Etikett: åsiktsundersökning

Öppet brev till Baltic om er åsiktsundersökning

Av , , 4 kommentarer 12

I lördagens Folkbladet publicerade jag och min partikamrat Patrik Brännberg ett öppet brev till Balticgruppen. Här är det:

Vi skulle vilja veta till vad ni, i Balticgruppen, ska använda alla uppgifter till som ni samlar in från vissa utvalda umebor. Vi som skriver detta öppna brev tillhör, enligt uppgift, en utvald grupp av politiskt förtroendevalda, folk från media och universitetet samt hyresgäster som frågas ut om våra åsikter om främst Balticgruppen.

Bakgrund: i december ifjol blev en av oss blev uppringd av ett opinionsmätningsinstitut. Institutet presenterade sig med namn och angav att syftet med frågorna var att ta reda på vad olika personer tyckte om bostadsföretag. Sedan följde en grundlig utfrågning av vilka uppfattningar den uppringde hade om olika bostadsföretag. Eller, det var så det framstod i början. Men under utfrågningen blev det, stegvis, uppenbart att frågornas mål var att få reda på vad den utfrågade ansåg om just Balticgruppen.

Det visade sig också att det var Balticgruppen som hade beställt undersökningen.

Men detta stod inte klart vare sig före eller efter utfrågningen i december. Det var först efter att intervjun var avslutad, och när den utfrågade bad att få garantier för sin anonymitet samt undrade varför just han hade blivit utvald, som det framkom att beställaren av intervjun var Balticgruppen. Det framkom även att institutet fått 500 namn att ringa samt att målet var att nå 240 av dessa personer. Men om inte den utfrågade själv hade ställt frågor om anonymitet och urval skulle det aldrig ha framkommit att det var Baltic som tagit initiativet till utfrågningen.

Den 5 februari ringdes den andre av oss upp. Denna gång framgick det att det var Baltic som var beställare av undersökningen. Efter genomförd intervju ställde den uppringde själv frågor till institutet. Det framkom då att målgrupperna för intervjuerna var ”politiskt folkvalda, folk från media och universitetet samt hyresgäster”. Vi fick också veta att institutet hittills fått svar från 130 personer.

Som folkvalda till Umeå kommunfullmäktige är det vår uppfattning att vi ska göra vårt bästa för att vara tillgängliga: detta oavsett om det är elever från Strömbäck, gymnasieskolorna eller universiteten som ställer frågorna. Detsamma gäller för opinionsinstitut som vill veta vad vi har för uppfattningar om bostadsföretag.

Men utfrågningen ställer vissa frågor. Vi båda är offentliga representanter för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige. Vi utgör ännu inte fullmäktiges allra största parti. Ändå återfinns två av vårt partis representanter bland de hittills endast 130 svarande. Detta antyder inte, repeterar inte, att Balticgruppen sysslar med någon form av åsiktsregistrering. Men att två från vårt parti tillhör den lilla grupp som utfrågats antyder att utfrågningen verkar vara väldigt riktad till beslutsfattare och opinionsbildare.

Det står Baltic helt fritt att fråga vad sådana tycker. Men det hade känts betydligt bättre om utfrågning i december hade inletts med en fras som ”vi ringer på uppdrag av Balticgruppen för att ta reda på vad du tycker om Baltic i jämförelse med andra fastighetsägare”. För detta var vad vi båda uppfattade att intervjun egentligen handlade om. Återigen: För att detta brev ska få en korrekt balans vill vi återupprepa att den av oss som blev uppringd i februari fick veta att initiativet kom från Baltic.

Det vi nu skulle vilja veta är till vilket ändamål som ni, i Balticgruppen, ska använda alla uppgifter som ni fått av oss som ni frågat ut. Vi skulle också vilja veta hur ni gjort urvalet av de utfrågade samt hur många som utfrågats som fått veta att det är ni i Baltic som ligger bakom intervjun. I slutänden är ju folk inte mer anonyma än sitt telefonnummer, d v s inte anonym alls. Ni spelar en dominerande roll i den stadsomvandling som Umeå just nu genomgår. Det ni gör har därför ett allmänintresse.

Vi anser att ni i Balticgruppen bör besvara våra frågor.

4 kommentarer
Etiketter: , ,