Kommunen mötte allmänheten

Jag kommer just hem från ett möte i Vännäsby. Mötet var ett fint kommunalt initiativ i bästa demokratiska anda. Man ville höra så många som möjligt, när det gäller återställandet av de nedbrunna lokalerna vid festplatsen i Vännäsby.

Mötet leddes på ett utomordentligt sätt av kommunens tämligen nytillsatte kommunalråd. Johan Söderberg. Ett och annat aningen aggressivt inlägg från mötesdeltagarna riktat mot kommunen bemöttes på ett strålande sätt. Hela mötet genomsyrades av en konstruktiv anda och ledde även till ett konkret beslut.

En arbetsgrupp skall nu tillsättas för att arbeta vidare med frågan. Alla namn i den förhållandevis lilla gruppen kommer så småningom att fastställas. Arbetsgruppens uppgift blir att arbeta mot ett återskapande av de brunna lokalerna i samma område med en förbättring av danspaviljongen så att den kan användas även under vintertid. Detta var också Spölands IF:s önskemål.

Mötet var ett lovvärt kommunalt initiativ och mycket talar nu för att nya, välplanerade lokaler kommer till stånd. Något annat än den kommunala ekonomin torde inte behöva försena projektet.

Det kändes f.ö. riktigt skönt att som f.d. kommunanställd se, hur ett väl genomfört kommunalt möte skall utformas och ledas.

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.