Klimatmanifestation idag fredag. Aktivisterna samlas vid Stadshuset 14.30. Själv vill jag understryka vikten av havsbaserad vindkraft

Yttrande- och tryckfriheten
måste försvaras. Arbetarpartiet
behöver Dig i denna kamp – som hårdnar

_______________________________

 

Ingress
Med anledning av dagens klimatmanifestation i Umeå publicerar jag nedan en artikel skriven av en partikamrat

 

Del ett
Sedan den borgerliga regeringen med stöd av Sverigedemokraterna tillträdde i höstas har en rad energipolitiska mål ändrats. Resultatet är att kärnkraften ska stärkas och bland annat den havsbaserade vindkraften får stryka på foten.

Energi- och näringsminister Ebba Busch har ofta uttalat en vilja att stärka kärnkraftens roll och talat sig varm för förutsättningarna för nyinvesteringar. Busch menar att målet framåt är elektrifiering och att ”vägen dit stavas kärnkraft”. Samtidigt är det allmänt känt att ingen privat aktör är, i dagsläget, intresserad av att satsa på kärnkraft så länge det inte finns en bindande överenskommelse över blockgränserna.

Del två
Ofattbara 400 miljarder. Regeringspartierna tillsammans med SD är till och med beredda att ge statliga kreditgarantier på ofattbara 400 miljarder kronor för investeringar i ny kärnkraft. Det är uppenbart att en satsning på ny kärnkraft är ett mycket långsiktigt och kostsamt projekt, samtidigt som efterfrågan på elektricitet ökar markant redan inom de närmsta åren.

 

Del tre
När det gäller vindkraften, och särskilt den havsbaserade, har Kristerssons gäng dragit in de subventioner som den förra regeringen infört för att ansluta de havsbaserade vindkraftbyggena till elnätet. Man kan ställa sig frågan hur genomtänkt ett sådant förhållningssätt är.

Den största möjligheten att öka elproduktionen de närmaste år är genom utbyggnad av den havsbaserade vindkraften. Ett modernt vindkraftverk producerar el mer än 90 procent av tiden – men med varierande effekt. De havsbaserade vindkraftverken kan byggas högre och med större rotordiameter och därmed högre effekt. I dagsläget väntar åtta projekt i Syd- och Västsverige på beslut från regeringen om igångsättning (DN 12/2-23). Såväl Östersjön som Bottniska viken har potential för havsbaserade vindkraftverk på grund av det relativt grunda vattnet.

 

Del fyra
Det största problemet är tillståndsprocessen. Enligt Lars Andersson, ansvarig för vindkraft vid Energiföretagen, är många företag intresserade av att investera i havsbaserad vindkraft. Det största problemet är tillståndsprocessen. När det gäller den landbaserade vindkraften är kommunernas vetorätt en osäkerhet då den kan läggas in sent i en planeringsprocess. I södra Sverige har många, främst moderatstyrda, kommuner lagt in sina veton. Detta trots att behovet av mer el i den södra landsändan är skriande. När det gäller de havsbaserade vindkraftsparkerna har Försvarsmakten i en majoritet av ansökningarna lagt in sitt veto.

 

Avslutning
Den negativa opinionen som hörs mest. Lars Andersson anser att det är ett problem för vindkraften att det är den negativa opinionen som hörs mest. Andersson anser att det är många kommuner som inser behovet av elproduktion för att exempelvis möta industrins behov. Men den politiska ledningen klarar inte av att möta en högljudd opinion som är emot en utbyggnad. Detta trots att en rad studier har visat att oron för negativa effekter är större än vad som faktiskt upplevs efter utbyggnaden.

Men ska klimatkrisen lösas, och det ökade behovet av elenergi tillfredsställas, kommer det att kräva vissa uppoffringar. Även av moderatstyrda kommuner i södra Sverige.

2 kommentarer

 1. Basic Rules

  Oj vad jobbigt du har det, för liberal demokrati/globalisering, för WEF, för storkapitalisterna som ni en gång kämpade emot, nu går ni och dessa odemokratiska krafter hand i hand/ vad menar jag jo, folkutbyte, (ingen Jansson), censur, påtvingade värderingar och åsikter. Cansel culture.
  Inte minst förstörelse av trygga energisystem, Wallenberg får bekosta sina investeringar fullt ut, Vi/skattebetalarna ska inte betala infrastruktur så investeringar tex till havs blir lönsamma för storkapitalet!

  Ynkedom; Och mot naziströrelsen på 30/40 talet, men inte dagslägets nazism.
  Ni vill vara överallt och samtidigt ingenstans, skräp för radikal vänster!
  Förbannat besviken!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar på kommentar från Basic Rules 3/3-2023
   Du är obegriplig. Vem, och vad, argumenterar du emot? Var snäll och försök att föra fram fakta – och försök sedan att utifrån fakta formulera ett sammanhängande och logiskt resonemang. Denna, din senaste, kommentar präglas enbart av tre saker:
   a) påståenden (inte fakta),
   b) fragment (inget sammanhängande);
   c) en negativ attityd (inget eget alternativt resonemang).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.