Gert Karlssons

Vad är fritt att yttra? Utan friheten att förolämpa, upphör frihet att yttra, att existera. ~ Salman Rushdie. . .Friheten i att yttra är meningslös om den inte tolererar det tal vi hatar. ~ Henry Hyde. Demokratins första, enda och sista postulat är att yttra fritt utan fruktan. ~ Gert Karlsson.

När kortsynta, kortsiktiga val förklaras nödvändiga

Av , , Bli först att kommentera 8

Att koncentrera allt till tätorter som argument för besparingar, det är som att elda upp vedboden när veden tagit slut, eller att bränna in brandgator för att rädda Helvetet.

En förtätning för sin egen skull, må gälla länder, städer eller byar, är de facto det mest fruktansvärda som kan hända samhällen som strävar efter en balanserad tillvaro. Och oavsett om man vill tro det eller ej så är balansen i samhället det kitt som håller ihop samvaron. Troligen det enda … Balans kan också stavas demokrati. Demokrati är inte allas lika rätt .. Demokrati är allas lika skyldighet.

Varför har då kommunens insparande tagit förstörelsens hemska form ?

En av världens ledande socialpsykologer Jonathan Haidt menar att generationen född från mitten av 80-talet och framåt präglas av tre felaktiga föreställningar som hindrar dem från att utvecklas till självständiga vuxna: (1) Allt som inte dödar skadar, (2) känslor trumfar förnuftet och (3) världen är en kamp mellan goda och onda människor. De här tre föreställningarna strider mot traditionell visdom och vetenskap.

Dessa tankar kan förklara en hel del … men inte allt.
Betänk vilka som är den generationens föräldrar .. ?

Låt oss som föräldrar sluta lägga ner byaskolor, flytta åldrande människor från sin invanda inre och yttre miljö. Sluta med att befrämja osund konkurreras mellan kommuninnevånare, byar och tätorten. Samt slutligen förstå att värdet av en levande landsbygd inte kan förenas med att avgiftsbelägga ensliga VA-anläggningar, och samtidigt spendera stort på centrala industrispår, bruna soptunnor samt utförsäljning i stort av kommunens infrastrukturer till lägstbjudande.

Bli först att kommentera