Otrygga villkor som timanställningar mångdubblade antalet dödsoffer i pandemin – att överge LAS är att grunda för nya offer i nästa pandemi

Av , , Bli först att kommentera 70

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

 

Ingress
Andelen timvikarier är fortfarande hög trots kritiken
. Över var femte anställd inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen har en timanställning! Detta enligt siffror från i november år 2020 som presenterats av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

 

Del ett
Den statliga Coronakommissionen riktade en skarp kritik mot detta förhållande i sin rapport om äldreomsorgen i december 2020. Coronakommissionen menade att en alltför hög andel timvikarier hade inneburit en ökad smittspridning.

Bakgrunden är att timvikarierna:
– ofta måste jobba på flera olika arbetsplatser för att få ihop till en lön som det går att leva på,
– timvikariaten är en av de otryggaste anställningsformerna där många inte vågar säga nej till ett arbetspass av rädsla för att chefen ska sluta ringa upp dem när det behövs vikarier med kort varsel.

Det blir alltså en riskfaktor med personal inte har råd, eller inte vågar, stanna hemma trots förkylningssymtom.

Kontinuiteten och anställningsformerna är ett stort problem på äldreboendena. Att en fjärdedel av personalen är timanställda, daglönare, gör det betydligt svårare att stanna hemma vid minsta symptom, sa Johan Fritzell, professor i sociologi och ledare för Karolinska institutets center för äldreforskning till Sveriges Radio i juni 2020 angående situationen i Stockholmsområdet.

 

Del två
Ingen mindre än statsepidemiolog Anders Tegnell, himself, tillhörde den växande skara som belyste anställningsformernas betydelse för smittspridningen under förra våren. Så kritiken från Coronakommissionen mot otrygga anställningsförhållanden, som timanställningar, kom som en bekräftelse på vad många andra redan sagt. Redan under våren 2020 togs den höga andelen timvikarier upp som en riskfaktor.

 

Avrundning
Jag får massor med mail varje dag från människor som jobbar på äldreboenden som pekar på de grundläggande problem man har där. Med väldigt mycket personal som går fram och tillbaka, personal med väldigt oklara anställningsförhållanden och inte alltid speciellt välutvecklade rutiner, sa Tegnell i SVT:s Aktuellt i april 2020.  

Trots detta har det inte skett någon minskning av andelen timanställda inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen, som legat stadigt kring 21 procent de senaste åren.

Anställningstryggheten borde ökas – inte minskas. För de anställdas skull. För brukare och vårdtagare. När nu LAS överges innebär detta bland annat följande:
– allt fler anställda blir rättslösa daglönare,
– grunden läggs för nya dödsoffer i nästa viruspandemi.

 

En sak kan vi vara säkra på – det kommer nya viruspandemier.
När coronapandemin slog till hade Sverige avvecklat beredskapslagren.
Då nästa pandemi slår till kommer kanske anställningstryggheten att vara avvecklad.

Med nya dödsoffer som följd.

Bli först att kommentera

Pandemin visar att det behövs MER personal inom sjukvården. Men i länet står nedskärningarna på 565 miljoner fast! Även äldreomsorgen pressas.

Av , , 3 kommentarer 77

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

 

Detta blogginlägg är en bearbetning av vad en partikamrat som är undersköterska har skrivt

Ingress
Redan före coronapandemin pyrde missnöjet bland vårdpersonal
, patienter och anhöriga runt om i landet. Efter över ett år med pandemin, och de väldiga påfrestningar som denna inneburit, har nu stämningen nått bristningsgränsen på en rad håll. Bland annat i Västmanland, Östergötland och Västerbotten.

Jag kommer att ta upp fyra olika exempel på protester runt om i Sverige. Protesterna riktar sig mot de stora brister som coronapandemin har avslöjat inom bland annat sjukvård och äldreomsorg. Dessa brister utgör skäl för att ta strid för att stoppa verkställandet av de planer som finns på ytterligare nedskärningar inom sjukvård och äldreomsorg.

Det som krävs är naturligtvis motsatsen.

Har coronapandemin visat på någonting är det behovet av mer pengar för ökad personaltäthet samt förbättrade arbetsvillkor inom sjukvård och omsorger. Men detta kommer inte att ske utan strid. Varför? Därför att år 2019 beslöt hela 17 av Sveriges 21 regioner om ytterligare nedskärningar inom sjukvården. Dessa beslut står fast. Låt mig ge några exempel:
*I Region Västerbotten beslöts att det skulle skäras ned med 565 miljoner i sjukvården under treårsperioden 2020-2021-2022,
*I Region Norrbotten beslöts att det skulle skäras ned med 700 miljoner i sjukvården under samma treårsperiod,
*I Region Stockholm beslöts att det skulle skäras ned med 1100 miljoner i sjukvården bara under förra året (2020).

Trots coronapandemin kvarstår dessa väldiga, och riksomfattande, beslut om nedskärningar inom sjukvården. Här i Västerbotten har inget beslut fattats om att riva upp nedskärningspaketet på 565 miljoner. Beslutet kvarstår. Och har börjat verkställas.

Del ett
Protesterna i Östergötland lönade sig
. I juni 2020 överlämnade Vårdförbundet (huvudsakligen sjuksköterskornas fackförbund) i Östergötland en namninsamling till regionledningen med krav på ordentlig kompensation till den personal som inte fick ta ut fyra veckors sammanhängande semestrar under juni, juli och augusti.

Inför årets semestrar har regionstyrelsen beslutat att personal som behövs för att säkra pandemivården ska få en ersättning motsvarande 290 procent av ordinarie lön  – om de flyttar sin semester för att täcka personalbehovet under sommarmånaderna. Detta är ett direkt resultat av protesterna inför förra sommaren. Detta måste ses som en seger för personalen.

Samtidigt är missnöjet stort bland Vårdförbundets medlemmar i Östergötland. På fackets facebooksida har flera medlemmar framhävt att det viktigaste är rätten till fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Detta inte minst på grund av behovet av återhämtning efter ett år med en väldigt hård press. Situationen bäddar för fortsatt kamp för mer resurser till sjukvården.


Del två
Riskerar livet på jobbet – straffas ekonomiskt.
Undersköterskor inom äldreomsorgen i Umeå kommun är kritiska mot att personal som smittas av coronaviruset på jobbet straffas ekonomiskt. En undersköterska, som intervjuas i Västerbottens-Kuriren (20/4), berättar att hon stängdes av från jobbet efter att, ovetandes, ha besökt en brukare som hade covid-19.

Under avstängningen, som varade under nio dagar, tvingades undersköterskan att ansöka om s.k. smittbärarpenning från Försäkringskassan. Denna smittbärarpenning ersätter knappt 80 procent av lönen – och som mest 810 kr per dag.

Hade undersköterskan varit anställd vid Region Västerbotten hade en sådan avstängning gett undersköterskan full lön under avstängningsperioden. Umeå kommun har brist på undersköterskor. Då kommunen behandlar sina undersköterskor sämre än den andra stora arbetsgivaren (regionen) riskerar detta att förvärra bristen på undersköterskor.

Del tre
I april berättade IVA-sköterskan Carina Vendlegård i Västerås för Sveriges Radio P1 om varför hon, i höstas, lämnade intensivvårdsavdelningen vid Västmanlands sjukhus efter tio år. Carina Vendlegård beskrev det hårda trycket under pandemin som det främsta skälet till att hon sagt upp sig.
Arbetssituationen på IVA påverkade även hennes vardagsliv. Hon fick sömnsvårigheter, fick ta dubbel dos av magsårsmedicin samt blev otrevlig, gråtmild och trött. Även flera av hennes kolleger hade antingen slutat eller blivit sjukskrivna. När hon lämnade IVA för att istället jobba med andra typer av vård beskrev hon det som att hon ”fick nytt liv”.

Det pressade läget på intensivvården, med en personalstyrka på bristningsgränsen, understryker det akuta behovet av en rejäl upprustning av sjukvården. Inte fortsatta nedskärningar.


Del fyra
Vårdpersonal protesterar mot uppskjuten vaccinering. Personalen vid Psykakuten på Norrlands Universitetssjukhus NUS protesterar mot att de ska vaccineras mot coronaviruset först under fas 4 – den sista fasen. Efter att ha försök förklara för sina chefer varför även de borde vaccineras tillsammans med övrig vårdpersonal, även de arbetar ju inom sjukvården på NUS, har personalen ledsnat. Och gått ut med hård kritik av sina överordnade i media.

Förklaringen som personalen fick var att psykakuten hade ett lägre patientflöde än den ”vanliga” (somatiska) akuten. Personalens svar var att peka på att psykakutens personalstyrka hade minskats. Det lät så här:
– Vi har i och för sig färre patienter men vi är också en mindre personalgrupp så risken är att det blir en stor skada om vi får in smittan i vår personalgrupp, berättar en av de intervjuade ur personalen för Västerbottens-Kuriren.

Del fem
Var fjärde IVA-sköterska överväger att säga upp sig. Det är idag fler covidpatienter som behöver intensivvårdas än under pandemins andra våg. Samtidigt råder det stor brist på IVA-sjuksköterskor. I februari varnade Vårdförbundet för att var fjärde IVA-sköterska i landet övervägde att säga upp sig.

 

Avslutning
Idén är att samla olika initiativ till en gemensam manifestation med betoningen på behovet av mer resurser till sjukvård och äldreomsorg. Arbetarpartiets tanke är att det borde genomföras en bred uppvaktning av statsminister Stefan Löfven i samband med riksdagens öppnande den 14 september.

Själva sprider vi en partipolitiskt obunden namninsamling för bland annat just mer resurser till sjukvård och äldreomsorg.

En samling av olika initiativ, från skilda delar av Sverige, skulle rikta en skarp signal till makthavarna om att det måste bli ett slut på nedskärningspolitiken. En gemensam manifestation, då riksdagen öppnar den 14 september, skulle även höja kampmoralen hos personalen runt om i landet.

3 kommentarer

Det går en röd tråd från skotten i Ådalen 1931 till dagens växande skuggsamhälle på arbetsmarknaden

Av , , 1 kommentar 67

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

 

Ingress
Idag är det på dagen 90 år sedan skotten i Ådalen 1931.
Det räcker inte med monument över fallna hjältar och högtidliga tal och skriverier över den tid som flytt. Den arbetsmarknad som växer fram inför våra ögon, i form av bemanningsföretag och kriminellas utnyttjande av papperslösa, ställer åter frågor om strejk och solidaritetshandlingar på dagordningen. Det som dessutom ställs på dagordningen är främst LO-förbundens förmåga, och vilja, att organisera de allt fler oorganiserade i konflikt med en helt ny typ av arbetsgivare som har mer gemensamt med maffian än med SAF under 1960-talet.

Monument över de fallna

 

Kort historik
Dagen före skotten i Ådalen hände följande: Strejkbrytare hade blivit förlagda i en barack i Lunde. Det var en medveten provokation, från myndigheternas sida, att förlägga strejkbrytare mitt i det ”röda Ådalen” då strejk rådde. Detta skapade en oerhörd förbittring bland arbetarna – långt utanför Lunde.

Myndigheternas agerande tyder på att de ville framkalla en konfrontation mellan polis/militär å ena sidan, och arbetarna samt fackföreningarna å den andra! Statens representanter trodde, uppenbarligen, att de genom sin överlägsenhet i eldkraft skulle gå segrande ur en sådan kraftmätning. Det som hände styrker uppfattningen att myndigheterna ville provocera.

Arbetarna samlades, som väntat var, utanför strejkbrytarnas barack. Genom att kasta sten mot baracken protesterade arbetarna mot att myndigheterna hade placerat strejkbrytarna i Lunde. Myndigheterna hade därmed skapat en mycket spänd situation. Det som sedan händer är att myndigheterna trappar upp spänningen ännu mer. Detta genom att polisen (eller militären) kastar en fosfor-handgranat mot arbetarna. Granatens funktion är att skapa panik genom eld- och rökutveckling. Kom ihåg: dessa provokationer från myndigheternas sida utspelade sig dagen före skotten! Händelserna visar dels på den explosiva atmosfär som rådde bland arbetarna. Dels på mentaliteten hos de officerare som dagen efter skulle ”ge eld” mot ett obeväpnat demonstrationståg och gå till historien som ”arbetarmördare”.

 

Fem döda kunde ha varit 150
Mycket tyder alltså på att myndigheterna ville provocera fram en konfrontation i Ådalen vid denna tidpunkt. Stämmer detta var tanken att statsmakten, genom en seger i arbetarrörelsens radikalaste fäste (Ådalen), skulle kunna bryta kampviljan både i denna del av Sverige och även på andra platser. Men det är däremot svårt att tro att samma myndighetspersoner hade tänkt sig detta vansinnesdåd: att två tunga kulsprutor skulle börja skjuta rakt in i ett demonstrationståg på uppåt 10 000 deltagare. Ordern att skjuta var en order som kunde ha inneburit en masslakt av människor. När en militär-polisiär order om att öppna eld mot människor väl är given finns det ingen väg tillbaka. Det finns heller ingen i förväg uppgjord plan som håller. Det som sedan händer är oförutsägbart.

Denna dag, för 90 år sedan, dödades fem arbetare i Lunde och ytterligare fem skadades av kulorna som avlossades från de militärer som kallats in. Men det kunde lika gärna ha varit 50 döda. Eller 150 döda och 500 skadade.

Men så blev inte fallet. Detta tack vare den sällsynta sinnesnärvaron från en av de demonstrerande arbetarna. Tore Andersson. Denne arbetare tillhörde musikkåren och gick därför långt fram i demonstrationståget. Då kulsprutorna började smattra, och folk falla, blåste Andersson den militära signalen för ”Eld upphör” med sin trumpet. Militären uppfattade detta som en order och deras eldgivning upphörde! Men vi måste alla ställa oss frågan vad som hade hänt utan detta rådiga ingripande? Svaret är att det hade kunnat ligga 150 döda på marken och 500 sårade. Hade det inte varit för Tore Anderssons ingripande (Tore tog senare namnet Alespong).

 

Efter 1931 har militär aldrig satts in mot demonstranter
Försök gjordes att åtala Tore Andersson. Detta var en ytterligare provokation. I en intervju i tidningen Brand, lite senare, uppgav Andersson att han delgivits misstanke om brott. Han skulle ”otillbörligen ha tagit kommandot över militär trupp”! Och så var det: Andersson hade verkligen tagit befälet genom att blåsa ”Eld upphör”. Hur många liv han därmed räddade får vi aldrig veta – vi kan bara gissa.

Idén att åtala Tore Andersson visar att myndigheterna helt saknade verklighetsuppfattning. Fem döda och fem skadade. Och ändå fortsatte vissa statliga funktionärer att agera på samma provokativa sätt som före – trots att utbrottet stirrade dem i ansiktet. Andra såg verkligheten klarare. Åtalet lades ned. Vissa inom borgerligheten insåg att ett åtal, i rådande stämning, skulle ha varit detsamma som att utlysa ett uppror i Ådalen. Ett uppror som kunde ha skapat en verklig rörelse bland arbetarna och deras organisationer. De hade tveklöst kunnat ta över makten i Ådalen men rörelsen kunde ha spritt sig, via Norrland, till övriga delar av Sverige.

Den del av etablissemanget som förstod hur spänt läget verkligen var förstod alltså att det fanns en gräns som inte skulle passeras. Efter dödsskjutningarna i Ådalen har militär aldrig satts in mot demonstranter i Sverige.

 

Makabert rättsligt efterspel
Samtidigt var de rättsliga påföljderna uppseendeväckande och skandalösa. Låt oss citera Wikipedia:
”Landshövding K. J. Stenström, landsfogde Sune Påhlman, kaptenerna Nils Mesterton och Beckman, sergeanten Rask och furiren Tapper åtalades. Landshövdingen och landsfogden frikändes men förflyttades. Militärerna dömdes av krigsrätten men Krigshovrätten undanröjde domarna mot Mesterton och Beckman vilket fastställdes av Högsta domstolen. Furir Tapper fick tre dagars arrest medan sergeant Rask frikändes.”

Så billiga var alltså arbetarnas liv enligt den dåtida juridiken. Det blev däremot ”dyrt” för de som hade organiserat demonstrationer. Jag citerar återigen Wikipedia:

”För kravallerna i Sandviken åtalades och dömdes följande: Axel Nordström – senare riksdagsman för SKP – (ledarskap vid upplopp, brott mot annans frihet, ledare för otillåten demonstration i Kramfors – två och ett halvt års straffarbete), H. Sjödin (deltagande i upplopp, misshandel – åtta månaders straffarbete), Gusten Forsman (deltagande i upplopp – fyra månaders straffarbete), J. E. Törnkvist (brott mot annans frihet – två månaders villkorligt).”

 

Tar facket upp striden mot bemanningsföretagen?
Vi skrev att de myndigheter som ville åtala Tore Andersson 1931 saknade verklighetsuppfattning. Idag måste vi fråga oss om fackföreningarna förstår verkligheten? I Europa växer arbetslösheten. I Europa växer inflytandet för kriminella gäng för vilka våld tillhör vardagen. Och bemanningsföretag blir en allt vanligare företeelse på svensk arbetsmarknad. Vad händer när dessa, precis som i dagens USA och i 1920-talets Sverige, börjar ställa strejkbrytare till företagens förfogande? Faktum är att detta redan har börjat. Fast i mindre skala. För ett antal år sedan ställde en funktionär för syndikalisterna fackliga krav på ett bemanningsföretag – och slogs blodig. Vet LO-förbunden hur de ska agera den dagen deras representanter råkar ut för samma sak?

 

Avslutning
Det räcker inte med att beundra monument över fallna hjältar. Istället måste vi börja tänka på hur facken ska organisera skyddet för de levande. Både för de som ska förhandla med bemanningsföretag och med de kriminella som tyvärr ”företräder” det växande antal människor som lever i skuggsamhället. Men medan vi tänker så borde vi ändå resa ett monument över Tore Andersson. Vi kommer att behöva visa samma omsorg om dagens fackliga kamrater, och samma kyla i handling då kulorna börjar vina, som denne hjälte med trumpet visade för 90 år sedan idag.

 

PS. Till dig som vill läsa mer om 1920- och 30-talets konflikter på arbetsmarknaden rekommenderar jag följande artiklar ur Nya Arbetartidningen:
https://nya.nu/2013/07/06/munckska-karen-efter-tysk-forebild/
https://nya.nu/2013/07/06/stridbara-arbetare-i-sverige/

 

PPS. Till dig som vill hjälpa till att hålla minnet av skotten i Ådalen levande genom att berätta för dina barn rekommenderar jag att ha hjälp från boken ”Blod i gruset” av Mats Jonsson. DS.

 

PPS2. Via länken nedan kan du se ett inslag från dagens Kulturnyheterna på SVT – om händelserna i Ådalen 1931. Klicka på länken och tryck sedan på knappen ”Spela från 12 minuter”. Inslaget är cirka 2 minuter långt och börjar direkt då du trycker på knappen ”Spela från 12 minuter”.

https://www.svtplay.se/video/30911930/kulturnyheterna/kulturnyheterna-14-maj-18-15-2?position=697&id=ea214wr

1 kommentar

Bristen på neutrala nyhetsrapporter skadar människor. Omställningsstöd ska vara politikernas a-kassa – inte deras jättebonus!

Av , , Bli först att kommentera 75

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

Ingress
Omställningsstöden till arvoderade politiker missgynnar arbetare och invandrare. Alla svenskar borde ha samma politiska möjligheter. Tyvärr är det inte så. I takt med ökande långtidsarbetslöshet, inkomstklyftor samt segregering försvåras de politiska möjligheterna för arbetare och invandrare av båda könen. Utformningen av omställningsstöden, som var tänkta att utgöra en sorts ”a-kassa” för politiker som tvingas avgå efter ett valnederlag eller maktkamp inom sitt eget parti, gör inte situationen bättre.

 

Del ett
Låt mig börja med att förklara de olika förutsättningar som politikerna har. I Umeå kommunfullmäktige och i andra fullmäktigen. *Fritidspolitiker lever på vanliga jobb som de tar ledigt från då exempelvis kommunfullmäktige har möten. De måste använda kvällar och helger till att sätta sig in i Umeå kommuns olika angelägenheter. Detta ger naturligtvis ett sämre utgångsläge. Många fritidspolitiker gör ett beundransvärt jobb. Andra är tyvärr endast röstboskap.
*Arvoderade politiker är bland annat de som kallas för kommunalråd och nämndsordförande för olika omsorger och skolformer. De ska sätta sig in i, och ta ställning till, det som händer i Umeå kommun på heltid (ibland deltid). Vi talar här om de personer som dels har stått högst upp på valsedlarna, dels återfinns i de partier som även är representerade i riksdagen. De ”arvoderade” politikerna har ofta mycket höga inkomster i form av just arvoden finansierade av skattebetalarna. Även bland dessa finns det både kunniga och röstboskap. Enligt min mening.

 

Del två
En politiker som vill försöka påverka utvecklingen måste sätta sig in i många frågor. Inte sällan komplicerade. Detta kräver oftast att den folkvalde tar ett ”arvoderat” uppdrag. Om chansen uppstår. Men gör du det kan det hända att du samtidigt riskerar din framtid. Det som händer om en arvoderad heltidspolitiker tvingas avgå, efter ett valnederlag eller maktkamp i sitt eget parti, varierar väldigt mycket.

Om du ingår i maktens nätverk, som sörjer för ”de sina” oavsett parti, kan det gå alldeles utmärkt. Vilket vi också ska visa. Men är du en arbetare eller invandrare (som ofta är just arbetare) – och inte tillhör något av maktpartierna – kan du falla mycket hårt då du förlorar ditt arvoderade uppdrag.

Arbetare och invandrare som tar ett arvoderat uppdrag exempelvis då de fyllt 43, och sedan förlorar uppdraget tolv år senare, löper risken att bli permanent arbetslösa. För vid 55 års ålder, efter tolv års frånvaro från sitt gamla jobb, är många chanslösa på arbetsmarknaden. Så är det väldigt ofta om du inte tillhör ”maktens nätverk” som kan ordna dig en reträttplats inom exempelvis en folkrörelse eller näringslivet. Dessa skilda förutsättningar reducerar, obönhörligen, antalet arbetare och invandrare (av båda könen) som vågar satsa på att ta arvoderade uppdrag. Om de inte tillhör maktpartierna som innebär ett skyddsnät för de priviligierade. Riskerna för vanliga knegare, svenskfödda eller invandrare, är för stora.

 

Del tre
Tre år med ett omställningsstöd, även om stödet är högt, väger lätt mot 15 års arbetslöshet. För arbetslöshet för resten av livet är just vad knegare, som inte tillhör maktens nätverk, riskerar. För dessa skulle det bästa omställningsstödet inte vara pengar.

Det bästa vore ofta en utbildning och ett garanterat knegarjobb, som någon som fyllt 55 år och varit borta från arbetsmarknaden i tolv år, klarar av. Vi talar om arbetslinjen även för tidigare politiker.

Idag utgår omställningsstöd under tre år. De två första ger 80 procent av det tidigare arvodet och det tredje året ger stödet 60 procent. Teoretiskt skulle den idag högst arvoderade politikern i Umeå kommun kunna få ut uppåt 2,5 miljoner före skatt! På tok för mycket.

 

Del fyra
Men det mest stötande återstår att berätta. Räknar vi om detta visar det sig att den idag högst arvoderade i kommunen kan få ut nästan 75 000 kr/mån i omställningsstöd. Skulle sedan denne, tack vare sitt kontaktnät, få ett välbetalt jobb inom en folkrörelse eller näringslivet på 74 000 kr/mån – alltså tusen kronor lägre än omställningsstödet – blir utformningen av stödet verkligen stötande.

Omställningsstödet är nämligen konstruerat så att den tidigare politikern, ifall det nya jobbet bara ger en aning lägre lön än själva omställningsstödet, får behålla hela omställningsstödet! Låt mig säga detta igen fast med siffror. Om det nya jobbet ger 74 000 kr/mån får hela omställningsstödet på 75 000 kr/mån behållas. Detta ger 149 000 kr/mån!

Vissa journalister har beskrivit konstruktionen så att omställningsstödet endast skulle höja lönen med tusen kronor, så att politikern inte skulle förlora på att arbeta (74 000 + 1000 = 75 000 kr/mån). Men dessa journalister har inte fattat något alls. Otroligt nog. Omställningsstödets utformning får mig att tänka på Matteus 13:12

”Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har”.

 

Del fem
Låt oss nu gå från detta tänkta exempel till den tidigare gruppledaren för V. Här i Umeå. Den tidigare gruppledaren för V fick ett nytt jobb. Direkt. Heltidslönen var 33 500 brutto. Då den tidigare V-ledaren lagt till omställningsstödet, i detta fall på 45 269, blev den tidigare V-ledarens bruttoinkomst ca 80 000 kr /mån (medräknat arbetstidsförkortning plus andra inkomster). Den tidigare V-ledaren borde aldrig ha tagit ut en enda krona i omställningsstöd. Personen gick nämligen aldrig arbetslös!

Omställningsstödet är alltså tänkt att vara en ”a-kassa” under omställningen från arvoderad politiker till vanlig löntagare. Inte en jättebonus ovanpå den nya lönen. Priset blev att den tidigare V-ledaren hamnade på Expressens lista över det 20-tal politiker i Sverige som hade dubbla inkomster via detta omställningsstöd.

 

Avslutning
Jämför detta med den tidigare gruppledare för MP. Denne har, efter 2,5 år, inte fått något jobb. Den som står utanför maktens nätverk och som dessutom saknar ett eget nätverk (vilket de flesta arbetare och utlandsfödda gör), och samtidigt har uppnått en viss ålder, löper risken att landa mycket hårt efter att ha förlorat sitt arvoderade uppdrag. Den tidigare MP-ledaren har verkligen behövt stödet. Denne har inte fuskat sig till dubbla inkomster. Istället utgör den tidigare gruppledaren för MP ett typexempel på de problem som kan drabba invandrare och arbetare som inte tillhör maktpartierna.

Jag har tidigare riktat kritik mot journalister som inte fattat hur stötande omställningsstödet fungerar. Jag vill avsluta detta blogginlägg med att säga följande: det var lågt av VK att likställa den tidigare gruppledaren i MP med den tidigare V-ledaren.

Tycker VK att detta var en opartisk nyhetsrapportering?

Bli först att kommentera

Bättre personalpolitik och endast lagstadgade basverksamheter – slutsatser från Umeå kommuns bokslut för 2020

Av , , Bli först att kommentera 57

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

Ingress
Förra måndagen hade Umeå kommunfullmäktige möte. Den som läste blogginläggen efter kommunfullmäktige kunde tro att den viktigaste debatten handlade om Svenska Rallyt. Men så var det inte. Den viktigaste fråga som debatterades på fullmäktige handlade om årsredovisningen för år 2020. En årsredovisningen innehåller viktig information i siffror rörande kommunens ekonomiska utveckling. En årsredovisning handlar även om hur exempelvis sjukskrivningarna hos kommunens anställda har utvecklats under förra året samt hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under det gångna året.

I Arbetarpartiet har vi dragit ett antal viktiga slutsatser av årsredovisningen som hjälper oss att förstå läget i Umeå kommun. Här följer några av dessa slutsatser.

 

1. Coronapandemin har byggt upp en väldig ”omsorgsskuld”. Coronapandemin innebär att fjolårets ekonomiska siffror är svåra att jämföra med tidigare år. Pandemin har, något motsägelsefullt kan tyckas, inneburit att kommunen gått med ett stort överskott under år 2020. En av de verksamheter inom Umeå kommun som rapporterade stora överskott var äldreomsorgen. Men detta beror bland annat på att många äldre har avstått från att ansöka om hemtjänst eller en plats på ett särskilt boende för att inte riskera att smittas av coronaviruset. Denna ”äldreomsorgsskuld” kommer kommunen med största sannolikhet att få betala tillbaka under kommande år. Till detta kommer ett behov av att rusta upp äldreomsorgen, främst genom en ökad personaltäthet, och bättre anställningsvillkor.

Utöver äldreomsorgen finns det även en rad andra kommunala verksamheter som har byggt upp liknande ”skulder” till behövande umebor i sin verksamhet. Ett exempel är skolan. Där måste elever som har halkat efter på grund av distansundervisningen få hjälp med att hinna ikapp.

 

2. Skatteintäkterna har minskat med hela 200 miljoner! Årsredovisningen visar även att Umeå kommuns skatteintäkter blev drygt 200 miljoner kr lägre än beräknat under 2020. Denna minskning av skatteintäkterna täcktes denna gång genom att kommunen fick tillskott av statliga pengar. Men i det här sammanhanget vill jag påminna om det växande ”krokodilgapet” som utgör ett hot mot kommunens ekonomi i framtiden. Det vi menar med krokodilgapet är följande:
*Även om skatteintäkterna kommer att växa så kommer kostnaderna att växa snabbare – år för år. Detta beror på att antalet barn i skola/ förskola samt andelen äldre som behöver äldreomsorg ökar som andel av Umeås befolkningen under de kommande tio åren. Omvänt kommer andelen umebor som arbetar och betalar skatt att minska.
Se bilden nedan.

Mot denna bakgrund är det mycket oroväckande att skatteintäkterna i Umeå kommun blev drygt 200 miljoner lägre än beräknat under 2020. Speciellt med tanke på den ”äldreomsorgsskuld” som byggts upp samt behovet av ökad personaltäthet och bättre arbetsvillkor inom bland annat äldreomsorgen. Detta understryker att kommunen måste prioritera de lagstadgade basverksamheterna allt hådare. Det kan inte bli fråga om nya skrytprojekt.

 

3. Långtidssjukskrivningarna har ökat. Coronapandemin har föga förvånande inneburit att sjukfrånvaron ökat. Det är många som har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannat hemma vid förkylningssymptom. Detta skulle kunna förklara en del av ökningen vad gäller sjukskrivningarna. Men inte allt.
Det som vi finner mycket oroväckande är att det inte har skett något trendbrott när det gäller långtidssjukskrivningarna. Vi anser att ökningen av långtidssjukskrivningarna inte kan förklaras av att anställda har följt Folkhälsomyndighetens råd och stannat hemma vid förkylningssymptom på grund av pandemin.  Andelen anställda i kommunen som varit sjukskrivna under en sammanhängande tid av 60 dagar, eller mer, ökade från 4,5 procent år 2019 till 4,8 procent år 2020. Denna ökning tror vi inte kan förklaras med pandemin (även om statistiken naturligtvis kan innehålla vissa personer som drabbats av s.k. långtids-covid). En av de viktigaste frågorna för Arbetarpartiet är att få långtidssjukskrivningarna att vända nedåt. Här behövs ett trendbrott. Tyvärr tyder årsredovisningen på att detta trendbrott tyvärr fortfarande är långt bort. Arbetarpartiet kommer att prioritera frågan om att sänkta sjuktalen ännu mer i våra kommande Alternativbudgetar. Men också i alla våra samtal med umeborna – på stadens torg och i trapphusen.

 

4. Allvarliga brister i kommunens arbetsmiljöarbete. Kommunens revisorer påpekade att det finns flera, både tydliga och allvarliga, brister i kommunens arbetsmiljöarbete. Bland annat finns det ett mörkertal som beror på att vissa händelser aldrig rapporteras. Kommunens revisorer såg så allvarligt på situationen att de anlitade en extern firma (Ernst & Young) för att granska kommunens arbetsmiljöarbete. EY konstaterade att viss personal inte vågar redogöra för de verkliga förhållandena på arbetsplatsen i kommunens medarbetarenkät samt att många anställda i Umeå kommun inte vågar, eller hinner, rapportera in brister i arbetsmiljön.

Detta understryker det vi i Arbetarpartiet länge har varnat för.

Detta är att Umeå kommun uppmuntrar en auktoritär ledarskapskultur. Denna skapar i sin tur skapar en tystnadskultur bland personalen. Detta motverkar en kreativ och positiv stämning. Ta exempelvis sättet på vilken den nya heltidsmodellen infördes för drygt fem år sedan. Detta var ett skräckexempel på hur något som var viktigt – och som kunde ha inneburit en uppmuntran för de anställda i Umeå kommun – förvandlades till något negativt.

Den kommunledning som hotar sin omsorgspersonal med uppsägning – om de inte skriver på sitt nya anställningskontrakt inom fem (5) dagar – kommer att få svårt att skaffa kompetent och väl utbildad personal.

Umeå kommuns bristfälliga personalpolitik har även återspeglats under coronapandemin. Inom Region Västerbotten har undersköterskor, som smittas med coronaviruset på jobbet, i regel fått stanna hemma med full lön. Men i Umeå kommun har undersköterskor istället fått gå hemma med smittbärarpenning. Detta innebär knappt 80 procent av lönen …

 

Slutsatser
A. Under debatten om årsredovisningen var det flera politiker som betonade hur svårt det var att dra några slutsatser av pandemiåret 2020. I Arbetarpartiet håller vi inte med. Vi anser att de inledande orden i Arbetarpartiets Alternativbudget för Umeå kommun år 2021 står fast:

”Den grundläggande uppgiften för Umeå kommuns politiska ledning är att klara de lagstadgade basverksamheterna samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna försämras påtagligt. Denna uppgift är inte möjlig att lösa utan krismedvetenhet”.

B. Coronapandemin borde ha ruskat om även de mest insuttna och omedvetna politikerna i Umeå kommun. Men debatten om årsredovisningen, i samband med Umeå kommunfullmäktiges möte den 26 april, avslöjade att det tyvärr saknas krismedvetenhet.

C. Vi måste sannolikt gå till val nästa år med följande paroller:

ARBETARPARTIET – det snålaste partiet.
* Inte en krona till skrytprojekt,
* Sänkta politikerarvoden,
* Konferenser via länk – istället för via resor – långt efter att coronapandemin är över.

*Satsa endast på lagstadgade basverksamheter – med ökad personaltäthet.

Bli först att kommentera

Vår manifestation på 1 Maj har fått godkänt av Länsstyrelsen. Vi följde pandemilagstiftningen utan anmärkning. Holmsund nästa!

Av , , Bli först att kommentera 61

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

 

I lördags var det 1 Maj.
Arbetarrörelsens dag då knegarna mobiliseras till försvar för bland annat sjukvård, äldreomsorg och anställningstrygghet. Självklart ställde inte Arbetarpartiet in. Det gjorde inte KP heller utan stod för god musik. Vi i Arbetarpartiet genomförde en mer traditionell, fast coronasäkrad, manifestation.

Manifestationen föregicks av ett flertal kontakter med Polisen. Vi ville försäkra oss om att det skulle gå bra att genomföra 1 Maj i enlighet med de gällande restriktioner som Arbetarpartier stöder fullt ut.

Och även om så inte vore fallet: vem vill riskera att göra det minsta misstag vad gäller restriktionerna då en präktig kille som Stellan ”låtsas-Holmsundarn” Elebro – för närvarande iklädd de socialdemokratiska åsikter som han tror gällde i Holmsund för hundra år sedan – kan misstänkas lura inne i Rådhuset med kikare för att se ifall vi råkade vara nio personer istället för åtta under någon sekund. 

Vi ställde alltså upp med åtta deltagare med två meters lucka – plus standing man som vi satt munskydd på.

Nu har vi fått ett e-mail från Länsstyrelsen. I detta kunde vi ta del av att ”genomförd tillsyn [var] utan anmärkning avseende maxantal deltagande personer vid 1 majdemonstration i Umeå”.

Bifogat fanns följande brev i en pdf-fil:

 

Vår manifestation på 1 Maj fick alltså godkänt! Inga överträdelser. Det har vi svart på vitt på – se ovan..

Med detta i ryggen planerar vi nu att hålla ett offentligt möte på Himmelska Fridens Torg.

I Holmsund.

Bli först att kommentera

Snart val. Vi försvarar nationalstaten Sverige mot mer överstatlighet – men bekämpar också nationalismen. Både Sd och L måste snart bekänna färg.

Av , , Bli först att kommentera 57

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

 

Inledning
Försvaret av nationalstaten är något helt än att odla nationalismen. Många av de som är anhängare av en ständigt ökande EU:överstatlighet försöker förvirra begreppen. De som vill gå längst vad gäller överstatlighet är anhängarna till ett Europas Förenta Stater. Dessa kallar sig för ”federalister” och har en ny statsbildning med USA:s 50 olika delstater som förebild. Till anhängarna av ett Europas Förenta Stater hör bland annat Frankrikes president Emmanuel Macron, EU-kommissionens nuvarande Ursula von der Leyen, den tidigare ordföranden för EU-kommissionen Romano Prodi. I princip är även de svenska Liberalerna för ett Europas Förenta Stater. Detta sedan ungdomsförbundet fick igenom en motion om att partiet skulle stödja ett Europas Förenta Stater. Detta var under Björklunds tid som ordförande. 

Arbetarpartiet slår vakt om nationalstaten – och bekämpar samtidigt nationalismen. Del I
Det svenskarna röstade Ja eller Nej till var ett medlemskap i EU som ett handelsområde. Det handlade om de fyra rättigheterna: Fri rörlighet för arbete och kapita, varor och tjänster. Ja-sidan vann med 55 procent, Nej-sidan fick 45 procent.  Men det svenskarna rösta för 1994 var, under inga som helst omständigheter, en ständigt ökande överstatlighet i form av en gemensam valuta, gemensamma skatter, en växande gemensam EU-budget, en upprustning och en utveckling mot en EU-armé, ett gemensamt banksystem och en växande EU-lagstiftning. Det svenskarna absolut inte röstade för, för cirka 27 år sedan, var att avskaffa nationalstater som Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrike, Finland, Italien, osv. Valen till riksdagen innebär att svenskarna väljer en lagstiftande församling för nationalstaten Sverige. Det är denna statsbildning som, via majoriteter i riksdagen, kan ta ut de skatter på vilka välfärdssamhället vilar. Sjukvård, utbildning, barn- och äldreomsorg bygger på riksdagens beskattningsrätt av nationalstaten Sveriges medborgare. Detsamma gäller för arbetsrätt och kollektivavtal – alla rättigheter bygger på vad som lagstiftats eller förhandlats fram inom ramen för nationalstaten Sverige. Försvaret av nationalstaten Sverige är detsamma som att slå vakt om välfärdssamhället Sverige. De som vill ersätta nationalstaten med en federation kallad Europas Förenta Stater efter amerikansk förebild vill även avskaffa välfärdssamhället och alla de rättigheter som har skapats inom dess gränser och ramar. EU:s överstatlighet hotar både de demokratiska fri- och rättigheterna och välfärdssamhället.Här måste vi kräva intellektuell hederlighet av anhängarna till den ständiga, smygande, ökningen av EU:s överstatlighet. Det är inte möjligt att ha både en statsbildning bestående av ett ”Europas Förenta Stater” på samma geografiska område som den nuvarande svenska staten. De som strävar efter ökad EU-överstatlighet gör det utan någon legitimitet från folkomröstningen 1994. Och om de som, i hemligheten, vill se ett Europas Förenta Stater, hade yttrat ens ett ord om detta inför folkomröstningen 1994 hade Nej-sidan garanterat segrat. Återigen: det svenskarna röstade Ja till var inte ett Europas Förenta Stater, där dagens nationalstater avskaffas och omvandlas till delstater i en ny federativ statsbildning, där USA utgör förebilden. Det svenskarna röstade Ja till, för snart 27 år sedan, var ett handelsområde med fri rörlighet för varor och tjänster, arbetskraft och kapital. Varken mer eller mindre.

 

Del två
Nationalism är något helt annat än en nationalstat
. Nationalism handlar om att se svenskar, eller nordbor, som folkslag som är överlägsna de folk som bor runt, eller söder om, Medelhavet. Nationalism, och rasbiolog, kom att odlas av kolonialmakterna i Europa som lade under sig kolonier i Afrika, Asien och Latinamerika. Det handlade bland annat om stater som Storbritannien, Frankrike, Belgien, Holland, Spanien och Portugal.

Nationalismen har, historiskt sett, en tendens att utvecklas i aggressiv riktning. Mot rasism och krigshandlingar. Men Europa är naturligtvis inte ensamt om att ha odlat nationalismen. Det kejserliga Japans krig mot Kina under mellankrigstiden präglades av rasism även det. Många andra exempelvis finns.

Arbetarpartiet försvarar nationalstaten. Och bekämpar nationalism och rasism. Vi försvarar välfärdsstaten och tar strid mot rasbiologin – som bland annat leder till uppfattningen att invånarna i ett land, eller en världsdel, står över invånarna i andra länder och andra världsdelar.

Avslutning
Sverigedemokraterna var en gång ett parti som kritiserade utvecklingen mot EU-överstatligheten. Detta parti håller nu på att förverkliga drömmen om ett s.k. konservativt block tillsammans med främst M och Kd. Jag är övertygad om att Sd kommer att överge sitt motstånd, i den värsta opportunism, för att få utgöra regeringsunderlag år M och Kd.

Detta parti vänder verkligen kappan efter vinden.

Arbetarpartiet slår vakt om nationalstaten. Detta är både en del av styrelsesättet och på vad välfärdssamhället bygger. Arbetarpartiet bekämpar nationalismen. Detta är en ideologi som innebär förtryck av andra – under förevändningen att de är underlägsna. Nationalstaten och nationalism är, och förblir, två helt skilda begrepp med helt skilda funktioner.

 

 

Bli först att kommentera

Politikernas omställningsstöd del 2 tär på mina krafter – liksom min första vaccindos. Men kvinnor tar den stora risken via p-piller. Förändring krävs.

Av , , Bli först att kommentera 92

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

 

Jag fick PfizerBioNTech. Idag torsdag 29 april.

*Jag hade varit lycklig ifall jag hade fått Modernas vaccin (som bygger på samma princip) och lycklig ifall jag fått vaccinet från Astra Zeneca. Jag har ju åldern inne.

Det lustiga var att kvinnan som jag är gift med fick vaccinet samma dag. Fast hon är fyra år yngre. Inte rättvist tänkte jag. Egennyttigt. Sedan slog det mig att jag, på grund av en vanlig förkylning (inte p g a covid-19 eller säsongsinfluensan utan en vanlig förkylning, de finns fortfarande kvar), hade tvingats att skjuta upp min första vaccinspruta. Med hela åtta dagar. Det har känts som en evighet.

Så OK då att frun fick sprutan samma dag. Fast två timmar senare (lite kompensation ska jag väl ha för att jag är fyra år äldre). Och enda barnet…

Då jag kom in på min vårdcentral (Dragonens hälsocentral) var det full rulle. Mycket effektivt. En tog hand om det administrativa. En visade på var, var och en, skulle sitta samt svarade på frågor. Ett mycket bra upplägg. Detta innebar att två kunde syssla med att sticka oss övriga i armen – snabbt och effektivt. ”Detta är tomteverkstaden” skojade de. ”Vi kör med löpandebandsprincipen” fortsatte den effektiva och glada personalen. ”Vad bra”, sade jag, och kände mig egendomligt upprymd. Det var nästan som att ha lite resfeber. Jag såg att många andra också var upprymda. Precis som jag.

 

*Vad är effekterna av PfizerBioNTech ?

Vanligtvis ingen feber eller ledvärk eller någonting alls efter första sprutan. Vanligtvis. Om cirka två veckor får man ett skydd på 40 procent. Jag ska ta min andra spruta den 10 juni. Cirka två veckor senare får man ett skydd på upp till 95 procent! Detta innebär två saker:
a) det blir inga förändringar i livsstilen före midsommar – fram till dess råder samma försiktighet,
b) vetskapen om att det kommer att bli väldigt mycket tryggare vid midsommar – om lite mindre än två månader – skapar ett ljus i slutet av tunneln (som man brukar säga). Och det är en stor lättnad.

Bieffekt: Jag (just jag) blev lite trött. Det var allt. Allt. På vårdcentralerna blir alla ombedda att sitta kvar 15 – 20 minuter för att kolla att inga allvarliga bieffekter uppstår. Det har inte med något speciellt vaccin att göra. Det har att göra med att vi människor tar ett vaccin – som innebär en påfrestning på kroppen.

Till sist:
* Jag är väldigt tacksam för att jag har fått den första sprutan mot coronaviruset,
* Jag skulle ha varit väldigt tacksam vilket vaccin som jag än fått – jag har som sagt var åldern inne,
* Jag vill tacka min vårdcentral – Dragonens hälsocentral – för ett mycket effektivt arbete,
* Jag önskar nu bara att alla visar solidaritet med samhället och gör två saker:
a) tar sprutan då de erbjuds,
b) botas från konspirationsteorier som går ut på att de får in nanoteknik i kroppen som gör att USA eller Kina (eller marsmänniskorna) kan styra deras tänkande,
c) att vissa ”mösspåtagare” slutar bete sig så förbannat barnsligt.

 

*Det är fortfarande farligt att ta p-piller.
Jag är glad över att den EVENTUELLA faran för folk som får Astra Zenecas vaccin nu har börjat jämföras med den fara som de kvinnor / tjejer utsätts för som tar p-piller. Dessa piller har används av så många kvinnor och tjejer, under så många årtionden, utan att riskerna har tagits på det blodiga allvar som de förtjänar. Men kvinnor / tjejer löper en väldigt mycket större risk att drabbas av blodproppar än de som idag får Astra Zenecas vaccin. Speciellt om de som får vaccinet är över 65 år fyllda.

Det verkar klokt att låta folk i min ålder, som inte verkar bekommas, vara de som i första hand får Astra Zenecas vaccin.

Det viktigaste nu, när frågan om risker för blodproppar har börjat diskuteras, är att faran med p-pillren inte endast blir ett slagträ i debatten utan att uppmärksamheten leder till förändringar. Detta är ingen kvinnofråga. Detta är en fråga för både män och kvinnor. P-pillren måste, helt enkelt, bli mindre farliga. Kvinnor och tjejer ska inte tvingas fortsätta att vara försöksdjur. Alla, även vi karlar, måste förstå och stötta kravet på ofarliga p-piller. Eller så får vi karlar dra på oss kondomen. Igen. Ja, just det.

Det måste vara slut med att kvinnor och tjejer tvingas agera försöksdjur.

Vi karlar måste också engagera oss för detta krav.  

Må denna insikt bli en bestående bieffekt av vaccindiskussionerna.
Och må fan ta konspirationsteoretiker och mösspåtagare.

 

Bli först att kommentera

Skamligt VK. Genom att dra in Nasser, som har gjort helt rätt, i skriverierna om Edmans (V) fusk kastar tidningen en skugga över invandrarna i Umeå!

Av , , 19 kommentarer 117

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

 

Sammanfattning
Detta är mitt tredje inlägg om missbruket av omställningsstödet till politiskt förtroendevalda. Omställningsstödet var tänkt att tillfalla politiker under den period som påbörjades fr o m den dag de förlorade sitt förtroendeuppdrag – t o m den dag då de fick ett nytt jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. I Arbetarpartiet stödde vi principen med ett omställningsstöd. Vi, och många med oss, såg omställningsstödet som en sorts a-kassa för politiker som tappat väljarnas, eller sina partikamraters, förtroende.

Tyvärr finns det, som tidningen Expressens kartläggning har visat, minst 19 personer i Sverige som tar ut detta omställningsstöd trots att de fått ett nytt arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Detta innebär ett missbruk av tanken med omställningsstödet. Det är uppenbart att de som har formulerat reglerna har lämnat en juridisk blotta för de som vill fuska till sig pengar. En av de politiker som har fått ett nytt arbete på den ordinarie arbetsmarknaden – men som trots detta tar ut omställningsstödet – är, som tidningen Expressen berättat, Ulrika Edman. Hon tillhör alltså den lilla grupp av politiker som missbrukar tanken med omställningsstödet genom att fuska till sig pengar.

Ulrika Edman var tidigare gruppledare för Vänsterpartiet i Umeå kommunfullmäktige – med ett högt ekonomiskt politiskt arvode. Detta arvode har hon alltså förlorat. Edman sitter kvar i kommunfullmäktige som vanlig ledamot (fritidspolitiker) för V. Men Edman har dessutom fortfarande kvar ett arvoderat uppdrag för Vänsterpartiet. Hon är vice ordförande i en beredning för SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Detta uppdrag ger pengar. Det handlar sannolikt om mellan 5 000 – 15 000 kr / månaden.

Ulrika Edmans kända, plus sannolika, bruttoinkomster:
* det nya jobbet på den vanliga arbetsmarknaden innebär en lön på 33 500 kr / mån,
* Edman har ansökt, och fått, hela omställningsstödet på 45 269 kr / mån, för årets tre första månader,
* då det inte går någon nöd på Edman kan hon kosta på sig att endast arbeta 70 % i sitt nya jobb,
detta ger henne en lön på 23 450 kr / mån – och en 5,6 timmars arbetsdag!
* hennes arvoderade uppdrag i SKR ligger sannolikt på 5000 – 15 000 kr / mån.

Edman tjänar sannolikt mellan 75 000 och 80 000 kr / månaden bruttomed en 5,6 timmars arbetsdag.

Skälet till denna, för en vanlig knegare ouppnåeliga, livsstil – höga inkomster kombinerat med en 5,6 timmars arbetsdag – beror på att Edman tillhör de cirka 20 personer i Sverige som missbrukar tanken med omställningsstödet. Hon tar ut hela 45 269 kr / månaden i omställningsstöd – trots att hon alltså har fått ett nytt jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Till detta kommer inkomster från SKR som brutto ligger någonstans mellan 5 000 och 15 000 kr per månad.

 

Del ett
Västerbottens-Kuriren har försökt tona ned det giriga i Ulrika Edmans agerande. Detta genom valet av jämförelse som tidningen har gjort. VK har använt sig av en förkastlig journalistisk metod.

Det riktiga vore naturligtvis att jämföra Ulrika Edman och de cirka 19 övriga politiker som missbrukar tanken med omställningsstödet med de politiker som inte missbrukar tanken med omställningsstödet.

Expressen har nämligen undersökt långt fler politiker än de cirka 20-tal som missbrukar tanken med omställningsstödet. ”Missbrukarna” av omställningsstödet – de som tar ut både lön och omställningsstöd – tillhör en minoritet av politiker. En majoritet av de politiker som förlorat sina uppdrag har inte missbrukat omställningsstödet genom att både ta ut detta (på skattebetalarnas bekostnad) samtidigt som de har fått jobb på den vanliga arbetsmarknaden.

 

Del två
Västerbottens-Kurirens val avslöjar tidningens syfte. Tidningen kunde ha valt att jämföra den minoritet av politiker som har missbrukat tanken med omställningsstödet (och därmed fuskat till sig skattepengar) med den majoritet som inte har missbrukat omställningsstödet. Men istället har VK valt att likställa Nasser Mosleh med Ulrika Edman. Detta är naturligtvis ett medvetet val av Västerbottens-Kuriren.

Och det är detta val som jag anser vara under all kritik 

a) Det är felaktigt – i sak.
b) Det är ansvarslöst – med tanke på effekterna.
Låt mig förklara varför.

Men först: titta på bilderna nedan. I dessa likställs alltså Nasser Mosleh med Ulrika Edman.

Detta är alltså allt som den överväldigande majoritet av läsarna på nätet får veta – om de två som jämställs – ifall de inte prenumererar på Västerbottens-Kuriren. VK får förlåta att jag upplyser mina läsare om att det är en mycket liten del av alla som kommer i kontakt med Expressens riksnyhet – om missbruket av omställningsstödet – som prenumererar den i Umeå utgivna tidningen VK.

 

Detta är VK:s vinkling på nätet vad gäller frågan om omställningsstöd – för alla de som inte prenumererar.

 

Del tre
Genom valet att likställa Nasser Mosleh med Ulrika Edman – istället för att jämföra fuskaren Edman med den majoritet som inte fuskat – uppnår VK ett antal mål:
* Ulrika Edman framstår som en av två mottagare av omställningsstöd,
* Detta antyder att Ulrika Edman inte skulle vara ensam, i Umeå, om att missbruka omställningsstödet – och då blir genast hennes fusk på skattebetalarnas bekostnad mindre anmärkningsvärt,
* För de som känner till att Expressen har avslöjat och namngett fuskare – men som inte läser VK, utan som endast ser nyheten som  VK presenterar den på nätet (se bilden ovan) – framstår även den namngivne Nasser som en fuskare. Och detta är det mest djävliga. Nasser tillhör nämligen inte fuskarna.

Jag tänker utveckla detta.

 

Del fyra
Nasser Mosleh har all rätt till omställningsstöd – både juridiskt och moraliskt.
Det är bland annat för att arbetare och invandrare som vi i Arbetarpartiet, och många med oss, stöder principen med ett omställningsstöd. Även arbetare och folk med utländsk bakgrund (både kvinnor och män) ska våga ta på sig politiska uppdrag.

Ulrika Edman, däremot,
har ingen som helst moralisk rätt till omställningsstödet.

Det är därför som Expressen nämner henne vid namn på sin lista över de som missbrukar omställningsstödet genom att ta ut detta trots att de har fått jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Ulrika Edman bidrar därmed till det stora, och VÄXANDE, politikerföraktet.

Men det finns även en VÄXANDE aggressivitet mot invandrare.
Genom att jämställa Nasser Mosleh med Ulrika Edman, som VK har gjort på nätet (se bilden ovan), så spelar VK rasisterna rakt i händerna. Detta riskerar att:
* drabba Nasser Mosleh personligen – jag hoppas att så inte är fallet – men VK utsätter honom definitivt för denna risk,
* öka den allmänna motviljan mot invandrare i Umeå med omnejd.

Låt mig säga detta rakt ut:
i sitt försök att tona ned kritiken mot Ulrika Edman ”offrar” VK både Nasser Mosleh och övriga invandrare.

Detta är förbanne mig inte smickrande för en tidning som så sent som i går (lördagen den 23 april) slog an tonen: ”När VK griper in” i samband med de sexuella trakasserierna på Umeå universitet.

 

Avrundning
Det finns mer att säga i denna fråga – men det ska vi ta i nästa blogginlägg.

Jag hade missat att Vänsterpartiet i Västerbotten hade tagit avstånd från Ulrika Edmans beteende. I radion. Detta misstag från min sida rättas härmed till. Det är bra att V i länet säger ifrån.

Detta gör det samtidigt ännu mer anmärkningsvärt att Vänsterpartiet i Umeå fortsätter att hålla tyst.

Och därmed, i praktiken, fortsätter att ställa sig bakom Ulrika Edmans tricksande med skattebetalarnas pengar. Så länge Vänsterpartiet i Umeå fortsätter att stötta Edman, genom sin tystnad, blir denna rubrik i Vänsterpartiets senaste material till umeborna endast ett dåligt skämt.

 

 

 

19 kommentarer

Här är girighetens lista över de 19 politiker som fuskat med omställningsstödet – varför tar (V) i Umeå inte avstånd från detta?

Av , , 2 kommentarer 98

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen saboterar kampen mot corona – öppnar för gamla farsoter.
Vaccinera dig direkt du erbjuds chansen.
Visa solidaritet – hjälp till att rädda liv!
____________________________

 

 

I måndags skrev jag om Ulrika Edman.
Här nere följer alla 19 på den girighetens lista som Expressen tagit fram.
De enda riksdagspartier som inte finns med på denna lista är Kristdemokraterna och Liberalerna.

Efter listan följer mina kommentarer.

 

Namn Parti Kommun / Region Summa
Malin Carlsson S Borås 867 838 kr
60 688 kr/mån
Tony Hansen S Tranemo 814 393 kr
Katrin Wissing MP Åre 23 731 kr/mån
Elin Lemon C Jämtland-Härjedalen 47 963 kr/mån
Ulrika Edman V Umeå 45 269 kr/mån
Ingrid Landin MP Norrtälje 46 410 kr/mån
Susanne Wallner M Jämtland-Härjedalen 35 972 kr/mån
Kristoffer Lindberg S Bollnäs 318 744 kr
Mehmet Coksurer MP Haninge 372 252 kr
31 021 kr/mån
Charliene Kiffer Goude V Hudiksvall 23 626 kr/mån
Gerd Olsson S Hudiksvall 334 800 kr
27 901 kr/mån
Johnny Carlsson C Herrljunga 719 097 kr
46 096 kr/mån
Britta Flinkfeldt S Arjeplog 56 789 kr/mån
Per Carlberg SD Tyresö 628 992 kr
Per-Åke Sörman C Örebro 59 708 kr/mån
Charlotta Svanberg S Kronoberg 40 118 kr/mån
Anders Bevemyr S Söderköping 539 312 kr
46 095 kr/mån
Dick Bengtson M Tyresö 298 188 kr
Ragnar Lindén M Strängnäs 350 000 kr
22 747 kr/mån

 

1. Edman verkar ha missat att politiska förtroendeuppdrag inte är en tillsvidareanställning på ett stabilt företag. En hel- eller deltidsarvodering är något mitt emellan en visstidsanställning och en ”timtid”. Som förtroendevald måste du räkna med att väljarna kan avsätta dig, redan efter fyra år, då det är dags för val igen (visstidsanställning på fyra år). Men till detta kommer att du, som förtroendevald, inte kan kvarstå på vissa positioner ifall du förlorar förtroendet inom ditt eget parti. Och detta kan gå fort – ifall du exempelvis inte accepterar majoritetens vilja på ett årsmöte (timtid).

2. De ersättningar som vissa politiker har idag är orimliga. Den politiker i Umeå kommun som tjänar mest idag ligger på cirka 1,6 miljoner kr per år. Detta är, minst sagt, för mycket.

3. För politiskt valda är det riskfyllt att bygga upp en livsstil – boende, bilar, Bahamas – som om de hade en välbetald tillsvidareanställning då de egentligen har något som är mindre tryggt än en visstidsanställning. Den som lever på ett politiskt förtroendeuppdrag är alltså dels beroende av väljarnas förtroende, dels av förtroendet hos sina partikamrater. Om något av dessa två förtroenden förbrukas tvingas de att kliva av. Detta kan gå fort. Min gissning är att Edman hade skaffat sig en livsstil som ”tvingade” henne att agera på ett sätt som inte lämnar en god eftersmak. Detta var nämligen ”andra varvet” då Edman, på kort tid, visar att hennes tal om alltför stora politikerförmåner endast var tomt tal. Då det gäller henne själv.

4. Det bästa du kan göra som hel- eller deltidsarvoderad politiker är att på olika sätt spara den ibland väldigt stora inkomstökning som du plötsligt kan komma i åtnjutande av. Och fortsätta att leva ungefär som tidigare. För, återigen, förtroendeuppdragen är ingen tillsvidareanställning. På ett stabilt företag. Och blir du beroende av höga inkomster, i din egenskap av förtroendevald politiker, kan ditt liv slås i spillror ifall du hastigt tvingas lämna uppdraget.

5. Politiker ska naturligtvis inte kunna ta dubbla ersättningar. Det är helt sanslöst att skrivningarna i Umeå kommun gör det möjligt att ta ut omställningsstödet – trots politikerna i fråga har fått ett jobb. Jag och det parti jag tillhör är för principen att det ska finnas ett omställningsstöd. Skälet till detta är att den som tar på sig ett heltidsuppdrag – exempelvis då personen är 30 och sedan tappar uppdraget vid 46 (efter fyra mandatperioder) – ofta har det svårt att återfå sitt gamla jobb efter sexton år. Företaget kanske inte ens finns kvar – eller så har arbetets karaktär förändrats så mycket att personen är ”förbrukad”. Därför anser vi att det är rimligt, med ett rimligt högt, omställningsstöd under en tid då politikern söker efter ett nytt jobb.

Men det ska inte gå att fuska – reglerna måste genast skrivas om!

6. Vänsterpartiet i Umeå ska inte tro att väljarna glömmer. Inte heller deras egna (v)äljare glömmer. De kan (v)älja fortsatt tystnad. Men denna tystnad skriker.

 

Det ska inte gå att fuska.
Detta bör (V) i Umeå kunna klämma ur sig.

2 kommentarer