Etikett: centerpartiet

För Arbetarpartiet är sjöns överlevnad viktigast

Av , , Bli först att kommentera 6

Mattias Larssons blogginlägg om Nydalasjön präglas tyvärr av samma okunnighet som hela debatten om sjön gjort hittills. Larsson, som representerar ett parti med ambitionen att vara Alliansens gröna röst, framhåller att den fördjupade översiktsplanen ”berör vattenkvaliteten i sjön rätt översiktligt”. Larsson har uppenbarligen varken läst eller ens lagt märke till den 46 sidor långa rapporten ”Kartläggning och utvärdering av närsaltstillflöde till Nydalasjön” som finns med som underlag till planen och som handlar just om vattenkvaliteten. Läs utredningen här.

 

Larsson föreslår ett framtida kontrollprogram för att säkerställa vattenkvalitén i sjön. Men ett sådant förslag finns redan i utredningen om vattenkvalitén – fast mycket skarpare än Larssons. Utredarna föreslår en modell med en s.k. ”fosforbudget”. Detta skulle innebära att kommunen, för varje åtgärd som ökar utsläppen av fosfor i sjön, måste vidta en åtgärd som minskar utsläppen lika mycket.

 

I rapporten framgår att redan fattade beslut innebär att snitthalten av fosfor beräknas stiga till 20 – 25 mikrogram/liter i sjön. Detta ligger omedelbart under gränsvärdet på 25 mikrogram. Men Kolbäcksleden och E4-rondellen ökar belastningen på sjön ytterligare. Dess ekosystem står och väger. Även en liten knuff i fel riktning kan leda till en katastrof med algblomning som i sin tur löser ut stora mängder fosfor ur bottensedimenten, vilket ger ännu värre algblomning osv. Risken för ett sådant scenario gör att antalet stugor måste begränsas.

 

Från Arbetarpartiets sida beklagar vi Centerpartiets ställningstagande när det gäller Nydalasjöns överlevnad. Det skulle nämligen vara bra om det hade funnits en ”grön röst” i Alliansen. Men tyvärr låter Centerpartiet i Umeå ”principen” om den privata äganderätten gå före sjöns överlevnad. De bokstavstrogna nyliberalerna i partiets nationella ledning måtte jubla.

 

Till sist: Mattias Larssons blogginlägg har rubriken ”Tänk om Jan Hägglund osv…”. Jag sitter visserligen i kommunfullmäktige för Arbetarpartiet. Men jag vill understryka att beslutet om att stödja S och V:s förslag om Nydalasjön har fattats av hela Arbetarpartiet. Detta efter att vi cirkulerat beslutsmaterial till våra medlemmar, diskuterat tillsammans och sedan gemensamt beslutat på våra partiföreningars möten. Arbetarpartiet är inget ”top-down”-parti. Hos oss har alla medlemmar möjlighet att påverka de beslut som fattas i kommunfullmäktige. Det kan vara bra för er riksdagspartier att känna till detta.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,