Brist i VK-reportage

Monica Wahlström är ”hyfsat nöjd” med Vk rapportering. Kanske är hon det delvis för att VK inte uppmärksammade hennes beklagan att Socialdemokraterna inte kunde lova att en eventuell kommande folkomröstning på valdagen 2014. En fråga till henne om det hade varit på sin plats.

Så vitt jag förstått, var det enda beslut som fullmäktige skulle fatta om det skulle bli en folkomröstning eller ej. Denna stora fråga kräver sedan beredning på vanligt sätt för att senare få en mängd detaljer beslutade i ett nytt kommunfullmäktige.

Lagen om kommunala folkomröstningar säger visserligen att detta skall ske i anslutning till det första fullmäktigebeslutet. Dock inte samtigt som det tas.

Lag om folkomröstningar:

2 § I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall fullmäktige besluta om
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt
6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.”

Monicas förslag skulle, om beslut hade tagits i enlighet med det, kanske rent av ha lett till en överklagning baserad på att beslutet inte hade beretts i ”laga ordning”.

Vad Monica förelog var faktiskt att få till stånd ännu ett beslut som inte var berett i laga ordning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.