Etikett: val 2010

Umeås ungdomar protesterade mot lögnaktig rasism

Av , , 5 kommentarer 4

Sverigedemokraterna ljög om våldtäktsvåg orsakad av invandrare.

Sverigedemokraterna (SD) höll torgmöte på apberget i Umeå fredagen 27 aug. Ett motmöte ägde rum. Tre saker är speciella med detta motmöte.

FÖRST: Det visslas, och buas, visas fingrar och delas ut antirasistiskt material. Samtidigt har SD högt ljud som i längden inte någon orkar överrösta. SD förde alltså ut sitt budskap. Som består av tre lögner jag strax ska återkomma till.

SEDAN: det är INTE den närmast sörjande vänstersvansen som DOMINERAR motprotesten, även om naturligtvis också dessa ungdomar deltar. Motmötet domineras istället av helt NORMALA umeungdomar – vilket gläder en socialistisk veteran, som jag, nästan till tårar. Hur vet jag att det INTE är vänstersvansen som dominerar? Därför att "vänstern" inte dansar breakdance. Och på under denna protest mot SD dansades det breakdance – mot rasism!

SIST: Dominansen av vanliga ungdomar märks tyvärr inte i VK:s rapportering. VK verkar veta vad artikeln ska utmynna i – INNAN VK:s utsände kommit till platsen. Och det som ska stå i VK är att det var just det VANLIGA "vänsterbuset" som försökte hindra martyrerna i SD från att föra fram sitt budskap. Men sanningen är att det, förutom en dominans av helt vanliga ungdomar, OCKSÅ fanns ett TUNGT inslag av människor som, alldeles tysta, vände ryggen åt högerrasisterna. SD avbröt innan deras torgmötestid var slut. Då kunde vi alla, tillsammans, omedelbart genomföra ett torgmöte. SD ska aldrig få sista ordet.

Uppenbart såg VK:s utsände inte oss. Han hörde inte våra argument på mötet efter SD, riktat mot deras rasistiska lögner om invandrare och våldtäktsvåg.

Alltså: ett ytterst ringa antal, somliga hitresta ända från Göteborg, agerade, aktivt, för att anti-Sd-protesten skulle provocera fram ett polisingripande. Andra agerade för att alla skulle kunna uttrycka sin avsky mot rasisterna, men utan att mötet skulle sluta i tumult och i en martyrstämpel för SD. Det pågick en dragkamp under anti-sd-manifestationen. Bara en blind kunde ungå att se detta.

Efter att SD, med sin rasistiska högerpolitik, var klara hölls ett högljutt torgmöte. Detta var arrangerat av Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista. Där fick alla tala som ville tala – med reservationen för att tiden var begränsad. Själv slog jag hårt  mot SD:s tre punkter. Jag avslöjade a) ihåligheten i SD-kravet på hårdare straff, b) ihåligheten i SD-påståendet att de vill satsa mer på äldreomsorgen, c) ihåligheten i SD-påståendet att det finns en våldtäktsvåg i Sverige som beror på invandrarna.

Jag ska avsluta krönikan med att bemöta denna, sista och värsta, punkt. I detta stöder jag mig på SvD.se:s faktakoll:

1. Det finns inget  som talar för att det existerar en våldtäktsvåg i Sverige – just nu – som SD påstår (samtidigt anser jag naturligtvis att det är viktigt att göra allt som går för att stoppa de våldtäkter som sker). Bakgrund:

a) I Sverige innebär lagstiftningen att övergrepp klassificeras som våldtäkt, medan detta inte skulle ske i många andra länder. Särskilt efter en lagförändring i Sverige 2005. I Sverige anmäler kvinnor även sin partner för våldtäkt i större utsträckning än i många andra länder. 

b) invandrare diskrimineras, visar forskning, i nästan alla led i rättsprocessen. Detta  ger, med största sannolikhet, utslag även när det gäller kopplingen invandrare – våldtäkter. SD-påstående för att  2/3 av alla våldtäkter i Sverige skulle utföras av första och andra generationens invandrare finns det inga belägg för. 

Våldtäkter är ett fruktansvärt övergrepp och ett allvarligt brott. Och det sker för många sådana brott i Sverige. Men en del i kampen mot sexualbrottsligheten är att hålla sig till sanningen. Och det gör INTE SD. Istället begår SD ett grovt och våldsamt övergrepp på sanningen. Mycket som tyder på att SD:s hets mot invandrare, i denna fråga, utgör ett av detta högerpartis mest rasistiska utspel.

Bedrövligt av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att inte delta i protesten. De hade bara behövt vandra över Rådhustorget och greppa mikrofonen. Precis som andra gjorde. Men nej. Tur att Umeås ungdomar fattar bättre än S och V att det är NU det gäller. Inga rasister på Umeås gator. Eller i Umeå kommunfullmäktige.

Till sist: glöm aldrig hur Jimmie Åkesson, med flera, inom Sverigedemokraterna satt och sjöng: "skottet brann, blodet rann, Olof Palme han försvann". Om S håller sig för fina för att demonstrera med oss, och ungdomar i Umeå, varför då inte ordna ett eget anti-SD-möte? Orkeslöst och hållningslöst.

Jan Hägglund,

Rättvisepartiet Socialisternas Enhetslista

5 kommentarer
Etiketter: , ,