Gert Karlssons

Vad är fritt att yttra? Utan friheten att förolämpa, upphör frihet att yttra, att existera. ~ Salman Rushdie. . .Friheten i att yttra är meningslös om den inte tolererar det tal vi hatar. ~ Henry Hyde. Demokratins första, enda och sista postulat är att yttra fritt utan fruktan. ~ Gert Karlsson.

Foga dig .. eller försvinn

Av , , Bli först att kommentera 3

Du skall inga andra gudar hava ..

Nu när den GODA Ondskan härskar i himmelen .. så har det just börjat att snöa i helvetet. Det är en klimatförskjutning .. GUD har abdikerat, likaså Djävulen .. de behövs ej längre .. Profetian är självuppfylld.

Satan sitter på en bänk i riksdagen och trycker på knappar.

Den av gud glömde (innan abdikationen) ligger i en respirator

och Post Nord bär ut Regionens faktura med en kostnad om hundra kronor dagen.

Djurplågare och onda sanningssägare utarmar fattigpensionärer vilka egentligen endast uttrycker sin egen ofantliga sorg.

Nationen Sverige stod stark till dess att den ökända hästen från (S)

delade nationen i, först utanförskapsområden, sen sedan utsatta

områden, och till sist enade nationen i ett enda särskilt utsatt område.

Var tacksam mot Din Nations Räddare, tala PK, älska mångfald och framför allt, andas inte ut någon koldioxid.

Lev väl .. vi synds där det snöar ..

Bli först att kommentera

Platon .. i vårt decennium ..

Av , , Bli först att kommentera 5
Platon .. i vårt decennium ..
 
[ En grupp fångar (politiker samtliga partier) sitter fastkedjade i en grotta, med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur, och bakom muren brinner en eld. Mellan muren och elden går människor (vanliga väljare), som håller upp föremål ovanför muren, som i en dockteater. Elden kastar skuggor på grottväggarna, och dessa skuggor är de enda föremål fångarna (politiker samtliga partier) i grottan kan se, och de roar sig med att diskutera skuggornas utseende.
När någon av fångarna (läs: Sverigedemokrat) nu lösgör sig från sina bojor, och passera förbi muren och elden och genom grottmynningen ut i den verkliga världen, skulle han/hon omedelbart bländas av solen (sanningen), som han/hon hade anat, men aldrig kunnat se i fångarnas grotta. Men när hans/hennes ögon vant sig vid ljuset, kan denne (läs: Sverigedemokrat) se de verkliga föremålen. De, endast vars skuggor han/hon tidigare sett, och han/hon skulle förstå att att livet i grottan hittills varit ett falsarium i påhittat av de andra, för att slippa möta verkligheten. Skulle han/hon dock av någon anledning välja vända tillbaka in i grottan (av barmhärtighet till de andra), skulle han/hon ha svårt att övertyga fångarna (resten av politiker samtliga partier) i grottan om vad han/hon sett, och därtill skulle hans/hennes ögon, nu ovana vid mörkret, ha svårt att peka ut (medverka till scenariot) av skuggorna på väggarna. Han/hon blir förhånad och förlöjligad (av resten av de andra politikerna). ] – Platon (Såsom jag ser det). Och som det verkligen förhåller sig.
Bli först att kommentera

Åren går men budgeten består ..

Av , , Bli först att kommentera 6

En blomsterotid vi alla kunnat förutsäga, men helst varit utan ..

Den 22 juni skall kommunfullmäktige i Nordmaling fastställa kommunens budget för år 2021.

Det tidigare fastställda ramarna för åren 2018 -19 -20 stammar från ”samma” kommunfullmäktige.

Utfallen och resultaten av dessa budgetar är att de alla har övertrasserats varje år.

I stort sett på samma kostnadsposter, av samma orsak och tillkortakommandet har de bortförklarats, och med samma argument. Från samma partier och med samma undanflykter. Och undskyllans på samma anledningar.Och av samma personer.

Jag vet, därför jag var med, att kommundirektören och ekonomiavdelningen har förklara vad sominte finns plats för inom ramarna. Och pekat på att kommunen måste verksamhetsutvecklas och inte stagnera i försöken att ”spara”.

Men med samma resultat som tidigare år så är förståelsen för detta egentligen så självklara, absolut lika med noll hos de styrande partiet i Nordmaling. Tjurskallighet går före förstånd. Skylla på allt och andra går före självkritik.

Revisionen hade en förödande kritik av kommuns räkenskapsprestation och funktion i sin rapport härom året.
Men ingen i den politiska kommunledningen ”kände igen sig i kritiken”
Och om det nu ändå var något som var fel, så måste väl det vara tjänstemännens fel, eller ytterst kommuninnevånarna.

Och för en gångs skull har (C) rätt, klart att det är kommuninnevånarna som felat. De har ju förmodat och trott på, och röstat på rätt parti utifrån dess vallöften. Men tji fick de .. vilket jag djupt beklagar.

Därför att :
-Siffrorna är påhittade .. inte av tjänstemännen, men med direktiv från kommunstyrelsen via
kommunfullmäktige vad som kommunen kan ”tjäna in” på. (Underlåta att utföra)

– Revisionen har konstaterat och anmärkt på att tilldelning av medel till sektorer inte baseras på analys av verksamheten, utan av vad som blir över när alla sektorer fått lite av varje, hämtat från förra-föregående års budget.

Jag har förstått det, av att läsa innantill i revisionens kritik, vilket varje kommuninnevånare också kan göra om man så vill.

Revisionen slår fast:
– Utfallet av föregående års budget skall vara styrkortet för sektorernas verksamhet, och inte de belopp som inte höll, innan de och med många miljoner kronor överskreds året före, och året före det, etc.

Den som är satt i skuld är inte fri ..
Men det patetiska budskap som den politiska kommunledningen basunerar ut till kommuninnevånarna är att:

-Fattigdom kan man spara sig ur. (Med andras penningar)
– Att investera i kunskapshöjande ekonomiska åtgärder är alldeles för dyrt. ( Penningar har gått åt till annat)
– Allt är situationens fel. ( Det blir bättre nästa år med alla bidragen)

Nej, ni läsare .. om det blir bättre, så blir det inte bättre förrän sista tertialet 2022, och om så sker, är det uteslutande tack vare våra kommuninnevånare.

Bli först att kommentera

Att täta med strån .. fungerar inte nu heller ..

Av , , Bli först att kommentera 3

I sorg och elände ..

I pandemins början fanns ej pandemin.

Den skulle garanterat inte nå Sverige.

Skulle den nå Sverige så var vi beredda.

Även om vi ej var beredda så var vi säkra.

Var vi osäkra kunde vi lita FHM och MSB.

Saknade vi tillit, så fanns ju regeringen.

Missade vi den så fanns flockimmunitet.

Tillhörde vi inte i flocken så var vi 70+.

Var vi 70+ så är vi inte längre ..

”It is hole in the bucket .. dear Stefan ..

a hole in the bucket ..”

Bli först att kommentera

En budgetanpassad verklighet slår en verklighetsanpassad budget .. eller ?

Av , , 2 kommentarer 3

 

När budgeten och verkligheten avviker så år det verkligheten som gäller .. vartill budgeten skall anpassas.

En kommunal budget (som alla andra budgetar) skall spegla anpassning till ett scenario som med fakta analyserats fram .. inte visionerats fram.

En budget som är anpassad till en vision istället för en realitet kraschar redan den andra januari. Fel av mig .. är redan kraschad i sin tillkomst.

All verksamhetsutveckling börjar med att skaffa verktyg till att infånga full och otvetydig dagsfärsk information för att kunna analysera hur, vem, vad och vilka beslut som måste tas löpande.

Detta förfaringssätt är sålunda verklighetsanpassat och inte visionsanpassat.

En varaktig förändring består inte i att anpassa önskvärda siffror och argument om förhoppningar på papper eller i en dator. En varaktig förändring grundar sig på kontinuitet, utvecklade kunskaper och förändrade attityder till och inför den verklighet som hela tiden försöker springa ifrån oss. Ständigt.

SD Nordmalings föreslagna kommunbudget bygger inte på större kunskap om verkligheten än vad något annat partis budget gör.

Men SD:s budget har iallafall anständigheten att ta höjd för ofrivillig bristande insyn i kommunens räkenskaper och föreslår därför att fördela medel för kommande verksamheter i kommunen, grundat på bl.a. medeltillskott till ekonomi- tjänstemännens kompetensutveckling och deras därmed kloka införskaffande av nya bättre rutiner, och verktyg för ekonomins styrning, rapporter och åtgärder i realtid. Grunden för organisationens byggande, bevarande och fortlevnad och att alla kan få medverka.

Samtliga partier i Nordmalings kommunfullmäktige, utom ett parti, har moderpartier att äska medel ifrån. SD Nordmaling anser att kommunens partistöd till de politiska partierna skall vara ”behovsanpassat”. Lokala partier utan anknytningar till region eller riksplan skall erhålla extra medel efter ansökan till kommunen. Detta är en djup och grundläggande demokratisk aspekt, om och för lika villkor.

Kommuner skall utvecklas inifrån, och därför skall också möjligheter finnas för lokala partier att existera. Detta som motvikt till de etablerade partierna. Detta är den främsta åtgärden för att få till en rättvisare fördelning, av kommuninnevånarnas medel inom kommunen. Detta sker genom att fler grupperingars argument, synpunkter och erfarenheter får ta plats i den kommunala politiken.  Och det är egentligen detta som skall speglas i en kommunbudget och skall tas till hänsyn och ge uttryck för den mångfald av aspekter och särdrag som utgör en kommuns sanna identitet.

Läs mer på Länk: http://umea.sd.se/wp-content/uploads/sites/318/2020/05/Budget-Nordmaling-2021-2-200519-1105.pdf

2 kommentarer

Flockimmunitet .. ett ord som skulle kunna ha myntats av det tredje riket .. .

Av , , 1 kommentar 10

 

En fantastisk tanke som aldrig tänkts färdigt. Genom att smitta så många som möjligt så kan de som genomlider sjukdomen levande inte längre smitta andra. De som inte genomlider sjukdomen levande kan inte heller smitta andra under förutsättning de kremeras eller grävs ner snabbt.

Tankeverksamheten hos rådgivarna till att skapa flockimmunitet är en grotesk ide som avsiktligen? riktar sig till att slå ut de i den absoluta riskgruppen därför. Gamla, multisjuka och extra exponerade vårdgivare.

Men det är ju klart att därefter så kan vi minimera smittospridningen om alla som är immuna ständigt tvättar sina händer, och håller avstånd.

Att idag inte ständigt tvätta sina händer, bidar till smittospridning vare sig du är immun eller ej.

Att vara immun och sprida sjukdomen vidare genom att bära smittan på händer och ansikte drabbar de som ej är immuna i lika hög grad som före ”flockimmuniteten”. Men klart är att det inte dör många då, eftersom de som dog , i största utsträckning redan har dött.

Jag tänker här på en monolog av Tage Danielsson: Harrisburg. .. parafras ..

” I varje fall inte i Harrisburg. Och säkert inte samtidigt som förra gången. Risken för en upprepning är så liten att den är försumbar. Med det manas att den finns inte, fast bara lite. Så att dom inser att det som hände i Harrisburg inte kan hända här, eftersom det inte ens hände där, vilket hade varit mycket mer sannolikt, med tanke på att det var där det hände.”

Så slutsatsen är att är ni som tillhör nästa pandemis riskgrupper i alla fall inte är samma människor, som de som redan dött i denna pandemi ..

Jag saknar Tage.

1 kommentar

Utan rubrik

Av , , Bli först att kommentera 4

NUS, hälsocentraler, affärer, apotek och resecentrum med flera platser ….

Om det nu är så att vi alla tar ansvar för att inte sprida coronaviruset i vår omgivning, varför har jag inte på en veckas tid sett EN ENDA människa, ung eller gammal; som har ansiktsmask, handskar eller skyddar sig på annat sätt.
Varför förstår inte människor att de, förutom sig själva, försätter andra i risk. Inte ens på NUS har jag sett mer än någon enstaka mask (eller halsduk) vare sig i centralhallen eller på ortopeden, reumatologen eller kardiologen under förra veckan. Vare sig läkare, vårdpersonal eller andra .. (Och inte denna vecka heller.)
Är livet i Sverige så hopplöst att det inte spelar någon roll längre om man finns kvar ett tag till, eller vill man med hjälp av andra försvinna för gott.?

 

Bli först att kommentera

Coronakrisens blottläggande ..

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi självutnämnda politiska expertekonomer, dit jag själv räknar mig, har fått ett moralekonomiskt dilemma i coronakrisens tid. Rent av något som kan liknas med förståndssmälta.

I min barndom fanns tidskriften ”Lyckoslanten” med ”Spara och Slösa”.

Slösa investerade sin veckopeng i lokalaffärens godishyllor. Spara lade sin veckopeng i spargrisen. Slösa hade inget kvar av sitt kapital efter en kort stund, men överflöd av tomma påsar och trasiga tänder. Spara hade ackumulerat sitt kapital till att anskaffa något jag aldrig fick veta vad det var.

Men det är klart .. Detta var femtiotal och Sverige var på väg att byggas upp till den ”svenska modellen”. Framtiden var som en ljus tunnel som aldrig skulle förbytas till ”ljuset i tunneln” någonsin.

Sparandet och idogheten låg till grund för det egna hemmet, för den första bilen och sedermera sommar stugan vid sjön. Att äga, men att vara utan skuld, var en absolut självklarhet, en hederssak, en identitet.

Sedan femtiotalet har många ekonomiska kriser kommit och gått. Företag, banker och försäkringsbolag har vuxit upp men sen tragiskt försvunnit med medfinansiärernas och spararnas ”pengar”.

Men ingen enda gång kan jag påminna mig om att det berott på att marknaden stagnerat på grund av ett sparande i folkhemmet.

I dag i Coronans spår så reser innevånarna mycket sparsamt, man handlar mest nödvändiga överlevnadsprodukter, men går ej på krogar, teatrar eller biografer. De allra flesta extravaganta förlustiganden har inte plats i coronans Sverige. Inte ens det nödvändiga är nödvändigt längre.

Vad har hänt ?. Sveriges innevånare tvingas spara. Tvångssparandet har inträtt.

Orsaken till detta är inte femtiotalets känsla av heder och identitet, utan att det är bara svårare att göra av med pengarna. Resultatet blir att pengarna stannar i hemmet. Ett sparande.

Nu så går affärer och verksamheter överstyr. Körer av korpar kraxar att det aldrig har varit värre. Staten fyller i kören, och fyller i kassorna, för att verksamheter som inte borde överleva i alla fall får en liten konstgjord andning i nuet på sparandets bekostnad. Kommunerna och regioner suger i sig statens medelpåfyllnad för att ersätta de pengar som tidigare lika oansvarigt försvunnit.

Sensmoral är att OM det är nittonhundrafemtiotalets sparande som ledde fram till tvåtusentalets huvudlösa slöseri så låt oss aldrig spara mer i historien framöver.
Men OM det är så att vi har haft regeringar som avskaffade sparandet för egen vinnings skull så låt oss aldrig mera rösta fram sådana regeringar igen.

Vi vill och Vi skall börja om .. ta lärdom av historien .. och göra rätt denna gång.

Bli först att kommentera