Del 4. Mördande kritik mot de politiker som ansvarar för socialtjänsten – från cheferna. Båda sidor kan inte ha rätt – men båda sidor kan ha fel

Här följer det fjärde inlägget
om de brister som framkommit inom
socialtjänstens högsta ledning i Umeå – på
både
politisk och på chefsnivå
___________________

 

Ingress
I början på året genomförde cheferna ett mördande angrepp på Andreas Lundgren.
Detta, skriftligt dokumenterade, angrepp är det hårdaste som några chefstjänstemän någonsin utsatt en nämndsordförande i Umeå för (i modern tid och offentligt).

Detta angrepp förklarar sannolikt varför Lundgren vägrar att följa rekommendationerna från alla partiernas gruppledare i Umeå kommunfullmäktige (inklusive sin egen gruppledare Hans Lindberg). Trycket från socialtjänstens chefer är helt enkelt hårdare än trycket från alla andra. Och Lundgren klarar inte av detta tryck. Detta är min tolkning.

Socialtjänstens allra högsta chef i Umeå kommun skrev bland annat följande om Lundgren:

Citat ett: ”Ordförandes agerande och styrning av nämnden i enskilda ärenden under myndighetsutövning medför rättsosäker handläggning och otillbörlig påverkan. Vilket påverkar möjligheten att fullfölja socialtjänstens uppdrag…
Chefen för socialtjänsten i Umeå fortsatte sedan med bland annat följande:
Citat två: ”Flera av riskerna har varit kända av kommunledningen, förvaltningen och huvudskyddsombud sedan 2019 kopplat till ordförandes ledarskap och har eskalerat under 2021”.

Två andra höga chefer instämde. De vidgade, dessutom, kretsen av anklagade politiker. Men Lundgren var den ende som namngavs. Chefernas anklagelser är extremt allvarliga.

 

Bakgrund – repetition
Individ- och familjenämndens ordförande, Andreas Lundgren (S), motsatte sig en extern granskning av socialtjänsten utförd av en från Umeå kommunen fristående revisionsbyrå. Skälet till att just en extern revisionsbyrå skulle titta på vad som hade hänt var för att utesluta alla jävsförhållanden. Behovet av en extern granskning har formulerats mycket bra av en borgerlig gruppledare. Denne uttryckte sig offentligt på följande sätt: ”Hela historien har minst tre olika dimensioner som alla bör belysas i en granskning”. De frågor som, fortfarande, kräver svar är bland annat följande: Fick tonårsflickan tillräckligt med stöd – och undanhöll chefer uppgifter i detta ärende; råder generella missförhållanden på socialtjänsten; har de socialsekreterare som fråntogs sina arbetsuppgifter behandlats korrekt av Umeå kommun?

Tyvärr lyckades ordförande Lundgren, och den nya vice ordföranden, få med sig tillräckligt många i Individ- och familjenämnden för att stoppa en extern granskning. Detta är:
* tragiskt för de hjälpsökande och de som är anställda av socialtjänsten,
* häpnadsväckande. Andreas Lundgren (S) borde inte ha bearbetat de övriga ledamöterna i nämnden i syfte att stoppa den externa granskning som gruppledarna i alla fullmäktiges partier (även S) stod bakom och som verkligen hade behövts för att återskapa förtroendet för socialtjänsten. Han borde istället ha ställt sig bakom granskningen – eller avgått.
* en bekräftelse på hur destruktiv splittringen bland Umeås socialdemokrater är för Umeå kommun.

 

Del ett
Åter till chefernas extremt allvarliga anklagelser mot Lundgren. Varför är anklagelserna så allvarliga? Därför att anklagelserna siktar in sig på Andreas Lundgrens agerande i samband med myndighetsutövning. Myndighetsutövning är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Myndighetsutövning kan innebära att barn omhändertas för placering i foster- eller HVB-hem. Myndighetsutövning kan även innebära att exempelvis missbrukare omhändertas och tvångsvårdas.

Cheferna anklagar alltså Lundgren för att agera på ett sätt som a) innebär rättsosäkerhet, b) otillbörlig påverkan, c) påverkar hela socialtjänstens möjlighet att fullfölja sitt uppdrag (underförstått negativt). Om detta är sant är Lundgren inte bara oduglig – han är direkt farlig – om det cheferna skriver är sant. Jag återkommer till detta nedan.

Sedan vidgar cheferna sina anklagelser till att gälla hela kommunledningen. Se citat två. Detta innebär att cheferna, i princip, återigen ger sig på just de partier vars gruppledare rekommenderade en extern granskning av socialtjänsten! Jag skriver återigen. Detta eftersom samma chefer tidigare hade mage att ha synpunkter på att gruppledarna skulle träffa medborgaren/pappan!

I mina ögon har dessa chefer, återigen, agerat på ett fullständigt oacceptabelt sätt.

 

Del två
Cheferna verkar ha glömt att det inte är de, utan de folkvalda, som bestämmer. Även Andreas Lundgren verkar ha glömt att de folkvalda politikerna står över tjänstemännen. Och att kommunfullmäktige (riksdagen) står över den Individ- och familjenämnd som han är ordförande för.

Faktum är att Umeå kommun, juridiskt sett, endast behöver ha en enda nämnd – Kommunstyrelsen. Nu skulle detta bli väldigt opraktiskt. Men så är det om vi ska tala maktspråk. Och chefernas agerande, respektive Andreas Lundgrens brist på agerande mot cheferna, gör att maktspråk är nödvändigt.

Det är alltså partierna i Umeå kommunfullmäktige som både utser vilka nämnder som ska få finnas och vilka politiker som ska få sitta i nämnderna. Detta innebär att efter valet kan det nya kommunfullmäktige avskaffa hela Individ- och familjenämnden! Efter valet kan det nya kommunfullmäktige behålla Individ- och familjenämnden men vägra att utse Andreas Lundgren till ordförande i denna nämnd! Makten ligger alltså, i slutänden, varken hos cheferna eller hos Andreas Lundgren. Den ligger hos de partier vars gruppledare rekommenderade en extern granskning av socialtjänsten. Jag skriver detta eftersom det är uppenbart att vissa, grundläggande, maktförhållanden måste klargöras.

 

Del tre
I mina ögon framstår det som att trycket på Lundgren från socialtjänstens chefer är hårdare än trycket från alla övriga partiers gruppledare (inklusive det egna partiets gruppledare Hans Lindberg). Detta är alltså vad jag tror. Men jag VET naturligtvis inte. Däremot vet jag en del ANNAT.

Jag vet att det fanns NÅGOT skäl till att den externa granskning som skulle vara så viktig för allmänhetens förtroende för socialtjänsten hittills INTE har blivit av. Jag vet att den politiska ledningen för Umeå kommun kan omplacera cheferna väldigt snabbt (och utse nya chefer). Jag vet också att både cheferna och Andreas Lundgren, vilken kritik de än riktar mot varandra offentligt och i tysthet, har ett gemensamt intresse av att stoppa en extern och oberoende granskning av socialtjänsten. Både chefernas och Lundgrens karriärer står nämligen på spel. Jag VET också att cheferna läser detta. Och att de inte gillar vad de läser.

 

Del fyra
Det är uppenbart att cheferna inte förstår att de dömer ut sig själva genom sin kritik mot Lundgren. De påstår nämligen att situationen har varit ohållbar ända sedan 2019. Men ändå höll samma chefer tyst om vad som var en ”rättsosäker handläggning och otillbörlig påverkan. Vilket påverkar möjligheten att fullfölja socialtjänstens uppdrag”!

Det var först efter att cheferna kände marken gunga under sina fötter och de själva utsattes för kritik – bland annat för de stod för ett auktoritärt ledarskap, repressalier och tystnadskultur – som de började agera. Och de agerade nästan ofattbart ansvarslöst.

Detta år började nämligen med en lögnaktig hetskampanj mot alla socialtjänster i Sveriges hela 290 kommuner. Det påstods, felaktigt, att Sveriges socialtjänster medvetet skulle kidnappa och hjärntvätta barn till muslimer! De som drev denna kampanj ville minska förtroendet för socialtjänsten över huvud taget – i hela Sverige.

I detta läge går ändå de tre cheferna för socialtjänsten i Umeå ut och ger de som drev denna hänsynslösa kampanj vatten på kvarn genom sina påstående om att nämndens (och allla kommunledningens) politiker gjort socialtjänsten i Umeå rättsosäker (något cheferna själva alltså blundat för i minst två år).

Jag kan inte bedöma om chefernas mördande kritik mot Andreas Lundgren är riktig. Jag kan däremot säga att chefernas agerande skadade socialtjänsten. Och att detta skedde enbart för att cheferna ville rädda sitt eget skinn. Deras agerande är helt oacceptabelt. Men jag anser också att Andreas Lundgren har varit fullständigt oförmögen att tygla dessa chefer.

Båda sidor kan inte ha rätt. Men både Lundgren och cheferna kan ha fel. Och båda sidor har verkligen agerat oförlåtligt – i mina ögon.

 

Avslutning
Extern granskning och ny ledning.
Socialdemokraternas gruppledare Hans Lindberg kan inte hantera sin partikamrat Andreas Lundgren – utan backar. Nämndsordförande Andreas Lundgren kan inte hantera socialtjänstens högsta chefer – utan backar. Alla motsättningar finns kvar. Både motsättningarna mellan olika falanger inom (S) och motsättningarna mellan nämndens politiker och socialtjänstens högsta chefer – även om motsättningarna tillfälligt har dolts inför valet. I de inblandades intresse.

Men Umeås hjälpsökande, och de kunniga anställda på socialtjänsten, har alla ett STORT intresse av att sakerna inte döljs utan reds ut. Jag är säker på att nästan alla som följt granskningarna av socialtjänsten i media håller med.

Den nödvändiga nystarten för socialtjänsten i Umeå kräver minst två förändringar:
* Den externa granskningen måste genomföras
* En ny besättning måste tillsättas – både vad gäller nämndsordförande och på högsta chefsnivå.

 

Detta var det fjärde blogginlägget
om socialtjänsten i Umeå.

Fortsättning följer
i ett femte och

avslutande
inlägg.

15 kommentarer

 1. Jag

  De glädjer mig att du, Jan har visat ett sådant stort engagemang i att lyfta detta.
  Mycket bra skrivet och så bra att du kan ge oss som läsare, en mer tydlig bild av vad som har hänt och vad som nu behöver göras.
  Nu är vi många som ser framemot del 5, även om vissa som läser din blogg, inte ser framemot ytterligare ett blogginlägg.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentaren från Jag 17/8-22
   Tack för dina ord. De brister som har kommit upp till ytan inom socialtjänsten finns mer eller mindre inom en rad verksamheter i Umeå kommun. Men konsekvenserna blir så brutala i samband med myndighetsutövning av samhället/socialtjänsten riktad mot enskilda och mot familjer. Då handlar det inte sällan om liv eller död. Bokstavligen.
   Om då missförhållanden påvisas – påståenden om oegentligheter framförs och både hjälpsökande och personal bevisligen far illa – är det inte möjligt att bara acceptera att locket läggs på. Den ursprungliga kritiken från kommunens egen arbetsmiljökartläggning 2020 visade på ett auktoritärt ledarskap, förekomsten av repressalier (mot både den egna personalen OCH hjälpsökande?) samt just tystnadskultur! Några, i detta fall jag tillsammans med mina partikamrater i AP, måste ta striden för FÖRÄNDRING så långt som det bara är möjligt. Vi har haft nog av tystnadskultur i Umeå kommun.

 2. Per-Daniel Liljegren

  Man får ett intryck av alla dessa hot, missförhållanden och härskartekniker att de kanske borde heta Individ- och familjehämden?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentaren från Per-Daniel Liljegren 17/8-22
   Jag är säker på att någon av cheferna läser ditt förslag. Det är dock inte (helt) säkert att de uppskattar ditt skämtlynne.

 3. arbetare

  Det är ju lätt för herrarna Lindberg , Holmlund och Lundgren att skryta om hur fina resultat som uppnåtts i Umeå när alla fakta som kan slå hål på deras potemkinkulisser sopas under mattan …..

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från arbetare 17/8-22
   Ja, sopa fakta under mattan är precis vad som sker då ingen extern granskning blir av. Men vi kommer, om vi återväljs med fler röster än tidigare, att resa frågan i Umeå kommunfullmäktige. Lita på det.

 4. Tomas

  Det skulle vara intressant att veta hur företrädare för andra partier ser på det hela. Har de förtroende för ordförande Lundgren och de berörda cheferna, och anser att de hör hemma på positionerna?

  Naturligtvis vill väl t ex. Moderater att företrädare för deras parti ska få mer inflytande och fler tunga poster. Men är företrädare för andra partier med på de slutsatser som du redogör för i bloggen eller har de andra uppfattningar om hur verkligheten ser ut? Och om de delar samma uppfattning, är de beredda att göra vad som krävs för att det ska bli en oberoende extern granskning samt ”ny besättning” på toppen, på politisk och tjänstemannanivå? Eller tyck’ dom det blir för otäckt när båten gungar?

 5. Bergis

  Mycket intressant fakta som dyker upp om herr Lundgren här. Jag kommer nog att fortsätta taktikrösta på Arbetarpartiet i kommunvalet i höst.

 6. Umebo

  Det är så skämmande vad som pågår och tydligt att ingen rår på socialtjänstens högsta chefer, inte ens ordförande i socialnämnden som även han är kuvad. Hur ska då inre de anställda och klienter känna sig i kontakt med Umeå socialtjänsts chefer. Tack Jan för att du lyfter detta som ingen annan vågar göra

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Umebo 19/8-22
   Jag VET att cheferna läser vad jag skriver på denna blogg (Jan Hägglund – Vi här nere och dom där uppe). Nu hoppas jag på många röster för Arbetarpartiet så att vi kan öka trycket på övriga partier för nödvändiga förändringar.

   • Socialsekreterare i Umeå

    Vi är flera kollegor på socialtjänsten i Umeå som kommer rösta på dig och AP. Anledningen är enkel! AP är det ENDA parti som faktiskt vågar ta ställning och agerar mot våra maktfullkomliga chefer.
    Andras Lundgren- du borde skämmas och avgå OMG

    PS Joo du har rätt i att cheferna inom Umeå socialtjänst läser din blogg. Din blogg talas det om bland de flesta på socialtjänstens hus!! Heja Jan!

 7. Orolig

  En politikers främsta ansvar och skyldighet mot sina röster oavsett parti är väl ändå att värna om den demokratiska processen. Att inte lyda krafter som av sina skäl vill frångå den. Då det kan vara svårt att veta syftet till varför den ska frångås. Vi vet inte varför socialtjänstens chefer absolut inte vill att en extern granskning ska ske men med tanke på deras motstånd så är det troligast inte vackert och Andreas Lundgren tänker jag stödjer deras sabotage mot demokratin med maktmedel som påtryckningar och repressalier som att de 2 Soc sekreterarna blev utköpta. Väldigt allvarligt. Se på länder som efter diktatur verkligen månar om sin demokrati. Det ska även Umeå borna göra. En bra organisation erbjuder transparens.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.