Vad får vi för skatten? Arbetet med kommunens budget för 2024 pågår för fullt. Det kostar 10,1 miljard att driva kommunen i år. Vad får vi för slanten

Hör av dig – hjälp till
Vi kämpar för ett krisprogram
Arbete åt alla – hejda höjda matpriser
Vi behöver Dig i arbetet för detta krisprogram

_______________________________

 

Ingress
Vad får vi för pengarna?
Den samlade kostnaden för alla politiska nämnders verksamhet i Umeå kommun under innevarande år (2023) beräknas uppgå till 8 615 miljoner kr (eller 8,6 miljarder). Detta kallas för driftbudgeten.
Investeringsbudgeten beräknas uppgå till 1 490 miljoner (eller 1,5 miljarder). Totalt beräknas alltså nämndernas verksamhet kosta 10 105 miljoner kr (eller 10,1 miljarder) bara under innevarande år. Det är en hel del. Minst sagt.

Vi umebor har därför rätt att ställa oss frågan: Vad får vi för våra skattemedel?

 

Del ett
En satsad miljard ger oss, tyvärr, inte alltid en miljard tillbaka. Vi ska utveckla denna tanke noggrannare i ett kommande blogginlägg. Men låt oss först titta på kostnaderna för de fem nämnder som har störst verksamhet inom Umeå kommun:

* för- och grundskola 2,2 miljarder

* socialtjänst 1,6 miljarder

* äldreomsorg 1,3 miljarder

* gymnasier och komvux 0,5 miljarder

* tekniska (gator, lokaler, IT) 1,4 miljarder

Summa: 7,0 miljarder

Kommentar: Kostnaden för verksamheterna i tabellen ovan beräknas uppgå till 7 miljarder kr under 2023. Detta utgör hela 80 procent av den samlade driftbudgeten för Umeå kommun. När vi talar om Umeå kommuns verksamheter talar vi därför, oftast, om just verksamheterna i denna tabell.

Del två
Alla vet att kommunens kostnader måste täckas av lika stora intäkter – annars kan inte verksamheterna finansieras. Och kan de inte finansieras måste de krympas. Det är nu vi närmar oss själva kärnfrågan: Vad får vi för våra inbetalade skattemedel?
Vad får vi tillbaka för kommunal service:
a) för driftbudgeten på 8 515 miljoner – varav 80 % går till verksamheterna i tabellen,
b) för investeringsbudgeten på 1490 miljoner,
c) för de 10,1 miljarder som det beräknas kosta att driva Umeå kommuns samlade verksamheter – drift och investeringar – under 2023?

Avslutning
Används verkligen dessa väldiga summor på bästa sätt? Arbetarpartiet (AP) anser inte att så är fallet. Vi anser att det krävs, minst, fyra trendbrott i Umeå kommun – för att umeborna ska få valuta för sina inbetalade skattemedel.

Vi ska förklara vilka trendbrott som vi anser vara nödvändiga. Detta genom att titta närmare på några av kommunens absolut viktigaste verksamheter i kommande blogginlägg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.