Socialtjänsten blev det STORA NYA LOKALA ämnet på min blogg 2022. Skälet var alla som hörde av sig. Jag lovar skriva mer om socialtjänsten!

Det finns en politisk feghet i Sverige.
Fegheten kan förklaras, men måste
bekämpas.
Detta är vad Arbetarpartiet och vissa andra politiska läger gör.

____________________________

 

Ingress
Väldigt många har hört av sig om socialtjänsten i Umeå kommun under året 2022. Detta både till mig och till andra inom Arbetarpartiet (AP). Det har handlat om berättelser som främst både oroar och skrämmer – men ibland värmer. Jag och AP har fått väldigt mycket information och annan hjälp under 2022 när det gäller frågor som berört och berör socialtjänsten i Umeå. Hjälpen har kommit ifrån föräldrar med eller utan egna barn, från tidigare anställda vid socialtjänsten men också från personer som fortfarande är anställda vid socialtjänsten i Umeå kommun. Det är därför som vi har kunnat sätta fingret på vissa frågor.

 

Del ett
Exempel på tre viktiga frågor under året:
a) det tog socialtjänsten drygt fyra månader att koppla upp sig mot den e-posttjänst som varnar för HVB-hem som kan vara direkt farliga (ibland livsfarliga) för tonåringar med bland annat drogproblem,
b) hur fruktansvärt orättvist lagförändringen (rörande pengar till bostadsanpassning) slår mot de personer som av medicinska skäl borde få en elrullstol för utomhusbruk OCH hur långsamt Umeå kommun har reagerat när det gäller att hjälpa de som drabbats av denna lagändring och därför inte får någon elrullstol,
c) den kritik som tre av de högsta cheferna vid socialtjänsten har riktat mot i första hand ordföranden i IFN (Individ- och familjenämnden) men också mot de övriga politikerna i denna nämnd samt mot kommunens högsta politiska ledning.

Del två
Dessa tre chefers exempellöst hårda kritik – bland annat om att det skulle ha förekommit sådana felaktigheter från politikernas sida (särskilt från ordföranden) i samband med myndighetsutövning att hela socialtjänstens uppdrag hotades – drabbar även dessa tre chefer själva. De hade ju spelat med i detta spel under åratal – utan att slå larm! Denna innebörd av chefernas kritik (att den slår tillbaka mot dem själva) verkar de tre inte ha insett – vilket är mycket anmärkningsvärt.

 

Del tre
Under detta år har jag ofta framfört kritik – hård kritik – mot dessa tre höga chefer inom socialtjänsten samt mot ordföranden inom IFN. Men jag har också, gång på gång, framhållit följande: de allra flesta som arbetar inom socialtjänsten i Umeå kommun (det gäller även majoriteten av cheferna) VILL göra ett bra jobb och GÖR även ett bra jobb.

 

Ett nyårslöfte inför 2023
Ett nyårslöfte från min sida är att jag kommer att fortsätta att skriva om olika missförhållanden i samhället – däribland inom socialtjänsten i Umeå. Frågan om hur de som inte får sina elrullstolar blir behandlade i Umeå kommun är en fråga som jag, och övriga Arbetarpartiet (AP), kommer att följa upp. Vi kommer även att följa upp frågan om HVB-hemmen bland annat det i Svenljunga. Och vi kommer, självklart, att följa upp frågor som berör arbetsförhållandena inom, bland annat, socialtjänsten i Umeå kommun.

Tänkbara nya frågor att belysa när det gäller socialtjänsten i Umeå kommun är sammansättningen av familjerätten och utfallet i vårdnadstvisterna.

 

Till sist – ett tack
Tack alla ni som hjälpt oss med uppslag till blogginläggen här, samt även till motioner, interpellationer och ”enkla” frågor till Umeå kommunfullmäktige. Jag ber er att fortsätta att tipsa oss om olika missförhållanden – men även om de hjältar som också finns inom socialtjänsten i Umeå kommun.

 

Till er alla, från oss alla,
Gott Nytt År

8 kommentarer

 1. Kämpande

  Superbra och viktigt det ni i AP jobbat med och belyst 2022! Det glädjer mig att ni tänker fortsätta arbetet 2023! Det är mycket allvarliga brister som ni lyfter fram. Samt väldigt viktigt att detta når ut till gemene man. För att kunna göra något åt alla missförhållanden så måste det upp till ytan. Ju fler som blir varse hur det går till desto fler som kan kräva förändring. Vi måste få ett slut på alla dessa mörkläggningar och ”huvudet i sanden” strategin som berörda parter utövar. ”Pratar vi inte om det så finns det inte” ”glöms bort”. Men nej, det är för mycket brister som kommit fram för att inte ta i tu med dem. Det är människors liv det handlar om. Hejja hejja AP och Gott Nytt År

 2. Lisa.S

  Detta är ett nyårslöfte jag ser framemot att följa!
  Ett STORT tack till dig och alla andra i Arbetarpartiet som vill och fortsätter att lyssna på oss medborgare.
  Sen för att ni står upp för de drabbade och är deras röst i bland annat i komunfullmäktige. Även ett STORT tack till alla er andra som har och fortsätter delar tips och era egna erfarenheter samt kundskaper gällande socialtjänsten och deras arbete, så att denna kamp mot en förbättring kan fortsätta. Ensam stark men tillsammans är vi starkare!

 3. Upprörd!

  ”Under året har socialtjänsten i hela Sverige, även i Umeå, blivit utsatt för en desinformationskampanj.
  Felaktiga faktauppgifter har fått fäste, skapat oro och till slut resulterat i hot mot verksamhet och anställda.”
  Skriver Marie-Louise Rönnmark (S), kommunfullmäktiges ordförande, Umeå kommun
  Bland annat om i sin debattartikel ”I ett hårdnande debattklimat måste vi värna det demokratiska samtalet”
  https://www.vk.se/2023-01-02/debatt-i-ett-hardnande-debattklimat-maste-vi-varna-det-demokratiska-samtalet

  Men jag håller med om de Juristen, Carl Matz, säger i sin interjuv med Svt:
  ”-Svenska myndigheter kidnappar inte barn. Men det finns strukturella problem som gör att barn riskerar att omhändertas på felaktiga grunder, alternativt inte får det stöd de behöver.”

  Carl Matz är jurist på MundeAhlberg och
  har en lång erfarenhet av omhändertaganden.

  Bristerna inom socialtjänsten som har påtalats under flera år är:
  *Låg kompetens
  *Rättsosäkra bedömningar vid omhändertaganden
  *Hög personalomsättning.

  Även i denna artikel,tar de även upp problemet med att socialsekreterare flyr i från Socialtjänsten, något som inte Umeå är ensamma om att ha.
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/var-socialsekreterare-har-sagt-upp-sig

  Men som Marie-Louise Rönnmark skriver, så är desinformationskampanjen inte bara riktad mot Umeå Socialtjänst. Umeå har haft en demonstration mot socialtjänsten som du Jan har skrivit om.
  Men denna kanpanj är enligt mig, inte Umeå Socialtjänst största problem!
  Utan de är alla brister som påtalats och deras arbetsmiljön problem som uppmärksammats i VK och i eran blogg samt sättet socialtjänst chefer och individ och familjenämden har valt att hantera och agera i dessa situationer. Som får Umeåbor att höja på ögonbrynen, börja tvivla och ifråga sätta deras agerande och sätt att arbeta. Detta får fler att tappa förtroende för Umeås Socialtjänst, även mitt!

 4. Upprörd!

  ”Bristen på personal är redan i dag Umeå kommuns stora utmaning, och inom individ- och familjenämndens verksamheter kommer framför allt ett stort antal socialsekreterare och behandlings- och stödassistenter att behöva rekryteras de kommande åren. Fram till 2032 behövs 281 socialsekreterare, fler än vad som i dag är anställda.”

  ”– Läget är jättebekymmersamt och både kommunens medborgare och politiker måste förstå vilken kris vi står inför när det gäller kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn, säger individ- och familjenämndens vice ordförande Hanna Lundin Jernberg (L).
  Hon tillsammans med alliansenkollegor frågar sig också vad Socialdemokraterna, som sitter som ordförande i alla nämnder, har gjort för att påverka utvecklingen.”

  Andreas Lundgren (S) ordförande i individ och familjenämden säger bland annat.
  ”– Att säga att vi inte uppmärksammat kompetensförsörjningskrisen i Umeå kommun är nonsens.Vi har under lång tid arbetat hårt i Umeå med detta och har lägst arbetslöshet i landet.”
  För dig som inte har hunnit läsa den kan göra de här
  https://www.vk.se/2022-12-21/bristen-pa-personal-svarlost-utmaning-de-kommande-aren

  Vad tänker du ang dessa uppgifter?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Upprörd 2/1-2023
   Den fråga du ställer är väldigt stor. Vi i Arbetarpartiet kan endast besvara denna fråga – fullt ut – då vi utarbetar vårt eget budgetalternativ (Alternativbudgeten) som blir klar i juni. Men, själva grunderna till ett svar finns bland annat i a) blogginläggen här, b) i våra tidigare Alternativbudgetar och c) i våra valmaterial 2022. Det handlar både om ökade resurser OCH om skapandet av en demokratisk arbetsorganisation – en arbetsorganisation som innebär att duktiga socialsekreterare stannar kvar och lär upp nya duktiga socialsekreterare istället för att fly (eller blir utköpta).
   Sedan ska de problem som, uppenbarligen, finns inom socialtjänsten i Umeå kommun utredas av utomstående revisionsbyråer (utan koppling till Umeå kommun) istället för att utredas internt. (Interna utredningar innebär att de chefer och politiker som själva utgör en stor del av problemen inom socialtjänsten har kontroll över vad utredningen kommer fram till). Först med utomstående utredningar kan de folkvalda få en sann bild av vilka problem som ska åtgärdas. Under lång tid har flera höga politiker och höga tjänstemän sysslat med att sopa problemen under mattan – samtidigt som duktiga socialsekreterare (och andra) har offrats.

 5. Upprörd!

  Har du inte läst denna debattartikel och artikelserien om Jenny, Alice och Nina som Expressen har publicerats nu i slutet av december, så bör ni göra de!

  ”Brottsutsatt barn låses in medans förövare går fria”
  https://www.expressen.se/debatt/brottsutsatta-barn-lases-in–medan-forovarna-gar-fria//

  Denna artikelserien handlar om tre flickor som har placerats på Hvb & Sis- hem. De är mycke oroväckande hur samhällsvården ser ut för dessa barn och unga.
  https://www.expressen.se/om/tre-inlasta-flickor/?didomiConfig.notice.enable=false

 6. Bamsepojken

  TACK Janne och AP för nyårslöftet! Nu ska VI jobba tillsammans för att SANNINGEN lyfts fram och dom inkompetenta individerna får stå till svars för det lidande dom åsamkat alla Barn-Mamma-Pappa-
  Mormor-Morfar-Farmor-Farfar-Syskon-Kompisar……………………………….. osv osv under alla dessa år
  dom suttit vid makten trots alla iVO-POLIS-JO-anmälningar i stort sett varje år sen 2011 minst!

  NU KÖR VI-NU ELLER ALDRIG – VI GER ALDRIG UPP-SANNINGEN SKA KOMMA FRAM!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.