Det råder ett demokratiskt underskott i Umeå kommun. Låt mig nämna två källor till detta.

Större partier ogillar konkurrens.
S+M+V+C införde spärr på 3 % för
att få bort AP, MP, L, KD ur fullmäktige. 

Låt inte S+M lyckas – rösta på AP 11 sep
_     _     _     _     _

 

Ingress
Umeå kommun har präglats av turbulens under de senaste åren. Jag tänker bland annat på individ- och familjeomsorgen. Ett antal kartläggningar har satt fingret på brister i arbetsmiljön, tystnadskultur och ett auktoritärt ledarskap. Detta skulle kunna sammanfattas som att det råder ett demokratiskt underskott i Umeå kommun. Det finns flera källor till detta demokratiska underskott. Låt mig framhålla två av de viktigaste.

 

1. Politikernas kunskaper sackar efter tjänstemännens. Ett problem som ökar det demokratiska underskottet handlar om den ökande obalansen mellan tjänstemän och politiker. Sedan 1975 har befolkningen i Umeå nästan fördubblats. På många sätt har detta varit positivt. Men det har också skapat nya problem. Några exempel: Ökade utsläpp av avgaser från bilar och större krav på stadsplanering. Till detta kommer tendenser till utanförskap, hedersförtryck och religiös extremism.

De anställda i kommunen har blivit kunnigare och även fler. De har arbetat med de nya problemen nästan varje dag. Politikernas kunnande har däremot släpat efter. Detta har inneburit en förskjutning av kunnande, och därmed också av reell makt, från politikerna till tjänstemännen. Idag befinner sig de politiker, som är valda av folket och därför har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet, ”i händerna” på tjänstemän/specialister i långt högre grad än 1975. Denna ökade obalans mellan tjänstemän/specialister å ena sidan, och politikerna å den andra, är inte tjänstemännens fel. Men då politikerna, som har det yttersta ansvaret, blir allt mer beroende av tjänstemännen innebär detta ett växande demokratiskt problem. Och felet är politikernas. Deras kunskaper ökar långsammare än tjänstemännens.

 

2. Oklarhet om vilka politiska partier som styr i Umeå. Ett annat växande problem är oklarheten om vilka partier som egentligen styr kommunen. På papperet är det Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men (S) har endast 20 mandat av kommunfullmäktiges totalt 65 mandat. Och MP har endast (4) mandat. Detta innebär att ”de styrande” – Socialdemokraterna och MP – ständigt måste göra upp med andra partier. Dessa uppgörelser sker, mer eller mindre, i det fördolda. Situationen innebär att nästan ”alla” är med och styr. Mer eller mindre. Detta leder till en osund kollegialitet – främst mellan de större partierna. Situationen skapar också en tystnadskultur. Då något går åt skogen utkrävs sällan ansvar av någon.

Ta upphandlingen av Lundabron som exempel: Bygget av bron skulle ha kostat kommunen drygt 40 miljoner – men notan slutade på nästan 160 miljoner! Skälet till att det inte utkrävdes något, egentligt, ansvar för den skandalöst dåliga upphandling som låg bakom kommunen förlust på 100 miljoner är just oklarheten mellan vilka som styr och vilka som utgör oppositionen.

 

Avslutning
Arbetarpartiet vill rollerna ska vara tydliga. Då blir besluten mer transparanta och ansvar kan utkrävas. Arbetarpartiet kommer att arbeta för ett majoritetsstyre i Umeå kommun under perioden 2022 – 2026.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.