Etikett: Kulturhuvudstad

Finansieringen av Kulturhuvudstadsjippot

Av , , 1 kommentar 3

Denna interpellation (fråga) ställde mitt parti i kommunfullmäktige i måndags 29/8:

I VK den 22 juli kräver Lennart Holmlund ”klara besked om höstens planer för Kulturhuvudstadsprojektet.” Holmlunds oro gäller framför allt att de externa intäkterna till kulturhuvudstadsåret fortfarande är obefintliga.

Budgeten för K-14 projektet har 410 miljoner på utgiftssidan. Dessa 410 miljoner i utgifter motsvaras hittills av intäkter på ca 115 miljoner. (Ca 100 miljoner kommer från Umeå kommuns skattebetalare och 15 miljoner från EU:s skattebetalare). Knappt 300 miljoner saknas alltså.

Av detta underskott på 300 miljoner hoppas Umeå kommun att staten ska täcka ca 170 miljoner. Enligt VK (17/6 2010) har det statliga kulturrådet diskuterat två olika nivåer på det statliga stödet till K-14året: antingen en nivå motsvarande 30 % av totalbudgeten (dvs ca 125 miljoner) eller en nivå motsvarande kommunens egen insats (dvs ca 100 miljoner).

Om staten går in med 125 miljoner saknas fortfarande ca 175 miljoner i intäkter för att nå upp till de budgeterade 410 miljonerna. Detta motsvarar 42,7 % av hela budgeten.

I VK (22/7 2011) sägs att 50 av de saknade 175 miljonerna ska komma från näringslivet. Men mot bakgrund av de ekonomiska orosmoln som tornar upp sig vid horisonten, där bland annat Konjunkturinstitutet skrivit ned siffrorna för svensk tillväxt från ca 3 % till 2 %, måste möjligheterna till kultursponsring från näringslivet ha minskat avsevärt.

Det verkar finnas all anledning för umeborna att, precis som Lennart Holmlund, oroa sig för K-14 årets finansiering.

Med anledning av ovanstående undrar vi:

1. Finns några konkreta löften från näringslivet om sponsring av kulturhuvudstadsåret?
2. Finns några löften om pengar från andra instanser som exempelvis EU eller andra kommuner och landsting?
3. Ska ett eventuellt underskott för kulturhuvudstadsåret finansieras genom nedskärningar i programutbudet eller genom att Umeå kommun går in med ytterligare medel?
4. Hur kommer EU att reagera om nedskärningar i programutbudet motsvarande 40 % sker?

1 kommentar
Etiketter: ,