Etikett: kårval

Morgondagens politiker måste lära sig demokrati redan i grundskolan

Av , , Bli först att kommentera 6

Arbetarpartiets studentförening varnade för att det var öppet för valfusk i årets kårval vid Umeå universitet. SVT Västerbottensnytt har nu avslöjat att så blivit fallet.

Uppgifterna bekräftades av en representant för Umeå Studentkår i SVT:s sändning. I SVT:s sändning intervjuades två studenter vars rätt att rösta hade använts av andra för att fuska i valet. I reportaget talades det om att ytterligare ett fall av fusk hade uppdagats och anmälts till studentkåren. Medlemmar i Arbetarpartiets studentförening har själva träffat fyra studenter som alla uppgivit att deras personnummer missbrukats genom valfusk.

Fem procent – oacceptabelt valfusk

Kårens valnämnd har sagt sig tolerera ett valfusk på upp till fem procent av de avgivna rösterna. Detta framkom i SVT-inslaget. Att acceptera ett valfusk som omfattar hela fem procent av antalet avgivna röster är helt oacceptabelt. Låt oss göra ett par jämförelser för att leda detta i bevis:

Fjolårets kårval. I detta val röstade 761 personer. 5 % av detta motsvarar 38 röster. Detta är fler röster än vad både Centerstudenter och Arbetarpartiet fick, var och en för sig. Dessa två partier fick ett mandat var – med 28 respektive 27 röster. Översatt till fjolårets val skulle detta kunna betyda följande: Ett nytt parti skulle kunna komma in i Umeå Studentkårs fullmäktige enbart via fuskröster. Den gräns som valnämden satt för fuskrösterna räcker nämligen med god marginal för att ta minst ett mandat i kårvalet. Kanske även två. Antalet fuskröster skulle också kunna betyda att ett parti som borde tagit plats i kårfullmäktige skulle riskera att hamna utanför – om en gräns på 5 % fusk tillåts.
Valen 2010. Hur skulle en 5 %-gräns för "acceptabelt valfusk" uppfattas i samband med ett riskdags- eller kommunalval? Efter valet 2010 genomfördes omval i Västra Götalands läns landsting på grund av felaktigheter som berörde 174 av ca 1 000 000 avlagda röster. I Örebro län genomfördes ett omval på grund av 17 felaktigt behandlade röster i en valkrets med 22 000 röstande. I varken Västra Götaland eller Örebro handlade det om något valfusk, utan om att det lilla antalet felaktigt behandlade rösterna riskerade påverka valresultatet. I Västra Götaland rörde det sig om 0,17 promille. I Örebro om 0,77 promille. Trots detta gjordes alltså båda valen om!

Mot bakgrund av dessa exempel anser jag att en 5 %-gräns för "acceptabelt valfusk" är, demokratiskt sett, fullständigt oacceptabelt, oavsett om det handlar om val till riksdag, landsting, kommun eller EU-parlamentet. Att acceptera en femprocentig gräns för vad som är "acceptabelt valfusk" vore att utmana det allmänna rättsmedvetandet. Både Olof Palme och Ulf Adelsohn startade sina karriärer inom studentpolitiken. Årets kårval vid Umeå universitet visar att morgondagens politiker måste lära sig demokrati – innan de hamnar på universitetet.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,