Möjligt eller omöjligt - bestäm själv!

Äldreboende i Saxnäs och 55+boende i Vilhelmina

Vilhelmina kommun tog under våren upp frågan med Vilhelmina Bostäder AB (Vibo) med uppdrag att se över om äldreboendet vid Saxnäsgården kunde tryggas genom exempelvis förvärv av nuvarande lokaler. Den ”gamla” styrelsen tog sig an frågan med att precisera uppdraget för att i sinom tid kunna leverera ett förslag till Vilhelmina kommun med förslag till kommunfullmäktige om fullföljd av ett förvärv. Fullmäktige har så här långt inte fått ta ställning till ett genomarbetat förslag, vilket ska läggas fram av kommunstyrelsen sedan Vibo redovisat det uppdrag man fått från kommunen.

Den ”gamla” styrelsen i Vibo presenterades ett förslag till 55+boende i Trissen i den byggnad som utbildningsnämnden tidigare använt för att hyra ut till elever som studerar vid gymnasieskolan och som kommer från andra kommuner. Styrelsen tyckte att idén var god och uppdrog till bolagsledningen att närmare utreda frågan och att presentera den för den nya styrelsen för ett formellt beslut. Så har nu skett och idén har sjösatts.

I en annan VK-blogg har nu Vilhelminabor och andra kunnat läsa hur aktiv och framgångsrik den nya styrelsen i Vibo agerat. Efter två sammanträden har ”stortag” uträttats, där styrelseordföranden tillskriver sig förmågan och äran att ha uträttat stora ting för Vilhelminaborna. Jag vill gratulera den nya styrelsen till att väl ha omhändertagit den ”gamla” styrelsens och bolagsledningens initiativ lett till bra resultat och förhoppningsvis också till att frågan om bl. a äldreboende vid Saxnäsgården kan tryggas för framtiden.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.