Gert Karlssons

Vad är fritt att yttra? Utan friheten att förolämpa, upphör frihet att yttra, att existera. ~ Salman Rushdie. . .Friheten i att yttra är meningslös om den inte tolererar det tal vi hatar. ~ Henry Hyde. Demokratins första, enda och sista postulat är att yttra fritt utan fruktan. ~ Gert Karlsson.

Om man inte vill ändra sig .. kan man alltid skylla andra därför …

Detta nedan ”lär vara utkastsvar” från ”kommunens styrelse i Nordmaling” i sitt försvar om den omfattande ekonomiska misskötseln av VÅR kommun. Varför jag betonar ”VÅR” kommer att framgå vid min recension av nedan textstycke.

Anmärkning från revisionen och ..
.. (detta är ett ”svar” till ( ytterst troligen oss kommuninnevånare ).

”I vissa delar förstår vi och delar revisionens bild av läget. Vi anser dock att den täta uppföljning av ekonomin som KS har samt både de beslut om besparingar som togs i juni 2019 och de besparingar som utreds nu visar att vi verkligen tar detta på allvar samt styr den ekonomiska processen. Ekonomin är den största och nästan enda fråga som diskuteras och arbetas med. Det är sant att vi inte hade någon intern kontrollplan för 2019 men det finns nu en beslutad för 2020. När det gäller ekonomiska processer så tar de tid, de olika förslag som läggs ska utredas, risk – och konsekvensanalyseras och förhandlas med de fackliga organisationerna innan de kan genomföras. Då det gäller frågor kring att minska personal så tar det tid innan uppsägningstider har löpt ut. En del fattade beslut är inte heller ännu helt ut genomförda, det är ju också så att det är rätt få tjänstepersoner som ska driva igenom många frågor just nu. Att nå en budget i balans arbetar vi med hela tiden och det är en långsiktig process. Sedan finns det alltid en balansgång mellan lagstiftning och medel, då det gäller IFO och underskottet kopplat till placeringar av barn och unga så jobbas det för fullt med att få ner kostnaderna men vi kan inte heller lämna barn som lever i miserabla hemförhållanden, här kommer också barnkonventionen in. Nordmalings kommun befinner sig i ett alarmerande läge då det kommer till ekonomin, precis som de flesta andra kommuner runt om i landet och vi gör allt vi kan för att nå en budget i balans.”

Här nedan tar jag mig friheten att skriva om ovan textstycke. Orsaken till ekonomin år i fritt fall tycks inte textförfattarna förstå orsaken till. Men EN sak vet man uppenbart: Det är inte textförfattarnas fel i alla fall. Då är det väl alla kommuninnevånarnas fel då

Hedervärt att skriva hade varit:
”Till alla delar förstår vi och delar revisionens bild av läget. Vi anser att den undsatta uppföljning av ekonomin från KS sida, samt både de beslut om besparingar som togs i juni 2019 och de besparingar som ännu inte redovisats, nu visar att vi verkligen inte tagit detta på allvar, samt vi inte kan styra den ekonomiska processen. Ekonomin är den största och nästan enda fråga som diskuteras och arbetas med. Det är sant att vi inte brydde oss om en internkontroll för 2019 men det finns nu en beslutad för 2020. Vi förstod inte att när det gäller ekonomiska processer så tar de tid, de olika förslag som läggs skall utredas, risk – och konsekvensanalyseras och förhandlas med de fackliga organisationerna innan de kan genomföras. Vi visste inte heller att gällande frågor kring minskad personal tar tid innan uppsägningstider har löpt ut. En del fattade beslut är inte heller förstådda hur vi i sak skall genomföra dem, det är ju också så att vi genom vårt misslyckande ansträngt tjänstepersonalen som skall omarbeta många frågor just nu. Att nå en budget i balans arbetar vi med hela tiden men vi visste inte att det det var en så långsiktig process. Att finna ut en balansgång mellan lagstiftning och medel, då det gäller IFO och underskottet kopplat till placeringar av barn och unga och har det dröjt allt för länge med, och att få ner kostnaderna. Vi skall inte lämna barn som lever i miserabla hemförhållanden, här kommer också barnkonventionen in. Vi i Nordmalings kommun befinner oss i ett alarmerande läge då det kommer till ekonomin, vi gör allt vi kan för att nå en budget i balans, men vi räcker ännu inte till fullt ut. Att införa ett helt partiöverskridande arbetsutskott med en ledamot från varje parti, skulle vara början till ett fruktsamt samarbete samt fasa ut nuvarande polarisation.”

2 kommentarer

  1. Maria

    I dessa svåra tider är samarbete mellan partierna viktig, då de styrande måste fatta snabba beslut, allt utifrån rådande läget Det finns inte utrymme för populistiska inspel, bara för att hålla fram det egna partiet, vare sig lokalt eller nationellt!

Lämna ett svar till LasseMan Lindberg Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.