Inga nya skrytprojekt – dags att prioritera omsorger och skola, underhåll av fastigheter och gator.

Större partier ogillar konkurrens.
S+M+V+C införde spärr på 3 % för
att få bort AP, MP, L, KD ur fullmäktige. 

Låt inte S+M lyckas – rösta på AP 11 sep
_     _     _     _     _

 

Ingress
De styrande i Umeå kommun har länge agerat som om det fanns hur mycket pengar som helst. Detta har lett till satsningar på en rad skrytprojekt. Och illa skötta upphandlingar. Det finns en rad exempel.

 

Del ett
Låt oss nämna kulturhuset Väven, badhuset Navet och hela Kulturhuvudstadsåret 2014. Vi vill även fästa blicken på den överdrivet dyra färjan mellan Umeå och Vasa. Men även på de idrottsanläggningar som kommunen hyr (dyrt) av Thoréngruppen. Vi glömmer inte heller den oförlåtligt amatörmässiga upphandlingen av Lundabron – som ursprungligen skulle kosta 46 miljoner men som slutligen kom att kosta skattebetalarna i Umeå hela 157 miljoner!

Men låt oss inte stanna där. Det finns fler exempel. De styrande har skaffat sig både vänorter och ”samarbetsorter” som de kan besöka. En av dessa ”besöksorter” utgörs av semesterparadiset Seychellerna! Tre av dem ligger i Kina, en ytterligare i Mexiko och en ytterligare-ytterligare i Japan.

Del två
Nu har både S och M öppnat för nästa skrytprojekt – en evenemangsarena! Tunga aktörer inom näringslivet har pekat ut den gamla bangården som en tänkbar plats för en sådan arena. Arbetarpartiet anser att en evenemangsarena vore en helt felaktig prioritering – för Umeå kommuns del. Jag har tidigare beskrivit de långsiktiga ekonomiska problemen för kommunen. Det handlar främst om att antalet arbetande, som arbetar och betalar skatt, minskar i förhållande till andelen barn, elever och äldre som behöver kommunal service. Jag har även pekat på den tilltagande lågkonjunkturen med rekordhög inflation, höjda räntor och hotande arbetslöshet.
Vi motsätter oss inte att privata aktörer bygger en evenemangsarena – bara det inte sker där det vore lämpligare med bostäder. Men många erfarenheter visar att då privata intressen tar initiativet till ett sådant projekt hamnar hela, eller stora delar av, notan hos skattebetalarna!

 

Avslutning
Det måste bli ett slut på skrytprojekt, dåliga upphandlingar och ”besöksresor”. Det är dags att prioritera de lagstadgade basverksamheterna som skola, omsorger samt underhåll av gatu- och fastighetsbeståndet. För detta krävs en krismedvetenhet – eller självbevarelsedrift.

Och den gamla bangården borde användas till att bygga fler bostäder!

2 kommentarer

 1. Caanita

  Jag vet inte om detta passar in på ditt bloggämne här, men gör ett försök.
  Till skillnad över skrytprojekten inom kommunen, läser jag hur illa det är ställt med Umeå kommun när det gäller att välkomna båtturister.
  Inget vatten, el och inga fungerande toaletter, skyltar som efter viss efterforskning hänvisar till ett smutsigt förråd.
  . Skyltar som ska informera om ankringsförbud övervuxna med sly.
  Att sedan skylla på att delar av skötseln, via avtal, överförts till andra utförare och sedan inte känna till vad dessa avtal innehåller, jaa vad säger man……….
  Umeå vill mer!!!!!!

Lämna ett svar till Jan Hägglund Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.