”Fart hinder”

Av , , 2 kommentarer 0

"Fart hinder"?

Peggys ex första biltur över ett farthinder i Umeåfick honom att konstatera att det mera var frågan om någonting mera "fart provoking" än "fart hinder".

Visst är det ändå roligt med språk och hur lätt är det inte att vitsa till det kring hur saker sägs på olika språk? Men förutsättningen är förstås att man begåvats med mitt enkla sinne för humor.

2 kommentarer

Utanförskapet

Av , , 4 kommentarer 3

Utanförskapået var något som alliansregeringen hade lovat skulle minska.

I dag får vi från tillförlitligt håll veta, att utanförskapet i dag är lika stort som det var när regeringen tillträdde.

Nu väntar jag bara på att någon från alliansen skall förklara för mig att det är skillnad på utanförskap och utanförskap och att man visst har minskat det utanförskap som man lovade minska.

4 kommentarer

Ett erkännande

Av , , Bli först att kommentera 3

Under ett svettigt arbetspass med lien i solskenet fick jag plötsligt en lust "erkänna" eller kanske hellre offentliggöra en svaghet i min karaktär. Jag antar att det är en svaghet, som jag i min ålder borde ha kommit över.

Ibland anser jag mig ha vettiga åsikter. Kanske inte bara ibland utan i stället alltför ofta torde många som känner mig mena. Ibland för jag fram mina åsikter som jag själv tycker i form av bra förslag. Mina råd och förslag tas ibland tacksamt emot men ofta nonchaleras de helt.

Då erfar jag känslor av de mest varierande slag. Vad för slags känslor det kan vara lämnar jag till var och en att själv fundera över. Det jag känner är inte alltid så trevligt för mig själv och min självkänsla. Det jag samtidigt tänker om dem som inte fattar det fina i det jag säger, inte ens så pass mycket av det att de kan besvära sig med motargument, får läsaren också gissa själv.

Det jag berättar här är något som jag dragits med i stort sett hela mitt hittillsvarande liv men först nu börjar jag mer och mer kunna hantera det.

Anledningen till att jag tar upp detta just nu, är det eländiga vänsterpartiet i Vännäs, som är en del av den politiska majoriteten i Vännäs och som säkert räknar med att vara det även  i framtiden också. I bästa välmening baserat på mina egna vänstersympatier har jag ett flertal gånger och på olika sätt påpekat för dem att de inte kan fortsätta att ha en lokala hemsida med nyheter från 2006.

Ingen torde väl kunna vara av en annan uppfattning, vågar jag påstå. Men Väsnterpartiet i Vännäs struntar fullständigt i mina påpekanden. Eländes elände! Som socialdemokrat skulle jag inte alls vilja se dem samregera med S i Vännäs i fortsättningen. Inte då för deras dåliga hemsida utan för deras nonchalanta behandling av en möjlig väljare.

Bli först att kommentera

Men Vännäs då?

Av , , Bli först att kommentera 1

Enligt en notis i dag i VK om en avgrävd datakabel på Backen så skall man förstå att "närliggande område" till t.ex. Brattby är Vännäs. För mig känns det mera som om Brattby ligger inom ett närliggande område till Vännäs.

Tidigt i går förmiddags förlorade vi i Brån kontakten med internet. Lätt kunde jag konstatera att detta även gällde mina grannar och då troligen hela Brån. Jag fick också veta att även Vännäsby var drabbat. Kommunens IT-kontor upplyser mig senare om att det också gällde delar av Vännäs tätort.

I VK:s notis i dag nämns dock bara själva staden samt några byar inom Umeå kommun. Detsamma gällde de lokala nyheterna i radion – åtminstone deras första sändningar under dagen. Båda hade tydligen samma källa till sin nyhet.

Möjligen håller fler med mig om att Vännäs väl också borde ha varit med i de båda mediernas rapportering om kabelavgrävnngen. Om det nu var just den avgrävningen som orsakade det hela även i Vännäs, förstås. Tidningsnotisen får mig nästan att undra.

Bli först att kommentera

Vännäs äldreomsorg

Av , , 3 kommentarer 4

Som god man och nu också som förvaltare har jag kommit i kontakt med Vännäs kommuns äldreomsorg. Det glädjer mig att se hur väl den fungerar. Dessutom har jag också fått erfara ett väl fungerande samarbete med landstingets distriktssköterskor.

Särskilt tänker jag på tre av mina ärenden, där huvudmännen verkligen visade sig vara i behov av annat boende. Inom tämligen kort tid fick de också det. I dag flyttar den tredje av dem in på ett s.k. korttidsboende, som i hans fall sannollikt varar tills dess han kan erbjudas ett permanent s.k. särskilt boende i kommunen.

Under det gångna halvannat året har jag genom mina uppdrag kommit i kontakt med biståndsbedömare, områdeschefer, "avgiftsadministratören", hemtjänsten samt personal på kommunens olika boenden för äldre. Av alla har jag bemötts vänligt, professionellt och effektivt.

Att åldras i Vännäs kommun och samtidigt ha behov av insatser från kommunen, är ingenting att oroa sig över. Fast nog kommer jag kanske ändå att streta emot den dag som jag inte längre kan bo kvar hemma. Min tur torde mänskligt att döma komma före Peggys tur att flytta till särskilt boende. Måtte jag då bara ha så pass av egen bedömningsförmåga kvar, att jag inser hennes behov av avlastning.

Åtminstone ett av boendena har internetanslutning. Får jag bara flytta in där, så skall det väl gå bra.

 

3 kommentarer

Mönstringsslöseri

Av , , Bli först att kommentera 1

Den stora nyheten i dag om man skall döma av hur den uppmärksammats i radions P1 är utan tvekan den onödiga mönstring av unga män som pågår.

43 miljoner lär det skall kosta oss skattebetalare plus ytterligare kostnader för bl.a. resor.Det hela påminner mig om det ursprungliga beslutet kring sjukförsäkringen. Där hade alliansregeringen också varit snabb och effektiv, för att sedan först efteråt upptäcka att saken inte var riktigt genomtänkt.

Inte blev misstaget bättre av höra en av moderaternas riksdagsledamöter i radion lättvindligt vifta bort det generande misstaget genom att säga något i stil med att man ju måste räkna med oväntade konsekvenser när en större förändring genomförs.

Pliktverket säger sig bara följa lagen och att den ändras redan den 1 juli, bryr man sig inte om.

Nog måste det väl ändå vara möjligt att stoppa mönstringen eller åtminstone slå ner kraftigt på takten så att det mesta är ogjort den 1 juli, varefter det inte behöver göras?

Bli först att kommentera

Förlåt!

Av , , Bli först att kommentera 2

Rubriken på mitt förra inlägg var nog illa vald,  trots sitt samband med inlägget som sådant. Ett land i sorg är nog den absolut sämsta beskrivningen på Sverige i dag. Kanske bör jag rent av så här i efterhand be om ursäkt för den.

Illa vald var den nog, och förstås helt i enlighet med vad mina söners far ofta försöker göra med rubrikerna på inläggen. Allt för att få dem mera lästa just genom att väcka intresse för dem redan i rubriken. Det är han f.ö. inte ensam om har jag kunnat notera.

Bli först att kommentera

Ett land i sorg?

Av , , 1 kommentar 7

 

Vänstermannan Leif Åhman, ledamot i kommunfullmäktige, är kanske en av vänsterpartisterna i Vännäs som behöver tröstas i anledning av den valförlust de fortfarande tycks sörja – åtminstone enligt deras lokala webbplats.

 

Vänsterpartiets ordförande stannade hemma under det stora bröllopet igår. Frågan är om inte V-sympatisörerna i Vännäs borde stanna hemma också och då  i soffan på valdagen i höst.

Ingen kan väl vilja rösta på ett parti, som i vart fall i Vännäs än i dag så till den milda grad sörjer valförlusten 2006, att det fortfarande "gråter" över den på sin lokala webbplats!

Trots välmenta påminnelser om saken från min sida, kan man fortfarande på deras ingångssida på webben läsa följande:

"Landet i sorg

19 september 2006 19:35 Jonas Björkholm

Trots maktskiftet i riksdagen så behåller vi tillsammans med Socialdemokraterna majoriteten i fullmäktige. Vi tappade ett mandat (till Miljöpartiet) och har nu fyra, Socialdemokraterna behåller sina 15. På den borgliga sidan så tappade Fp ett mandat till M."

Ett parti som 2010 inte har några viktigare och mera dagsaktuella saker att informera om på sin webbplats, borde nog ta sig en allvarlig funderare över sin framtid i det politiska livet i Vännäs.

Socialdemokraterna behöver deras röster för att kunna stanna kvar i majoritetsställning, men behöver de också de sörjande vänsterpartisternas hjälp i övrigt?

 

1 kommentar

Jag lyckades…

Av , , 3 kommentarer 5

Jag lyckades nästan helt att bortse från mina negativa tankar kring monarkin och i stället med stor behållning kunde jag glädjas åt vad jag såg från bröllopet.

Hela behållningen tillskriver jag den äkta lycka och ömsesidiga kärlek som de bådas ansikten utstrålade. Må vara hur tokigt som helst med det system som de gift in sig i, men ingen kan väl undgå att djupt beröras av vad vi fick uppleva.

 

3 kommentarer

Omvägen via DVD:n

Av , , 5 kommentarer 0

Jag har haft tur förr med tekniska frågor i detta medium. Nu provar jag igen med en förhoppning om samma tur den här gången.

Vi har en ganska ny TV och en tillika ganska ny DVD-spelare. På senare tid har bilden inte varit stabil på TV:n och ibland har en text "svag signal" eller "ingen signal" visat sig på TV:n.

Antennkabeln går primärt in i DVD-apparaten och en annan sedan ut till TV:n. Nu fungerar TV:n perfekt, bara om jag låter antennen primärt vara kopplad till den och alltså inte via DVD:n. Allt har fungerat problemfritt i ca ett år.

Kan någon på denna korta beskrivning ge mig ett tips om vad som kan vara fel?

5 kommentarer