Schyman utan källor

Av , , 1 kommentar 4

Pär Ström kritiserar Gudrun Schyman, det är intressant läsning eftersom det inte år många som bemöter feminismens ofta icke underbyggda dialog av rädsla för att utmålas som ex. kvinnohatare. Eller kanske eftersom de inte orkar? För egen del är jag feminist i lika lön för lika arbete avseendet, annars inte. Frågan är om man ens är feminist då, kanske man bara är normalt funtad person? Det är viktigt att åtgärda sådana missförhållanden, men jag stör mig på allt annat som läses in, som dessutom ofta är osakligt. Hoppas det leder till en skärpning.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/var-ar-dina-kallor-schyman_6196991.svd

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Irland satte stopp för Obamas framfart

Av , , 2 kommentarer 5

Obamas fem ton tunga Cadillac med 12,5 centimeter tjock plåt a.k.a. "The Beast" fastnade på ett irländskt fartgupp! Lite roligt med tanke på att bilen ska klara en "lättare explosion" och kanske är dags att satsa på en armerad SUV nästa gång.

Lyssna till publikens reaktioner och se vad som hände utanför den Irländska ambassaden i går:

Kan du inte se den inbäddad kolla då, URL: http://www.youtube.com/watch?v=mKym-Zi3mOQ

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Jordens undergång nu på lördag

Av , , 4 kommentarer 4

En galen man i USA som gått loss på Bibeln hävdar att jordens undergång åter igen är nära! Jag säger "åter igen" eftersom han gissat/räknat förr, och haft fel ska väl tilläggas. Jorden ska gå under genom en jordbävning av en aldrig skådad magnitud, heter det. Karln heter Harold Camping och är nästan äldre än den Jesus kristna tror på. Han har i alla fall räknat ut jordens undergång genom att utgå från en egen ekvation. Domedagen har räknats fram genom att multiplicera 5 med 10 vilket i sin tur multiplicerats med 17. Siffrorna står för försoning, fullkomlighet och himlen. Det blev det antal dagar som gått mellan Jesus korsfästelse till nu på lördag.

All you got to do is believe!

 

Om Camping mot förmodan skulle ha rätt är det sista skrattet riktat till mig och alla andra realister som tror på vetenskapen. Det bjuder jag i så fall på!

Olycklig utveckling

Av , , 3 kommentarer 4

Att böna och be Umeå kommun att införliva Nordmaling är fel. Jag tycker att det är att sopa problemen under mattan, eller att ge dom till någon annan. De problem man själv skapat ska man också själv lösa. Så fort det blir motigt kan man inte ge upp. Jag minns och kanske gör du också det, när baltstaterna bad Sverige att ta över styret i efterdyningarna av deras ekonomiska kris. Även om allianspartier står bakom förslaget kan jag inte hålla med, jag tror det möjligen är en typisk oppositionsidé. Vad de borde göra nu är att kliva fram och visa vilka det är som ska styra kommunen! Bort med pajasarna som skapar mer tidningsrubriker än införlivade vallöften. Skärpning.

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Svensk jordbrukspolitik = hyckleri

Av , , 2 kommentarer 7

Vi vill att djur skall ha det bra på ett emotionellt och moraliskt plan men när det kommer till plånboken tycker vi helt annorlunda! Skriver efter att ha läst en artikel på svd som var intressant och typisk Sverige. 

Vi äter allt mer kött i Sverige men svensk köttproduktion minskar, vi köper alltså allt mer från utlandet. Inget konstigt med det. problemet är bara att villkoren för svenska bönder skiljer sig från de krav som ställs på övriga Europeiska bönder. Där är djurskyddetkraven betydligt lägre och köttet blir således billigare. Annika Bergman, ordf. Sveriges grisföretagare säger "bara under de tre första månaderna har flera hundra bönder lagt ner sin verksamhet".

Skillnaden är:

"Grisar från övriga EU rör sig på väsentligt mindre utrymmen, suggorna står i burar vid förlossning och den lilla grisens svans kapas för att grisarna ska kunna gå tätare utan att börja äta på varandra. Så är det inte i Sverige. I Sverige har grisarna tillgång till strö och har svansarna i behåll. Suggorna går lösa med sina kulltingar."

En gullig historia, men oavsett vad man tycker om djurhållning förstår man att det är ojämlika förhållanden som riskerar vår nationella produktion. Från statligt håll kan man agera på tre sätt,

1) Påverka EU att skärpa sitt djurskydd.

2) Kräva jordbruksmedel från EU för merkostnaden för köttproduktion med hårda djurskyddkrav. (Lycka till haha)

3) Upplös den nationella djurskyddslagen och EU-anpassa.

Annars kan man i alla fall från offentligt håll kräva att all offentlig upphandling av kött som inköps skall ha producerats i enlighet med svenska djurskyddskrav.

 

Hon är dock en drömmare som tror att frågan mirakulöst kommer lösas med djurskyddskraven i behåll, läs själv artikeln.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-vill-ha-grisar-kvar-i-sverige_6145507.svd

Swedbank höjer tröskeln

Av , , 3 kommentarer 4

Michael Wolf, VD på Swedbank kräver att låntagare ska klara en ränta på 8-9 %, vilket kommer att göra att betydligt färre kommer att få ta huslån. Fullständigt verkanslöst om inte de andra bankerna apar efter förvisso, men det är en ganska tydlig signal om att kredittillväxten oroar. Jag tycker att det är på tiden vi gör något åt den bubbla som blåsts upp under en längre tid, eftersom alla bubblor till slut spricker. Hur många har inte hus de bara klarar av att betala räntan på? Vilken djävla filosofi, inga amorteringar utan bara betala ränta och tänka att de ska tjäna storkovan när de tillslut säljer huset till ett högre värde, för huspriser kan väl bara gå upp, eller? Banken sägs vara orolig för en bubbla, men frågan är om en allt för stark åtstramning av kreditmarknaden inte också kan få bubblan att brista? Jag tänker att när färre har råd att "köpa" ett hus blir husen billigare…

Sötbrödsdagarna är över, svenskarna kanske kan lära av den delen studenter som lever hundår. Jag måste säga att jag är lite nyfiken på hur de övriga bankerna kommer att agera nu? Kommentera gärna!

3 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Slutpratat i bilen?

Av , , 2 kommentarer 7

Principiellt är jag för en lag som förbjuder bilförarens mobilaktivitet under körning men jag ser svårigheter med reglering och implementering. Vad skall ingå i lagen och hur ska det regleras och hur kommer polisen kunna bevisa att man sneglat på telefonen (sms.at) under körning? Ska de börja fota bilister? Om det är distraktionsaspekten som är den springande punkten bör det dessutom förbjudas navigatorer och stereo. Vad är det för skillad mellan att prata i telefon utan headset och att ställa in radiostation? För att inte nämna att programmera in nya destinationer i navigatorn… Ska vi inte förbjuda manuella växellådor när vi ändå är på gång? Vad som ingår i aktiviteten bilkörning och vad hör inte dit blir nu föremål för diskussion.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Dödsstöten för ideella föreningar?

Av , , 8 kommentarer 5

Det kan man undra… På torsdagen sa EU-kommissionen nej till Sveriges ansökan om undantag från momsredovisning i små ideella föreningar. "De flesta föreningar har inte anställd personal och i dag är det inte direkt någon kö till att bli kassör i en ideell förening", säger Karin Mattsson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Jag anser att det är ett hårt slag mot ideella föreningar, för ska de börja redovisa moms får det enorma konsekvenser – betydligt färre kommer att engagera sig ideellt. De föreningar som inte har anställd personal kommer att få betydligt mer att göra kort och gott, vilket kanske kommer bli ohållbart i längden. Kanske kommer glesbygdsföreningar behöva slås ihop och anställa någon som sköter detta? Jag är själv ordförande för en skoterklubb som dock inte gör speciellt många transfereringar men jag är naturligvis rädd att vår kassör inte längre ska anse att det inte längre är mödan värt.

Sveriges önskan var att föreningar som omsätter mindre än en miljon kronor skulle undslippa att betala moms, nu blev det inte så, något som Anders Borg är besviken över.

 

Mästarnas mästare, en hyllning till Västerbotten?

Av , , Bli först att kommentera 11

AC län verkar göra storslam i årets mästarnas mästare med. Åtminstone vad man sett i första tävlingen där Imponerande Ingemar och Härliga Hanna visat vart skåpet ska stå. 54 år och i överlägset fysiskt majestät! Ska följa programmet till slutet. 

Jag slås av andra storheters prestationer som minskar i värde allt eftersom åren går, men Ingemar är något speciellt, han är alltid störst. Har svårt att ens tänka mig till den prestation som en idrottare måste dra till med för att bräcka Ingemar, kanske göra en Bolt? Slå det oslagbara.

Storumanpolitiker inför rätta

Av , , 1 kommentar 6

Igår, den 24/3 infann sig de åtalade sex storumanpolitikerna i Lycksele tingsrätt för sina tjänstefel. De är åtalade för att ha underlåtit att anmäla en misstanke om brott vid en fiskeodling i kommunen. Fiskeodlingen har överskridit sina tillstånd för verksamheten och dessutom har klagomål inkommit från boende i området. Politikernas försvar består i att de "litade på tjänstemännen" men om man bara är en nickedocka som litar till tjänstemän behövs väl inga politiker? Som svensk medborgare har man skyldighet att känna till alla lagar och regler, vilket är betungande för den enskilde. Men för en politiskt intresserad fritidspolitiker i miljö- och samhällsnämnden kan man kräva att de ska kunna miljöbalken på sina fem fingrar. Eller i alla fall ha ett hum vad som är rätt och orätt, de sitter i ryggraden. Det kan kanske handla om att ta sitt demokratiska uppdrag på allvar. Men det finns en catch till historien. Om fritidspolitiker i en liten kommun åläggs för stor arbetsbelastning och ansvar i kombination med liten eller obefintlig ersättning kan det bli svårt att rekrytera personer till dessa uppdrag. På en liten ort har man ofta inga professionella politiker rutan endast fritidspolitiker.

Nu riskerar dessa dagsböter, det kommer att bli en ringklocka för politiskt engagerade som ser enbart ser friheter och rättigheter i uppdraget, det finns skyldigheter med. Jag tycker att man kan kräva att du är påläst om det område i vilket du verkar. Ska du besluta i socialfrågor bör du ha erfarenhet från social verksamhet, du bör läsa socialinriktad litteratur, överlag ha ett intresse av de frågorna. Men i ditt offentliga etos bör det även ingå att du känner till lagen på området. Det är ohållbart att nämnderna via delegerad beslutanderätt agerar i frågor de inte har en aning om. Frågan är nu om det statueras ett exempel eller om det blir en varning?

Jag riktar inte min kritik till enskilda politiker utan till kommunen som måste se till att deras politiker i nämnderna kan fullfölja sina uppdrag. Utbildning och uppdatering.

Hade de öppnat miljöbalken hade de kunnat läsa att:

  • 26 kap. 2 § "Tillsynsmyndigheten (Storumans kommun) skall anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott."

 

  • 30 kap. 3 § "Tillsynsmyndigheten beslutar om miljösanktionsavgift. Innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig."

 

Men vad vet jag? Jag är ju inte jurist.

1 kommentar
Etiketter: , , ,