Kommunal fastighetsavgift

För ett tag sedan skrev jag till Skatteverket och ställde lite frågor kring den "nya" kommunala fastighetsskatten/avgiften. Enligt mig är denna höjd i dunkel så jag tänkte att jag skulle få raka svar på mina raka frågor. Utdrag ur mitt mail.

"…Hur betalar den fastighetägare som har flera bostadshus/stugor i flera kommuner
avgiften? Betalas den där han/hon är skriven eller görs detta till
respektive kommun där huset står? Var kan man läsa hur stor denna
inkomstpost är för varje kommun? Jag är intresserad spec. av Storumans
kommun."
 

Jag skrev eftersom detta förändrats år 2008/2009.

Svaret:

"Den ska komma kommunerna till del.

I Finansdepartementets PM från 2007 om reformerad beskattning av bostäder
kan man läsa följande:

Bestämmelser  om  utbetalning av kommunalskattemedel (inkomstskatt) finns i
lagen  (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets
utdebitering av skatt, m.m.
  En  kommun  har  rätt  att  under  visst  år  (beskattningsåret)  uppbära
preliminära  kommunalskattemedel av staten. Dessa beräknas enligt följande.
De  sammanlagda  beskattningsbara  förvärvsinkomsterna  i  kommunenTPF63FPT
multipliceras med den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och
de  uppräkningsfaktorer  som  regeringen  eller  den  myndighet  regeringen
bestämmer har fastställt senast i september året före beskattningsåret. Två
uppräkningsfaktorer  skall  fastställas som skall svara mot den uppskattade
procentuella  förändringen  av skatteunderlaget i riket. Den ena skall avse
förändringen  mellan andra och första året före beskattningsåret. Den andra
skall   avse   förändringen   mellan   året   före   beskattningsåret   och
beskattningsåret.
  En  slutavräkning  av  kommunalskattemedlen  skall  ske  när  den  årliga
taxeringen  under  året  efter beskattningsåret har avslutats. Produkten av
skatteunderlaget enligt den taxeringen och den skattesats som har beslutats
för  beskattningsåret  utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om summan av
dessa  överstiger  summan  av  de  preliminära  kommunalskattemedlen  skall
skillnaden  betalas  ut  till  kommunerna.  I motsatt fall skall skillnaden
återbetalas  av  kommunerna. Utbetalning eller återbetal-ning skall göras i
januari andra året efter beskattningsåret.

Innan  Skatteverket  betalar ut kommunalskattemedel till kommunerna skall
avräkning  och  tillägg  för  bidrag  göras enligt 19 § lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk  utjämning. Vidare skall avräkning göras enligt 6 § lagen
(2003:886)  om  utjämningsavgift  för  kommuner  för kostnader enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och 16 kap. 8 §
skattebetalningslagen  (1997:483)  samt tillägg göras för bidrag enligt 6 §
lagen  (2003:887)  om  utjämningsbidrag  till kommuner för kostnader enligt
lagen  (1993:387)  om  stöd  och service till vissa funk-tionshindrade. Det
belopp som framkommer skall betalas ut med en tolftedel per månad.

 I  4  §  lagen  (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
 menighets   utdebitering   av  skatt,  m.m.,  införs  en  bestämmelse  med
 innebörden  att  det belopp som månadsvis utbetalas till varje kommun även
 skall innefatta kommunal fastighetsavgift (fastighetsavgiftsmedel)."

Är det någon som önskar kommentera och reda ut frågetecknen, kanske är det någon som betalar fastighetsavgift till andra kommuner eller kan förklara förfarandet.

Skatteverket ska ha tack som svarade på frågan men om de vill uppnå någon form av kundnöjdhet bör de tala ur skägget, jag ville inte ha referenser att leta vidare i utan konkreta exempel från ex. Storumans in och utbetalningar.

Lagen hittar du här:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19650269.htm

Etiketter: ,

4 kommentarer

 1. Inger

  Det borde någon i kommunhuset kunna svara på tycker jag. Annas får du fråga skatteveret raktut ”Hur mycket fastigetsskatt får Storumans kommun in från andra kommuner för folk som har fritdshus här i kommunen men är mantalsskrivna i en annan kommun? Hur mycket betalar Stoumans kommun ut till andra kommuner i skatt på privata byggnader och fritidshus?” Det borde gå att få tag i de siffrorna för företag också.

 2. Jimmy Lindberg

  Svar till Inger (2010-10-19 14:25)
  Ja, det kan man göra. Undrar hur mycket det är för vår kommun. Det är ändå en hel del studor i vår fjällvärld som kommunen har diverse servicekostnader för. Jag tycker personligen att de skall bidra mer till kommunbudgetens intäkter.

 3. Inger

  Jag trodde utifrån någon grej du skrev tidigare att du var mer höger än vänster i politiken? Jag blev förvånad när du skrev att de skulle skatta mer…

 4. Jimmy Lindberg

  Svar till Inger (2010-10-20 00:14)
  Skatt eller avgift, jag tycker att kommunen ska kunna täcka sina utgifter och eftersom de bara har ett sätt att få in pengar kan man höja skatten (Detta på grund av en skevhel i lagen och i sättet att räkna männiksor efter folkbokföringsort). Det handlar om ansvar inte nödvändigtvis höger eller vänster. Att hellre sänka skatten och förlita sig på privat konsumtion snarare än att det offentliga ska klara biffen är fortfarande min melodi i allra högsta grad. Dessutom är det stora skillnader mellan kommunala nivån och den nationella.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.