Godemansarvodena

Av , , Bli först att kommentera 3

I dagarna får vi som är gode män och förvaltare beslut från överförmyndaren, alternativt överförmyndarnämnden, om hur våra uppdrag skall ersättas.

Då och då får jag frågor kring just detta med arvodet. Hittills har jag inte kunnat svara och det bara för att jag enkelt inte vetat. Nu vet jag litet mer. Här skall jag berätta om våra arvoden, eftersom jag inbillar mig att det finns ett allmänt intresse för frågan.

Förutsättningen för att arvode överhuvudtaget betalas ut är att man som god man eller förvaltare lämnat in en redovining över det gångna årets olika transaktioner och att den kunna godkännas av överförmyndaren.

Den ersättning man får grundar sig i första hand på omfattningen av uppdraget för respektive huvudman. Full ersättning får man om uppdraget gäller att "bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person". Om man bara skall bevaka den enskildes rätt och förvalta hans egendom, är ersättningen lägre.

Utöver detta ökar arvodet om uppdraget varit särskilt tidskrävande eller komplicerat. Hur detta bedöms, har jag ingen riktig klar bild av.

Arvodet betalas antingen av kommunen eller av huvudmannen, d.v.s. den som har god man eller förvaltare. Avgörande för detta är huvudmannens ekonomi. Om dennes inkomst eller förmögenhet överskrider ett visst belopp, skall han eller hon själv stå för arvodet. Storleken på huvudmannens förmögenhet påverkar däremot inte arvodets storlek.

Jag avstår här från att nämna några belopp utan försöker bara beskiva arvoderingen rent principiellt. Det gör jag, eftersom jag tror att beloppen kan variera från kommun till kommun. Jag antar att den som också är intresserad av beloppen, själv kan ta reda på dem direkt hos respektive överförmyndare.

En speciell situation inträder, när hudvudmannen själv skall betala arvodet. Den är värd ett särskilt blogginlägg, tycker jag.

Fortsättning följer…

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Monica och kommunalrådsarvodena

Av , , Bli först att kommentera 3

Bloggkompisen Monica Wahlström i Vännäs tar i ett inlägg upp offentliggörandet av våra kommunalråds löner och hur dessa sedan jämförs med betydligt sämre betalda av kommunens anställda. Hon gillar det inte.

I sitt inlägg citerar hon en annan bloggare och säger sig hålla med han skriver. Monica citerar och en bit av hans inlägg, eller kanske är det hela inlägget.

Jag hänger upp mig på en mening i citatet, nämligen den här:

"Ytterst är kommunstyrelsernas ordförande ansvariga för kommunens budget."

Så är det förvisso, men kan Monica också tala om vad som händer, när ett kommunalråd inte fullt ut kan sägas ha uppfyllt sitt ansvar? I detta ansvar torde väl bl.a. ligga ett ansvar för att kommunen håller sig inom sin för året givna budget. Som alla vet är det inte särskilt ovanligt med budgetöverskridanden totalt sett och/eller inom vissa förvaltningar.

På vad sätt avkrävs då kommunalrådets ansvar? Finns det några andra sätt att göra det på än att vänta till nästa val och då försöka få honom/henne eller hans eller hennes majoritet utbytt?

Observera att mina funderingar är generella och gäller alltså inte enbart för vår kommun.

Bli först att kommentera

Norwegian igen

Av , , Bli först att kommentera 1

Flera gånger har vi nyttjat Norwegian utan några som helst problem, men den här gången fungerar det inte så bra.

Tidigare fick vi en ändring som innebar att vi skulle landa på Arlanda fem minuter tidigare än vad som gällde, när biljetten köptes. Det var ju i och för sig inget att bli särskilt retad på.

I dag kom en ny ändring per e-post, som däremot inte kan accepteras och heller inte förklaras. Enligt den landar vi på Arlanda tre timmar efter det att vår nästa flight lämnat Arlanda, också den med Norwegian!

När jag ringer Norwegian får jag veta att det har fel i systemet plus en del annat som jag inte riktigt fattade. Nu kan vi antingen boka av flighten och få pengar tillbaks eller boka om den och lämna Umeå på förmiddagen i stället för på kvällen, som vi tänkte. Utan extra kostnad för oss i alla fall.

Jag undar nu bara hur man skulle ha skött detta, om vi inte haft e-post och inte heller kunnat svara i telefon.

Hur som helst så var det trevligt att prata med den norske "pigen" som svarade.

Bli först att kommentera

Barnprogram för vuxna

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag började titta på "Smartare än en femteklassare", trots att Peggy avrådde mig från det.

Jar borde ha följt hennes råd. Nu har hon dessutom berättat för mig att det får några år sedan sändes som barnprogram i USA. Visserligen annonseras det som familjeprogram, men det är definitivt ingenting för en gamling som jag.

Bli först att kommentera

Mediamarkt

Av , , 1 kommentar 4

Jag ser i VK att Mediamarkt går med förslust. EN liten del i det är nog att de avvisar kunder.

För en tid sedan skulle jag köpa en TV till en av mina huvudmän. För att göra min kommande redovisning till överförmyndaren så enkel som möjlig, bad jag att få köpa den mot faktura, men se det gick inte.

Dte hjälpte inte att jag med dokumentation kunde visa dels vem jag var, och dels att jag verkligen var god man för den det gällde.

Såklart jag inser att en sådan här liten sak inte kan vara orsaken till Mediamarkts dåliga vinstsiffror, men många bäckar små…o.s.v.

1 kommentar

Trasigt blir helt

Av , , 1 kommentar 4

Vad är det egentligen som händer i  min närhet. Icke fungerande tekniska saker börjar på ett oförklarligt sätt att fungera igen.

För en tid sedan slutade mitt arbandsur att gå. Från urmakarhåll meddelades att "verket" var slut och behövde bytas, men till en så pass hög kostnad att jag tackade nej till en sådan åtgärd. När jag sedan hämtade klockan, gick den och har gjort det sedan dess.

I går slutade min mobiltelefon att fungera. Först trodde jag att kontantkortet behövde laddas och gjorde därför det. När den ändå inte fungerade satte den i laddning i flera timmar, men fortfarande visade den inget liv.

Men så i dag började den alldeles av sig själv att fungera. Datum och tid stämde inte, men jag fick direkt en fråga om jag ville uppdatera inställningarna och efter ett OK på den frågan, så fick också rätt tid och datum.

Varför skall en gammal oteknisk man som jag behöva drabbas av sådana här underligheter? Jag var inte långt ifrån att bege mig till närmaste butik för att köpa en ny telefon.

1 kommentar

Ros till landstingsrådet

Av , , Bli först att kommentera 3

Min benägenhet att dela ut rosor är extra stor i dessa dagar.

Nu vill jag ge en sådan till landstingets fämste politiker,  nämligen landstigsrådet Peter Olofsson (S). Han svarade på ett e-brev från mig dagen efter det att han fick det.

Ett gott föredöme är han härmed för andra myndigheter, vare sig det är myndigheternas tjänstemän eller deras ansvariga poltiker som får brev från allmänheten. Samma skyldighet har de, även om långt i från alla politiker tycks vara medvetna om det. Medvetna är de kanske, men struntar ändå i sin skyldighet att besvara brev.

Bli först att kommentera

Empati – bra att ha?

Av , , Bli först att kommentera 2

Förmågan att ha empati i sin relation till andra människor borde förmodligen ses som någonting enbart positivt. Jag tror mig ha den förmågan, men inser också att det är både på gott och ont att ha den.

Det onda ligger förstås i den omständigheten, att det stundom blir så lätt att "lida" med den andra, när jag inom mig känner hur mycket hon eller han gör det. Det goda gäller förstås när jag kan sätta mig in i och förstå den andres glädje eller lycka och även jag glädjas.

Att smittas av den andres olycka och sorg och samtidigt förnimma en slags tacksamhet från den olycklige, när han eller hon möter förståelse, får mig att inse värdet av att ha den empati jag anser mig ha.

Häromdagen mötte jag en en kvinnlig bekant som jag inte mött på länge. Hon var sig inte riktigt lik. Jag lade direkt märke till hennes viktminskning. Samtidigt förnam jag ett drag av sorg och olycka i hennes ansikte.

På mitt vanliga glada sätt frågade henne om hur det stod till. Alltså en sådan där rutinmässig fråga, som det är lätt att ställa. Vanligtvis får man bara ett intetsägande svar om allt är bra.

Den här fick jag det inte. Hon öppnade sig helt och berättade om allt det elände som hon upplevt den senaste tiden och forfarande upplever. Även om berättelsen dessvärre inte är så ovanlig i dagens samhälle, grep den mig djupt. Det hela handlade nämligen om otrohet, en man som bara lämnade allt och den efterföljande tungslitna tvisten kring pengar och ägodelar.

Jag känner en mer eller mindre konstant lust att hjälpa folk som behöver hjälp. Här fanns ingen hjälp som jag kunde ge mer än en varm tröstande kram, till vad nytta den nu hade.

Riktig säker på om min empatiska förmåga, som då och då leder mina tankar till denna sorgsna kvinna och hennes situation, ändå är något jag skall vara tacksam över eller som jag hellre borde önska att jag slapp ha.

 

 

Bli först att kommentera

Brev till myndigheter

Av , , 6 kommentarer 5

Olika media testar då och då myndigheternas sätt att behandla inkommande post. Ofta gäller det då e-post. Resultatet av dessa tester tyder inte alltid på att myndigheterna bryr sig om vad som åläggs dem enligt förvaltningslagen.

I går skrev jag till en av våra länsmyndigheter. Brevet var ställt till den aktuella myndighetens högste politiker. Det var inte avsett som en test utan innehöll en konkret fråga, som jag vill få svar på.

Jag inser att denne mycket upptagne man, inte som jag, har tid att svara på e-brev samma dag som de hamnat i hans brevlåda. Han måste givetvis få några dagar på sig.

"Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt" sägs det dock i 4§ förvaltningslagen. Vad som är "möjligt" måste och kan givetvis bara den myndighet som fått brevet själv avgöra.

De som läser mina blogginlägg framöver kommer att kunna följa denna fråga.

6 kommentarer

Från PDF till Wordfil

Av , , 3 kommentarer 2

Ibland vill man skapa en Wordfil av en PDF.

Här finns gratistjänst på nätet. Den har jag provat och i stort sett med "vändande post" fick jag tillbaks min PDF-fil i Wordformat.

http://www.freepdftoword.org/sv/online.htm?step=1

3 kommentarer