Som landsbygdsbor blir vi alltmer trängda

1. Kommunikationerna

För att vi på allvar ska få uppväxling av den så viktiga besöksnäringen, måste vi i Vilhelmina kunna samverka med kringkommunerna vad gäller flyget. Vilhelminas flygplats har en inflyttad landningströskel om 240 meter och endast 1270 meter tillåten banlängd. Detta utgör en flaskhals för att vi ska kunna ta ned jetplan ihop med bl.a. Lycksele och givetvis även charter från nordEuropa. Vi behöver förlänga banan till 1799 meter och det kostar 50 miljoner.

2. Energiöverenskommelsen

Vi är grymt besvikna på Kd som gått vänstern till mötes i en utpräglad kolonialpolitik, där våra stora älvar ska bekosta miljöanpassningar i små betydelselösa kraftverk i Södra Sverige, medan en död hand läggs över Norrlandsälvarna, där ingen eller mycket ringa miljöanpassning föreslås.

Vi har under 60 års tid sett hur livet i Ångermanälven med biflöden har utarmats och nu vill vi se en total miljöanpassning, så vi åter får upp vandringslax, öring, ål och nätting! Vi har i enig kommunstyrelse krävt detta tillsammans med dito organ i Dorotea, Åsele och Strömsund.

3 Äganderätten

Vi är i desperat behov av att det snabbt tillskapas en Författningsdomstol, som möjliggör att vi får behandla gamla kolonialmaktslagar och rena stölder av privat mark och skog. Allmänningslagen är tydlig, men har av Länsstyrelsen omtolkats till Samfällighetslagstiftning, trots att regeringsrätten tydliggjort att detta är i strid mot lagen.

Rennäringslagen är en annan skamfläck, liksom att Skosstyrelsen lägger avverkningsförbud på privata skogar utan att betala ersättningar eller erbjuda ersättningsmarker.

4. Reservatbildningar

Ca 30% av Vilhelminas produktiva arealer är för närvarande lagda under reservat och Länsstyrelsen fortsätter närmast rabiata, att undanta gamla välbrukade marker från den ansvarsfulla skötsel vi bedrivit i hundratals år. Inga skötselplaner och de 25 anställda som administrerar är placerade i Umeå, medan det är vår livsmiljö som ständigt beskärs

 

5. Bankerna

Den som vill starta ett företag i inlandet måste själv klara alla investeringar då bankerna helt vänt sig bort från vår bygd. Kontanthanteringen är livsviktig, då vi alls inte klarar av det kontantlösa samhället. Ett ungt par som flyttat hem hit köpte det billigaste Älvsbyhuset och byggde upp detta till en kostnad av 2,6 miljoner. När sedan banken kom för att taxera marknadsvärdet gjorde de bedömningen att bara för att huset placerats i Vilhelmina, så kunde det inte borga för större hypotekslån än 1,2 mkr, varför det unga paret tvingas bibehålla 1,4 mkr som topplån, med tillhörande räntesatser!

6.Bränslepriserna

Dessa har för länge sedan passerat smärtgränsen och håller på att formligen ta knäcken på alla våra areella näringar. Virket från skogen backar värdemässigt i samma takt som transporterna bara blir allt dyrare och vi har snart inga möjligheter att få arvsskiften till stånd, när våra företagare blir för gamla.

 

7. Beskattningsrätten

Våra råvaror betalas till lägsta konkurrentpris, medan bolagen skattar direkt till staten. Vattenfall som äger huvuddelen av vårt elnät missutnyttjar sin monopolställning till att orimligt höja fasta elavgifterna, så att 2/3 av elkostnaden idag utgörs av fasta distributionskostnaderna.

 

8. Samhällsservicen

Polis och sjukvård har dragits ned till långt under miniminivåer och vi som inlandskommuner klarar heller inte av att konkurrera med städerna om nyckelyrkesgrupperna såsom lärare, socionomer, poliser, sjuksköterskor och framför allt läkare. Stafettläkarsystemet urholkar vår landstingsekonomi fullständigt i norra Sverige och det drabbar inlandskommunernas befolkning hårdast.

9. Det nya vattendirektivets krav på privata avloppsanläggningar genomförs nu av miljömyndigheterna ute i kommunerna, på ett sätt som mest liknar bokstavstroende. Ett äldre par på dryga 80år som har sin gamla avloppsbrunn ute på en åker och flera hundra meter från närmaste vattendrag, ska tvingas investera hundratusentals kronor i en helt ny avloppsanläggning, trots att inga mätningar företagits som visar på det minsta läckaget!

Lån beviljas icke och genem föreläggandet sjunker det redan låga marknadsvärdet på deras gamla bostad, så de hamnar i ett moment 22, då de tvingas flytta från sin fastighet, utan att kunna sälja densamma.
10. Trafikverkets krav på plogbilsförarna att kunna ha plogat sitt uppdrag inom en viss snålt tilltagen tidpunkt, har lett till att åkarna inte vågar ta på sig plogning av byasamfälda eller privata vägar samtidigt. Det har i sin tur lett till att de sagt upp avtal, då det får orimligt långa extra utryckningsträckor. Vad tjänar samhället på sådant byråkratiskt krångel? Många privata blir därigenom strandsatta utan plogentrepenörer.

En kommentar

Lämna ett svar till Martin Jönsson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.