Del II. Arbetarpartiet satsar på ett trendbrott för äldreomsorgen i Umeå kommun – som måste sättas i första rummet under tio år framåt. Minst.

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________

 

Del II
Som tidigare sagts debatterades alltså kommunens budget för nästa år i kommunfullmäktige den 17 juni. Och som också sagts tidigare var det enskilt viktigaste inslaget i Arbetarpartiets Alternativbudget att vi hade avsatt extra resurser för att kunna åstadkomma ett trendbrott inom äldreomsorgen. Det finns ett överhängande behov av ett verkligt trendbrott inom äldreomsorgen – som annars riskerar att bryta samman trots en engagerad personal. Tisdagen den 18 juni hade vi i AP en debattartikel inne i VK i vilken vi utvecklade våra planer för en långsiktig satsning på äldreomsorgen. Här nedan kan du läsa denna debattartikel.

Tveka inte att kommentera de förslag som vi för fram. Både det du gillar och inte gillar.

”Arbetarpartiet satsar på trendbrott: Äldreomsorgen måste sättas i första rummet under tio år

Den främsta målsättningen i Arbetarpartiets Alternativbudget för Umeå kommun består i att inleda en kampanj i syfte att åstadkomma ett trendbrott inom äldreomsorgen. Under årtionden har äldreomsorgen i Umeå kommun burits upp av yrkeskunniga och plikttrogna undersköterskor – som visat ett djupt engagemang för sitt arbete. Dessa undersköterskor utgör fortfarande ryggraden inom äldreomsorgen i Umeå kommun.

Men under 30 år har (minst) fyra stora förändringar ägt rum inom verksamheten som drabbat nämnda personal mycket hårt:

a) personaltätheten på bl a de särskilda boendena har nästan halverats,
b) andelen utbildade undersköterskor av den totala personalen har minskat från 60-70 procent 2016 till endast cirka 45 procent idag,
c) andelen personal med bristande kunskaper i svenska har ökat,
d) brukarna har blivit äldre, varvid andelen multisjuka ökat, något som i sin tur ökat både behovet av vård och medicinering – samtidigt som andelen personal som kan dela medicin har minskat.

Situationen kan sammanfattas på följande sätt: Färre anställda – där andelen undersköterskor krymper samtidigt som andelen med bristande språkkunskaper växer – ska erbjuda mer vård och omsorg till alltmer krävande brukare. Denna situation medför att det blir svårare att behålla välutbildad personal och underlättar inte nyrekryteringen. Situationen riskerar att bryta den ryggrad i form av yrkeskunniga undersköterskor som under lång tid burit upp äldreomsorgen. Denna situation utgör bakgrunden till att äldreomsorgen nu måste sättas i främsta rummet. Inte under ett år – utan under minst tio år!

Prästsjögården – en varning
I januari 2024 ställde Arbetarpartiet frågor till äldrenämndens ordförande om arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Frågorna berörde bl a inskolningen av ny personal som saknar vårdutbildning. Äldrenämndens ordförande svarade att inskolningen sker under minst tio dagar. Men detta stämde inte.  Den ”inskolningsrutin” personalen ska följa visar att inskolning endast pågår under fem arbetspass. Och p g a personalbrist blir de fem passen ibland fyra…

Personalen har beskrivit de problem som utvecklingen medfört. Men informationen stannar högre upp och når inte fram till politikerna i Äldrenämnden – politiker som själva inte besöker verksamheten tillräckligt ofta. Vissa verkar vara ovilliga att sätta sig in i de problem som finns ”på golvet”.  Personal som tar upp problem upplever att de betraktas som ”gnälliga” av chefer – chefer som i sin tur blivit mindre tillgängliga då de oftare jobbar hemifrån och därför blivit svårare att nå.

Under våren har media larmat om allvarliga missförhållanden på äldreboendet Prästsjögården. De äldre har fått läkemedel de inte blivit ordinerade. I vissa fall har deras hygien direkt misskötts. Det finns exempel på brukare som har tvingats ligga kvar i sängen långt in på dagen. Situationen på Prästsjögården visar konsekvenserna av att de som styr kommunen prioriterat ned äldreomsorgen – under 30 år. Detta är oacceptabelt.

Trendbrott kräver långvariga satsningar
Behovet av ett trendbrott inom äldreomsorgen är skriande. Vår främsta målsättning för budgetåret 2025 handlar om att försöka åstadkomma ett trendbrott – ett trendbrott som kommer att kräva ökade satsningar under minst tio år. Ska trendbrottet lyckas krävs ett handlingsprogram bestående av en rad delmål. Några exempel på inslag:

* ökad personaltäthet – efter 30 år av färre anställda per brukare
* ökad andel utbildade undersköterskor
* alla inom äldreomsorgen måste minst ha en grundutbildning som sjukvårdsbiträde
* alla som har ett behov måste vidareutbildas i svenska språket
* en utbildnings- eller karriärstege för vidareutveckling i yrket:
– vårdbiträden ska uppmuntras att bli undersköterskor
– undersköterskor måste ges möjlighet att vidareutbilda sig inom demens, psykiatri, handikapp eller palliativ vård
* denna vidareutbildning måste både bekostas av kommunen – och även synas i lönebeskedet

En värdig ålderdom
Detta kräver att äldreomsorgen prioriteras när det gäller kommunens budget under de kommande tio åren (minst). Bakgrunden till en sådan långsiktig satsning på personalen är, naturligtvis, behovet att kunna garantera umeborna en värdig ålderdom även 2035.

Arbetarpartiet efterlyser partier med vilka vi kan samarbeta i denna för en värdig ålderdom avgörande fråga.

Jan Hägglund, ordförande
Davis Kaza, gruppledare fullmäktige
Patrik Brännberg, ledamot fullmäktige
Tomas Westerström, ersättare äldrenämnden
Arbetarpartiet”

16 kommentarer

 1. Anette

  Jag håller med er! Ett trendbrott med ökade satsningar under minst tio år låter klokt. Mycket bra debattartikel.

 2. Adde

  Helt riktigt, äldreomsorgen bör prioriteras i kommunens budget! Skamligt att inte se till att de äldre får en så bra vård och omsorg som möjligt. Även personalen ska ha bra arbetsförhållanden.

 3. Helene

  Davis Kaza och Patrik Brännlund gjorde verkligen bra ifrån sig i kommunfullmäktige när denna fråga debatterades! Återstår att se om några andra partier kliver fram och samarbetar med er för en värdig ålderdom!

 4. Marie

  Ökade satsningar under en 10 års period tycker jag är ett klokt förslag. Även handlingsplan med delmålen ni listat låter väldigt bra.

 5. Jonsson

  En konsekvens av Ädelreformen var att den medicinska aspekten försvann. Det skulle vara hemmiljö och omsorg istället. Möbler, gardiner och tapeter blev viktigt även på sjukhem. Och massor av möten om rehabiliteringsplaner med högt ställda mål, mer dokumentation och uppföljning. Engångsmateriel, för exv. såromläggning, natriumklorid och annat fick inte slösas med. Matkostnaden skulle ner. Kommunen kunde tyvärr inte längre skicka utensilier för sterilisering på NUS. Aseptik blev inte så viktigt längre. Städningen blev överfört på uskorna och även sjukgymnastiken. Plus att ge piller. Viktigt att det blir rätt, som med hjärtmedicin tiil exempel.
  På Umeå kommun satt särskilt en tjänsteman och drev igenom sparåtgärder. Det gillades av Kommunal! Relationen till pamparna var tydligen viktigast.
  Undersköterskor ska inte ställa diagnos. De ska uppmärksamma och rapportera avvikelser.
  Så chefen bör helst vara sjuksköterska, inte socionom. Titeln chef istället för avdelningsföreståndare blev ett ekonomiskt lyft. Och nu kan man chefa hemifrån?
  Efter 30 år förstår jag att äldreomsorgen försämrats. Det är min stora skräck att hamna där själv.
  Och tumregeln uppifrån är nog fortsatt att ju mer verksamheten sparar under året, desto mer kan sparas kommande år.
  Detta är ett svårgenomfört men lovvärt initiativ av Arbetarpartiet. Stort lycka till!

 6. Frank Pettersson

  Har jobbat som undersköterska några år i äldreomsorgen, haft föräldrar på boende inom äldreomsorgen, jobbar idag som sjuksköterska på NUS. Min kommentar är: BRA! En rejäl satsning på äldreomsorgen är vad en human inställning till prioriteringar är. Hur man tar hand om sina gamla och sjuka avslöjar ett samhälles människosyn, var det någon som sa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.