Egyptisk kvalitet II

Av , , Bli först att kommentera 11

Nu har jag fått ytterligare ett bevis för att inte allt man köper i Egypten håller särskilt hög kvalitet.

Jag köpte också en jättesnygg livrem där som påstods vara av bästa kvalitet och av äkta läder. Vare sig uppgiften om bra kvalitet eller den om äkta läder var något som jag trodde på. Efter prutning blev dock priset lågt och fullt acceptabelt.

Det är ett bälte utan hål med en slags automatisk låsning i själva spännet. Efter att så småningom kommit på hur bältets automatiska låsning fungerar, hände detta i dag.

I kön på Stadium känner jag plötsligt hur spänningen runt gubbmagen släppte. En så snabb minskning av BMI hade jag aldrig hört talas om utan misstänkte direkt ett livremshaveri. På väg ut ur butiken fann jag en avskild plats, där jag kunde åtgärda släppet. På väg till bilen släppte det igen.

Som av en tillfällighet hade jag ett reservbälte i bilen och kunde därför byta till det medan jag tankade på OK på Haga. Vem har med sig ett reservbälte på sin shoppingresa till Umeå? Jo, den som förlorat tilltron till kvalitén på egyptiska varor!

Bli först att kommentera

Umeåfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har jag följt en större del av Umeåfullmäktige via webb-TV.

Det hade varit bra, om föredragningslistan hade funnits på kommunens webb, men så är det inte. Lär av lilla Vännäs kommun, Umeå!

Bli först att kommentera

Knäckkokningsproblem

Av , , Bli först att kommentera 4

Koka knäck tillhör inte mina favoritsysselsättningar. En gång per år blir dock. Därav kommer osäkerheten inför projektet.

Nu är det klart – puh! Ett problem den här gången – utöver det att fylla knäckformarna – inträffade under själva kokningen av kalorifattiga och näringsriktiga knäcksatsen. Vem kan hjälpa mig att förstå vad som hände?

I alla år har jag använt samma gryta och det utan problem. Men i år steg massan gång på gång och var nära att flöda över på spisen. Jag fick lyfta av grytan och låta nivån sjunka ett flertal gånger. Lägsta möjliga temperatur hade jag förstå plattan inställd på.  Vad kan detta ha berott på?

Tacksam för råd inför nästa jul.

Bli först att kommentera

Socialnämndens direktiv

Av , , Bli först att kommentera 5

Av allt som skrivits om gamla som får dö ensamma på Umeå kommuns boenden har jag läst att så inte får ske enligt de direktiv som socialnämnden beslutat om.

Jag utgår från att socialnämnden verkligen menat allvar ned sådana direktiv och då också gjort dem möjliga att följa för ansvarig personal på de olika boendena.

Det vore därför intressant att få veta, när nämnden menar att döendeprocessen inleds och när alltså extra vak skall sättas in. Det finns som bekant en och annan sjukdom, som oundvikligen leder till döden på kortare eller längre sikt. Menar då nämnden att extra vak skall sättas samma dag som den diagnosen ställts?

Så länge ingen bemödar sig om att kommentera det jag nu tjatat om i ett par inlägg, uppfattar jag upprördheten som visats över hela det politiska spektrat som något av en storm i ett vattenglas.

Åtmintone en av Umeås toppolitiker har blivit över hövan uppmärksammad av olika media. HAN borde om någon också kunna kosta på sig en närmare precisering av när han egentligen menar att döden är nära och extra vak skall sättas in.

Bli först att kommentera

En döende debatt

Av , , Bli först att kommentera 5

Mitt försök att få igång en debatt om döende på de kommunala äldreboendena som får dö i ensamhet, tycks inte vara möjlig. Debatten på bloggen verkar också vara döende, om den nu ens "levat".

Alla tycks tro att andra än möjligen vår Herre lätt kan faställa när döden är nära förestående och därmed lätt och rimligt nära döden sätta in extra vak.

Är jag verkligen så totalt ute och cyklar, när jag ser ett problem i just detta avseende? Eller är det möjligen så att julklappsinköp, julpyntande m.m. tar allas tid i anspråk?

 

Bli först att kommentera

En fjärde gång också?

Av , , 2 kommentarer 1

Nu får det vara nog. FYRA gånger är för mycket.

2 kommentarer

Kanske t.o.m. TRE gånger?

Av , , Bli först att kommentera 2

Numera kan ens konterfej synas två gånger samtidigt på bloggsidan. Det gick inte förr.

Är det möjligt med TRE bilder?

Bli först att kommentera

En nyhet

Av , , Bli först att kommentera 1

Numera kan ens konterfej synas två gånger samtidigt på bloggsidan. Det gick inte förr.

Rör det sig om ett tillfälligt fel, eller…?

Bli först att kommentera

Märkligt

Av , , Bli först att kommentera 1

Numera kan ens konterfej synas två gånger samtidigt på bloggsidan. Det gick inte förr.

Bli först att kommentera

Skolmassakern i USA

Av , , 5 kommentarer 9

Den fruktansvärda dödsskjutningen på skolan i USA är i sin grymhet långt bortom vad jag kan förstå. Ändå försöker jag förstå den sorg den orsakad och även Obamas tårar.

27 människor sköts till döds. Tjugu av dem var barn och alla var de "civila".

När USA:s "pricksäkra" bomber fällts över Irak och andra länder har långt fler civila dödats. Besluten bakom det dödandet var fattade av psykiskt friska personer måste man utgå från. Ingen USA-president har gråtit över dem som dödats i krig, i vart fall inte offentligt.

Skytten i USA var uppenbarligen i ett tillstånd långt ifrån psykisk hälsa.

Dödandet i det ena fallet utfördes av en sjuk person och i det andra fallet av friska människor.

Mer behöver jag nog inte skriva. Alla förstår säkert vad jag vill få sagt.

5 kommentarer