Fullmäktige har beslutat göra en oberoende utredning av hur socialtjänsten begränsar umgänget mellan barn och föräldrar. VAD HÄNDER?

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________

 

Ingress
Den 25 september ifjol beslutade Umeå kommunfullmäktige att anta en motion. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att det ska genomföras en oberoende utredning, eller granskning, av socialtjänstens verksamhet i Umeå kommun. Det som ska utredas (granskas) är hur socialtjänsten handlägger ärenden om umgängesbegränsningar mellan föräldrar och barn i samband med att barn omhändertas för vård enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga).

 

Del ett
Den oberoende utredningen (granskningen) ska ge svar på en rad frågor rörande socialtjänstens verksamhet i Umeå kommun. Det handlar bland annat om följande:

– att säkerställa att barnets bästa tillgodoses i socialtjänstens utredningar,
– att socialtjänstens utredningar är
adekvata i förhållande till omständigheterna i de enskilda fallen,
– att socialtjänstens utredningar uppfyller de formella kraven, 

– att utifrån ovanstående granskning (utredning) förslag tas fram på vad som bör göras för att förbättra socialtjänstens handläggning av denna typ av ärenden i framtiden. 

(Med denna typ av ärenden avses alltså socialtjänstens beslut om umgängesbegränsningar mellan föräldrar och barn i samband med att barn omhändertas för vård enligt LVU)

 

Del två
Det framgår, av den antagna motionen, att granskningen (utredningen) av socialtjänstens verksamhet ska motsvara den typ av granskningar (utredningar) som görs av JO.
Nämnas kan också att behovet av sekretess underströks i samband med beslutet i Umeå kommunfullmäktige – bland annat genom att en extra att-sats om just detta antogs i syfte att understryka behovet av sekretess.

Beslutet ogillades dock av Andreas Lundgren (S) – ordförande i den politiska nämnd som ansvarar för socialtjänstens verksamhet i Umeå (Individ- och familjenämnden).

 

Del tre
Vi i Arbetarpartiet varnade omedelbart för att beslutet att granska socialtjänstens verksamhet skulle komma att saboteras. Och mycket riktigt: Kommunfullmäktiges beslut överklagades till Förvaltningsrätten i oktober 2023. Personligen tror jag att de som låg bakom denna överklagan var de tongivande politikerna i Individ- och familjenämnden samt de högre tjänstepersonerna inom socialtjänsten i Umeå. Jag tror även att de fick någon annan att låna ut sitt namn till den överklagan som syftade till att stoppa den oberoende granskningen av socialtjänstens verksamhet som fullmäktige beslutade om den 25 september ifjol.

 

Del fyra
Men den 10 april 2024 beslutade Förvaltningsrätten att avslå överklagan i sin helhet. De två tyngsta argumenten för att avslå överklagan var:
a) att den motion som antogs av kommunfullmäktige inte äventyrade sekretessen,
b) att det inte är acceptabelt att socialtjänsten tillåts granska sig själv (ett resonemang som fanns inbyggt i överklagan)!

Att överklagan avslogs var med största säkerhet en stor missräkning för Andreas Lundgren (S) och Hanna Lundin Jernberg (L) samt för cheferna inom socialtjänsten i Umeå kommun.

 

Del fem
Efter att överklagan nu är avslagen av Förvaltningsrätten (och någon ny överklagan inte inkommit) står absolut ingenting i vägen för att genomföra den oberoende granskning av socialtjänstens begränsningar av umgänge mellan barn och föräldrar som Umeå kommunfullmäktige har beslutat om. Tvärtom: nu båda KAN och SKA beslutet från den 25 september ifjol verkställas.

 

Avrundning
Arbetarpartiet kräver att följande frågor besvaras av Hans Lindberg i Umeå kommunfullmäktige
1. Vad har skett sedan Förvaltningsrätten avslog överklagan den 10 april?
2. Vem / vilka har ansvaret för att beslutet nu verkställs?
3. Förs det någon diskussion om någon oberoende utredare inom kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott?
4. Vet du om det förs någon diskussion om en oberoende utredare inom Individ- och familjenämnden?

 

32 kommentarer

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Graccus
   Det är riktigt: Det handlar om att Individ- och familjenämnden (politikerna) och cheferna inom socialtjänsten (byråkratin) att följa beslutet i Umeå kommunfullmäktige från september ifjol.

 1. Cornelia

  Bra att ni tar upp dessa frågor. Jag antar att Andreas Lundgren och co hade tänkt tiga ihjäl detta som vanligt. Deras agerande gör att man lätt kan tro att de faktiskt har något att dölja. Varför skulle de annars visa sådant motstånd för en oberoende granskning. Hanna Lundin Järnberg har dessutom tidigare uppmanat till domstolstrots när det gäller just umgänge. Det ska finnas en umgängesplanering när barn tas på LVU. Men i många fall saknas nog detta. Ta bara de fall som tagits upp i lokalmedia som visar på att socialtjänsten brister i sina utredningar. Denna granskning är mycket viktig och jag hoppas verkligen att de inte kan slingra sig undan ännu en gång!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Cornelia
   Tack för dina ord: ”Bra att ni tar upp dessa frågor.”. Jag håller också helt med dig när du skriver: ”Jag antar att Andreas Lundgren och co hade tänkt tiga ihjäl detta som vanligt. Deras agerande gör att man lätt kan tro att de faktiskt har något att dölja. Varför skulle de annars visa sådant motstånd för en oberoende granskning. Hanna Lundin Järnberg har dessutom tidigare uppmanat till domstolstrots när det gäller just umgänge.”

 2. Adde

  Socialtjänsten har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare tillgodoses så långt som det är möjligt. Att IFN politiker o myndighetspersoner visar på sånt motstånd ser väldigt illa ut! Det är väl inget snack om saken att en oberoende granskning borde ses som något väldigt bra, helst för barnens skull. Att en privatperson skulle ha lagt ner sådant jobb på att överklaga ett beslut i KF ser jag som föga troligt.
  Pinsamt och skrämmande hur Andreas och compani beter sig.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Adde
   Så sant så sant: ”Det är väl inget snack om saken att en oberoende granskning borde ses som något väldigt bra, helst för barnens skull.”

 3. Marie

  Att någon ens kan tycka att det är en bra och rättsäker idé att socialtjänsten granskar sig själva visar ju på en hel del. Det här är inte klokt, att det ska behövas påtryckningar för att få dom att acceptera ett beslut som faktiskt tagits i KF och vi är dessutom många som påtalat att vi vill ha en rättsäker, objektiv granskning av socialtjänstens utredningar och hantering av LVU ärenden. Umgänge med familj och anhöriga är så viktigt och det ska gå rätt till. Bra att ni i AP ställer Hans Lindberg mf mot väggen.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Marie
   Det är naturligtvis helt absurt att en myndighet anser att den ska ha rätt att granska sig själv. Men detta resonemang fanns, ansåg Förvaltningsrätten, i den överklagan av fullmäktiges beslut. Och själv är jag av den uppfattningen att det var de ledande politikerna inom IFN och cheferna inom socialtjänsten som låg bakom denna överklagan – som alltså innehöll ett resonemang som gick ut på att socialtjänsten skulle kunna granska sig själv. Vilket var ett skäl till att Förvaltningsrätten avslog överklagan.

 4. Millan

  Helt galet att Andreas Lundgren, Hanna L.J mf försöker stoppa denna utredning. Med tanke på all kritik som dom fått så tycker jag att de borde tillsätta en oberoende granskning utan tvekan. Vad är det som dom inte vill ska komma fram?Att deras utredningar brister i många fall och att det inte finns umgängesplanering i vissa fall har jag själv bevittnat. Det ska finnas Vårdplan, genomförandeplan och umgängesplanering när barn blir omhändertagna enl LVU. Det skall även upprättas en hemgångsplanering i de flesta fall då det ska vara målet med en placering. Att barnen ska hem. Det verkar inte vara så Umeås socialtjänst jobbar. Men om det skulle visa sig i den oberoende granskningen att soc gör rättsäkra utredningar och umgänge fungerar vid LVU så är det väl bara bra?
  Som de nu förhalar och tiger om detta så blir inte gemene man mindre tvivlande till att allt går rätt till….

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Millan
   Ännu en person som verkar ha koll på läget. Jag citerar en del av ditt resonemang: ”Vad är det som dom inte vill ska komma fram?Att deras utredningar brister i många fall och att det inte finns umgängesplanering i vissa fall har jag själv bevittnat. Det ska finnas Vårdplan, genomförandeplan och umgängesplanering när barn blir omhändertagna enl LVU. Det skall även upprättas en hemgångsplanering i de flesta fall då det ska vara målet med en placering. Att barnen ska hem.

 5. Frank Pettersson

  Det finns de som pratar om hur viktig demokratin är. Att alla ska rösta till exempel. Men det är ofta samma personer som – när det gäller – sätter sina egna intressen först. Och låter demokratin komma i andra hand. Jag tänker främst på överbetalda politiker. Ni som känner er träffade får väl helt enkelt skämmas…

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Frank Pettersson
   Du har helt rätt när du skriver: ”Det finns de som pratar om hur viktig demokratin är. Att alla ska rösta till exempel. Men det är ofta samma personer som – när det gäller – sätter sina egna intressen först.”

 6. Hampus

  Att det ska behöva bli sånt här motstånd mot en oberoende granskning är helt oacceptabelt. Men det är mycket bra att ni tar upp detta igen. Att ni inte låter det rinna ut i sanden. Ni står upp för barnens rätt till sina familjer och att socialtjänsten ska göra rätt. Det är livsviktigt och ni ska ha en eloge som inte släpper det här.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Hampus
   Bra sagt. Jag citerar dig: ”Att det ska behöva bli sånt här motstånd mot en oberoende granskning är helt oacceptabelt.”

 7. Helene

  Så bra att ni ställer dessa frågor! Det är ganska tydligt att det är någon som lånat ut sitt namn till överklagan. Och A.L har sin vana trogen lagt locket på och tänkt tiga bort problemen, antar jag.
  Umgänge vid LVU ska fungera, det ska inte behöva vara något problem. Utredningarna borde inte heller vara några problem att låta en oberoende granskning titta över. Nu framstår det som att det faktiskt finns allvarliga brister som dessa politiker och berörda chefer inte vill ska komma fram.
  En förälder som medvetet försöker hindra barnet från umgänge med den andra föräldern gör sig skyldig till umgängessabotage och kan förlora vårdnaden på grund av det. Då borde rimligtvis även socialtjänsten anses olämpliga att ha vårdnaden om barn när de hindrar barnen kontakt med sin familj….
  Men har soc inget att dölja så kommer väl även det fram vid en oberoende granskning.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Helene,
   Bra sagt. Jag citerar: ”Utredningarna borde inte heller vara några problem att låta en oberoende granskning titta över. Nu framstår det som att det faktiskt finns allvarliga brister som dessa politiker och berörda chefer inte vill ska komma fram.”

 8. Tommy

  Helt riktigt! Bra frågor, det blir lite spännande att höra om herr Lindberg kan besvara dom bara.
  (Jag menar, kan man inte ens svara på huruvida man är polare med nån eller inte. Så kan era frågor bli lite väl komplicerade. ;))

 9. Anette

  Ser fram emot att Andreas Lundgren och Hans Lindberg får svettas lite. Så bra att ni inte släpper det här!

 10. Dreyfus

  Är utredarna intresserad av graverande inspelningar och vittnesmål från pappor?

  Det vore väl intressant för utredningen att den spårbarhet som finns tas med samt de samstämmiga vittnesmål som garanterat ger en väldigt annorlunda bild än vad socialtjänsten försöker sälja in.

  På vilka grunder kan man idag kalla socialtjänstens utredningsmetodik rättssäker?

 11. Tomas

  Man kan fråga sig:
  Varför detta motstånd mot en oberoende granskning?

  Det enda rimliga svar jag kan komma på är att de är rädda för vad en sådan granskning skulle visa.

  Att ”göra fel” och sedan göra vad man kan för att det inte ska avslöjas är ju sju resor värre än att ”göra fel”, erkänna sina misstag och lära sig något av det. Kanske utvecklas till att bli bättre i sin roll som politiker eller tjänstemän. Eller så är de fel som begåtts så allvarliga att karriären är körd för de som bär ansvaret om det uppdagas. Det bästa för Umeborna vore nog i så fall att deras karriärer får ett avslut.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Tomas,
   Låt mig citera dig: ”Varför detta motstånd mot en oberoende granskning?Det enda rimliga svar jag kan komma på är att de är rädda för vad en sådan granskning skulle visa.”
   Jag delar din uppfattning.

 12. Jan Sjöström

  Hej!

  Ett långt maktinnehav korrumperar. Att ignorera regelverk blir på så
  sätt ett signum över en ” vi bestämmer attityd”. Umeå kommun ser
  inga skäl att agera i lagarnas betydelse. Makten är ju deras (S) – nu
  och över all tid!

  Sverige saknar som bekant ansvars förpliktelse för de eller den som
  aktivt eller av annat skäl väljer att göra fel. Personlig övertygelse blir
  så upphovet till de totala brister vi åter och återigen tvingas åse.

  Fruktansvärda tragedier som tillåts slå sönder familjestrukturer, p g a
  av agendastyrda organisationer tillåts skapa sak och situation!

  Att ens komma på tanke, att i egen regi utreda grova missförhållande
  blir på så sätt ett mått på självhärskarnas förfall. Respekt för lag kan
  aldrig få vara förhandlingsbar i en fungerande demokrati, oavsett hur
  länge ett parti styrt.

  Fel i tjänst. (20 kap 1§ Brottsbalk) kan rimligtvis vara av betydelse när
  makten ser sig hotad. D v s när de politiskt (o) ansvariga börjar sparka
  skuld nedåt – då i syftet – skydd för den egna individen!

  Autokraterna inom styrande (S) parti förstår nog att risker rörande e v
  lagburna konsekvenser riskerar att störa det självklara maktinnehavet
  över tid. Därav motståndet mot en icke kontrollerbar utredning.

  Vi som följt Umeå kommun i dessa frågor vet att allvarliga fel blivit ett
  sorts signum för nuvarande organisation. Frågan som återstår rör den
  förändring som måste till. (Nuvarande ordning via s k myndighets tillsyn
  tenderar att endast cementera vänskaps korruptionens alla grunder).

  Funktion utan eget ansvar existerar inte! I detta skäl måste vår tjänste
  personal även de vara underställda de lagkrav en demokrati kräver.

  Immunitet för utvalda grupper i samhället skapar omöjliga situationer,
  demokrati kräver att folkets makt består.

 13. caanita

  Att läsa om detta i din blogg, är att likna vid en spänningsroman!
  Ser fram emot slutkapitlet!
  Tack, för att du driver frågan!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.