Gert Karlssons

Vad är fritt att yttra? Utan friheten att förolämpa, upphör frihet att yttra, att existera. ~ Salman Rushdie. . .Friheten i att yttra är meningslös om den inte tolererar det tal vi hatar. ~ Henry Hyde. Demokratins första, enda och sista postulat är att yttra fritt utan fruktan. ~ Gert Karlsson.

Ekonomiska hemsökelsens tid i Nordmaling

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är åt fanders fel att vi innevånare i Nordmaling skall bära skuld (av någon anledning) till att kommunledningen blåljuger om orsaker till VARFÖR vi befinner oss i en djup ekonomisk kris SOM KUNDE HA FÖRUTSETTS MED BEGÄRAN OM DIREKTIV OCH HJÄLPINSATSER FRÅN TJÄNSTEMÄNNEN I KOMMUNEN långt långt tidigare. Kommuninnevånarna är värda en ärligare behandling av de som så sent som i september 2018 satt och lovade ”arbete, guld, gröna skogar och stickspår” med argumentet att ju fler vi blir blir ju rikare blir kommunen. Vilka kommer att få betala? De betalande är: DU och JAG och alla andra som är fast boende i kommunen. Och i och för sig är det väl endast rättvist eftersom det faktiskt är du och jag som rår för vad vi bestämde i valet 2018. Att skylla på andra är att bete sig lika illa som de som JUST NU SKYLLER PÅ ANNAT.

Bli först att kommentera

Totalitärt

Av , , Bli först att kommentera 6

Tillförsikt i vår tid
(MP) och (V) bör av frihetligt sinnade väljare förpassas till den historiska sophög där fanatiska religioner, totalitära rörelser och andra antidemokratiska sammanslutningar hör hemma.

Socialdemokraterna närmar sig drastiskt denna sophög idag, och argumenten för detta påstående följer nedan.

I ett historiskt politiskt perspektiv så vet vi att när socialismen tog fart och växte, så var det en aktivitet som i sin linda skapades av sympatisörer med en önskan om förändring av livsbetingelser för folk flest. Detta bildade ett oskrivet förbund mellan dessa sympatisörer, och den mindre krets av människor som påstod sig kunna föra denna rörelse till ett önskat och sedermera förväntat resultat. Men detta resultat skapades absolut inte ur skräck och frustration utan ur en vision. Visionen om ”något” bättre.

Socialismen i sin linda skapades av sympatisörer tillsammans med det som sedan kom att bli ”Socialdemokraternas inre krets”. Med tiden har ”kretsen på insidan” skapat sin egen ”socialism” med nytt PK språk, nya exkluderande värderingar, med tillhörande ”värdegrund”. Detta sker med en illa dold ambition att ”utbilda” och ”straffa” sina tidigare sympatisörer tillsammans med andra oliktänkande som inte anses tillhöra denna ”värdegrund”. I och med detta har också den socialdemokratiska rörelsen blivit totalitär, antidemokratisk och sönderfallande. Vi ser beviset i att rörelsens tidigare aktiva sympatisörer flyr och att antalet medlemmar är mätbart avtagande över tid.

Det finns ett dock ett rörelse som i dag särskiljer sig från den ovan beskrivna. En organisation som har en gemensam vision med de människor som sympatiserar med att ännu en gång vilja kräva förändring och förbättring av livsbetingelserna för folk flest. Ett parti som har ett genuint demokratiskt förhållande mellan det sympatisörerna kräver, och de som utför och arbetar med att skapa sympatisörernas önskade förändring. Kraft att sprida den visionen och att på riktigt ta ansvar för vad som måste ske och att det förvände skall kunna förverkligas. Människor med vilja att återskapa tryggheten och att stoppa utarmningen av livsvillkoren, har lagt grund till en ny folkrörelse. Beviset för detta skeende är den mätbara accelererande tillströmningen av sympatisörer, som i form av nya medlemmar söker gemenskap med vår vision i Sverigedemokraterna om att återskapa fosterlandet Sverige.
Gert Karlsson

Bli först att kommentera