Funktionshindrade som beviljats elrullstolar kan inte använda dessa. Kommunen drar sig nämligen för att bevilja nödvändiga garage!

Yttrande- och tryckfriheten
måste försvaras. Arbetarpartiet
behöver Dig i denna kamp – som hårdnar

_______________________________

Ingress
Idag finns det funktionshindrade som har beviljats elrullstolar för utomhusbruk av sjukvården men som inte kan använda elrullstolarna. Skälet är att Umeå kommun drar ut på beslutet när det gäller att bevilja de funktionshindrade de garage till elrullstolarna som krävs för att kunna ”hämta ut” dessa.

På kommunfullmäktige i november ifjol ställde Arbetarpartiet fyra frågor rörande Umeå kommuns ansvar för att personer med funktionshinder som beviljats elrullstol för utomhusbruk av läkare vid Region Västerbotten även ska ha rätt till ett garage för att förvara dessa i. Utan garage – fasta eller mobila sådana – får alltså inte de funktionshindrade ut sina elrullstolar.

Det har nu gått hela fyra månader sedan vi i Arbetarpartiet tog upp en diskussionen i Umeå kommunfullmäktige om kommunens ansvar för att de funktionshindrade verkligen ska få tillgång till de elrullstolar som sjukvården ansett att de är berättigade till. Vi har nämligen inte blivit informerade om att något har hänt. Därför tar vi nu upp en andra debatt i Umeå kommunfullmäktige om vad som har – eller inte har – hänt när det gäller Umeå kommuns hantering av detta problem. Vi gör detta genom en s.k. ”enkel fråga”.

Frågan kommer att debatteras på kommunfullmäktige den 27 mars.

Nedan kan du läsa vår enkla fråga.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vilket besked har du i frågan om elrullstolsgarage?
Enkel fråga till Tomas Wennström (S)

I november förra året diskuterade vi frågan om beviljandet av stöd till funktionshindrade. Det stöd som diskuterades var garage till elrullstolar för utomhusbruk. Vi var överens om att det hade uppstått en orimlig situation efter lagändringen 2018 och Högsta domstolens beslut från december 2020 om att bostadsanpassningsbidrag inte längre kunde lämnas till rullstolsgarage. Det vi diskuterade var vad som kunde och borde göras för de som drabbats av dessa förändringar.

Tomas Wennström sa, i samband med diskussionen i november, bland annat följande:
– åtgärder skulle vidtas ”så snart vi bara kan”,
– att det är möjligt för kommunen att leasa eller köpa in elrullstolsgarage,
– att vi kommer att få ta del av arbetsgruppens förslag ganska snart.

I diskussionen framfördes, från en i socialtjänstlagen insatt person, att det inte fanns något krav på en ekonomisk behovsprövning om man beviljar stöd i annan form än pengar under förutsättning att man använder socialtjänstlagen 4 kap 2 §.

Detta öppnade för flera vägar framåt. En väg handlade om vad arbetsgruppen bestående av Region Västerbotten, Umeå kommun samt Skellefteå kommun skulle komma fram till ”ganska snart”. En annan väg handlade om att Umeå kommun kan bevilja stöd enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen genom att köpa in eller leasa elrullstolsgarage.

Det har nu gått fyra månader sedan vi diskuterade denna fråga i kommunfullmäktige.

 

Vi ställer därför följande fråga:
– Vilket besked har du idag till de som sjukvården anser har behov av en elrullstol för utomhusbruk men som inte kan börja nyttja denna eftersom de står utan garage?

Jan Hägglund
Arbetarpartiet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Du kan se och höra på debatten den 27 mars från Umeå kommuns hemsida – gå in på följande länk: https://www.umea.se/kommunochpolitik/organisation/kommunfullmaktige/webbtv.4.5bc0956b1719ab0ae7f18b.html

En kommentar

  1. brorson

    Såvitt jag vet anger socialtjänstlagen och domstolens tolkning av densamma en ,miniminivå för kommunens skyldlgheter. Om inte motsatsen uttryckligen sägs i lagen om viss typ av bistånd. Men tvärtom säger 4 kap 2 § uttryckligen att en kommun får ge ytterligare bistånd. Detta tycker jag är så solklart, så att det inte behöver diskuteras. Men man bör kanske också titta på om någon bestämmelse i 8 kap om kommuners rätt att ta ut avgifter från den enskilde kan vara tillämplig i detta fall.

    Lagen kan troligen också tolkas så att en kommun analogt med ovanstående resonemang har rätt att ge bistånd till ”papperslösa”, men det kan komma att ändras genom Tidö-avtalet Nämndens ordf i Umeå har på sin blogg försökt uppvigla till lagbrott mot lagändringar som kan väntas följa av Tidö-avtalet och har i sina inlägg gjort sig skyldig till grov desinformation om vad som står i avtalet. Där står att myndigheter, som kan komma i kontakt med ”papperslösa” ska ha en ”ordning” för anmälan till Polisen och Migrationsverket. Men den anmälningsplikt, som föreslås, kommer att gälla myndigheten och inte de enskilda tjänstemän, som kan komma att möta ”papperslösa” i tjänsten. Som högsta myndighetsföreträdare får nog denne politiker rätta sig efter lagen eller avgå.

    Jag nämner detta eftersom denne S-politiker inte ser risken att socialsekreterare genom trakasserier och hot (”Vi vet i vilken skola dina barn går”) kan tvingas vräka pengar över personer, som inte ens har rätt att vistas här, men inte kan fixa garage åt personer, som har beviljats elrullstol. Tog pengarna slut? P.S. Jag har varit nämndeman i en förvaltningsdomstol och har dömt i mål rörande bistånd enligt socialtjänstlagen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.