Johans nyheter

Budget, oro, hårt arbete!

Det blir en torsdagsblogg istället för fredag denna vecka.

Jag tänkte försöka förtydliga kring de rykten som cirkulerar och bemöta de som känner stor oro.

Vännäs kommun befinner sig i ett ansträngt läge ekonomiskt i år och nästa. Därefter visar prognoserna på att kommunen är i ett betydligt bättre ekonomiskt läge vilket förstås är mycket glädjande och att vi då mer koncentrerat kan jobba med att utveckla vår fina kommun. Vännäs kommun är en bra plats att bo, leva och verka i och än bättre ska den bli!

Varför befinner vi oss då i ett ekonomiskt ansträngt läge? Vi hör från vår finansminister att kommunerna har god ekonomi och därför behöver inte staten stötta kommunsektorn. Många kommuner visar ekonomiskt plus, det är korrekt, men de säger inte varför. Det beror till allra största delen på återbetalningar av försäkringspengar som inte utnyttjas på grund av de förändringar vår regering har beslutat kring försäkringar (AFA-medel).  Dessa återbetalningar är pengar som betalats in från bl.a kommunerna då reglerna såg annorlunda ut och stöttade människor under dåliga tider. Att dessa återbetalningar är av engångskaraktär berättar inte finansministern. Det innebär att medlen kan användas för att täcka underskott men inte läggas in i fortlöpande driftskostnader. Det betyder kortfattat att vi inte kan använda pengarna till vår verksamhet.

Vidare så befinner sig Sverige i sällskap med resten av Europa i en lågkonjunktur som innebär stor arbetslöshet och direkt påverkar det Vännäs kommun genom minskade skatteintäkter. Kommunerna får också ta de direkta konsekvenserna genom att arbetslösa kan behöva försörjningsstöd.

För det tredje så har kommunen satsat hårt för att möta inflyttning av framförallt barnfamiljer till centralorten genom att bygga förskolor och bygga om grundskolan. Det är mycket positivt med inflyttning men det kostar en del när vi bygger upp strukturen som ni säkert förstår.

När strukturen på förskolor, grundskolor och nya hyreslägenheter är klar kommer vi befinna oss i ett betydligt bättre läge ekonomiskt som jag inledningsvis beskrev.

Nu till det mer närliggande ryktena kring ytterligare besparingar. Kommunfullmäktige beslutade om de budgetramar som gäller 2014 redan i juni. Vi visste redan då att ramarna (pengarna) var väl snävt tilltagna, men det fanns då inga möjligheter att fullt ut möta de behov som fanns inom respektive verksamhet. Därför var kommunen tydlig mot verksamheterna att de nu under hösten behövde jobba hårt med att anpassa verksamheterna utifrån dessa beslutade ramar. Detta arbete har skett nu som det alltid gör, men som sagt med alltför snävt tilltagna ramar. Vidare sa vi att om det fanns utrymme att justera ramarna skulle detta ske nu i november vid årets sista kommunfullmäktige. Vad vi också sa att vi ville ge besked om utrymme för justering fanns så fort som möjligt för att dämpa oron.

Ett hårt tufft arbete har genomförts i höst för att anpassa ramarna och att undersöka möjligheterna till justeringar. De beslut från regeringen och andra aktörer kring osäkerhetsfaktorer har kommit sent och alla har inte varit positiva. Men trots detta har vi nu konstaterat att en justering kan ske som underlättar framförallt för barn och utbildningsnämnden. Men också kommunledningskontoret, Komvux samt underhållet av enskilda vägar kan se ljusare på 2014.

På måndag i kommunstyrelsen kommer förslaget på ramjusteringar upp, den 25 november fastställs de förhoppningsvis. Hur nu respektive nämnd fördelar de minskade nedskärningsbehoven är upp till respektive nämnd att besluta. Det jag kan konstatera är att det finns en majoritet för denna justering.

Hoppas det klarnade en del.

Ha nu en trevlig helg/Johan

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.