Kent Larsen, Lycksele

Vindkraften i motvind

Av , , 1 kommentar 5

Vindkraftverken blir allt fler,just hemkommen från en resa till Tyskland, har jag  sett hundratals vindkraftverk,en del i form av jätteparkanläggningar andra mest som en gallrad skog.Vindkraft är på modet,överallt ser man roterande vingar.Vindkraft  är ren,vinden "oförstörbar" och oändlig.Vindkraftverk tar liten plats,störande sus från  vingarna blir allt mindre genom ny formgivning .Vindkraft är   miljövänlig,så säger man,och många vill tro det,ja många är absolut fullständigt övertygade om vindkraftens förträfflighet, men är det sant ?Är vindkraftverken verkligen så bra för oss ?

Oljudet från 50-60 meter långa "vingar" är hörbart på långa avstånd och kan bli fruktansvärt iriterande för den som drabbas.Skuggorna från roterande vingar skrämmer viltet,inom "skugglandet" trivs inte viltt och området blir livlöst,men framförallt far naturen illa,många som är så rädda om vår natur,tycks ha" kastat in handduken",vår natur utsätts för en nedskräpning utan like,horisonten förändras,höjder och berg profileras  med vindkraftverk och snart är den natur vi var så rädda om ett minne blott.I Tyskland växer protesterna och blir allt starkare och  större.Jaktorganisationer har sett skadorna och potesterar högljudd.

Staten har sagt man vill fördubbla turismnärringen till år 2020.Vi som bor i Lappland,en fjärdedel av Sveriges yta,det största,vackraste och mest intressanta landskapet,vi vet vad turismen har förbetydelse.Våra bästa produkter är vår natur,vår kultur och våra traditioner -vår natur är vår största resurs,den mest säljbara för turismupplevelser…men nu skall den skräpas ner med vindkraftverk.

Med bestämdhet  tror jag  kommande generationer  vägrar aceptera denna   naturförstörelse.Vindkraften kommer  att vara en parantes,ett tillfälligt mode,ett otrevligt "naturklotter".Lappland bidrar redan med billig och ren elproduktion genom alla vattenkraftverk,vi behöver absolut  inte sälja ut all vår natur och därmed förstöra vårt "kapital"av naturrikedom.

Skulle önska mit eget parti,Centern,kunde ta ett steg bakåt och säga nej till vindkraftsanläggningar i vårt landskap.Du som läser detta får tycka vad du vill, om du respekterar att andra får tycka det dom vill.Ordet är fritt.

För Lapplands bästa -inga vindkraftverk här.

kent larsen