Riksdagen och ÖB kör över medborgarna – öppnar för Natos trupper och kärnvapen på svensk mark. Del 6

Yttrande- och tryckfriheten
måste försvaras. Arbetarpartiet
behöver Dig i denna kamp – som hårdnar

_______________________________

 

Ingress
Jag har i en serie av blogginlägg försökt visa på de hot som idag finns mot de demokratiska fri- och rättigheterna i Sverige. Ett av dessa hot är den föregående och nuvarande regeringens strävan mot att Sverige ska bli medlem i den USA-ledda militäralliansen Nato. Skälet är inte bara det pågående kryperiet för Erdogan, utan även att militäralliansen Nato, i sig, innebär ett nytt och odemokratiskt inslag i det svenska samhället. Jag ska försöka visa detta. Jag ska också försöka visa att detta hot förvärras av det odemokratiska, och fega, samspelet mellan Sveriges politiska och militära ledare.

 

Del ett
Låt oss börja med det sistnämnda – det odemokratiska och fega samspelet mellan landets politiska och militära ledare. En majoritet i riksdagen har beslutat att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. Nästa steg handlar om hur Sveriges Nato-medlemskap ska utformas. Låt oss titta på två av Sveriges grannländer, Norge och Danmark, som varit Nato-medlemmar sedan militäralliansen bildades 1949.

Norge och Danmark har gjort två viktiga ”undantag” när det gäller Natos rätt att utnyttja dessa båda länders territorium. Undantagen handlar om att Danmark och Norge, på sitt territorium, inte tillåter a) en permanent närvaro av främmande länders trupp, b) lagring av kärnvapen.

 

Del två
Det ska naturligtvis vara de folkvalda representanterna i riksdag och regering som uttalar sig om ifall Sverige ska göra undantag på samma sätt som Norge och Danmark – eller inte. Sedan har militären att anpassa sig efter detta. Så upprätthålls den demokratiska processen. Men i Sverige har den demokratiska processen inte upprätthållits. Här hann överbefälhavaren (den för sitt bristande omdöme i privatlivet kände) Micael Bydén uttala sig i dessa ödesfrågor före de folkvalda. I november 2022 sade överbefälhavare Bydén, på en presskonferens, att Sverige inte borde göra som Norge och Danmark. Istället öppnade ÖB både för permanent närvaro av Natotrupp, och för Nato-kärnvapen, på svensk mark. Men inte nog med det. Bydén tog sig även friheten att säga att Sverige borde etableras som ett ”basområde” för Natos mark-, flyg- och sjöstridskrafter. Slutligen reste ÖB även möjligheten att det skulle kunna etableras ett ”regionalt Natohögkvarter” i Sverige!

 

Del tre
Är Sverige en bananrepublik där militären bestämmer? Nej, i alla fall inte ännu. Om ÖB Micael Bydén, redan känd för sitt dåliga omdöme, medvetet hade kört över de folkvalda skulle han ha blivit avskedad för sitt vidlyftiga gapande om att öppna Sverige för permanent närvaro av Natotrupp- och kärnvapen, om att göra landet till ett basområde för Natos mark-, flyg- och sjöstridskrafter plus ett regionalt Natohögkvarter. Men Bydéns utspel skedde, med intill visshet gränsande sannolikhet, i samråd med regeringen och SD. Detta skulle delvis förklara de uteblivna reaktionerna på detta odemokratiska övertramp från en militär – känd för sitt dåliga omdöme.

 

Del fyra
De fega folkvalda använde alltså, med intill visshet gränsande sannolikhet, överbefälhavaren för att ”testa folkopinionen”. Om det hade utbrutit en väldig proteststorm mot Bydéns vilja att lagra Nato-kärnvapen på svensk mark, då hade regeringen och SD kunnat säga att ”detta var bara en persons åsikt – som dessutom är känd för sitt dåliga omdöme”. Men bristen på tydliga reaktioner från mediala och politiska (S, C, V och MP) opinionsbildare skapade det felaktiga intrycket att en ÖB har rätt att försöka bestämma utformningen av Sveriges Nato-anslutning. Detta innebär att regeringen och SD, men sannolikt fler partier, kan gå vidare med sikte på permanent Nato-trupp och Nato-kärnvapen i Sverige. De uteblivna reaktionerna på Bydéns utspel antyder att detta är syftet. Riksdagens folkvalda kör, sannolikt, återigen över medborgarna. Denna gång hand i hand med militären.

 

Avslutning
Den svenska Nato-processen rullar alltså vidare – utan märkbar opposition från anpasslingarna i S, C, V och MP – samtidigt som det demokratiska underskottet i landet växer.

7 kommentarer

 1. Basic Rules

  Det är just ett sådant handlande – dvs natotrupp och kärnvapen på Svensk mark, som ökar spänningen i området.
  Söker man konflikt vilket Nato är bäst på, så kan läget bli allvarligt – på Riktigt !

  • brorson

   Jag hörde själv vad Bydén sa, och i sin s.k. dementi upprepar han det han sade, nämligen att inte börja förhandlingarna med några förbehåll. Det normala i en förhandlingssituation är väl tvärtom, att gå ut hårt i början och sedan backa, om man kan tänka sig det. I en efterföljande intervju säger han att Gotland behöver mer strategi, men nämner inget om fler stridsvagnar, vilket enligt min mening är en riktig prioritering om man vill stärka försvaret av och på Gotland utan att försumma försvaret av det svenska fastlandet. Varje vapenslag på rätt plats, där det gör bäst nytta. . .

 2. brorson

  Oenigheten mellan mig och Janne om Ukraina (en gemensam nationell identitet?) visar att en fredsrörelse måste tolerera olika åsikter inom sig. Det är dock några saker som jag undrar över..

  1. Finns bevis för att Ukraina har större rätt än Ryssland till Krim-halvön? Jag frågade en svensk socialdemokratisk EU-parlamentariker, som hävdade att så var fallet, om han hade sett något sådant dokument, men svarade inte på frågan, utan var rent aggressiv för att jag hade vågat ställa frågan. Man har hänvisat till Budapest-memorandumet, men mitt intryck efter att ha läst detta dokument är att man inte kunnat komma överens om Ukrainas gränser utan har skjutit frågan på framtiden för att snabbt få ett avtal om Ukrainas kärnvapen.

  2. ”Väst” beskyller ensidigt Ryssland för att ha brutit mot ingångna avtal, men Ryssland hävdar tvärtom. Finns en ”hemlig” överenskommelse i samband med Warzawapaktens upplösning och i synnerhet Tysklands återörening? Varför fick Sverige under Bildts tid som statsminister hyra 160 tyska stridsvagnar av typen Leopard 1 i väntan på leveranser av 120 Leopard 2. Kunde man inte lika gärna ha behållit de svenskbygda Strv 103? När skrotades de? Jag har sett en uppgift att Tyskland måste minska sin stridsvagnsflotta för att Ryssland skulle acceptera återföreningen. Vad mer?

  Jag tror, men vet förstås inte säkert, att Strv 103 hade varit lättare än andra strv-konstruktioner att bygga om till ”drönare”, som kunnat köras utan personal inne i vagnen. Men så långt tänkte man väl inte, när typen skrotades – trots att man vid samma tid börjat använda lok utan förare inne i loken i växlingstjänst på svenska järnvägar. Bildt-regeringen verkar ha drivits av en ren förstörelselusta riktad mot det svenska försvaret. Och nu säger han att det finns ingen återvändo och beskyller ANDRA för att äventyra Sveriges säkerhet..

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på brorsons kommentar 28/1-2023
   Jag håller med. Vår oenighet rörande om Ukraina idag har en gemensam nationell identitet ”visar att en fredsrörelse måste tolerera olika åsikter inom sig”.

   För en fredsrörelse behövs!

 3. brorson

  John Bolton, som var säkerhetsrådgivare åt Trump, tycker att Turkiet bör uteslutas ur Nato p.g.a. behandlingen av Sverige och Finland, samt förtrycket av det turkiska folket och försöket (?) att rigga de turkiska valen 2019 och avstegen från den turkiska grundlagen från Kemal Ataturks dagar. Har den i konstitutionell ordning helt eller delvs upphävts eller bryter Erdogan mot den ändå?¨Hur han ser på grundlagar framgår av hans krav på en svenska regeringen att bryta mot Sveriges grundlagar. Och denne semi-diktator (som kanske är ett alltför snällt) uttryck?) har Kristersson och Billström fjäskat för och kallat ”demokrat”. Försvarsminister Pål Jonssons fjäskresa inställdes av värden Erdogan själv.

  Bolton pekar också på köpet av ett ryskt luftvärnssystem, som inte är kompatibelt med Nato:s. Själv vill jag nämna aggressionerna mot Nato-grannen Grekland samt mot Nato:s allierade i Syrien och kraven på tvångsförflyttning av den kurdiska befolkningen från norra till södra Syrien. Har också sett att Turkiet försett IS med vapen, Kan Nato kallas Försvarsallians för demokratier”? Flera nuvarande Nato-medlemmar blev det medan de var gruymma diktaturer, innan de blev demokratier. Och det är väl inte Nato>:s förtjänst att de blivit demokratier? PÅ tal om Nato-kärnvapen på svensk mark, vill jag minnas den borttappade atombomben i Franco-Spanien, som lyckligtvis hittades innan den exploderade. I Sverige verkar det mesta vara borttappat, sådant som tidigare har fungerat…

  Inte minst neutralitetspolitiken. Den kunde ju ha kopierats av Ukraina, som därigenom sannolikt hade sluppit kriget med Ryssland. Som oavsett vad Nato-megafonerna i Sverige än säger, haft all anledning att känna sig hotat av Nato-kärnvapen i Ukraina. En lektor vid Försvarshögskolan i Sverige varnar för att en uteslutning av Turkiet ur Nato skulle driva Turkiet ”i armarna på Putin”. Trumps politik var att inte driva Putin i armarna på Xi – vilket den svenska regeringen, med stöd av den socialdemokratiska oppositionen, har bidragit till att göra med sin krigspolltik..

  Krigsleksakspojken i Kiev . är inte nöjd, utan vill ha mer. Nu vill han ha svenska JAS-Grepen. För att skydda de utlovade stridsvagnarna med, kan jag tänka. Och kanske för att anfalla mål inne i Ryssland? Ska Pål Jonsson få fria händer att nedrusta det svenska flygvapnet också? Jag tycker att vi ska skicka fredsaktivister i stället. Varför inte ett gäng gamla miljöpartister, som har svårt att följa med i det partiets halsbrytande kovändningar. .

 4. brorson

  Kan fredsaktivister stoppa krig? Nu för tiden? Det har inte ens testats sedan de stora Vietnam-demonstrationerna runt om i världen. Det torde dock finnas exempel på att krig har stannat av p.g.a. uteblivna vapenleveranser till de krigande parterna. En fredsrörelse borde kanske kräva ett stopp åtminstone för nya offensiva vapen till Kiev-regimen?. Ett problem är förstås att Ryssland har egna vapenfabriker. Men en mer flexibel användning av sanktionsvapet mot Ryssland – i kombination med ett stopp för vapenlevarnader till Ukraina .- skulle kanske förmå Ryssland att gå med ett vapenstillestånd?..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.