Maktspelet inför budgetfullmäktige 2022. (S) fick färre än var tredje väljare i Umeå – men uppträder som om de har egen majoritet.

Våra motståndare har infört en gräns
3 %
för att få bort oss från fullmäktige. Det var
S, M, C o. V som angrep AP, MP, KD, L, FI o. SD.

Låt inte Lindberg+Ågren segra – rösta på AP den 11 sept.
_     _     _     _     _

 

Ingress
Den 20 juni ska Umeå kommuns budget för år 2023 antas. 
*Det handlar om hur 8,6 miljarder ska fördelas i driftbudgeten (främst löner, hyror och förbrukningsartiklar),
*Det handlar om hur 1,5 miljarder ska fördelas på investeringar.
Det blir mycket pengar. Vi talar om cirka tio miljarder kronor för nästa år.

Nu blir det ännu viktigare vilka som styr kommunen.


Del ett
Tillåt mig repetera: Socialdemokraterna har endast 20 av 65 mandat i Umeå kommunfullmäktige.
Inte ens en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige tillhör S. På papperet styrs Umeå kommun av S+MP tillsammans. Men MP har endast 4 mandat. Dessa två partier har, som alla räknekunniga förstår, endast 24 platser. Och det räcker inte till för att skapa en bestående och kontinuerlig majoritet. För detta krävs det 33 mandat.

Detta speglas även i de olika nämnderna. Nämnderna har oftast elva ledamöter (exempelvis Byggnadsnämnd eller För-och grundskolenämnd). Även i dessa befinner sig S+MP i minoritet. Som jag har skrivit tidigare: Bristen på en tydlig majoritet innebär att det sker ständiga uppgörelser, i det fördolda, med resultat att ”alla” i praktiken är med och styr. Innebörden av detta är, som jag också har skrivit tidigare, är att politikerna – sällan eller aldrig – ställs till ansvar då något går åt h … e. Denna situationen undergräver demokratin.

Med ”alla” menar jag i första hand S+MP och M+C+L+KD. Även V tillåts, ibland, vara med och styra.

 

Del två
Inför valet har de fyra traditionella borgerliga partierna (M, C, L och KD) lyckats enas om ett gemensamt budgetförslag. Men dessa fyra partier har inte heller fler än 24 mandat av 65.

Vems budgetförslag ska då gå igenom?
Ska det bli minoritetens budgetförslag (S+MP) ?
Eller ska det bli minoritetens budgetförslag (M+C+L+KD) ?

Svaret är att den minoriteter vinner som kan få stöd hos ett, eller flera, av de tre (3) övriga partierna i Umeå kommunfullmäktige. Och för att få stöd måste man vanligtvis vara beredd att kompromissa. De tre övriga partierna är:
*Arbetarpartiet (AP),
*Vänsterpartiet (V),
*Sverigedemokraterna (SD).

 

Del tre
Låt mig berätta hur det kan gå?

*Scenario ett: Om S+MP går med på krav från V får dessa tre partier tillsammans egen majoritet och saken är klar. Men enligt media vill inte S+MP gå med på något krav från V.
S+MP har ju redan presenterat sitt budgetförslag offentligt i media. Skulle S+MP vilja förhandla med V, förhandla på allvar, skulle ju S+MP har kontaktat V innan de presenterade sitt minoritetsförslag offentligt i media.

*Scenario två: De fyra traditionella borgerliga partierna får med sig SD. Den samlade borgerligheten blir då större än S+MP. Det blir 28 mandat för den samlade borgerligheten mot endast 24 mandat för S+MP. Detta gör S+MP beroende av stöd från Vänsterpartiet. Så går SD med på förslaget att sänka kommunalskatten, som M+C+L+KD har enats om, innebär det att S+MP måste söka stöd hos V.

*Scenario tre: SD vill inte sänka skatten tillsammans med de traditionella borgerliga partierna. Och Socialdemokraterna vill inte gå med på V:s förslag till skattehöjning eller på några andra förslag från V. I detta läge kan Arbetarpartiet avgöra vilket av de två minoritetsförslagen som ska antas som budget för 2023.

Först röstar vi naturligtvis på vårt eget förslag ”Arbetarpartiets Alternativbudget”.

I en ”andra valomgång” kan vi sedan rösta på budgetförslaget från S+MP – som då går igenom. Eller, så kan vi rösta på budgetförslaget från den traditionella borgerligheten  – som då går igenom.

*Scenario fyra: Vänsterpartiet och Arbetarpartiet kommer överens om tre-fyra krav. Tillsammans upplyser sedan V+AP Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att de måste gå med på eftergifter för att få de 13 röster som V+AP har tillsammans i kommunfullmäktige. Om S+MP är oresonliga, och vägrar att gå med på några som helst eftergifter, kommer V+AP att lägga ned sina röster i ”andra valomgången”. Detta innebär att S+MP tvingas gå till budgetfullmäktige den 20 juni och riskera att få sin budget fälld.

Om V och AP agerar på detta sätt kommer Socialdemokraterna att bli arga.

De kommer att säga att V och AP utsätter kommunens ekonomi för risken att borgarnas skattesänkning går igenom. I detta läge kan AP och V svara att det var oviljan hos S+MP att gå med på någonting alls från V + AP som gjorde att S+MP:s minoritetsbudget föll.

Så ser maktspelet inför budgetfullmäktige den 20 juni ut.

Men bakom maktspelet döljer sig en vilja, från många av partierna, att förändra kommunen i en riktning som de tror leder till förbättringar. I vårt (AP:s) fall handlar det främst om att genomföra följande:
*en demokratisering av arbetsorganisationen,
*ett avskaffande av tystnadskulturen som ett antal chefer skapat
.

 

Avslutning
Socialdemokraterna måste sluta uppträda som om de har en egen majoritet när sanningen är att de inte ens har en tredjedel av mandaten i kommunfullmäktige (endast 20 av 65). Detsamma gäller om S regerar tillsammans med MP. Socialdemokraterna ingår fortfarande i en minoritet med endast 24 av 65 mandat.

Socialdemokraterna måste antingen ingå en formell uppgörelse med fler, eller andra, partier än MP – vilket innebär kompromisser – och på detta sätt etablera sig som en del av en majoritet.
Eller så måste Socialdemokraterna, med eller utan MP, kompromissa i enskilda frågor med andra partier. Exempelvis på det sätt som vi beskriver i scenario fyra ovan.

Men kompromisser blir det.

Den tid måste få ett slut då Socialdemokraterna tillåts agera som om de har en egen majoritet bakom sig. Återigen: S har, ensamt, inte ens en tredjedel av väljarna, eller mandaten i fullmäktige, bakom sig.

Det är dags för socialdemokraterna att göra upp med sin självbild. De måste inse att deras självbild är ett arv från en svunnen tid. Uppvaknandet kan annars bli smärtsamt – och uppvaknandet kan komma redan på budgetfullmäktige måndag den 20 juni.

 

 

 

2 kommentarer

  1. Basic Rules

    Så har det alltid varit på riksplanet i vart fall – eventuell opposition är som vanligt akterseglad, tvehågsen med noll självförtroende och uppträder som andra klasens socialdemokrater (ej AP).
    På riksplanet har vi ett moderatparti f.d. konservativt parti, som helst inte vill regera, bara hänga på dagstrenden utan att våga forma något eget, vilket pågått i decennier.
    I bland får man ta mig fan Ågren !

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.