Efterlyses: Fler bostäder till överkomligt pris i Umeå. Det skulle ha byggts 10 000 bostäder åren 2017- 2021. Det blev bara 4 418!

Större partier ogillar konkurrens.
S+M+V+C införde spärr på 3 % för
att få bort AP, MP, L, KD ur fullmäktige. 

Låt inte S+M lyckas – rösta på AP 11 sep
_     _     _     _     _

 

Ingress
Bostadsbristen utgör ett allvarligt och växande problem i Umeå. Målsättningen i kommunens bostadsförsörjningsprogram för åren 2017-2024 är att det ska byggas 2 000 bostäder i Umeå varje år. Men här har De Styrande misslyckats. Se figur nedan.

 

 

Del ett
Under de fem åren 2017- 2021 borde det alltså ha färdigställts 10 000 bostäder i kommunen. Men endast 4 418 blev klara. Istället för 2 000 färdigställda bostäder / år låg snittet endast på 884. Det ser inte heller bättre ut för de kommande åren. Tjänstemän på kommunen beräknar att antalet färdigställda bostäder under åren 2021 – 2024 kommer att ligga på 3 829. Detta blir ett snitt på endast 957 färdigställda bostäder / år. Detta är alltså ett riktigt misslyckande. Om bostadsbristen ökar kommer trångboddheten att tillta – och personer som vill bosätta sig i Umeå tvingas välja andra orter.

Ansvaret för detta misslyckande faller tungt på Socialdemokraterna. Dessa saknade den nödvändiga framförhållningen för att kunna erbjuda batterifabriken Northvolt en tillräckligt stor industritomt! (S) har även saknat viljan och förmågan att ta fram detaljplaner för ett antal större bostadsprojekt – och sedan få igång byggande på fler än ett av dessa (större) områden samtidigt. Istället har det alltför ofta ”duttats” ut 100 bostäder hit och 100 bostäder dit. Och dessutom inte sällan på mindre, men för staden värdefulla, grönområden.

 

Del två
Vi anser att kommunen måste komma igång både med planering av, och byggande på, några större bostadsprojekt så snart som möjligt. Några exempel:

* Röbäcksliden. Detta ligger åt Skravelsjöhållet till. Där kan 1000 bostäder byggas relativt snart. Området har dock planerats ända sedan 2017 – vilket understryker Umeå kommuns svårigheter att gå från ord till handling. Att det nu börjar göras upp konkreta planer beror på ett initiativ från oppositionen – från vänster till höger – i Byggnadsnämnden.

* Tegelbruksberget. Först krävs en ordentlig utredning om ifall området är lämpligt att bebyggas. Detta bland annat för att klarlägga vilket avstånd som måste hållas till Grössjöns naturreservat. Det behövs många fler bostäder, till överkomliga hyror, i Umeå. Inte minst för unga vuxna. Fördelarna med Tegelbruksberget är att man kan utnyttja befintlig infrastruktur. Vi tänker på Holmsundsvägen som biltrafiken kan ansluta till; vi tänker på Strömpilens köpcenter; vi tänker på kollektivtrafiken i form av 9:ans busslinje! Allt detta kommer att bidra till lägre hyror i jämförelse med att bebygga ett område som saknar infrastruktur. Om utredningen kommer fram till att området kan bebyggas kan det bli fråga om 1500-2500 nya bostäder.

* I20-området. Ett nytt bostadsområde ryms självklart på det väldiga I20-området. En naturlig plats vore närmast Ersboda – i ”triangeln” mellan Norra Länken och gamla E4:an. Även här finns en existerande infrastruktur i form av dessa två vägar samt Ersboda handelsområde. Tyvärr verkar De Styrande vara så rädda för att stöta sig med Försvaret att de inte ens tar upp frågan om områdets framtid. Men Försvaret förstår naturligtvis att en ”framstöt” från kommunen handlar om ett försök att lösa bostadsbristen. Istället för en obefogad rädsla för Försvaret borde De styrande istället vara rädda om alla trångbodda och bostadssökande i Umeå.

Detta är tre exempel. Fler exempel finns. Det som krävs för att få fart på bostadsbyggandet i Umeå är handlingskraft. En sådan har saknats i många år.

Avslutning
(S) upprepar, gång på gång, att något har varit ”fel” i handläggningen av Tegelbruksberget. Men det är inget fel i att en majoritet i byggnadsnämnden ger tjänstemännen i uppdrag att utreda. Detta även om (S) hamnade i minoritet och blev överkörda – i sina egna ögon. Men sådant kommer att hända då (S) endast har 20 av totalt 65 mandat i fullmäktige – men trots detta uppträder som om de hade egen majoritet! Socialdemokraterna har en tydlig dragning åt att stämpla alla initiativ som de själva inte är med på som ”felaktiga”. Men det är (S) som har FEL. Och detta kommer befolkningen i Umeå kommun att förstå.

Med mindre än en tredjedel av väljarna, och mandaten, bakom sig måste (S) uppträda mer ödmjukt och lyssna på andra.

7 kommentarer

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Bergis kommentar 3/8-22
   Det handlar nog mest om de styrande socialdemokraternas (+MP) brister – vad gäller framförhållning och politisk vilja.

 1. Tomas

  Bra inlägg.

  När befolkningen ökar krävs såklart fler bostäder. Då är det oundvikligt att träd måste fällas. Men det som krävs är en tydlig plan; de här träden ska vi offra till förmån för bostäder, men de här träden ska vi bevara.

  Du har så rätt i att ”duttandet” som tar bort stadsnära grönområden måste upphöra. Då är det bättre att lägga krutet på större bostadsområden, där gröna ”oaser” bör ingå.

 2. Kenth

  Bostadsbyggandet måste öka i områden utanför umeå stadskärna.
  och de project som startas måste ges snabbare klartecken från myndigheterna.
  Nya Hyreshus med hyresrätter skulle t.ex. Hörnefors Sävar Tavelsjö Obbola Holmsund
  m.fl orter gynnas av.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på Kenths kommentar 4/8-22
   Det har du rätt i. Men det är inte säkert att det finns efterfrågan på bostäder på alla ställen samtidigt. Kommunen måste färdigställa detaljplaner både för flera stora projekt för tusentals bostäder vardera OCH detaljplaner för flera små projekt med ett antal hundra bostäder. Men det handlar även om att kunna avgöra var folk vill bo.

 3. Caanita

  När man läser/ följer politiken här i Umeå, anser alla partier från höger till vänster, att det behöver byggas fler bostäder, ändå händer det nästan ingenting, varför är det så?
  År efter år, samma uttalanden, men som sagt bara uttalanden!!!

Lämna ett svar till Tomas Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.