blame. . Med förargelseväckande beteende menas brott mot staten och mot människor. De flesta kristna anser nuförtiden att vi inte ska frånta Gud rätten att själv avgöra om blasfemiska syndare ska förlåtas eller få sitt syndastraff. En del muslimer anser att kritik mot religioner (observera pluralformen) bör förbjudas,. utan att tänka på att med en sådan lag skulle även Koranen förbjudas. Sådana lagar kan vi inte ha i ett mångreligiöst samhälle. Vad jag vänder mig mot. är vissa ateisters självtagna tolkningsföreträde. Ebba verkar ha gått i den fällan.

    Du bemötte inte mitt påstående att det även vore föraragelseväckande beteende att .btänna den röda fanan på 1 maj i demonstranternas åsyn. En sådan handling vore ju att förstöra den feststämning som bör råda bland demonstranterna. Det är precis vad förargelseväckande beteende handlar om, att förstöra något hos andra – på annat sätt än genom yttrande.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar på kommentar från brorson
     Det är riktigt att jag inte besvarar allt. Det jag har bloggat om handlar om att bränna koranen. Jag känner inte till att någon blev dödad, eller att något upplopp startades, för att den amerikanska flaggan brändes under Vietnamkriget eller att den sovjetiska flaggan brändes i samband med invasionen i Tjeckoslovakien 1968. Inte i Sverige.
     I Göteborg fick Rasmus Paludan INTE bränna koranen där han hade tänkt. Han hade tänkt sig Angered och Hjällbo. Där hade det troligtvis utbrutit upplopp. Folk kanske verkligen hade dött. Men Paludan fick däremot plats för sin s.k. opinionsyttring på Frölunda torg. Denna förflyttning ansågs INTE inskränka Paludans rättigheter. Och Paludan hade kunnat stoppas även där. Detta då han inte hade tillstånd för att elda på allmän plats. Paludan missbrukar andemeningen bakom rätten att häda. Han försöker BIDRA till att splittra Sverige. Det är självklart rätt att göra som de gjorde i Göteborg. De flyttande på hans rätt att elda koranen. Jag vill dessutom flytta Paludans rätt att elda koranen så att han, då han gör det, måste ha nödvändiga tillstånd. Alla får nämligen inte elda på allmän plats i centrala Umeå, skräpa ned eller göra åverkan på värdefull gatsten. Paludan är allmäld för alla dessa brott i Göteborg. Vi i Umeå bör ta efter.

   • Carola

    Faktiskt en väldigt bra idé, och det är på den ”futtiga” nivån hans upptåg bör bemötas. Hans tilltag ska inte tillåtas påverka på någon högre nivå än så.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.