Tomtebo och Tavleliden ökar från 7,000 till 13,000 invånare – med problem och möjligheter som följd. Trafiksituationen utgör ett exempel

De stora ogillar konkurrens.
S, M, V & C införde spärr på 3 % för
att få
bort AP, MP, L, m fl, från fullmäktige. 
Låt dem inte lyckas – rösta på AP 11 sep
_     _     _     _     _

 

Ingress
Stadsdelarna Tomtebo och Tavleliden har idag ca 7300 invånare. Om de två stadsdelarna utgjorde en egen kommun skulle denna, befolkningsmässigt sett, bli ungefär lika stor som Nordmaling, Vilhelmina och Robertsfors. Så ser läget ut idag. Men området som helhet kommer att växa ytterligare. Tomtebo gård håller på att byggas och därefter ska Tomtebo strand följa. Enligt planerna kommer hela området att ha uppåt 13,000 invånare innan det är färdigbyggt. Inom Västerbottens län skulle endast Umeå och Skellefteå vara större än ”Stor-Tomtebo”. Vi ska strax återkomma till områdets fortsatta utbyggnad – både till dess möjligheter och problem.

 

Del ett
Det finns många positiva faktorer som gör att folk trivs på området Tomtebo-Tavleliden. En faktor utgörs av närheten till naturen – bland annat i form av pärlan Nydalasjön. Den sociala stabiliteten är en annan. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Analysen måste göras utifrån att området kommer att fortsätta att växa.

 

Del två
Trafiksituationen är redan svår – och värre kommer den att bli. Redan i dag uppstår ofta bilköer på morgon och under eftermiddagar. På fredagar uppstår ofta en svår köbildning. Ibland ända nerifrån Tunnelbacken och upp längs Ålidbacken. Det kan vara riktigt trångt vid rondellen intill Ålidhems centrum och ännu värre vid rondellen där Ålidbacken och Tomtebovägen, från var sitt håll, möter Kolbäcksleden/E4:an. Så är alltså läget idag. Då befolkningen på området kommer att fördubblas är det uppenbart att den nuvarande trafiklösningen (Tomtebovägen) inte håller. Bilar som står stilla och väntar, i långa köer, skapar inte bara en väldig stress. Det är också väldigt dåligt ur miljösynpunkt. Något måste göras – annars kommer den fortsatta utbyggnaden av Tomtebo-Tavleliden att leda till en rejäl trafikinfarkt.

 

Del tre
Ett lokalt centrum saknas. Något som skulle utveckla området vore ett levande lokalt centrum. På Ålidhem – med ”endast” 6,000 boende – finns ett lokalt centrum. Men Ålidhem är planerat på ett annat sätt. Och Ålidhems centrum kan dessutom tillgodogöra sig folk från andra stadsdelar. Men, med tanke på att befolkningen på Tomtebo-Tavleliden kommer att öka – från dagens ca 7300 invånare till hela 13,000 – borde det börja planeras för ett levande lokalt centrum. Befolkningsunderlaget finns. 
Ett lokalt centrum bör innehålla livsmedelsbutiker, kaféer och mötesplatser för kulturella aktiviteter. Det finns idag en ungdomsgård på Tomtebo. Med ett befolkningsunderlag på 13,000 boende (där barn och ungdomar dessutom utgör en stor andel) finns det underlag för ytterligare en ungdomsgård. Om sedan en sådan ska ligga intill ett lokalt centrum, eller inte, är en annan fråga. Detta understryker att en diskussion bör påbörjas om var ett levande lokalt centrum skulle kunna växa fram. Kan det ske på Nornaplatsen, eller måste det ske någon annanstans, och i så fall vart?
En sak är klar: Den växande befolkningen skapar också möjligheter. Men om dessa ska kunna tas tillvara, på bästa sätt, måste en diskussion inledas om hur det växande området ska planeras då antalet invånare fördubblas!

 

Del fyra
Kollektivtrafiken måste förbättras.
Den växande befolkningen på området har redan ”krockat” med dagens trafiklösning. Den växande befolkningen utgör samtidigt en god grund både för ett levande lokalt centrum och för en utbyggd kollektivtrafik. Idag går det nästan inga bussar från Tavleliden. Detta borde det göra. De bussarna som avgår från Tomtebo tar vägen via Ålidhem. För de som påbörjar bussresan redan på Tomtebo kan Ålidhem kännas som en omväg. Bussen riskerar att bli ett alltför tidskrävande alternativ. För att göra bussen mer attraktiv, både för de som saknar bil samt i syfte att locka bilisterna, bör vissa turer gå direkt från Tomtebo till Vasaplan (eventuellt via NUS).

 

Avslutning
Nydalasjön – juvel som kräver hänsyn. Vi inledde med det positiva och vi ska avsluta där – med närheten till till naturen. Den verkliga juvelen utgörs av Nydalasjön. Det som är bra att veta är att denna klassas som en ”ekologiskt känslig sjö”. Nydalasjön har tidigare hotats av algblomning. Om algblomning skulle ske i sjön skulle den bli FoF (ful och farlig). Detta skulle innebära en enorm förlust för alla umebor – men kanske mest för de som bor närmast. Ju fler som förstår att sjön utgör en tillgång – som måste vårdas – desto bättre. Arbetarpartiet har drivit frågan om ytterligare en reningsanläggning, placerad vid Nydalabadet, under tio år. Tyvärr utan stöd i fullmäktige.

 

Till sist
Antalet boende på ”Stor-Tomtebo” kommer nästan att fördubblas. Diskussionen om de problem, och om de möjligheter, som detta innebär bör påbörjas snarast bland de som bor på området.

2 kommentarer

 1. Per

  Håller med dig.
  Ytterligare expansion sker också i Täfteå. Tyvärr är det nästan omöjligt att ta sig ut på E4 vid Täfteböle vid rusningstrafik. Denna väg skulle kunna avlasta Tomtebo/Ålidhem om den utfarten byggdes om och hastghetssänktes.
  Sedan kommer ytterligare inflyttning till Holmsund då nya områden bebyggs där. Det belastar Blå vägen vid Nus. Holmsund bör omgående få trafik med pendeltåg. Som det var på 60 talet då rälsbussen gick.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Per 30/7-22
   Vi är helt överens: ”Holmsund bör omgående få trafik med pendeltåg. Som det var på 60 talet då rälsbussen gick.”

Lämna ett svar till Jan Hägglund Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.