Etikett: demokrati

Varför är budgethandlingarna hemliga?

Av , , Bli först att kommentera 12

En demokratiskt sett ohållbar situation har uppstått. De senaste veckorna har präglats av en omfattande debatt i lokala medier kring diverse besparingsförslag rörande åren 2014-2015. Samtidigt kan inte alla delta i debatten på lika villkor. Detta eftersom att varken den absoluta majoriteten av kommunfullmäktiges ledamöter, eller umeborna, har tillgång till de förslag och den information som är utgångspunkt för debatten – dvs det icke offentliga underlag till budgeten som presenterats för budgetberedningen.

Detta gör att debatten, och möjligheten att delta i densamma, koncentreras till några få kommunalråd och företrädare som sitter i budgetberedningen samt till tidningen VK, som på något sätt fått tag på handlingarna.

Ett absurt exempel på detta är att fritidsnämndens ordförande, till VK (5 juni), inte vill besvara frågor om fritidsverksamheternas framtid med hänvisning till att han inte läst de handlingar som VK baserar sina frågor på. Media vet alltså mer om fritidsverksamheternas framtid än nämndsordföranden.

Andra exempel på den förvirrade situationen är att underlaget till budgetberedningen, som ju ska vara sekretessbelagt, citeras av kommunalråd från både höger och vänster när de behöver argument i debatten. I VK (8 juni) hänvisar kvartetten Ågren (m), Westerberg (fp), Larsson (C) och Kerr (kd) till skrivningar i budgetunderlaget om att nytillkomna statsbidrag bör användas 2015 – inte 2014. I VF (28 maj) avslöjar Tamara Spiric (v) att underlaget till budgeten innehåller ”130 miljoner som är önskemål från verksamheterna”.

Vi har alltså en politisk debatt, om en av de viktigaste framtidsfrågorna någonsin för Umeå kommun, där bara några få har tillgång till den information som är själva utgångspunkten för debatten. Delar av detta informationsövertag används sedan som argument i debatten. Ingen utomstående kan kontrollera om de använda argumenten är korrekta eller ej. De partier, medier och umebor, som inte har grundinformationen, kan inte delta i debatten på lika villkor.

Enligt de signaler vi fått hittills kommer underlaget för budgeten att offentliggöras först någon gång till hösten. Detta innebär att den odemokratiska situationen, där några få har ett orimligt informationsövertag i den offentliga debatten, kan komma att fortlöpa i uppåt fem månader. 

Arbetarpartiets slutsats är att tjänstemannaunderlaget för budgeten måste offentliggöras snarast. Detta för att alla umebor, medier och partier ska kunna delta i debatten om Umeå kommuns ekonomiska läge. Allt annat vore en demokratisk skandal.

Om Vänsterpartister och Socialdemokrater i kommunledningen vägrar lämna ut materialet borde någon annan ställa upp och läcka underlaget till umeåborna. Personerna i budgetberedningen – eller VK – borde ta ansvaret och publicera den information som hittills varit hemlig. Demokratin i Umeå behöver sin egen Bradley Manning. Eller vad sägs om ett "VK-leaks". 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

För Arbetarpartiet är sjöns överlevnad viktigast

Av , , Bli först att kommentera 6

Mattias Larssons blogginlägg om Nydalasjön präglas tyvärr av samma okunnighet som hela debatten om sjön gjort hittills. Larsson, som representerar ett parti med ambitionen att vara Alliansens gröna röst, framhåller att den fördjupade översiktsplanen ”berör vattenkvaliteten i sjön rätt översiktligt”. Larsson har uppenbarligen varken läst eller ens lagt märke till den 46 sidor långa rapporten ”Kartläggning och utvärdering av närsaltstillflöde till Nydalasjön” som finns med som underlag till planen och som handlar just om vattenkvaliteten. Läs utredningen här.

 

Larsson föreslår ett framtida kontrollprogram för att säkerställa vattenkvalitén i sjön. Men ett sådant förslag finns redan i utredningen om vattenkvalitén – fast mycket skarpare än Larssons. Utredarna föreslår en modell med en s.k. ”fosforbudget”. Detta skulle innebära att kommunen, för varje åtgärd som ökar utsläppen av fosfor i sjön, måste vidta en åtgärd som minskar utsläppen lika mycket.

 

I rapporten framgår att redan fattade beslut innebär att snitthalten av fosfor beräknas stiga till 20 – 25 mikrogram/liter i sjön. Detta ligger omedelbart under gränsvärdet på 25 mikrogram. Men Kolbäcksleden och E4-rondellen ökar belastningen på sjön ytterligare. Dess ekosystem står och väger. Även en liten knuff i fel riktning kan leda till en katastrof med algblomning som i sin tur löser ut stora mängder fosfor ur bottensedimenten, vilket ger ännu värre algblomning osv. Risken för ett sådant scenario gör att antalet stugor måste begränsas.

 

Från Arbetarpartiets sida beklagar vi Centerpartiets ställningstagande när det gäller Nydalasjöns överlevnad. Det skulle nämligen vara bra om det hade funnits en ”grön röst” i Alliansen. Men tyvärr låter Centerpartiet i Umeå ”principen” om den privata äganderätten gå före sjöns överlevnad. De bokstavstrogna nyliberalerna i partiets nationella ledning måtte jubla.

 

Till sist: Mattias Larssons blogginlägg har rubriken ”Tänk om Jan Hägglund osv…”. Jag sitter visserligen i kommunfullmäktige för Arbetarpartiet. Men jag vill understryka att beslutet om att stödja S och V:s förslag om Nydalasjön har fattats av hela Arbetarpartiet. Detta efter att vi cirkulerat beslutsmaterial till våra medlemmar, diskuterat tillsammans och sedan gemensamt beslutat på våra partiföreningars möten. Arbetarpartiet är inget ”top-down”-parti. Hos oss har alla medlemmar möjlighet att påverka de beslut som fattas i kommunfullmäktige. Det kan vara bra för er riksdagspartier att känna till detta.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Umeås maktelit sa nej till folkomröstning om flytten av stadsbiblioteket

Av , , 1 kommentar 4

”Demokrati är en grundläggande värdering” brukar vi höra när det gäller länder långt borta. Men när kraven på demokratiskt inflytande hotar makthavarnas planer här hemma, blir det ett annat ljud i skällan. Flytten av stadsbiblioteket är ett exempel. Bakom flytten av biblioteket, och bygget av det nya kulturhuset, står nämligen Umeås politiska och ekonomiska elit. Den politiska eliten vill ha ett skrytprojekt att sola sig i när Umeå blir EU:s kulturhuvudstad 2014. Balticgruppen ser kommersiella möjligheter och vill bygga ett höghushotell mitt i kulturhuset samt en galleria/saluhall.

Umeborna, däremot, har inte tillfrågats. I valrörelsen lyste frågan om en flytt av stadsbiblioteket med sin frånvaro. Nuvarande Arbetarpartiet samt V, C och MP var tydliga motståndare. Holmlund och S svävade medvetet på målet. Då opinionsundersökningar dessutom visade att en stor majoritet av Umeborna var emot en flytt undvek tongivande partier – som S och M – frågan, och det blev ingen debatt om biblioteket i valrörelsen.

Men bara tre månader efter valet hade läget svängt. Totalt. V som gjort ett bra val, delvis tack vare sitt motstånd mot biblioteksflytten, gjorde upp med S. Å ena sidan fick Tamara Spiric (V) och hennes närmaste krets inflytelserika poster i styrelser och nämnder i kommunen. Å andra sidan planerade man det nya kulturhuset och flytten av stadsbiblioteket tillsammans med S. Tamara Spiric (V) sken som en sol när hon, som nyblivet kommunalråd, förklarade att hon tyvärr tvingats gå med på en flytt av stadsbiblioteket. Tamara lyste som sagt. Men de som röstat på V i kommunalvalet kunde känna sig dragna vid näsan.

Detta betyder att umeborna inte fått säga sitt om flytten. De har blivit svikna. Det var mot denna bakgrund som Arbetarpartiet föreslog att Umeå kommun skulle organisera en lokal folkomröstning – eller en lokal opinionsundersökning – i frågan. Detta självklara och demokratiska förslag mötte, föga överraskande, ett kompakt motstånd i fullmäktige.

Tomas Wennström (S) förklarade, med en bristande logik, att han ville flytta biblioteket… och att han därför var emot en folkomröstning. V hävdade, med samma logiska kullerbytta, att de varit tvingade att acceptera en flytt… och att de därför var emot en folkomröstning. C, som tidigare varit emot en flytt, sa att man nu ville flytta stadsbiblioteket ner till kajen och ha kvar en filial vid Vasaplan… och att man dessutom var emot en folkomröstning.

När det kom till kritan var partierna i kommunfullmäktige emot att få höra vad umeborna tyckte. Alla med sina egna hopsnickrade argument. Men varför denna ovilja gentemot demokratiskt inflytande? Svaret är enkelt. En folkomröstning skulle avslöja hur isolerad makteliten (den politiska, mediala och ekonomiska) är i denna fråga. Därmed skulle resultatet av en folkomröstning inte bara kunna stoppa flytten av biblioteket, utan också kunna sätta käppar i hjulet på den exempellösa exploateringen som är planerad av centrala Umeå. Och där finns både stora pengar och stor politisk prestige investerade.

Så det är med Umeås makthavare som med andra makthavare runt om i världen. Demokratiskt inflytande är bra … men bara så länge det passar in i den politiska, ekonomiska och mediala elitens planer. Därför blev det ingen folkomröstning om flytten av stadsbiblioteket i Umeå. Och ingen opinionsmätning heller.