Bussar och annan yrkestrafik skadas och personbilarna riskerar att slås sönder genom kommunens besparingar på snöröjningen

Yttrande- och tryckfriheten
måste försvaras. Arbetarpartiet
behöver Dig i denna kamp – som hårdnar

_______________________________

 

På morgondagens kommunfullmäktige kommer vi, på Arbetarpartiets initiativ, att debattera den bristande snöröjningen i Umeå kommun under denna vinter. Här nedan kan du läsa vår interpellation:

”Interpellation till tekniska nämndens ordförande
Hur ska vinterväghållningen i Umeå förbättras?

De senaste veckornas återkommande kraftiga snöfall har inneburit att kommunens vinterväghållning har hamnat i blickfånget. På många av Umeås gator är underlaget mycket bristfälligt. Under mina drygt 50 år som bilförare i Umeå på vintern har jag aldrig varit med om så stora problem med vägunderlaget.

Vid ett av snöfallen hann inte snöröjningen med alls. På många gator pressades snön ihop av tyngden från bilar, lastbilar och bussar. Detta skapade ett mycket ojämnt underlag med stora nivåskillnader. När snön började smälta, och sedan frös till is, fick vi dagens situation med massor av iskanter på fem, tio, centimeter mot vilka personbilar riskerar att slås sönder. Bristerna i snöröjningen har även inneburit att många gator idag är för smala, att ledade bussar har svårt att ta sig fram och att sikten på många håll är dålig på grund av snöhögarna. Förtätningen av kommunen har dessutom inneburit att avlastningsytorna idag är långt färre än tidigare. Situationen är helt enkelt oacceptabel.

En del i förklaringen till bristerna i snöröjningen beror naturligtvis på vädret. Men vädret, som varit dåligt under årsskiftet 2022/2023, kommer även att vara ett problem – och troligtvis ett större sådant – vid årsskiftet 2032/2033! Det vore ”tjänstefel” om inte Umeå kommun planerade för detta.

En annan del av förklaringen till bristerna är att de ansvariga politikerna har sparat på vinterväghållningen. I uppåt tio år har det skett besparingar på Tekniska nämndens budget. Därför antogs ett besparingsprogram som kallades ”Handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans” i september 2019. I detta program ingick förslag på årliga besparingar motsvarande 9,5 miljoner inom vinterväghållningen. Det är konsekvenserna av detta program som kan iakttas idag.

En ytterligare förklaring till dagens problem är den överdrivna förtätningspolitiken. Denna har minskat antalet grönytor och andra fria ytor, något som på vintern även innebär minskade avlastningsytor för snö. Och i takt med att grönytor och andra fria ytor byggs igen ökar behovet av att frakta bort den plogade snön – vilket ökar kostnaderna för snöröjningen.

Vinterväghållningen kommer att kräva ökade ekonomiska resurser för att möjliggöra att fler avtal sluts med entreprenörer. Det krävs även ökad hänsyn till behovet av fria (gröna) ytor. Dessa faktorer är nödvändiga om kommunen bättre ska klara dagens typ av snöoväder.

Mot denna bakgrund vill vi ställa följande frågor:
1. Är du beredd att öka resurserna till snöröjningen redan denna vinter?
2. Hur avser du förbättra vinterväghållningen i kommunen framöver?

Jan Hägglund
Davis Kaza
Arbetarpartiet”

Du kan se debatten genom följande länk: https://www.umea.se/kommunochpolitik/organisation/kommunfullmaktige/webbtv.4.5bc0956b1719ab0ae7f18b.html

9 kommentarer

 1. thedoctor

  Hej Jan!

  Bra interpellation. Jag skulle dock vilja lägga till några detaljer som jag önskar att, om du hinner läsa detta, tar med i debatten.

  Att fordon slås sönder är naturligtvis en viktig aspekt – vilket inte minst borde annullera alla krav på viten från det trafikerande bussbolaget tills väghållningen är åtgärdad, då all slags utrustning helt klart tar skada, från bussens konstruktion till inredning och elektronik såsom biljettmaskiner m.m.

  Än viktigare är att vi förare slås sönder. Det tär både på oss fysiskt som psykiskt att sitta i detta ständiga skakande och slamrande. Jag skulle vilja att representanter för Tekniska nämnden och även Gator och Park avsätter en halv arbetsdag när vägarna är som sämst – vi förare kan höra av oss när det passar – och följer med de olika busslinjerna runt så de får både se, höra och uppleva hur det är att sitta i timmar i sträck i detta pandemonium. Dessutom kan de samtidigt få en korrekt lista på var de ska prioritera röjning och sandning, för vi förare vet det då det är vi som kör fast när det inte är ordentligt gjort. Dessutom har man plockat bort sandlådor från strategiska punkter (som Östra Strandgatan öst på stan) där vi själva skulle kunna sanda loss oss själva och spara kommunen onödiga utryckningar.

  Du får även ta upp mitt förslag att avskaffa nattsvängen öst på stan 22:00-06:00 som skulle kunna spara in pengar och resurser för snöröjningen. https://www.vk.se/2023-01-07/insandare-avskaffa-nattsvangen-for-stadsbussarna-ost-pa-stan

  När det kommer till snöröjningen i sig så handlar det inte bara om att det inte hinns med. När det slutat snöa och man börjar med att ploga rent så gör man det inte ordentligt utan även då lämnas ett tjockt lager med snö som är ok att köra på i några timmar. Är det töväder så bildas det hål och rännor blixtsnabbt och de slår hårt i fordonen. Runt gatubrunnar bildas kratrar i snön/isen. Dessutom lämnas på flera ställen långa skarvar mitt gatan (som om man lyft upp plogen och kört vidare) vilket blir som att köra över en trottoarkant. Alla förarkollegor jag talat med är ense om att man måste sätta stålet i gatan ordentligt från början. Då slipper man dessutom ideligen rycka ut igen och igen och igen för att jämna till. Det bör man passa på att göra när det är milt.

  Ett tillägg är att det även slarvas med snöröjningen på hållplatserna. Ibland är det bara ett litet hål. Att man inte hinner med det direkt när det kommer ett stort snöoväder är helt förståeligt men när det sedan lämnas i veckor så folk tvingas kliva av i snödrivor och riskera att bryta armar och ben är inte acceptabelt.

  Tack på förhand, Patrik Hockum, bussförare

 2. thedoctor

  Jag kom på några saker till. 🙂

  Det lämnas stora snöhögar strax innan hållplatser, vid övergångsställen, rondeller och korsningar. Återigen, det är ok att det inte hinns med direkt, men när det lämnas i veckor så blir det oacceptabelt. Ibland skulle det räcka med att man med en skopa ”tog av toppen” på högen så vi kan se gång-, cykeltrafikanter och mötande fordon.

  Mvh. Patrik

 3. Björn

  Bra rutet, thedoctor!

  Till stor del kommer dessa problem från upphandlingar. Det lönar sig att köra fram och tillbaka till olika ställen och röja flera gånger. Skrapar man inte hela vägen ned så måste man dit igen. Jag cyklar väldigt mycket även under vintern och ser flera ställen där det är kört med traktor efter en cykelväg, lämnande två decimeter djupa spår i snön utan att sätta ned bladet alls. Fram till en viadukt. Där plogar man upp hjälpligt, sedan kör man hela vägen tillbaka i samma spår på cykelvägen tills man kommer upp tillbaka upp på vägen och kör till nästa viadukt. En till två dagar senare kommer man tillbaka och plogar cykelvägen ren. Varför inte ploga medan man kör till viadukten? Min gissning är att man får betalt i två omgångar, först för att rensa runt viadukten snön som kommer från vägen ovanför och sedan den mindre prioriterade cykelvägen. Självklart är det också delat ansvar på vissa ställen, cykelvägen är kommunens medan den korsande vägen är vägverkets, men man kan ju faktiskt prata ihop sig så att det går att optimera på bästa sätt utan att det ska kosta dubbla resor för två traktorer.

  På den tiden snöröjning sköttes av kommunens egen personal så tog man sådana här saker medan man ändå var där. Jag är så trött på alla som klagar på kommuner och säger att det är mer optimerat om konkurensutsatta verksamheter får sköta allt. Men de optimerar ju för sin egen börs, inte kommunens kassa. Det är allas våra pengar som går till vinster i privat ficka istället för att användas för invånarnas bästa!

 4. Kenth

  En sak ta upp är om de höga avgifterna för att tippa snö på snötipparna
  kommer till gagn för snöröjningen eller går rätt ner i kommunens kassakista.
  /Kenth

 5. Kenth

  Fyller i med en till synpunkt.
  Det klagas på att mycket snö söndrar bilar o bussar men…
  Ingen klagar på saltet som gör att våra bilar rostar sönder
  och i värsta fall blir bromslösa pga. rostskador.

  • Björn

   Det är många som klagar på saltet men den totala oviljan de senaste 30 åren att ens ta tag i problemet har fått många att ge upp. Det är så här vi måste ha det eftersom vi bor i norra sverige. Att det fungerar utmärkt utan salt i inlandet är helt ointressant tydligen. Saltet orsakar en hel del olyckor men det utreds inte alls. Jämför en is utan salt med en is som består av saltvatten. Det liknar skillnaden mellan mjukt järn och härdat järn. Saltet gör isen hårdare och dubben biter inte lika bra.

   • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

    Svar på kommentarerna från Kenth och Björn 30-31 jan/2023
    Tack för ert samtal på ”mitt” kommentarsfält om vägsaltet.
    Tack också alla andra som kommenterar andra frågor som jag bloggar om.
    Detta oavsett om ni håller med mig eller har en annan uppfattning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.