Gert Karlssons

Vad är fritt att yttra? Utan friheten att förolämpa, upphör frihet att yttra, att existera. ~ Salman Rushdie. . .Friheten i att yttra är meningslös om den inte tolererar det tal vi hatar. ~ Henry Hyde. Demokratins första, enda och sista postulat är att yttra fritt utan fruktan. ~ Gert Karlsson.

Att ställa grupper mot varandra .. men ändå inte ..

För att alla medborgare i en kommun skall inkluderas i kommunen är det också nödvändigt att alla får synas. För att ta Nordmalings kommun som ett exempel:
För att inkludera alla som bor i centralorten så är det viktigt att förstå att det finns en gruppering utanför centralorten..landsbygd och byar.
För att inkludera de som bor i en by så är det viktigt att förstå att det finns en gruppering utanför byn .. centralort och landsbygd samt andra byar. ETC .. ETC .. ETC.

Du som nu kallar detta för att ställa grupper mot varandra har helt rätt. Grupper står särskiljande mot varandra. Det är just detta som utgör grundförutsättningen för en gruppindelning.
Parametrarna för särskiljandet avgör avsikten med indelningen. Det finns dock ingen intuitiv avsikt i materialet som sådant, utan till ett sådant konstaterande bidrar endast betraktarens  känsla. Ettdera ser man gruppindelningen utifrån dess material och tillgodogör sig dess påståenden som sanna eller falska eller så bortser man från materialet som sådant och avgör att gruppindelaren endast har onda/goda avsikter med sitt material. Då är det din känsla som talar. Trots att gruppindelaren sannolikt inte känner just dig, så har denne stor makt över dig eftersom denne i så fall har fått dig att sluta tänka.

Om du kommer att läsa vidare i texten beror på om du bara känner eller också tänker.

Nordmaling står inför ett avgörande beslut. Att inte besluta är också ett beslut. Kommunen skall till nästa år anta en budget som som skall visa överskott med minst 6 miljoner kronor. Detta betyder att varje månad skall visa ett ackumulerat överskott på 0,5 miljoner kr. För att kontrollera budgetars utfall så använder många andra  kommuner det som kallas styrkort.

Att på ett år gå från 14 miljoner i underskott till att året efter skapa ett överskott på 6 miljoner kan  endast ske genom att upprätta en lista* över vad kommunen lagligen är skyldiga att utföra. Sedan skall endast utföras det som listan kräver. Listans innehåll  grupperar.  Gruppers intressen  ställs  mot varandra. Grupper som finns på listan mot grupper  som inte finns med på listan.
Allt som inte kommunen lagligen måste utföra, skall  ”frysas” fram till är 2022. Som mål sätts att uppnå budget och måluppfyllelsen är att ha uppnått målet. Allt annat som bryter fokus för att nå målet skall skjutas till kommande år att  hantera. Den som inte klarar att överleva dagen, behöver ej oroa sig för morgondagen. Om Nordmalings kommun klarar sin dag 2021 så kommer det en dag 2022 att hantera med sina möjligheter. Men låt oss gemensamt först klara av budgeten för år 2021.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.