Rasmus Paludan har sökt tillstånd i Ö-vik OCH i Luleå nu på lördag. På vägen passerar koranbrännaren Umeå. Möte mot Paludan 13.00

Av , , Bli först att kommentera 52

Till alla umebor,

* Högerextremisten Rasmus Paludan hotar återigen oss umebor. Paludan har ansökt om tillstånd att få genomföra en manifestation i Ö-vik nu på lördag (ÖA 7/9-22). Paludan har även ansökt om att få genomföra en manifestation i Luleå – på lördagens kväll. Om Paludan genomför sina manifestationer i Ö-vik och Luleå kommer denne högerextreme koranbrännare att passera Umeå …

 

* Senast Rasmus Paludan invaderade Umeå misslyckades han med att skapa kaos och våld – vilket var hans mål. Alla umebor lyckades som väl var hålla huvudet kallt genom en kraftfull insats från många håll (se min blogg 23 augusti).

Tyvärr finns det nu en uppenbar risk att högerextremisten Paludan försöker ta ”revansch” på oss umebor genom att göra ett ”oanmält” besök här för att genomföra det han brukar göra – i förhoppning om att kunna provocera fram kaos och våld för att lämna sår i samhället efter sig – och dessutom skada valrörelsen här i Umeå.

 

* Inför sitt förra besök hade Paludan uppgett att han skulle använda böcker, tändare, urin och grisblod. Här i Umeå. Högerextremisten ville dessutom genomföra sin manifestation i närheten av en moské – vilket han naturligtvis inte fick. Paludan fick hålla till i Döbelns Park. Där kände han sig tvingad att endast tala, i drygt två timmar, inför en publik som i slutet huvudsakligen bestod av poliser.

 

*Men Paludan brukar ofta strunta i polistillstånd och bara börja tala i centrum i en stad med sin megafon – samt uppträda väldigt provocerande på annat sätt. Så gjorde han i Luleå sedan han misslyckats i Umeå. I Luleå gick Paludan bara ut, mitt i staden, och började tala för att sedan tända eld på Koranen. Då den våldsamma reaktionen uteblev fortsatte Paludan att provocera. Då en person inte orkade längre utan skrek något i stil med ”rasist” åt Paludan tog högerextremisten detta som en ursäkt för att, återigen, bränna Koranen.

Paludan tar även hjälp av tekniken för att kunna provocera ännu mer. I hans megafon upprepades automatiskt ett budskap riktat till den som ropat ”rasist” åt honom i Luleå. Budskapet löd ungefär: ”Du som ropade är ansvarig för att jag (Paludan) nu måste fortsätta att bränna Koranen”.

Dessa ord upprepades sedan, 30 – 50 gånger, automatiskt av Paludans megafon! Detta är oerhört provocerande, att höra och se, för alla närvarande. Både för muslimer och för icke-muslimer.

Tänk då vilket situation som högerextremisten Rasmus Paludan skulle kunna skapa om han stod och gapade, med sin megafon, intill en moské. Och dessutom tog hjälp av såväl grisblod som urin!

 

*Jag hoppas att vi umebor slipper besök av Rasmus Paludan nu på lördag. Men risken finns att högerextremisten Paludan stannar till i Umeå under lördagen den 10 september och då passar på att försöka ta ”revansch” på umeborna genom att bränna Koranen. Och kanske även försöka förnedra troende, och även icke-troende, genom att använda sig av grisblod och urin på ett sätt som strider mot all mänsklig hänsyn.

Därför bjuder jag in till ett torgmöte nu på lördag 13.00 på Rådhustorget i Umeå. Temat för torgmötet kommer att vara detsamma som då Rasmus Paludan invaderade Umeå den 23 augusti.

 

”För religionsfrihet och yttrandefrihet och ömsesidigt respekt – mot rasism”

Du är välkommen till Rådhustorget nu på lördag 13.00.
Vill du själv säga några ord – hör av dig till mig.

Janne Hägglund,
070-2937461

 

O B S! Det kommer inte att talas partipolitik under torgmötet. Det kommer inte att finnas några partisymboler. Jag bjuder in som privatperson – och jag förutsätter att andra talare också respekterar detta.

 

Kom ihåg: Högerextremisten Rasmus Paludan vill provocera. Kommer han till Umeå är hans syfte att få oss umebor – både muslimer och icke-muslimer – att bli så provocerade att vi försöker stoppa honom. Paludan vill att polisen då ska tvingas ingripa samt att detta i sin tur ska urarta i våld och kaos, hat och splittring. Detta är Paludans mål.

Alla måste förstå att Paludan verkligen vill att någon ska försöka stoppa honom – och helst någon som är muslim. Detta för att sedan kunna peka ut alla muslimer som våldsverkare. Men om någon icke-muslim stoppar Paludan är detta också bra för honom. Då kan han (Paludan) utmåla sig själv som ett ”offer”.

 

Jag tar initiativ till mötet 13.00 på Rådhustorget nu på lördag av följande skäl:
* alla som vill ska få en möjlighet att säga vad de tycker om Rasmus Paludan,
* det ska finnas ett alternativ till en eventuell manifestation i Umeå genomförd av Rasmus Paludan – ett alternativ i form av en aktiv och kollektiv bojkott av den fälla som högerextremisten Rasmus Paludan lägger ut både för muslimer och för icke-muslimer.

Kom ihåg innehållet i vårt tema på Rådhustorget 13.00 nu på lördag:
”För religionsfrihet och yttrandefrihet och ömsesidigt respekt – mot rasism”.

Bli först att kommentera

Varning! Extremisten Rasmus Paludan tänker återigen bränna Koranen i Umeå – för att skapa hat och splittring i slutet på valrörelsen

Av , , 7 kommentarer 59

Varning umebor!

 

Ingress
Den danske högerextremisten Rasmus Paludan tänker återigen bränna Koranen i Umeå i syfte att skapa hat och splittring under valrörelsens sista skälvande timmar. Paludan var givetvis inte nöjd med att han misslyckades vid sitt förra försök att invadera Umeå. Därför hotar han med att komma tillbaka.

Jag vill med dessa rader varna alla umebor.

 

1.Vi som vill förebygga våldsamheter måste återigen göra vårt bästa för att organisera en aktiv bojkott av Paludans koranbränningar. Detta genom ett offentligt möte med syfte att både försvara religionsfrihet och yttrandefrihet samt visa ömsesidig respekt – mot rasism.

Låt oss samlas på något annat ställe för att brännmärka Paludans primitiva försök att så hat mellan olika människor.

 

2.Jag vill varna för att besöka Paludans möte. Jag såg hur utstuderat han uppträdde exempelvis i Luleå. Det är i stort sett omöjligt att inte tappa humöret. Paludan förolämpar alla på ett sätt som är så utmanande att jag aldrig sett dess like.

 

3. Jag kommer, återigen, att ta initiativ till en offentlig manifestation på samma tid som denne högerextremistiske spridare av hat och splittring. Fast på en annan plats.

Du som vill hjälpa till – titta in på min blogg. Jag kommer att publicera nya fakta så fort som jag fåra veta något nytt. Alltså: Håll utkik efter mitt nästa blogginlägg.

 

Avrundning
Rasmus Paludan försöker att sabotera valrörelsen. Denne högerextremist vill underminera de demokratiska valen genom ett försök att skapa våld och kaos. Paludan utgör ett hot mot de demokratiska fri- och rättigheterna och vi måste bemöta honom genom en AKTIV BOJKOTT.

* försvara religionsfriheten och yttrandefriheten,

* visa ömsesidig respekt – låt inte rasism och våld få fäste,

* slå vakt om de demokratiska fri- och rättigheterna.

 

Var på stand by!

 

7 kommentarer

Umeå kommuns oförklarliga tvärvändning. Varför slängdes 300-500 miljoner, per år, i sjön av Alliansen och Vänsterpartiet?

Av , , 6 kommentarer 74

Oavsett hur du
röstar till riksdagen – rösta
Arbetarpartiet i valet till Umeå
kommun och Regionen. Ska du sedan
bidra till verklig förändring krävs
att du även engagerar dig de
1460 dagarna fram till
nästa val 2026.

__     __     __

 

Ingress
Detta är ett utdrag från mitt förra blogginlägg – ett utdrag som av 300-500 miljoner skäl förtjänar att bli en eget blogginlägg.

 

Del ett
Under nästan tio år hade politikerna önskat, och de anställda på bland annat stadshuset strävat efter att skapa, en gemensam förvaltning för kommunens över tio politiska nämnder. Tanken var bland annat att bekämpa revirtänkandet. Detta genom att alla olika förvaltningar – det fanns över tio stycken – skulle dela på exempelvis ekonomi- och personalfunktionerna genom en nya  kommungemensam förvaltningen. Tanken var att bryta ned de olika revir som varje politisk nämnd och förvaltning tillsammans hade byggt upp under årtionden. Politikerna hoppades att de skulle kunna spara uppåt 100 miljoner per år genom denna omorganisation.

 

Del två
Då den kommungemensamma förvaltningen, efter många års slit, väl hade börjat ”sätta sig” visade det sig att den kunde spara in mellan 300–500 miljoner – om året! Detta i form av uteblivna kostnadsökningar. Den kommungemensamma förvaltningen fick alltså nya arbetsuppgifter men kostade därför inte mer – i motsvarande grad. Och den nya gemensamma förvaltningen hade dessutom ytterligare utvecklingspotential! Den visade sig alltså, till och med, fungera bättre än förväntat – och den hade kunnat spara in ännu mer pengar åt Umeå kommun. Varje år. Om den fått fortsätta.

 

Del tre
Av något helt obegripligt skäl beslöt då de fyra borgerliga partierna att lägga ned den kommungemensamma förvaltningen! Detta nästan tio år efter att idén först presenterades – och då alltså som ett sätt att spara 100 miljoner per år. Lika obegripligt var Vänsterpartiets skäl att stödja de borgerliga i denna fråga. Vänsterpartiet gjorde sig därmed delansvariga för detta otroliga slöseri. (V) ville bestraffa Socialdemokraterna. Av något skäl. Men de som (V) kom att bestraffa var naturligtvis … umeborna.

Socialdemokraterna och (MP), som ville ville behålla den kommungemensamma förvaltningen, hamnade i minoritet genom att (V) gick med Alliansen i denna fråga. Tyvärr försvarade S och MP den så framgångsrika – nya, och för hela kommunen gemensamma – förvaltningen emot endast en (1) vecka. Sedan gav de upp!

Till skillnad från oss i AP tog alltså (S) och (MP) ingen som helst strid för att verkligen försvara den kommungemensamma förvaltningen. Den skrotades därför. Resultatet: Idag har de drygt tio olika politiska nämnderna återuppbyggt sina egna förvaltningar (revir). Återigen har alla förvaltningar och politiska nämnder egna ekonomi- och personalfunktioner. Umeå kommun är alltså tillbaka på ruta ett! Detta innebär att kasta bort hundratals miljoner varje år. Och att det gamla revirtänkandet är tillbaka. Med full kraft.

 

Del fyra
Vänsterpartiet föreslår idag skattehöjningar lika ofta som (M) föreslår skattesänkningar. Men vad ska (V) göra? Detta parti hjälpte ju de borgerliga att förstöra den kommungemensamma förvaltningen. Vänsterpartiet är idag så illa tvunget att föreslå skattehöjningar sedan de bidrog till att slänga 300-500 miljoner i sjön varje år.

Vänsterpartiet och Alliansen bidrog också till att revirtänkandet återkom!

Och det med full kraft. Skälet till att Alliansen tvärvände i synen på den kommungemensamma förvaltningen är fortfarande – fem år efteråt – obegripligt. Och obegripligt är även att Vänsterpartiet hjälpte Alliansen. Men tyvärr är det sant. Idag talas det ständigt om skattesänkningar från Moderaternas sida – och skattehöjningar från Vänsterpartiets sida. Tyvärr är det endast Arbetarpartiet som talar om hur Umeå kommuns arbetsorganisationer fungerar. Eller hur de borde fungera.

 

Avslutning
Det är Arbetarpartiets mål att återigen pressa tillbaka revirtänkandet. Detta kommer inte bara att vara en ekonomiskt bra affär för Umeå kommun och skattebetalarna. Det kommer att förbättra hur kommunens arbetsorganisationer fungerar – detta till glädje för brukare, deras anhöriga samt för kommunens egna personal.

 

Oavsett hur du
röstar till riksdagen – rösta
Arbetarpartiet i valet till Umeå
kommun och Regionen. Ska du sedan
bidra till verklig förändring krävs
att du även engagerar dig de
1460 dagarna fram till
nästa val 2026.

6 kommentarer

Uppdaterad. Vad får vi för pengarna? Kommunens organisation måste stå i centrum – inte skatten. Revirtänkande och auktoritära ledare måste bort

Av , , 12 kommentarer 78

Oavsett hur du
röstar till riksdagen – rösta
Arbetarpartiet i valet till Umeå
kommun och Regionen. Ska du sedan
bidra till verklig förändring krävs
att du även engagerar dig de
1460 dagarna fram till
nästa val 2026.
__     __     __

 


Ingress
Moderaterna vill alltid sänka och Vänsterpartiet vill alltid höja skatten. Men debatten om höjda, eller sänkta, skatter missar huvudfrågan när det gäller offentlig verksamhet – nämligen kvalitetsfrågan. Istället för frågan om vi ska höja eller sänka skatten måste vi börja med att ställa följande tre (3) frågor:
a) Vad får skattebetalarna för pengarna de idag betala i skatt?
b) Vad får barn, skolelever, äldre och alla andra för skattepengarna?
c) Vad får de kommunanställda för skattepengarna?
Vi ska titta på de av Umeå kommuns verksamheter som drivs i förvaltningsform. Vi lämnar därför kommunala bolag som Bostaden, Umeå Energi och Umeva/Vakin utanför analysen denna gång.

 

1. Umeå kommun under ett år: Hur mycket skattepengar?
Det handlar om över 10 miljarder under ett enda år! Driftbudgeten för de politiska nämnder som ansvarar för kommunens olika förvaltningar beräknas landa på 8 600 miljoner nästa år (2023). Kommunens investeringsbudget ligger på 1500 miljoner för nästa år. Tillsammans blir detta cirka 10,1 miljard! Det är väldigt mycket skattemedel. Jag repeterar därför frågorna: Vad får skattebetalarna för dessa pengar; Vad får barn, skolelever, äldre och alla andra ut; Vad får de kommunanställa?

 

2. Vilka verksamheter handlar det om
De största nämnderna och verksamheterna är Individ- och familjenämnden, Äldrenämnden, För- och grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Tekniska nämnden.
Verksamheten hos dessa fem nämnder står tillsammans för hela 75 procent av kommunens hela driftbudget på 8 600 miljoner. Det handlar bland annat om socialtjänst, äldreomsorg, andra omsorger, förskolor och skolor samt fysisk och digital infrastruktur som fastigheter (ej bostäder), gator, parker och IT.

 

3. En miljard är inte alltid en miljard
Det är Individ- och familjenämnden (IFN) som ansvarar för kommunens socialtjänst.
Dess driftbudget ligger på nära 1 600 miljoner (1,6 miljard). Det är här som frågan om vad Umeås skattebetalare får för pengarna ställs på sin spets. I en väl fungerande arbetsorganisation – präglad av demokratiskt ledarskap, personalinflytande, trivsel, låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning och egna initiativ – kan en socialtjänst som förfogar över 1,6 miljarder/år producera omsorg motsvarande ett värde på hela 2 miljarder. Detta skulle innebära en väldig vinst – både för de hjälpsökande med anhöriga, för personalen och även ekonomiskt för skattebetalarna.
Men i en icke fungerande arbetsorganisation – präglad av auktoritärt ledarskap, repressalier, hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning, tystnadskultur och rädsla för egna initiativ – är risken uppenbar att en socialtjänst som förfogar över 1,6 miljarder endast förmår producera omsorg för 1 miljard. Detta innebär en väldig förlust. Dels ekonomiskt för skattebetalarna. Dels, och vad som är ännu värre, i form av lidande för hjälpsökande med anhöriga. Men också för personalen. En satsad miljard är inte alltid en miljard. De satsade pengarna kan både ge mycket mer, och mycket mindre, tillbaka.

Det som gäller för socialtjänsten gäller även för andra verksamheter. Bara under de senaste veckorna har vi kunnat läsa i lokal media om mycket allvarliga problem inom äldreomsorgens särskilda boenden och på vissa skolor.

Hur mycket kan Umeå kommun tänkas förlora, enbart i pengar på en mindre bra, eller icke-fungerande, arbetsorganisation?

 

4. Revirtänkandet är tillbaka
Det kan handla om uppåt en halv miljard!
Det är medvetet valda siffror då jag skriver att en satsning på 1,6 miljarder både kan resultera i ett utfall på två miljarder eller en miljard – allt beroende på hur arbetsorganisationen fungerar. Att det verkligen handlar om väldiga skillnader åskådliggörs av en av Umeå kommuns mest oförklarliga, kostsamma och dåliga helomvändningar någonsin.

Under nästan tio år hade politikerna önskat – och de anställda på bland annat stadshuset strävat efter att skapa – en gemensam förvaltning för kommunens över tio politiska nämnder. Tanken var bland annat att få bort revirtänkandet. Alla olika förvaltningar – det fanns över tio stycken – skulle dela på exempelvis ekonomi- och personalfunktionerna. Tanken var att bryta ned de olika revir som varje politisk nämnd och förvaltning tillsammans hade byggt upp under årtionden.

Då den kommungemensamma förvaltningen, efter många års slit, väl hade börjat ”sätta sig” inom Umeå kommun visade det sig att den kunde spara in 300–500 miljoner – om året! Och det fanns dessutom ytterligare utvecklingspotential!

Av något helt obegripligt skäl beslöt, i detta gynnsamma läge, de fyra borgerliga partierna tillsammans med Vänsterpartiet att lägga ned den gemensamma förvaltningen. Efter nära tio års slit. Därmed kastade dessa bort mellan 300-500 miljoner per år. Socialdemokraterna och MP ville behålla den kommungemensamma förvaltningen. Men de höll endast emot i en vecka. Till  skillnad från oss i AP tog S och MP ingen som helst strid för att försvara den kommungemensamma förvaltningen. Idag har därför  de drygt tio olika politiska nämnderna återuppbyggt sina egna förvaltningar – med ekonomi- och personalfunktioner. Umeå kommun är alltså tillbaka på ruta ett. Därmed är också revirtänkandet är tillbaka.

 

5. Vänsterpartiets slängde pengarna i sjön – för att straffa S
Vänsterpartiet hjälpte alltså de borgerliga att förstöra den kommungemensamma förvaltningen. Detta raserade nästa tio års arbete. De var sura på (S) och straffade därför … umeborna. Kom ihåg att Vänsterpartiet var med om att slänga mellan 300-500 miljoner i sjön, varje år, då detta parti nu ständigt förespråkar skattehöjningar. V har nämligen inget val bättre val än ständiga skattehöjningar sedan de, på ett obeskrivligt ansvarslöst sätt, hjälpte Moderaterna och de övriga borgerliga partierna att skrota den kommungemensamma förvaltningen. V bidrog därför även till att det tillbakaträngda revirtänkandet återkom! Med full kraft.

 

6. Socialtjänstens brister
Socialtjänsten har utsatts för hård kritik.
En arbetsmiljöbeskrivning som kommunen själv beställt 2020 visade på ett auktoritärt ledarskap, repressalier och en tystnadskultur inom socialtjänsten. Dessa problem har sedan bekräftats av granskningar av media och i skrivelser från tidigare anställda. Inom verksamheten ”Barn och Unga” valde 27 socialsekreterare att inte arbeta med myndighetsutövning under 2021. De slutade, tog ledigt, o s v. Tyvärr har de ansvariga politikerna i Individ- och familjenämnden inte visat sig vara situationen vuxen. Men, som vi kunnat läsa om under de senaste veckorna, finns allvarliga problemen när det gäller arbetsorganisationen även inom äldreomsorgen och skolan. Problem finns, mer eller mindre, inom hela Umeå kommuns organisation.

Arbetarpartiet (AP) vill i dagsläget varken ha skattehöjningar eller skattesänkningar. Vi vill diskutera hur vi ska få ut mer för de drygt tio miljarder som vi satsar på Umeå kommuns verksamheter, i form av skattemedel (85 % kommunala, 15 % statliga) varje år.

 

Avrundning
AP vill komma tillrätta med de problemen som skapas av en odemokratisk arbetsorganisation med ett auktoritärt ledarskap som tystar personalen och hämmar deras kreativitet genom repressalier. Detta skapar lidande hos brukarna, deras anhöriga och hos väldigt många kommunanställda. Det gör även att Umeå kommun förlorar hundratals miljoner i form av ineffektivt använda skattemedel.

De högsta chefernas och politikernas auktoritära revirtänkande måste brytas.

Och vi måste börja detta reformarbete med att låta en extern revisionsbyrå genomföra en oberoende granskning av problemen inom socialtjänsten.

 

Oavsett hur du
röstar till riksdagen – rösta
Arbetarpartiet i valet till Umeå
kommun och Regionen. Ska du sedan
bidra till verklig förändring krävs
att du även engagerar dig de
1460 dagarna fram till
nästa val 2026.

12 kommentarer

Socialtjänsten i Umeå var INTE ansluten till ”placeringsstödet”. Andreas Lundgren LJÖG för bl a Umeås föräldrar. Avgå Lundgren

Av , , 19 kommentarer 97

Arbetarpartiet anser
att det krävs en förändring av
socialtjänstens högsta ledning i Umeå
både på chefs- och politisk nivå.
Detta är ett skäl att rösta på AP
i kommunvalet den 11 sept.
Det finns fler skäl.
_     _     _     _     _

 

1. Bottennapp för socialtjänstens ledning
Tyvärr är det nu bekräftat – från två håll. Umeå kommuns socialtjänst var inte anslutet till den livsviktiga tjänsten ”Placeringsstöd HVB och stödboenden” då frågan diskuterades under mötet med Umeå kommunfullmäktige i måndags (29/8).

 

2. Två av varandra oberoende källor
Idag ons 31 aug har Arbetarpartiets Davis Kaza fått detta bekräftat – även från ansvarigt håll i Umeå kommun! Se skärmdump i slutet av detta blogginlägg.

Alla som följer denna blogg vet att enheten Placeringsstöd på IVO redan för två dagar sedan uppgav att Umeå kommuns socialtjänst inte var anslutna till tjänsten ”Placeringsstöd HVB och stödboenden”. Se skärmdump längst ned i mitt blogginlägg den 29 aug.

Dessa båda, av varandra oberoende, källor måste tillsammans anses vara helt tillförlitliga. Detta betyder alltså att socialtjänsten i Umeå kommun inte var anslutna till den livsviktiga tjänsten ”Placeringsstöd HVB och stödboenden” då frågan diskuterades under mötet med Umeå kommunfullmäktige i måndags.

 

3. Andreas Lundgren besvarade AP:s interpellation med en lögn
I måndags ljög Lundgren med berått mod alla rakt i ansiktet. Lundgren kan inte gömma sig bakom att han blivit felinformerad. Som ordförande i den politiska nämnd som ansvarar för socialtjänsten i Umeå har han, naturligtvis, samma möjlighet som Arbetarpartiet att ta reda på hur det verkligen förhåller sig.

Den tragiska sanningen är alltså att socialtjänsten i Umeå kommun – då de har placerat barn och ungdomar i bland annat HVB-hem –  inte har haft all tillgänglig information om ifall dessa HVB-hem var destruktiva eller direkt livsfarliga!

Det är detta som svaret från IVO, och nu även svaret från Umeå kommun, visar.

Det var också detta som Andreas Lundgren försökte dölja – både i sitt skriftliga svar på Arbetarpartiets interpellation och under den muntliga debatten kring våra frågor (om ifall socialtjänsten i Umeå var ansluten till placeringsstödet, eller inte) i Umeå kommunfullmäktige.

Lundgrens aggressivitet under debatten i fullmäktige understryker den desperation som sannolikt bidragit till hans lögn.

 

4. Det värsta är dock följande:
Placeringarna av barn och ungdomar har skett utan all tillgänglig information! Jag upprepar vad jag skrivit tidigare: Placeringar på vissa HVB-hem kan vara destruktiva – eller direkt livsfarliga!

Det fanns minst två faktorer som borde ha varnat (om inte Andreas Lundgren så i alla fall hans partikamrater) socialdemokraterna om att något inte stod rätt till. Dessa faktorer är:
a) Den kritik som revisorerna riktat mot nämnden / socialtjänsten för bristande uppföljning av placeringar på HVB-hem både 2017 och 2021. Det uppseendeväckande här är att kritiken mot socialtjänsten 2017 kvarstod hela fyra (4) år senare!
b) Det faktum att KD:s representant i Individ- och familjenämnden inte hade kännedom om något placeringsstöd.

 

5. Andreas Lundgren borde avgå
a) Under hans ledning har inte Individ- och familjenämnden åtgärdat revisionens kritik för bristande uppföljning av placeringar av barn och ungdomar på HVB-hem – trots att det gått fyra år,
b) Han har visat att han inte kan hantera chefer som agerar oförsvarligt ansvarslöst,
c) Lundgren har inte sett till att all information i form av ”IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden” funnits tillgänglig trots att denna kan utgöra skillnad mellan liv och död,
d) Slutligen ljuger Lundgren om detta: Han ljuger inför den politiska nämnd han är ordförande för, inför fullmäktiges ledamöter, inför media, inför föräldrarna till de placerade barnen och ungdomarna samt inför sina partikamrater inom (S).

Men det värsta, det vill jag understryka, är alltså att all tillgänglig informationen inte funnits då placeringarna har skett. Återigen: Det handlar om livsviktig information. SVT:s kartläggning visade att det på många av HVB-hemmen förekom:
a) att alkohol och droger flödade – mer eller mindre fritt,
b) att flickor prostituerade sig – alltför ofta utan att personal ingrep eller informerade socialtjänsten i hemkommunen,
c) att personalen agerade brutalt – exempelvis genom att brotta ned barn på golvet eller sätta ett knä i ryggen på dem,
d) att kollektiva bestraffningar förekom – bland annat i form av hot och isolering av barn.

Kommentar: Det är placeringsstödet som ska varna socialtjänsten – exempelvis i Umeå – om missförhållanden på olika HVB-hem. Detta så att barn och ungdomar (vissa tvångsomhändertagna) inte placeras på destruktiva och direkt farliga HVB-hem. Och som alla förstår är detta en fråga om liv eller död.

Avgå Lundgren!

 

PS.  Skulle Andreas Lundgren – eller någon som agerar springpojke eller springflicka åt honom – försöka utsätta någon identifierbar kommunanställd för repressalier, då kommer detta att uppmärksammas. DS

 

 

 

 

Arbetarpartiet anser
att det krävs en förändring av
socialtjänstens högsta ledning i Umeå
både på chefs- och politisk nivå.
Detta är ett skäl att rösta på AP
i kommunvalet den 11 sept.
Det finns fler skäl.

19 kommentarer

Ljög Andreas Lundgren (S) på dagens fullmäktige? Saknar socialtjänsten placeringsstöd som varnar för HVB-hem med prostitution, droger o. våld?

Av , , 19 kommentarer 98

Arbetarpartiet anser
att det krävs en förändring av
socialtjänstens högsta ledning i Umeå
både på chefs- och politisk nivå.
Detta är ett skäl att rösta på AP
i kommunvalet den 11 sept.
Det finns fler skäl.
_     _     _     _     _

 

1. Ljög Andreas Lundgren (S) rakt ut på dagens möte med Umeå kommunfullmäktige?
Frågan om Lundgren ljög för ledamöterna i kommunfullmäktige, media och alla andra måste ställas efter det skriftliga besked som Arbetarpartiets Davis Kaza fått, denna morgon (29/8), från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) klockan 11.18.

Klockslaget har betydelse i sammanhanget.

Davis Kaza är gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige. Under måndagens (29/8) interpellationsdebatt frågade han, bland annat, Andreas Lundgren om ifall socialtjänsten i Umeå har tillgång till det så viktiga placeringsstödet. Lundgrens svarade JA på denna fråga. Socialtjänsten i Umeå har tillgång till placeringsstödet.

Vi hoppas alla att så är fallet.

 

2. Men Arbetarpartiets gruppledare, som hade skrivit till IVO och frågat om just detta, fick efter debatten mellan honom och Andreas Lundgren ett skriftligt svar – i form av ett mail – från IVO. Mailet kom klockan 11.18. Jag ska redogöra för IVO:s svar genom att nedan citera exakt vad som stod i mailet:

”Vi kan bekräfta att Umeå kommun inte har frilistat sig / anslutit sig till placeringsstödet.

Med vänliga hälsningar

Placeringsstödet”

Se skärmdump efter texten i blogginlägget.

Kommentar: Enligt svaret från IVO har alltså Umeå kommun inte tillgång till placeringsstödet!  Stämmer uppgiften från IVO är det verkligen uppseendeväckande. Och det på två sätt:
a) det utsätter barn och ungdomar – som socialtjänsten i Umeå placerar på HVB-hem – för oacceptabla risker,
b) lögnen i sig själv – uttalad av Andreas Lundgren!

 

3. Varför är placeringsstödet så viktigt?
Därför att kommunerna i Sverige placerar tvångsomhändertagna ungdomar och barn på bland annat HVB-hem (hem för vård eller boende). Umeå är en av de kommuner som placerar många ungdomar och barn på HVB-hem. Tyvärr förekommer alltför ofta väldiga missförhållanden på dessa. De senaste åren har en rad granskningar visat på just detta. Under 2019 fick en femtedel av de ca 1000 HVB-hem som då fanns kritik från den statliga myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

En granskning som SVT gjorde i slutet av 2020 visade att det på många av HVB-hemmen förekom:
a) att alkohol och droger flödade – mer eller mindre fritt,
b) att flickor prostituerade sig – alltför ofta utan att personal ingrep eller informerade socialtjänsten i hemkommunen,
c) att personalen agerade brutalt – exempelvis genom att brotta ned barn på golvet eller sätta ett knä i ryggen på dem,
d) att kollektiva bestraffningar förekom – bland annat i form av hot och isolering av barn.

Kommentar: Det är placeringsstödet som ska varna socialtjänsten – exempelvis i Umeå – om missförhållanden på olika HVB-hem. Detta så att tvångsomhändertagna inte placeras på destruktiva och direkt farliga HVB-hem. Som alla förstår är detta en fråga om liv eller död.

 

4. Om Placeringsstödet på IVO har rätt så ljuger Andreas Lundgren. Men, det finns utrymme för missförstånd. Och, återigen, vi hoppas alla att socialtjänsten i Umeå verkligen har tillgång till, och arbetar utifrån, placeringsstödet. Men svaret från IVO till Davis Kaza kastar onekligen en mörk skugga över Andreas Lundgrens påstående om att socialtjänsten i Umeå kommun verkligen har tillgång till placeringsstödet. Svaret från IVO till Davis Kaza innebär att Andreas Lundgren har en del att förklara.

Frågan måste alltså ställas:
Ljög Andreas Lundgren övriga ledamöter, media och alla andra rakt i ansiktet under morgonens debatt i Umeå kommunfullmäktige?
Eller finns det någon annan förklaring till att IVO ger ett annat besked än Andreas Lundgren?

Det duger inte med tystnad från Andreas Lundgrens sida.

 

5. De tidiga nyheterna idag, måndag 29 augusti, berättade om vad som hänt på ett ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS hem). En anställd uppges ha haft en relation med en tonåring som tvångsvårdades på SiS -boendet i fråga. Uppgiften är tyvärr inte den första i sitt slag.

I en rapport, som publicerades i juni 2020, berättas bland annat om både sexuella och andra övergrepp på ungdomar som begås av personal på olika SiS hem. Rapporten innehåller exempel på hur det som ska vara vård dels kan innebära att intagna ungdomar erbjuds droger och cigaretter i utbyte mot sex, dels att intagna ungdomarna utsätts för övergrepp som även innefattar våldtäkter.

Rapporten visade att både tjejer och killar utsattes för övergrepp.

___          ___          ___

 

Skärmdump

Arbetarpartiet anser
att det krävs en förändring av
socialtjänstens högsta ledning i Umeå
både på chefs- och politisk nivå.
Detta är ett skäl att rösta på AP
i kommunvalet den 11 sept.
Det finns fler skäl.

 

 

 

19 kommentarer

En insider-rapport om Arbetarpartiets valarbete. ”OAVSETT vad du röstar på i riksdagen – Rösta på Arbetarpartiet i valet till Umeå kommunfullmäktige”

Av , , 4 kommentarer 57

Jag måste skriva ett
sjätte inlägg om bristerna inom
ledningen för socialtjänsten i Umeå.
Men inte idag. Idag skriver jag om alla våra
medlemmar, och andra, som hjälpt oss
i konkurrensen i valet mot
de stora drakarna i
riksdagen.
___          ___          ___

 

Ingress
Vårt viktigaste budskap från och med idag lördag 27 augusti – och fram till och med valdagen söndag 11 sept – lyder på detta sätt: ”Rösta på Arbetarpartiet (AP) i valen till Umeå kommunfullmäktige och Regionen – oavsett vad du röstar på till riksdagen”.
Förutom att stödja AP genom din röst – kan du även hjälpa partiet genom att föra fram budskapet ovan till familj, vänner och arbetskamrater.

 

Del ett
Denna helg delar vi ut vårt valmaterial till 23 000 hushåll. Post Nord ”delar ut” till 3 000 av dessa – vilket kostar 10 000 kronor. Vi måste använda Post Nord på vissa områden. Det handlar om att vi inte, längre, kommer in i vissa trappuppgångar på grund av att AB Bostaden och övriga fastighetsägare har satt lås (kod eller blipp) på ett antal dörrar till våra bästa områden väljarmässigt sett. Som tur var gav två tidigare medlemmar Arbetarpartiet en gåva på 10 000 kronor förra veckan. Dessa pengar kom väl till pass just nu.

I övrigt: Vi är 72 personer som tillsammans delar ut 15 000 ex. av vårt valmaterial denna helg. Det blir totalt 18 000 ex. På måndag har vi 5 000 ex. kvar att dela ut. Det klarar vi – fast du som vill hjälpa till är välkommen att göra detta. Ring bara vår partilokal.

Vanligtvis brukar vi vara hela 90 utdelare, medlemmar och sympatisörer, som tillsammans hjälps åt att dela ut Umebladet till mellan 23 – 25 000. Men på grund av allt annat valarbete hann vi inte ringa och fråga lika många som vanligt (för att få ihop cirka 90 utdelare brukar vi ringa och fråga hela 150 personer).

 

Del två
Du kan även hjälpa Arbetarpartiet med ytterligare två saker:
a) Dela ut valsedlar på valdagen söndag 11 september – ring partilokalen 19 47 35 / 19 47 34,
b) Förtidsrösta. Alla som ska hjälpa till på valdagen måste förtidsrösta – men jag uppmanar också alla andra av våra väljare att förtidsrösta. I omicrontider kan alla bli sjuka (även på valdagen) – och vi behöver varje röst för att kunna göra skillnad. Varje röst.

 

Del tre
Några kommentarer valrörelsen hittills:
– Aldrig har riksdagspartierna lovat så mycket – i så många utspel. Men C och V riskerar att blockera varandra. Detsamma gäller för SD och L. Utspelen från Socialdemokraterna och Moderaterna handlar därför inte längre om löften, utan om ”målsättningar”. Och som förhandlingarna efter de två föregående valen (2014 och 2018) visar, har målsättningar väldigt lätt att försvinna. För alla partier.

– Arbetarpartiet (AP) anser att den politik som båda riksdagsblocken står för måste bekämpas. Det block som leds av Ulf (M) Kristersson bekämpas med valsedeln. Låt mig förtydliga: Rösta emot det block som leds av M+SD.
Det block som leds av Magdalena (S) Andersson bekämpas på arbetsplatser och i fackföreningar genom förberedelser för demonstrationer och strejk, mot den högerpolitik som S och C kommer att fortsätta att bedriva efter valet. Om detta block vinner.

– AP uppmanar dig alltså att rösta. Röstskolk eller blankröstning innebär att inte våga se verkligheten i ansiktet. Den som vågar se verkligheten i ansiktet förstår att det inte längre finns något riksdagsparti som, likt en snäll ombudsman på 1960-talet, kommer att ordna livet åt dig och åt alla andra. Den tiden är borta med vinden.

 

Avrundning
Det går 1461 dagar mellan valen. Idag räcker det inte med att vara aktiv endast under en av alla dessa dagar – valdagen. Idag måste du även engagera dig under (många) av de 1460 dagarna mellan valen.
Slutsats ett: Bekämpa den knegar-fientliga politik som det M+SD-ledda blocket står för genom att rösta emot detta alternativ i riksdagsvalet. Du väljer naturligtvis ett annat partis valsedel som instrument – röstskolka inte och blankrösta inte.
Slutsats två: Börja förbereda en strejk mot det S+C-ledda blockets knegarfientliga politik – redan dagen efter valet.
Det handlar om att bekämpa den politik som båda blocken står för – fast med olika medel (valsedeln samt genom andra protester).

Till sist: ”Rösta på Arbetarpartiet i valen till Umeå kommunfullmäktige och Regionen – oavsett vad du röstar på till riksdagen”.

 

// Tack för Din hjälp,
Jan  Lennart  Hägglund,
ordförande Arbetarpartiet (AP)

 

Jag måste skriva ett
sjätte inlägg om bristerna inom
ledningen för socialtjänsten i Umeå.
Men inte idag. Idag skriver jag om alla våra
medlemmar, och andra, som hjälpt oss
i konkurrensen i valet mot
de stora drakarna i
riksdagen.

4 kommentarer

Del 5. Varför har inte socialtjänsten i Umeå kopplat upp sig mot registret som varnar för HVB-hem där droger, prostitution och våld förekommer?

Av , , 2 kommentarer 71

Här följer ett femte
inlägg
om de brister som
framkommit inom
socialtjänstens
högsta ledning i Umeå, på både högsta
politiska- och chefsnivå.
Ett sjätte följer!
___________________

 

Ingress
Varför har inte kommunen / socialtjänsten kopplat upp sig mot varningsregistret? De senaste åren har en rad granskningar visat på allvarliga brister på s.k. HVB-hem (hem för vård eller boende) runt om i Sverige. Under 2019 fick en femtedel av de ca 1000 HVB-hem som då fanns i Sverige kritik från den statliga myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

 

Del ett
I en granskning som SVT gjorde i slutet av 2020 framkom att på många HVB-hem:
a) flödade alkohol och droger mer eller mindre fritt,
b) prostituerade sig flickor – alltför ofta utan att personal ingrep eller informerade socialtjänsten i hemkommunen,
c) agerade personalen brutalt exempelvis genom att brotta ned barn på golvet eller sätta ett knä i ryggen på dem,
d) förekom det kollektiva bestraffningar – exempelvis i form av hot och isolering av barn.

 

Del två
Dessa ytterst allvarliga avslöjanden föranledde regeringen att ge IVO i uppdrag att upprätta ett nationellt register över HVB-hem, stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem. Syftet med detta nationella register var att (citat):”stärka kommunernas kännedom om en viss verksamhet innan placering, för att exempelvis undvika att barn och unga placeras där det tidigare framkommit missförhållanden”.

 

Del tre
Sedan den 2 maj i år har IVO infört en e-tjänst. Denna ska utgöra ett stöd för kommunerna / socialtjänsten i deras arbete med placeringar av barn och unga. E-tjänsten kallas ”IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden”. Och återigen: Syftet med detta nationella register är att ”stärka kommunernas kännedom om en viss verksamhet innan placering, för att exempelvis undvika att barn och unga placeras där det tidigare framkommit missförhållanden”.

 

Del fyra
I somras hade ett 40-tal kommuner anslutit sig till denna utomordentliga e-tjänst samtidigt som ytterligare 18 kommuner hade visat intresse. Detta enligt IVO. Bland de kommuner som har anslutit sig finns Sundsvall och Örnsköldsvik – men inte Umeå!

Detta trots att Umeå lägger ut stora summor på placeringar i HVB-hem och i stödboenden för barn och unga – även i förhållande till andra jämförbara kommuner (VK 24/6-20). Men, detta varningssystem handlar naturligtvis om så mycket mer än kronor och ören. Det kan handla om liv eller död.

 

Del fem
Så sent som den 19 augusti hade fortfarande inte Umeå kommun / socialtjänsten anslutit sig till den e-tjänst som kan varna för, mycket, olämpliga placering av barn och unga. Återigen: Det handlar om bland annat HVB-hem där placerade barn och ungdomar har prostituerat sig; där det förekommer alkohol och droger; där personal agerar brutalt och där det förekommit kollektiva bestraffningar i form av hot och isolering av barn.

 

Avslutning
Mot denna bakgrund måste följande frågor ställas – om och om igen:

1. Varför har inte Umeå kommun / socialtjänsten anslutit sig till IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden?

2. Finns det planer på att ansluta Umeå kommun / socialtjänsten till detta varningsregister,

3. Om så är fallet: NÄR kommer Umeå kommun / socialtjänsten ansluta sig till IVO:s placeringsstöd HVB och stödboenden?

_____               _____               _____

 

Detta var det femte inlägget
om Umeås socialtjänst.
Jag måste skriva
ett sjätte.

2 kommentarer

Ingen koranbränning – inget våld. Paludans nederlag berodde på AKTIVA insatser av många. Dessa förtjänar ett erkännande!

Av , , 8 kommentarer 73

Jag återkommer med det avslutande
blogginlägget om socialtjänsten –
nu när vi har slagit tillbaka
Paludans ”invasion”.

 

Ingress
Högerextremisten Rasmus Paludan misslyckades i Umeå. Han uppfattade, sannolikt genom sina kontakter lokalt, att det inte var läge att bränna Koranen – eller att hälla urin och grisblod på densamma. Det var nämligen för att göra precis detta som högerextremisten från Danmark hade sökt tillstånd. Och dessutom intill en av Umeås två moskéer!

Rasmus Paludan led ett nederlag i Umeå. Men hans nederlag kom inte av sig själv. Det är många som har bidragit till hans nederlag genom ett gediget förarbete.

 

Del ett
Polisen. Jag fick höra att Rasmus Paludan skulle komma till Umeå i mitten av veckan. Från olika håll. Jag insåg att han skulle beviljas ett polistillstånd. Sådan är lagen. Men det som polisen, naturligtvis, inte behöver göra är att bevilja Paludan ett tillstånd intill någon av de två moskéerna eller på Renmarks- eller Rådhustorget. Paludan kan anvisas en mindre central plats. Ett av flera skäl till att det aldrig, hittills, spårat ur i Göteborg (till skillnad från på en rad andra orter) beror på att polisen i Göteborg inte har hänvisat Paludan till de platser där högerextremisten helst velat vara.

Då jag kontaktade polisen i Umeå fick jag klart för mig att de tänkte i just dessa banor. Jag ska återkomma till detta.

 

Del två
Civilpersoner. En annan som kontaktat mig om Paludans s.k. ”valturné” till Umeå, via e-mail, var en kvinna som var orolig för vad som kunde hända i stan. Hon ville veta vad som kunde göras i syfte att förebygga det som hänt på andra orter. Detta motiverade mig att presentera en plan för henne som jag först stämde av med en integrationspolis som jag känner. Kvinnans e-mail fick mig alltså att vara på tårna. Jag är därför skyldig henne ett stort tack. Jag hade även kontakt med en muslimsk man från Palestina för att bolla idéer inför Paludans besök. Denna kontakt var också mycket värdefull.

Under måndagen talade jag också med en ungdomsledare från Ersboda. Denne förstod planen och höll med. Själv skulle han dra sitt strå till stacken. På bilderna från Paludans möte såg jag att han höll ord. Här skedde den, troligtvis, viktigaste enskilda insatsen. Very, very good.

 

Del tre
Min egen plan gick ut på två saker: a) att kolla att polisen i Umeå arbetade på samma sätt som i Göteborg, b) att arrangera ett möte som gick ut på att dra folk BORT FRÅN PALUDAN.

Det man absolut inte ska göra är att dra samman folk i syfte att ”stoppa Paludan”. Den typen av manifestationer är nämligen exakt vad Paludan vill ha. När den första stenen kommer genom luften i riktning mot Paludan, och när de första poliserna skadas – då har Paludan segrat. Därför ska manifestationerna syfta till att dra folk till ett annat ställe (fast vid samma tidpunkt) som då Paludan planerat att bränna Koranen.

Vissa har tidigare agerat ”nyttiga idioter” åt Paludan. De har dragit folk till högerextremistens framträdanden och därmed bidragit till det våld och kaos som Paludan är ute efter att skapa.

 

Del fyra
Moskéerna. Under lördag eftermiddag kontaktade jag en rad personer. Två av dessa var representanter för Umeås två moskéer. Dessa berättade att de rekommenderat sina medlemmar att stanna hemma, eller komma till moskén, men inte gå till Paludans möte. Detta var riktigt bra. Vid den tidpunkten framstod det, i lokala media, som om det var oklart OM Paludan skulle få något tillstånd. Detta var bra. Men det var egentligen aldrig oklart. Däremot var det utmärkt att tid och plats kom ut sent. Jag ska återkomma till detta.

Återigen: Det var bra av moskéerna att uppmanade sina medlemmar att hålla sig borta från högerextremisten Paludan.

 

Del fem
Föreningar, företag och privatpersoner. Även ”Vän i Umeå” hade ett matnyttigt möte i Broparken – också det i syfte att dra folk bort från Paludans politiska tillställning. Detta var ju exakt vad jag hade planerat – vid Ålidhems centrum 17.30. Jag fick klart besked för manifestationen mycket sent. Det var inte många timmar mellan tillstånd och möte. Polisens dator fungerade inte så tillståndet dröjde. Apropå polisen: Det var bra gjort av polisen att fundera, extra länge, på precis VAR Paludan skulle få tala. Beskedet kom inte media tillhanda förrän vid tio-tiden på måndagens förmiddag. Ibland krävs det att man funderar in i det sista.

Tillbaka till Ålidhem. Trots den sena starten kom det cirka 40 personer – som fast publik – samt ett 30-tal som passerade förbi under mötets gång och som stannade till för att lyssna en stund.

Det var flera personer som, spontant, tog den erbjudna mikrofonen och talade om vikten av att slå vakt om både religionsfrihet, yttrandefrihet och ömsesidig respekt – mot rasism. Både muslimer och icke-muslimer. Både ”Raggare mot rasism” och andra mot rasism. En ljudanläggning behöver el. För detta stod en av de lokala restaurangerna. Ett stort tack.

Det kändes verkligt bra att kunna bidra till att högerextremisten Paludan misslyckades här i Umeå. Jag vill tacka er som kom till Ålidhems centrum – och särskilt ni som stannade kvar och fortsatte samtalet efteråt.

 

Avslutning
Det var inte självklart att Paludan skulle misslyckas i Umeå. Denna kommun är inte bättre än andra. Även här har bilar brunnit. För de som glömt vill jag påminna att bilar har brunnit i Holmsund, på Klintvägen, Mariehem, Ersboda och Ålidhem. I skrivande stund är det oklart vad som hände i natt på Tomtebo. Även i Umeå finns hetsporrar beredda att ta till våld. Vissa av oss minns 90-talet.

Rasmus Paludan misslyckades i Umeå. Men detta berodde på en rad AKTIVA insatser – både från privatpersoner, moskéer och föreningar.

 

Jag återkommer alltså med ett
avslutande
blogginlägg
om socialtjänsten nu

när Paludans
”invasion”
är över.
För denna gång?

8 kommentarer

Manifestation 17.30 på Ålidhems centrum ”Umebor för religionsfrihet, yttrandefrihet och ömsesidig respekt-mot rasism”. Viktigt att Du kommer

Av , , 6 kommentarer 66

Käre läsare.

* Du kan göra en insats idag måndag den 22 augusti 17.30. Detta genom att sluta upp på manifestationen ”Umebor för religionsfrihet, yttrandefrihet och ömsesidig respekt – mot rasism”.
Platsen blir Ålidhems centrum – framsidan.

Det finns två syften med manifestationen ”Umebor för religionsfrihet, yttrandefrihet och ömsesidig respekt – mot rasism”:
1. Dra bort uppmärksamheten från Rasmus Paludans manifestation,
2. Försvara religionsfriheten och yttrandefriheten samt visa en ömsesidig respekt och inte rasism i en svår situation.

* Högerextremisten Rasmus Paludan utgör hotet. Han har lyckat i sitt uppsåt att skapa kaos och tumult samt så splittring och hat på flera orter. Paludans metod går ut på att bränna Koranen. För att göra sitt agerande ännu mer provokativt har han, i sin ansökan, även berättat att han kanske kommer att använda sig av både urin och grisblod. Allt för att förnedra de som tror på islam. Genom att spela ut yttrandefriheten mot religionsfriheten vill högerextremisten skapa hat och splittring, kaos och tumult.

Vi umebor måste hålla ihop i detta läge. Vi får inte låta Rasmus Paludan spela ut oss mot varandra.

* Därför har jag tagit initiativ till manifestationen ”Umebor för religionsfrihet, yttrandefrihet och ömsesidig respekt – mot rasism”. Tanken är att vi umebor ska visa upp ett beteende som utgör raka motsatsen till Rasmus Paludans eget beteende samt till det beteende som han vill provocera fram hos andra – något som han tyvärr har lyckats med vid en rad tillfällen.

* Dessa upprepade provokationer utgör själva kärnan i Rasmus Paludans valkampanj. Denne högerextremist kandiderar nämligen till den svenska riksdagen! Paludan vill, genom att spela på de mest primitiva strömningarna, vinna väljare. Detta är hans taktik.

 

Kommentar
Jag hoppas att du som läser detta förstår vikten av att sluta upp. Hjälp till i försvaret av ett civiliserat beteende. Kom själv och ta med med dig så många som du kan.
Ålidhems centrum
17.30.

Kom inte sent.

Arrangör: Jan Hägglund

6 kommentarer