Gert Karlssons

Vad är fritt att yttra? Utan friheten att förolämpa, upphör frihet att yttra, att existera. ~ Salman Rushdie. . .Friheten i att yttra är meningslös om den inte tolererar det tal vi hatar. ~ Henry Hyde. Demokratins första, enda och sista postulat är att yttra fritt utan fruktan. ~ Gert Karlsson.

Åren går men budgeten består ..

Av , , Bli först att kommentera 6

En blomsterotid vi alla kunnat förutsäga, men helst varit utan ..

Den 22 juni skall kommunfullmäktige i Nordmaling fastställa kommunens budget för år 2021.

Det tidigare fastställda ramarna för åren 2018 -19 -20 stammar från ”samma” kommunfullmäktige.

Utfallen och resultaten av dessa budgetar är att de alla har övertrasserats varje år.

I stort sett på samma kostnadsposter, av samma orsak och tillkortakommandet har de bortförklarats, och med samma argument. Från samma partier och med samma undanflykter. Och undskyllans på samma anledningar.Och av samma personer.

Jag vet, därför jag var med, att kommundirektören och ekonomiavdelningen har förklara vad sominte finns plats för inom ramarna. Och pekat på att kommunen måste verksamhetsutvecklas och inte stagnera i försöken att ”spara”.

Men med samma resultat som tidigare år så är förståelsen för detta egentligen så självklara, absolut lika med noll hos de styrande partiet i Nordmaling. Tjurskallighet går före förstånd. Skylla på allt och andra går före självkritik.

Revisionen hade en förödande kritik av kommuns räkenskapsprestation och funktion i sin rapport härom året.
Men ingen i den politiska kommunledningen ”kände igen sig i kritiken”
Och om det nu ändå var något som var fel, så måste väl det vara tjänstemännens fel, eller ytterst kommuninnevånarna.

Och för en gångs skull har (C) rätt, klart att det är kommuninnevånarna som felat. De har ju förmodat och trott på, och röstat på rätt parti utifrån dess vallöften. Men tji fick de .. vilket jag djupt beklagar.

Därför att :
-Siffrorna är påhittade .. inte av tjänstemännen, men med direktiv från kommunstyrelsen via
kommunfullmäktige vad som kommunen kan ”tjäna in” på. (Underlåta att utföra)

– Revisionen har konstaterat och anmärkt på att tilldelning av medel till sektorer inte baseras på analys av verksamheten, utan av vad som blir över när alla sektorer fått lite av varje, hämtat från förra-föregående års budget.

Jag har förstått det, av att läsa innantill i revisionens kritik, vilket varje kommuninnevånare också kan göra om man så vill.

Revisionen slår fast:
– Utfallet av föregående års budget skall vara styrkortet för sektorernas verksamhet, och inte de belopp som inte höll, innan de och med många miljoner kronor överskreds året före, och året före det, etc.

Den som är satt i skuld är inte fri ..
Men det patetiska budskap som den politiska kommunledningen basunerar ut till kommuninnevånarna är att:

-Fattigdom kan man spara sig ur. (Med andras penningar)
– Att investera i kunskapshöjande ekonomiska åtgärder är alldeles för dyrt. ( Penningar har gått åt till annat)
– Allt är situationens fel. ( Det blir bättre nästa år med alla bidragen)

Nej, ni läsare .. om det blir bättre, så blir det inte bättre förrän sista tertialet 2022, och om så sker, är det uteslutande tack vare våra kommuninnevånare.

Bli först att kommentera