Gert Karlssons

Vad är fritt att yttra? Utan friheten att förolämpa, upphör frihet att yttra, att existera. ~ Salman Rushdie. . .Friheten i att yttra är meningslös om den inte tolererar det tal vi hatar. ~ Henry Hyde. Demokratins första, enda och sista postulat är att yttra fritt utan fruktan. ~ Gert Karlsson.

Ekonomiska hemsökelsens tid i Nordmaling

Av , , Bli först att kommentera 9

Det är åt fanders fel att vi innevånare i Nordmaling skall bära skuld (av någon anledning) till att kommunledningen blåljuger om orsaker till VARFÖR vi befinner oss i en djup ekonomisk kris SOM KUNDE HA FÖRUTSETTS MED BEGÄRAN OM DIREKTIV OCH HJÄLPINSATSER FRÅN TJÄNSTEMÄNNEN I KOMMUNEN långt långt tidigare. Kommuninnevånarna är värda en ärligare behandling av de som så sent som i september 2018 satt och lovade ”arbete, guld, gröna skogar och stickspår” med argumentet att ju fler vi blir blir ju rikare blir kommunen. Vilka kommer att få betala? De betalande är: DU och JAG och alla andra som är fast boende i kommunen. Och i och för sig är det väl endast rättvist eftersom det faktiskt är du och jag som rår för vad vi bestämde i valet 2018. Att skylla på andra är att bete sig lika illa som de som JUST NU SKYLLER PÅ ANNAT.

Bli först att kommentera