Frågor och kommentarer kring vänskapskorruptionen bland rikets polisledning och ÖB Micael Bydén – del två

Det finns en politisk feghet i Sverige.
Fegheten kan förklaras, men måste
bekämpas.
Detta är vad Arbetarpartiet och vissa andra politiska läger gör.

____________________________

 

Ingress
Repetition av vad som hände före jul.
Under sin tid som chef på Nationella operativa avdelningen (Noa) rekryterade Mats Löving en Linda Staaf som underrättelsechef på Noa. Linda Staaf saknade erfarenhet som polis samtidigt som 21 andra hade sökt tjänsten – varav många hade mycket stor erfarenhet av arbete som polis. Det har senare framkommit att Mats Löfving och Linda Staaf hade en relation vid tidpunkten då han tillsatte henne.

Detta har lett till en förundersökning riktad mot Mats Löfving rörande grovt tjänstefel. Som chef utrustades sedan Staaf med tjänstevapen – av samme Mats Löfving. Även detta utreds nu. Detta eftersom Staaf inte hade den (för ett vapen) nödvändiga utbildningen – något som Staaf själv måste ha varit högst medveten om.

 

Del ett
Men det kommer mer. En tid efter att förhållandet tagit slut anmäldes Mats Löfving två gånger för övergrepp mot Linda Staaf. Dels för grov fridskränkning, dels för misshandel. Den ena anmälan kom från polisens säkerhetschef Ari Stenman, den andra från en vän till Linda Staaf inom polisen. Anmälningarna skedde efter att Staaf talat med Stenman och sin vän inom polisen.

 

Del två
Men båda dessa anmälningar lades dock snabbt ned av överåklagare Anders Jakobsson! Istället hamnade de hos rikspolischefen Anders Thornberg. Denne informerade sin dåvarande ställföreträdare, den för brott anmälde länspolismästaren Mats Löfving, om anklagelserna mot … Mats Löfving! Däremot fick varken polisens eller statens ansvarsnämnder något av dessa ärenden sig tillsända och ingen av dessa nämnder har därför kunnat pröva anmälningarna mot Löfving.

 

Del tre
Vad gäller Linda Staaf uppgav media först att hon skulle lämna polisen för att börja arbeta på justitiedepartementet (polisenheten). Senare ändrades detta till att Staaf skulle stanna hos polisen.

Linda Staaf omskrevs i somras som överbefälhavare Micael Bydéns ”nya kärlek” (Expressen 21/09-22). Tillhör inte detta privatlivets sfär – kanske någon undrar? Svaret är NEJ. Inte på denna nivå – och inte utifrån vad som har hänt.
Både Mats Löfving och Linda Staaf borde, som toppchefer, ha tvingats genomgå en ny säkerhetsprövning. Detta då de utsatt sig själva för risken att hamnat i klorna på utpressare på grund av sin hemliga relation och allt vad denna relation medfört i form av eventuella tjänstefel.

Och mot denna bakgrund borde, naturligtvis, inte ÖB Micael Bydén ha inlett någon kärleksrelation med Linda Staaf. En överbefälhavare måste sträva efter att vinna allmänhetens, riksdagens, regeringens samt andra myndighetspersoners förtroende. Bydén har emellertid gjort motsatsen. Han förtjänar inte något förtroende.

 

Avrundning
Kommentarer och frågor
* Hur svårt kan det vara för en åklagare att inleda en förundersökning när denne har ett utpekat brottsoffer (Linda Staaf), en misstänkt gärningsman (Mats Löfving) samt två vittnen (polisens egen säkerhetschef Ari Stenman och Linda Staafs vän inom polisen),
* Rikspolischef Anders Thornberg och överåklagare Anders Jakobsson har uppträtt helt oacceptabelt, deras främsta mål verkar ha varit att skydda Mats Löfving,
* Jag repeterar: Både Mats Löfving och Linda Staaf borde, som toppchefer, ha genomgått en ny säkerhetsprövning, eftersom de har utsatt sig för risken att hamnat i klorna på utpressare genom sin hemliga relation,
* Polisforskaren Bo Wennström anser att den stora polisreformen 2015 skapade kaos, gav upphov till många fall av nepotism och skapade en toppstyrd organisation (SR P1, 15/12-22),
* Återigen: Överbefälhavaren Micael Bydén borde, naturligtvis, inte ha ingått någon kärleksrelation med Linda Staaf mot bakgrund av bristen på ny säkerhetsprövning och behovet för en ÖB att ha allmänhetens, riksdagens, regeringens och andra myndighetspersoners förtroende,
* De inblandade polischeferna borde sparkas (med undantag för Stenman och Staafs vän inom polisen) tillsammans med överbefälhavare Micael Bydén. Denne ÖB har uppenbarligen ett mycket dåligt omdöme. Och dåligt omdöme är olämpligt för en överbefälhavare.

 

Till sist:
I nästa blogginlägg kommer jag att göra ett försök att förklara denna skrämmande vänskapskorruption. Den beror, anser jag, främst på att jämvikten har rubbats inom de mest väsentliga delarna av det svenska samhället – något som avspeglas inom bland annat polisledningen.

3 kommentarer

 1. Jonsson

  Ser fram emot kommande förklaring om polisen! Jag tror att ÖB förväntas avgå på eget initiativ.
  Därför görs inget. Det skadar Sveriges rykte ännu mer om det inte blir en någorlunda snygg sorti.
  Sedan tidigare minns man att inte ens militärt klarspråk är att föredra, för en ÖB.

  Annars sitter ÖB kvar i 2 år till. Och tredje världskriget kan då ha brutit ut. Då ligger Sverige och Finland, illa till! När Ryssland och Nato drabbar samman.
  Tidpunkten för det infekterade kärleksdramat mellan poliser och militär är mycket illa vald. Sverige förtjänar bättre, den skada som uppstått går inte att reparera. Vi måste kunna lita på att polisen och militären kan uträtta sitt arbete med trovärdighet. Vill inte se de högsta höga cheferna i skvallerpressen på detta vis. Generalplanen var att smyga med historien, men någon ville upplysa om det? Staaf själv teg väl. Kanske kommer skapas mer intriger…underrättelsetjänst kan vara en ledtråd, och orsak till att böra uppföra sig korrekt i dessa sorters viktiga yrkesroller. ÖB ska nog inte dröja med avskedsansökan länge till.
  Sedan kan jag undra hur den påstådda säkerhetsklassningen gick till efteråt. Är det en slappare kultur och sämre säkerhetsrutiner idag…

 2. brorson

  I min kommentar den 13 dec till inlägget samma dag skrev jag ”Visst stänker det även på ÖB, vars omdöme kan ifrågasättas. Hur god kontroll har han över sina känslor, när normlösheten breder ut sig inom den högre statsförvaltningen?” Jag menade där att den största säkerhetsrisken med ÖB inte är hans relation med en kvinnlig polischef. Hon är ju ingen prostituerad, varför det skulle vara svårt att använda denna relation i utpressningssyfte. även innan den blev allmänt känd. Men ej heller obefintlig. Utan den största säkerhetsrisken med ÖB är det dåliga omdöme, styrt at känslor som han verkar inte kunna kontrollera, som han visat i hanteringen av den här soppan.

  I samma kommentar gav vag ett exempel, på vad jag anser vara omdömeslöshet rent militär, nämligen hans idéer att Sverige ska leda Nato:s krigsoperationer i Östersjön. Än sen, då, det är väl en kirtik, som kan väntas från varje Nato-motståndare? Men, nej, jag syftade på Sveriges militära och och i synnerhet marina resurser för att leda, och inte bara delta, i en sådan operation. Vilket är syftet med att gå med i Nato, enligt Sveriges ÖB? Ska Nato försvara Sverige, eller ska Sverige försvara Nato? Självöverskattning kan vara farlig och leda till förödande felbeslut, inte minst i krig.

  En militär ledare måste ha synnerligen gott omdöme. En militär ledare som hade det, var marskalk Jean Baptiste Bernadotte, sedermera kung Carl den fjortonde Johan av Sverige. Genom sina korrekta militära bedömningar lade han grunden för den fred, som Sverige nu har haft i över 200 år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.