EU-kommissionen varnar för ekonomisk kris. Men varken S eller M vill att valrörelsen ska handla om hur knegarna riskerar att drabbas?

De större ogillar konkurrens.
S, M, V och C har infört en spärr på 3 %.
De vill
få bort AP, MP, KD, L och SD – från fullmäktige. 
Låt inte Lindberg+Ågren vinna  – välj Arbetarpartiet 11 sept.
_     _     _     _     _

 

Ingress
EU-kommissionen utkom med en olycksbådande ekonomisk rapport den 13 juli i år. I rapporten räknar EU-kommissionen med att en kombinationen av lägre tillväxt och högre inflation kommer att prägla ekonomin och samhället framöver! En lågkonjunktur med ökande arbetslöshet (stagnation) kombinerad med inflation kallas för stag-flation. Detta ekonomiska fenomen – kombination av stagnation (lågkonjunktur med ökande arbetslöshet) och inflation – ansågs utesluta varandra ända fram till den ekonomiska krisen under 1970-talet. Då drabbades en rad länder – bland annat USA, Storbritannien och Sverige – av just stag-flation. Krisen under 70-talet blev både djup och långvarig. Den lämnade djupa sår efter sig. Krisen innebar bland annat att stora delar av tillverkningsindustrin slogs ut i en rad länder. Idag vet ingen om den ekonomiska kris som både Europa och USA redan är inne i kommer att bli lika djup och långvarig som den på 70-talet. Men allt tyder på att marknadsekonomin går in i en period som kommer att präglas av både ekonomisk nedgång med ökande arbetslöshet och inflation. Alltså av stag-flation!

Detta borde prägla valrörelsen i Sverige.

 

Del ett
Den endast två veckor gamla rapporten från EU-kommission har skrivit ned prognosen för den ekonomiska tillväxten inom EU-området) nästa år betydligt bara sedan i maj. (Tillväxten för i år ligger fast för EU-området). BNP inom EU-området som helhet beräknas öka med 2,7 procent i år för att sedan sjunka till endast 1,5 procent nästa år. Detta kommer att leda till ökande arbetslöshet (min kommentar / JH).

Även när det gäller prognosen för inflationen har EU-kommissionen blivit mer pessimistisk än vad den var bara i maj. Om tillväxten beräknas sjunka beräknas däremot inflationen att stiga till hela 8,3 procent i år och vara fortsatt hög (6,8 procent) nästa år. Återigen: Prognosen beskriver utan tvivel en situation präglad av stag-flation!

 

Del två
En stag-flationskris är väldigt svår att bemöta. Det är naturligtvis svårt att vikta alla faktorer mot varandra och avgöra hur djup, och hur lång, som konjunkturnedgången kommer att bli. Det som däremot är uppenbart är att det finns en djup oro bland ekonomiska experter och politiker för att 70-talsfenomenet stag-flation (lågkonjunktur med ökande arbetslöshet och samtidig inflation) återigen kommer att leda till en djupare ekonomisk kris. En kris präglad av stag-flation är nämligen väldigt svårt att motverka.

 

Del tre
Sverige sämst inom EU. Kommissionens rapport pekar ut Sverige som det land som beräknas få sämst ekonomisk tillväxt inom hela EU! Detta gäller både för i år och nästa år (1,3 respektive 0,8 procent). Detta innebär i praktiken nolltillväxt. Detta kommer att öka arbetslöshet – frågan är bara med hur mycket! I april låg Sveriges arbetslöshet på hela 7,7 procent. Bland de 27 EU-länderna var det endast Spanien, Grekland och Italien inom EU som hade högre arbetslöshet än Sverige (i april). Den svenska arbetslösheten är dessutom väldigt snedfördelad. Bland utrikesfödda låg arbetslösheten på hela 17,0 procent. Bland inrikes födda låg arbetslösheten på 5,4 procent. Den ekonomiska nedgången kommer alltså, med största sannolikhet, att ytterligare öka arbetslösheten fram till utgången av 2023. Och eventuellt under en längre period än så.

Varför präglar detta inte valrörelsen?

 

Del fyra
Värsta scenariot. Det fanns även ett ”worst case scenario” i den rapport som EU-kommissionen presenterade i maj. Detta utgick ifrån att Ryssland skulle svara på västvärldens ekonomiska krigföring (som startats på grund av Rysslands militära angrepp Ukraina) genom att införa ett totalstopp för gasleveranser till EU. Detta skulle slå mycket, mycket hårt. Istället för en avtagande – men dock – tillväxt under andra halvan i år samt under nästa år skulle ett stopp för gasleveranserna innebära att ekonomin inom EU skulle börja krympa redan under andra halvan av i år och fortsätta att krympa även under nästa år.

I maj ansågs detta vara endast ett hypotetiskt scenario. Men Paolo Gentiloni, EU:s ekonomikommissionär, sade i samband med presentationen av den nya rapporten (den 13 juli) att risken för ett totalt gasstopp har blivit mer än endast ett hypotetiskt scenario. Nu är detta något som EU-länderna måste förbereda sig för. Paolo Gentiloni sade även att en storm är möjlig – men att detta värsta scenario ännu inte blivit verklighet. Som tur är, tillägger undertecknad.

 

Avslutning
Det är alltså väldigt svårt att vikta alla faktorer mot varandra och försöka avgöra hur djup, och hur lång, som konjunkturnedgången kommer att bli. Men det som alltså är uppenbart är att det finns en djup oro, både bland ekonomiska experter och politiker, för att en djup kris präglad av stag-flation kommer att uppstå. Och som jag tidigare skrivit: En ekonomisk kris präglad av stag-flation är väldigt svår att motverka. Jag ska försöka förklara varför detta är så svårt i mitt nästa blogginlägg.

Jag vill avsluta med att säga följande: Både Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) – de två som hoppas på att få bilda regering efter valet – borde dels erkänna allvaret i den ekonomiska situationen, dels förklara hur de vill bemöta densamma. Men båda håller tyst. Därmed visar både Socialdemokraterna (med stödpartier) och Moderaterna (med sina stödpartier) hur likgiltiga de är för de vanliga knegarna.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.