Gert Karlssons

Vad är fritt att yttra? Utan friheten att förolämpa, upphör frihet att yttra, att existera. ~ Salman Rushdie. . .Friheten i att yttra är meningslös om den inte tolererar det tal vi hatar. ~ Henry Hyde. Demokratins första, enda och sista postulat är att yttra fritt utan fruktan. ~ Gert Karlsson.

En budgetanpassad verklighet slår en verklighetsanpassad budget .. eller ?

 

När budgeten och verkligheten avviker så år det verkligheten som gäller .. vartill budgeten skall anpassas.

En kommunal budget (som alla andra budgetar) skall spegla anpassning till ett scenario som med fakta analyserats fram .. inte visionerats fram.

En budget som är anpassad till en vision istället för en realitet kraschar redan den andra januari. Fel av mig .. är redan kraschad i sin tillkomst.

All verksamhetsutveckling börjar med att skaffa verktyg till att infånga full och otvetydig dagsfärsk information för att kunna analysera hur, vem, vad och vilka beslut som måste tas löpande.

Detta förfaringssätt är sålunda verklighetsanpassat och inte visionsanpassat.

En varaktig förändring består inte i att anpassa önskvärda siffror och argument om förhoppningar på papper eller i en dator. En varaktig förändring grundar sig på kontinuitet, utvecklade kunskaper och förändrade attityder till och inför den verklighet som hela tiden försöker springa ifrån oss. Ständigt.

SD Nordmalings föreslagna kommunbudget bygger inte på större kunskap om verkligheten än vad något annat partis budget gör.

Men SD:s budget har iallafall anständigheten att ta höjd för ofrivillig bristande insyn i kommunens räkenskaper och föreslår därför att fördela medel för kommande verksamheter i kommunen, grundat på bl.a. medeltillskott till ekonomi- tjänstemännens kompetensutveckling och deras därmed kloka införskaffande av nya bättre rutiner, och verktyg för ekonomins styrning, rapporter och åtgärder i realtid. Grunden för organisationens byggande, bevarande och fortlevnad och att alla kan få medverka.

Samtliga partier i Nordmalings kommunfullmäktige, utom ett parti, har moderpartier att äska medel ifrån. SD Nordmaling anser att kommunens partistöd till de politiska partierna skall vara ”behovsanpassat”. Lokala partier utan anknytningar till region eller riksplan skall erhålla extra medel efter ansökan till kommunen. Detta är en djup och grundläggande demokratisk aspekt, om och för lika villkor.

Kommuner skall utvecklas inifrån, och därför skall också möjligheter finnas för lokala partier att existera. Detta som motvikt till de etablerade partierna. Detta är den främsta åtgärden för att få till en rättvisare fördelning, av kommuninnevånarnas medel inom kommunen. Detta sker genom att fler grupperingars argument, synpunkter och erfarenheter får ta plats i den kommunala politiken.  Och det är egentligen detta som skall speglas i en kommunbudget och skall tas till hänsyn och ge uttryck för den mångfald av aspekter och särdrag som utgör en kommuns sanna identitet.

Läs mer på Länk: http://umea.sd.se/wp-content/uploads/sites/318/2020/05/Budget-Nordmaling-2021-2-200519-1105.pdf

2 kommentarer

  1. LasseMan Lindberg

    BRA RYTIT GERT. Du kan vara stolt över att du har SPLITVISION!!!
    Om det inte hade stått SD i texten så kunde det lika gärna ha varit FRIADEMOKRATERNA som skrivit.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.