Temat ”yttrandefriheten och kurderna offras för Sveriges Nato-ansökan” slog an. Lördagens manifestation på Rådhustorget blev lyckad trots vädret

Yttrande- och tryckfriheten
måste försvaras. Arbetarpartiet
behöver Dig i denna kamp – som hårdnar

_______________________________

 

Yttrandefriheten och kurderna offras för Sveriges Nato-ansökan.

Låt oss börja med att beskriva Turkiet under president Erdogan och då använda en rapport från regeringskansliet från den 15 maj 2021. I denna rapport från regeringskansliet, under S+MP-regeringen, beskrevs situationen i Turkiet bland annat på följande sätt:
de ”mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer urholkas fortlöpande … Lagar om terrorism … liksom anklagelser om förtal av presidenten, används för att tysta oliktänkande och regimkritiker … Regimen utför frihetsberövanden, hot och våld mot journalister, övervakning, regleringar och självcensur … Regimen utför inskränkningar av yttrande-, press- och informationsfriheten …” (A. Fraurud, blogg, 13/1-2023) Fortsättning nedan …

 

                     Bild: M. Salomonsson. Protestmöte lördag 18 febr, 2023

 

… Men idag är detta glömt. Idag kryper både regeringen och oppositionen för Turkiets odemokratiska president Erdogan. Yttrandefriheten inskränks på grund Sveriges Nato-ansökan. Och även kurderna offras av samma skäl. Den svenska Nato-ansökan går före nästan allt annat.

I spetsen för kryperiet går statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström. Kristersson har bland annat sagt att han ”förstår” Turkiets (Erdogans) ilska. Statsministern och har bland annat stämplat aktionen som ett ”sabotage” mot den svenska Nato-ansökan. Även Billström har uttalat ”förståelse” för Turkiet. Och han går längre. I ett skriftligt uttalande säger utrikesministern följande:
– ”Vi ser otroligt allvarligt på det som hänt”,
– ”Detta är också ämnat just som ett sabotage mot den svenska Natoansökan”,
– ”Aktionen spelar Ryssland i händerna och försvagar vårt land”.

Men längst går Carl Bildt som direkt hyllar Turkiets president Erdogan. Det är Bildt som leder angreppet på yttrandefriheten i Sverige. Så här beskriver denne, tidigare stats- OCH utrikesminister, Turkiets president: Erdogan är bland annat ”en kraftfull imponerande politiker” som har tagit itu med ”kurdfrågan” på ett ”imponerande sätt”!

”Kurdfrågan”! Så talar endast den som är för arrogant för att begripa de associationer som uttrycket väcker.

 

Kanske syftade Carl Bildt på att Erdogan sedan i december ifjol skjuter granater och fäller bomber på kurderna – samtidigt som han hoppas kunna genomföra en regelrätt markinvasion riktad mot de kurddominerade delarna av Syrien – med stöd från den ryske presidenten Vladimir Putin. Till saken hör att president Erdogan är idag en av de få som vill låta sig fotas tillsammans med president Putin.

Kurderna förtjänar allt stöd. Kurderna förtjänar vårt stöd. Både på grund av Turkiets angrepp och de fruktansvärda jordbävningarna. Detta speciellt som kurdernas tidigare ”vänner” – socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister – har övergivit dem. Också det på grund av Sveriges Nato-ansökan

 

Hyckleri och inkonsekvens. Under hela 2022 kunde Rasmus Paludan, i enlighet med den grundlagsstadgade svenska yttrandefriheten, åka runt och bränna Koraner. Trots kravallerna i sju svenska städer förra påsken – 300 skadade poliser och en kostnad på tiotals miljoner – hördes inte ett kritiskt ord mot den svenska yttrandefriheten varken från Ulf Kristersson, Tobias Billström eller från Carl Bildt. Men i samma stund som Turkiets president Erdogan opponerade sig – och sade att Sverige inte skulle få medlemskap i Nato – började den nämnda trions angrepp. Tydligast var Carl Bildt. Då Nato-ansökan ställdes mot yttrandefriheten offrade Bildt yttrandefriheten. Utan en sekunds tvekan. Deras agerande präglas av hyckleri och inkonsekvens.

Och ”oppositionen” – S, MP, V och C – är inte ett dugg bättre. Varken på att försvara grundlagen eller på att försvara kurderna.

Arbetarpartiet är helt emot att bränna Koranen eller några religiösa skrifter. Det går helt emot den enighet i kampen för att försvara välfärdssamhället och allas rätt till jobb som vi står för. Men vi försvarar även den svenska yttrandefriheten. Vi du veta mer om vår hållning: besök då NyA.nu och läs.

Till sist: Manifestationen blev lyckad trots vädret. Temat ”yttrandefriheten och kurderna offras för Sveriges Nato-ansökan” slog an. Vi kommer att fortsätta vår kampanj på detta tema.

 

11 kommentarer

 1. Björn

  Religions och yttrandefriheten skall vi vara rädda om, även om den ibland kan uppfattas provocerande (Koranbränning/dockhängning, etc) .
  Vi hade en gång ett fungerande försvar men som våra politiker valde att avveckla i en missriktad spariver och oförmåga att se omvärlden med kritiska ögon, att då när verkligheten plötsligt kryper närmare så börjar vi rövslicka Erdogan för att kunna gå med i Nato är för mig helt åt helvete.
  I samma stund som vi blir medlemmar så upphör vi att vara en kärnvapenfri nation. Sedan så ska ju medlemskapet finansieras på ett eller annat sätt. Nerdragningar eller högre skatter?
  Ser ungefär 100 bättre sätt att använda slanten en ett medlemskap i krigshetsande Nato.

 2. brorson

  För någon vecka sedan låg notiser på nätet (troligen Omni), som berättade att Pentagon vill återuppta de hemliga operationer i Ukraina, vilka enligt samma källa hade upphört, vid den ryska inmarschen för nästan exakt ett år sedan. Pentagon uppges begära finansiellt stöd för återupptagandet. Om detta är sant, visar det att USA var en parti i Ukraina-kriget redan före Ryssland. Och förklarar varför Putin inte lät sig övertalas. Pratet om ”fullskalig” rysk invasion redan då. är uppenbarligen en propagandalögn.Jag vill inte utesluta att Putin hade hoppats att Zelenskyj skulle ta till schappen vid en en begränsad ”militär specialoperation”. Bildt uppför sig som om han tror att han är en reinkarnation av Carld den tolften, som söker revansch för nederlaget vid Poltava 1709.

  Om det ö.h.t. har funnits något militärt hot mot Sverige från Ryssland, vilket jag tvivlar på, så beror det på den politik, som har förts av Carl Bildt som statsminister 1991 – 1994 och som utrikesminister 2006 – 2014och hans nickedocka Sten Tolgfors, som var försvarsminister 2007 – 2012. Redan under Bildts tid som statsminister hade Tolgfors föreslaget den kommande försvarspolitiken i en riksdagsmotion. Tolfors, som inledningsvis varit handelsminister i Reinfeldts regering, efterträdde Mikael Odenberg, M, som försvarsminister, sedan denne avgått i protest mot partiledningens slakt av det svenska försvasret. Under värnpliktstiden hade Tolgfors vägrat vapentjänst som pacifist, men är nu vapenhandlare och lobbyist för krigsmaterielindustrin. Men de planerna satte Trump stopp för, genom sitt krav att de europeiska Nato-medlemmarna själva skulle finansiera sitt försvar.

  Naturligtvis finns en risk att man framkallar ett militärt hot, genom en så dumdristisk försvarspolitik, som förts av Bildt, Reinfeldt och Tolgfors, som samtliga verkar ha varit förblindade av anti-kommunism och tron på ett demokratiskt Ryssland under suputen Jetslins ledning. Deras linje verkar ha varit att amerikanska skattebetalare skulle ta över de svenska försvarskostnaderna, och att Sverige därför kryperiet för Erdagan och utan risk kunde avskaffa invasionsförsvaret – som ersattes med ett ”insatsförsvar”, som gått ut på att svenska soldater skulle demonstrera den svenska krigsmaterielindustrins produkter i verkliga krig (Afghanistan).

  Med denna bakgrundsbeskrivning har jag förklarat varför jag håller med om att vi måste bekämpa kryperiet för Erdogan och Nato samt stödja kurderna i norra Syrien och försvara yttrandefriheten i Sverige. Bränna heliga skrifter anser jag dock vara förargelseväckande beteende och inte någon form av begripligt yttrande. Vill man protestera mot Nato kan man ju i stället bränna Nato-flaggan. Protestera mot Eddogan kan man göra genom att vifta med PKK-flaggan.

 3. Erik S

  Vad är det som säger att Sveriges riksdag inte kan stötta kurderna efter ett inträde i Nato? Är det något land som bör uteslutas ur Nato så är det Turkiet. Enbart att de stödjer Kreml med att köpa ryskt luftvärn är skäl nog.
  Nej, jag förstår inte alls varför ett medlemskap i Nato vore dåligt. Kärnvapen hit eller dit, de är ju redan ett tiotal mil bort från Sverige i Köningsberg. Imperialism, förlust av suveränitet, USA-baser och annat tokigt som folk tror är Nato.
  Jag tycker att tillsammans är man stark och kommer Sverige in i nato kan man trycka på att få ut Turkiet ur Nato eftersom Nato inte är till för skurkstater som Turkiet.
  Anser jag att krypande för Erdogan och yttrandefriheten är bra? Nej. Är det Sveriges riksdags uppgift att sätta Sveriges befolkning eller Kurder och deras land först?

 4. brorson

  Laglydnad är, som vi har sett under de senaste dagarna, ingenting som landets högsta polisledning tycker är viktigt. Så här står det i Ordningslagen 2 kap 10 §:” Tillstånd till en allmän sammankomst får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning…” Regeringen, men inte polismyndigheten, kan dock besluta om undantag – om Sverige befinner sig i krig eller krigsfara.

  Även om SÄPO anser att Sveriges Nato-ansökan redan har kastat in landet i krig, så har polismyndigheten överskridit sina befogenheter, genom att inte bevilja tillstånd till Paludans avskyvärda handlingar, när man hänvisar till Ordningslagen och inte till Brottsbalken (förargelseväskande beteende. Eller finns någon annan brottsrubricering, som jag har missat?) Polismyndigheten har alltså´själv utvidgat lagen, till något som den m
  ed all tydlighet (ordet ”endast”) inte omfattar

  Om man emellertid jämför olika lagtexter med varandra, framgår det ganska tydligt att polisen inte är skyldig att ge tillstånd till allmänna sammankomster, där brott ingår som en del av sammankomsten. Och att polis på plats har rätt att upplösa en sammankomst, där brott ingåsom en del av arrangemanget. De är skillnad mellan brott som begås av arrangör och av motdemonstranter. Jag erkänner gärna att det är min personliga tolkning av lagtext och rättspraxis att koranbränning är ett brott. Det har aldrig prövats i domstol. Hatiska angrepp på Koranen i tal, har däremot prövats i domstol: Inget brott.

  Under andra världskriget fanns i Sverige ett transporförbud mot den anti-nazistiska pressen. Vilket givetvis var en eftergift till tyska påtryckningar. Vilket efter kriget upplevdes så pinsamt av svenska poliiker, att , att man ville förhindra en upprepning, genom ett striktare skydd för yttrandefriheten i de lagar, som har antagits efter kriget. Nu är vi tillbaka på ruta ett, när svenska politiker och höga statstjänstemän viker sig för påtryckningar från en utländsk statschef – som faktiskt inte uppträder lika hotfullt mot Sverige som Hitler.

  Bryr sig inte ens om att kontrollera med lag och rättspraxis om motiveringarna till besluten är lagliga. Snacka om ”lutande plan”…

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på brorsons kommentar 26/2-2023
   Det finns mycket som du skriver i dina kommentarer som jag håller med om. Men du är samtidigt för kategorisk och för tvärsäker. Ta det här med transportförbudet under andra världskriget. Så här ligger det till.
   Det var sex (6) tidningar som fick transportförbud. Dessa tillhörde tre kategorier och hade två inriktningar i förhållande till nazismen.
   Kategori ett: Sveriges Kommunistiska Partis tidningar. Det handlar om fyra stycken – med en regional avläggare. Dessa tidningar var anti-nazistiska till sin inriktning. Men det var inte bara därför som dåvarande Sveriges Kommunistiska Partis tidningar drabbades av transportförbudet. Kommunisterna drabbades även på en rad andra sätt. Många av deras medlemmar sattes, exempelvis, i svenska koncentrationsläger! Detta var inte dödsläger – det var ”arbetsläger”. Det mest kända hette Storsien. Men det fanns även andra. Ett fanns i Vindeltrakten cirka sex (6) mil från Umeå där jag bor.
   Kategori två: Även den fristående radikala och anti-nazistiska tidningen ”Trots allt!” drabbades av transportförbud.
   Kategori tre:En direkt nazistisk tidning, ”Sverige Fritt”, drabbades av också av transportförbudet.

   • brorson

    Jag tackar för den upplysningen, samtidigt som jag beklagar att jag p.g.a fortskridande synförsämring har svårt att komplettera mina minnen från sådant som jag tidigare har läst. med ny, skriftlig information, särskilt tryckt skrift i böcker och tidningar.. Jag har något lättare att läsa på nätet, särskilt när jag är utvilad, vilket jag inte är när jag själv har skrivit något. Jag klarar helt enkelt inte av att korta ner mina texter, även när så vore teoretiskt möjligt. Därför skriver jag mycket, medan jag fortfarande kan. Jag är inte nöjd med den nuvarande svenska sjukvården. Under besök hos en optiker 2018 konstaterade denne att ena ögat var så skadat att han inte ens kunde kontrolelra synen. Och skrev därför en remiss till ögonkliniken. När jag efter en månad fortfarande inte fått någon kallelse, ringde jag till ögonkliniken, som inte ens hade läst remissen från optikern, men konstaterade att det var brådskande. Jag fick vänta utterligere tre veckor innan jag fick träffa en ögonläkare, som gav beskedet att behandling borde ha satts in högst två veckor efter besöket hos optikern. för att rädda synen på det ögat. Nu ska man försöka rädda synen på det andra ögat, men det verkar inte heller gå särskilt bra. Det verkar vara rent kaos på ”mitt” sjukhus, som skryter med att det är Sveriges bästa sjukhus i sin klass. Jag är tacksam för att du korrigerar det som jag har skrivit, när det inte är helt korrekt, utan nedsättande tillmälen om att jag skulle vara ”lågutbildad”.

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Svar på brorsons kommentar 28/2-2023
     Jag antydde inte att du skulle vara ”lågutbildad”. Jag skrev, och nu citerar jag, ”för kategorisk och för tvärsäker”. Detta ändrar inte det faktum att jag uppskattar dina inlägg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.