Vindkraftsmotstånd

Hemma i byn planeras det att byggas flertalet vindkraftverk, vi har fått en chans att etablera något som skulle kunna innebära en ljusglimt för byn. Det rör sig om 40 vinkraftverk om 90 meter så de kommer synas av alla i byn. Jag personligen blir glad när jag ser ett vindkraftverk för det innebär att mitt land inte behöver importera lika mycket kolkraft. Vindkraft tränger undan kolkraften vilket är bra. Ett vindkraftverk kan inte producera närmelsevis lika mycket energi som ett kärnkraftverk det behövs typ 10,000 stycken för att motsvara en reaktor, men det visar på en vilja till förändring vilket jag tycker Sverige är sinnebilden för. Vi vill inte sitta i Rysslands gas och oljebojjor utan vi producerar vår egen energi! Ett medvetet val som inte minst förra vintern bevisade vara klokt när ex. Bulgarien höll på att frysa ihäl.

Om man går tillbaka från global nivå till det lokala så finns det krafter som arbetar emot vindkraftsutbyggnaden i min hemby. Där väljer man ett vindkraftsfritt synfält före att markägare ska gynnas. Vad de inte tänker på är att de på så sätt aktivt väljer kolkraften före vindkraft.

Synd att missunsamhet och avundsjuka ska verka begränsande för miljövänligare el, endast eftersom markägare kan tjäna sig en krona genom att dessa verk placeras på deras marker. Det är en liten uppoffring det rör sig om. Är det någon läsare som varit med om vindkraftens effekter på sin hembygd kan du gärna kommentera. Eller om du har erfarenhet av missunsamma individer i liknande sammanhang… Hindra något positivt eftersom det finns andra som tjänar mer på den. Så kommer det alltid att vara, och det ger inte ett produktivt klimat lämpligt för utveckling.

 

Etiketter: , ,

6 kommentarer

 1. Tommy Streling

  I de kraftigt vattenkraftexploaterade norrlandskommunerna är de flesta nettoproducenter av energi. Gejmån, Klippen, Björkvattnet osv. Ransarn, Kultsjön, Malgomaj och Vojmsjön är några till. I spåren – avfolkning och ständigt pågående miljöförstöring. I Sverige ökar energiproduktionsöverskottet och vi har snart inte längre överföringskapacitet att exportera. I valet att bibehålla kärnkraft, ligger dock miljökuggen. ”Vad de inte tänker på är att de på så sätt aktivt väljer kolkraften före vindkraft” är struntprat, ett onödigt o trist sätt att ge folk dåligt samvete för att de värnar sin närmiljö

 2. Jimmy Lindberg

  Tack vare vattenkraften får min hemkommun åtskilliga miljoner kronor att stärka budgeten med. Bygdeavgiftsmedlet kallas det och uppgår till cirka 11 mkr/år. Att vi har avbefolkning beror på en samhällsmässig strukturförändring som pågått sen 50-talet, dessa pengar är viktiga för kommunen att stävja dessa effekter. Gällande överproduktion av elenergi kan jag bara säga att ditt statiska tänkande blockarer din förmåga att se klart. Varför tror du att vi kommer att använda lika mycket el om 20 år som idag? Med elektrifiering av tåg- och biltrafiken kommer förbrukning öka.Fossilt blir förnyelsebart

 3. Nisse

  Tack vare subventionen av vindkraft och miljöbränslen via elcertifikat så stiger energipriserna och priserna på massaved och flis. Förädling av skogsråvarorna blir omöjlig i Sverige. Sågverk och spånskivefabriker går i konkurs, nu senast ACB laminat utanför Östersund. Samma väg kommer massa och stålindustri att gå i takt med mer vindkraftssubventioner. Kärnkraften behövs för fortsatt välfärd.

 4. Tommy Streling

  Min poäng handlade om att det inte finns någon boende/invånare i Storumans kommun som ska känna några skyldigheter eller ha dåligt samvete för att man värnar sin närmiljö och inte vill ha vindkraft bland all annan exploatering (biomassa ej att förglömma).

  Att jag var blockerad av statiskt tänkande, det var en nyhet. Ska lägga det minnet. Läs mina bloggar på Vilhelminabloggen, under TS, om dels Energimyndighetens ovetenskapliga rapport (okt 08) och dels om framtida kärnkraft, och försök lämna ditt eget blockerade statiska tänkande.

 5. Jimmy Lindberg

  Re: Tommy Streling. Jag säger inte att vi ska ha dåligt samvete för någonting. Men är man emot utbyggnaden av vindkraften så är man passivt för andra energiformer. Det blir en naturlig utgång, du väljer även i icke handlingar. Sen ställer jag mig kritisk till att ”värna hemmiljön” endast innebär att se till den rent biologiska miljön. Jag ser byns överlevnad som prioriterad i det här sammanhanget. Utan att se vindkraftsutbyggnaden som frälsaren naturligtvis. Utsäkta jag ska läsa din blogg och se om det finns belägg för att du skulle vara statisk.
  Mvh Jimmy

 6. Jimmy Lindberg

  Re: Nisse. Jag är generellt emot subventioner eftersom de innebär en marknadsimperfektion, men ser fördelar med det tillvägagångssättet för att få igång vindkraftssatsningarna. Tror inte staten kommer subventionera i all framtid, men den här problematiken med konkurrensfördelar gentemot andra energiproducenter. Eller med fördyrning av energi är problematisk då företag naturligvis vill ha lägre elpris. Men en effekt av högre elproduktion om inte efterfrågan också stiger är ett sjunkande elpris i en marknad som kännetecknas av fullständig konkurrens. Får hoppas på det. Tack för din kommenter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.