Risk att situationen för Umeås hemlösa inte förbättras under vårvintern – liksom att Umeå Östra förblir hotfullt nattetid

Yttrande- och tryckfriheten
måste försvaras. Arbetarpartiet
behöver Dig i denna kamp – som hårdnar

_______________________________

 

Ingress
Jag var en dag sen. Sen igen!
Det är inte ens lönt att be om ursäkt längre.

Om uteliggarna på Östra Station. Jag lovade att återkomma, igår tisdag, och redogöra för debatten kring dessa på Umeå kommunfullmäktige i måndags (27 febr). Det handlade om att uteliggare, varav vissa är hotfulla, inte sällan sover på Östra Station (Umeå Östra). Vi i Arbetarpartiet (AP) vill dels att det ska ordnas ett värdigare alternativ vad gäller boende för de hemlösa, dels att hotfulla personer måste avlägsnas från den offentliga platsen Umeå Östra.

 

Del ett
Nedan följer Arbetarpartiets fyra frågor och Andreas Lundgren, ordförande i Individ- och familjenämnden, svar på dessa. Observera: Nedan förkortar jag BÅDE frågor och svar – samt förklarar exempelvis förkortningar när det kan vara nödvändigt.

APs första fråga: Vilken del av Umeå kommunkoncern har ansvaret för att hemlösa personer inte sover på Umeå Östra?
För Svar från AL: INAB (Infrastruktur i Umeå AB) ansvarar för säkerhet och trygghet i sina lokaler, de avhyser t ex personer med hjälp av ordningsvakter.

APs andra fråga: Finns det några planer på att erbjuda de människor som idag sover på Umeå Östra ett värdigare alternativ?
Svar från AL: Bostadssituationen i Umeå är svår och det råder brist på bostäder. Om den enskilde ansöker om stöd ansvarar socialtjänsten för att utreda behoven hos den enskilde och fattar sedan beslut utifrån de individuella behoven samt utifrån vad lagstiftning och kommunens riktlinjer ger utrymme för.

Kommunen och Stadsmissionen har påbörjat ett samarbete kring metoden Bostad Först. De första platserna kommer att tas i bruk under detta år (2023). Metoden går ut på att inte ställa krav på nykterhet, drogfrihet, eller liknande. Först bostad – sedan stöttas individen för att bli drogfri och kunna arbeta.

APs tredje fråga: Har kommunen tillräckligt många platser på natthärbärgen för att erbjuda de som sover på Umeå Östra och andra platser ett bättre alternativ?
Svar från AL: Vid ett fåtal tillfällen nekas personer plats på akutboenden, och då är personerna ofta föremål för LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård) eller LVM (lag om vård av missbrukare). Stadsmissionens akutboende har endast vid ett fåtal tillfällen under oktober-januari nekat personer plats på grund av att det varit fullbelagt. Under vintermånaderna har dessutom ett antal kyrkor haft nattöppet de kalla vinternätterna, för att de som inte vill ta del av socialtjänstens insatser ska kunna komma in och vila i varma utrymmen nattetid.

APs fjärde fråga: Bedrivs det någon form av uppsökande verksamhet mot hemlösa som uppehåller sig i lokaler som äga av kommunen, regionen och universitetet?
Svar från AL: Umeå kommun har i dagsläget ingen uppsökande verksamhet riktad mot hemlösa personer. Stadsmissionen, som kommunen samarbetar med, bedriver en viss uppsökande verksamhet riktad mot hemlösa personer. Men under 2023 kommer två personer att anställas. Syftet är att kommunen och Stadsmissionen ska försöka nå hemlösa som är fast i missbruk och psykisk ohälsa och erbjuda dessa frivilliga och individanpassade stödinsatser kopplat till metoden Bostad Först.

 

Del två
Min kommentar (Jan Hägglund).
Det jag tar fasta på i svaren är följande:
1. Det råder bostadsbrist och därför är det svårt att ordna boenden åt hemlösa,
2. Det finns hemlösa som inte vill ha med exempelvis socialtjänsten att göra. Detta kan bero på psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Därför behövs det bland annat fler bostäder till en grupp hemlösa. Det behövs resurser i form av personal för uppsökande verksamhet, och alternativa boendeformer, för en annan grupp av hemlösa. Socialstyrelsen har fyra definitioner av hemlöshet.
3. Kommunen bedriver idag ingen uppsökande verksamhet riktad till hemlösa. Stadsmissionen bedriver en viss (men inte stor) uppsökande verksamhet.
4. Kommunens plan är att under 2023 påbörja en uppsökande verksamhet. Denna kommer att ske i samarbete med Stadsmissionen. Två personer är tänkta att anställas. Planen är dessa ska söka upp personer som är missbrukare och/eller lider av psykisk ohälsa. Dessa ska erbjudas ett boende inom ramen för metoden Bostad Först – som går ut på att försöka lösa övriga problem, på ett individanpassat och frivilligt sätt, sedan boendet väl är ordnat.

 

Del tre
Min sammanfattning. Hittills har socialtjänsten inte gjort mycket för att avhjälpa hemlösheten. Detta har flera orsaker. Exempelvis: a) brist på bostäder i Umeå, b) brist på personal som kan avsättas till uppsökande verksamhet, c) avsaknad av metod för att ordna bostad åt de som inte vill sluta missbruka, och lösa andra problem, innan de kommer överens med kommunen om sitt boende.

Jag hoppas att försöket med metoden Bostad Först kommer igång som tänkt är under detta år. Arbetarpartiet kommer att följa utfallet av denna, i Umeå, nya metod.

 

Del fyra
Jag vill avsluta med en egen erfarenhet då en person jag kände blev vräkt. I november 2018. Då jag blev uppmärksammad på detta tog jag kontakt med socialtjänsten i Umeå i januari 2019. Det socialtjänsten då kunde erbjuda var ett begränsat antal platser på härbärgen. Min bekant skulle behöva stå i kö varje kväll och hoppas på att platserna räckte så att det blev möjligt med en varm natt. Detta var en kall januari och personen i fråga var skör och oföretagsam. Jag gjorde bedömningen att personen riskerade att frysa ihjäl. Därför anmälde jag min bekant till den kö som fanns hos socialtjänsten när det gällde boenden. I väntan på att något skulle dyka upp ordnade jag, tillsammans med andra som visste på råd inom partiet, ett temporärt boende. Det var för vanskligt att låta vederbörande spela rysk roulette utanför ett härbärge varje kväll. Efter cirka 2½ månad återkom socialtjänsten i Umeå med ett erbjudande om ett mycket bra boende. Min bekant accepterade. Idag är boendefrågan för min bekant under kontroll.

 

Avslutning
Läget är hårt för de hemlösa i Umeå. Det är angeläget att – det som jag dristar mig att kalla för försöket med – metoden Bostad Först kommer igång nu på vårvintern. Det är inte bra om det dröjer till hösten-vintern 2023/2024.

Det finns, som sagt, flera former av hemlöshet. Och metoden Bostad Först har inte kommit igång än. Behovet av uppsökande verksamhet och fler lägenheter har funnits under flera år. Risken finns att situationen för Umeås hemlösa inte hinner förbättras under vårvintern 2023. Detsamma gäller även för närvaron av hotfulla personer på Umeå Östra.

Detta är min, kanske kärva, tolkning av läget vårvintern 2023. 

_     _     _     _     _

De som vill kan läsa VK:s beskrivning av själva diskussionen i fullmäktige genom att klicka på länken nedan.

https://www.vk.se/2023-02-27/kommunen-satsar-pa-nytt-projekt-for-att-hjalpa-hemlosa

5 kommentarer

 1. Anhörig

  Jag skulle vara försiktig med uttrycket ”utifrån vad lagstiftning tillåter”, som kommunens tjänstemän ofta använder när det gäller olika stöd. SOL till exempel är väldigt tillåtande men sättet tjänstemännen tolkar den är extremt begränsande och de tvingar alltid de enskilda att gå till domstol för att få prejudikat och sedan används de över hela sverige till att tillåta kommunerna att inte ge det individanpassade stödet som behövs.

  Uttryck som ”Lagen tillåter inte mer hjälp” och ”Vi får göra så här” används för att rättfärdiga utebliven eller neddragen hjälp till fysiskt och psykiskt handikappade vilket leder till stora personliga katastrofer för inte bara de sjuka utan även anhöriga.

  Det är något sjukt i dagens samhälle där vi inte längre klarar hjälpa de som behöver hjälpen mest.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Anhörig 2/3-2023
   Jag håller med. Uttryck som ”utifrån vad lagstiftning tillåter”, ”Lagen tillåter inte mer hjälp” och ”Vi får göra så här” handlar dels om att hålla nere utgifterna, dels om att hålla sig inom den ”kåranda” som har växt fram på en arbetsplats med (exempelvis) biståndshandläggare på socialtjänsten inom en viss kommun.
   En biståndshandläggare som ”friar” istället för att ”fälla” när det gäller bistånd riskerar sannolikt inte att råka ut för kritik från någon annan än sin chef.

 2. kenth

  Det började med regeringsbeslut att ställen som umedalen,brattby skulle läggas ner och de berörda patienterna skulle integreras i samhället…resten är nutidshistoria.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kenths kommentar 2/3-2023
   Du har, enligt min uppfattning, rätt i det som du antyder. Många av de som egentligen behövde en moderniserad och förbättrad variant av Umedalen och Brattby, och mer eller mindre tvingades försöka att bo på egen hand, misslyckades. Detta har ökat antalet uteliggare och vinddrivna hotfulla personer.

 3. Jonsson

  Jag är inte insatt i ämnet. Dock tror jag att psykiatrisk diagnos innebär större möjlighet till bostad. Fast inte med eget kontrakt.
  Umedalen hade förvisso en låst avdelning för missbrukare, så även straffdömda kunde tas emot.
  Det var omänskligt att knuffa ut hospitaliserade kroniker som haft sitt ”hem” och trygghet på sjukhuset – sedan decennier. Därmed inte sagt att Umedalen var bra. ”I som här inträden”… förloren allt hopp. Fast omänskligare och ännu värre än Värings roman.
  Jag antar att även migranter sover på Östra station.
  Det hände för knappt 10 år sedan, att jag genade genom stationen dagtid för att nå strandpromenaden. På bänkarna inne i entrén låg personer i synbart dåligt skick och sov eller kved.
  Det var smutsigt då med. Jag undviker stället. På natten är det väl låst?
  På 70-talet var busstationen vid järnvägsstationen samlingsplats för missbrukare. Idag är det även Vävens bottenplan, läshörnan (intill toaletterna).
  Behovet av skydd mot busväder och kyla, samt nattlogi finns för flera olika grupper. Fler hemlösa tillkommer på grund av fattigdom. Tror inte ”Bostad först” hjälper för migranter.

  Ett nytt Umedalen är ändå inte önskvärt. Hur arbetar man i andra regioner? Är det främst via ideella organisationer?
  Vilka droger förekommer i Umeå, och görs test på avloppsvattnet?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.