Etikett: autism

Lögner om vacciner

Av , , 2 kommentarer 11

Vetenskapen och forskarvärlden är under attack. Det som varit fakta om vår tids stora frågor som klimatförändringar, miljöfrågorna. Dit hör även de vaccinationer som vi gett mot barnsjukdomar, osanningar, fake news, som sprids i stora mängder på sociala medier. Forskarna framställs som lögnare och lakejer till läkemedelsindustrin. Beprövad vetenskap slits i bitar av konspirationsteorier.

Är uppgiven och förbannad efter att sent i gårkväll sett SVT dokumentären ”Vaccinationskrigarna.” Journalisterna Malin Olofsson och Anna Nordbeck, har under ett drygt år infiltrerat antivaccineringsrörelsen; en rörelse som sprider sig över hela världen. Frontfigurerna som ofta saknar medicinsk utbildning sprider lögner och talar om ”vetenskapliga bevis” som inte finns. De påstår att alla sorters vacciner är gifter som orsakar allt från autism till dödsfall. Det kan till och med vara en del av en stor, hemlig sammansvärjning. Till stor del består rörelsen av oroliga föräldrar och föräldrar till autistiska barn. Den går även att passa in i trenden av allmänt missnöje och en trötthet med den ”gamla” världen.

Forskning som under strikta former lett i bevis att massvaccinationerna av barn räddat miljontals liv, sågas av ”experter” som varken har medicinsk utbildning eller inte kan lägga ett enda vetenskapligt bevis som styrker deras påståenden. Den största spridningen av rörelsen sker i I-länderna, i synnerhet Europa och USA. Märkligt nog dras unga, välutbildade människor till rörelsen. Men det är ju en tid då det är inne med att följa sin EGEN magkänsla och att skaffa sig en högst personlig andlighet  och tro genom att plocka till sig från det religiösa smörgåsbordet som passar just det egna JAGET.

I sitt motståndet mot barnvaccinationerna påstår rörelsen det finns en koppling mellan vaccinationer och autism. Utan ett enda hållbart vetenskapligt bevis. Jo ett. Andrew Wakefield påstod sig ha funnit en länk mellan MPR-vaccinet och autism. En studie som byggde på 12 (!) barn. Hans forskning hamnade i papperskorgen och han blev av  med sin läkarlegitimation 2010. Trots det dyker Wakefields ”bevis” i rörelsen. De säger att barn som får genomlida en barnsjukdom får bättre immunförsvar. Något som inte kan beläggas med fakta. Jo, vi kan skydda våra barn, men mot faktaförnekelse finns inget vaccin. Barn som INTE blivit vaccinerade och får mässlingen kan smitta spädbarn som inte uppnått vaccinationsåldern – och som då kan dö på kuppen.

Detta är fakta från UNISEF. Läs och begrunda!

  • Vaccinationer räknas som en av de största hälsoframgångarna i världshistorien. Under 2018 fick 116 miljoner barn vaccin mot de så kallade barnsjukdomarna.
  • Varje år räddas dock mellan två och tre miljoner barn från att dö i vanliga sjukdomar tack vare vaccin. Under de senaste 20 åren har över 20 miljoner liv räddats
  • Varje år räddas dock mellan två och tre miljoner barn från att dö i vanliga sjukdomar tack vare vaccin. Under de senaste 20 åren har över 20 miljoner liv räddats
  • Antalet dödsfall till följd av mässling har minskat dramatiskt, från tre miljoner på 1980-talet till runt 110 000 idag. Majoriteten av dem är barn under fem år. Minskningen har skett tack vare utvecklingen av allmänna vaccinationsprogram.

Vaccineras mot mässling.

Att vaccin kan ge biverkningar ska inte förnekas. Framför allt allergiska reaktioner. Men detta med biverkningar är ett faktum med de flesta mediciner. Jag personligen skulle kunna sluta ta mina Parkinsonmediciner som har många, svåra biverkningar – men då skulle jag förmodligen bli liggande likt en stenstaty. För och emot. Välja att lita på sin läkare eller gå sin egen väg? Jag väljer doktorns kunskaper.

Vetenskap börjar med att vi ställer frågor. Det kan vara frågor som ifrågasätter gamla påståenden. Vetenskapen försöker lösa problem. Det handlar inte om nåt allmänt tyckande där man kan lägga till och dra ifrån som det passar en. Forskare arbetar systematiskt, metodiskt för att leda en teori i bevis. I stora kvantitativa forskningsprojekt kan det finnas tiotusentals försökspersoner. Men det räcker inte. Det krävs likvärdiga grupper där kanske den ena får en placebomedicin medan en lika stor grupp får den riktiga medicin. Man går från en hypotes, till val av forskningsmodell för att efter åratal eventuellt kunna dra en slutsats. Krav på krav på objektivitet, distans, och de sedan vågar påstå att ”Detta piller minskar smärtorna hos cancersjuka” så ska forskningsförsöken som lett fram till detta kunna upprepas med samma resultat. Genom vetenskapens frågor får vi människor svar och  en säker, likvärdig vård och behandling.

Väntar spänt och hoppfullt på att jag ska få vaccinera mig mot Corona/covid-19.